Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080828)

  • Loading branch information...
1 parent bc6931c commit f1ea9b43b7c8dfed543c283b546f0cfb6c0d5daf moodlerobot committed Aug 28, 2008
@@ -222,7 +222,7 @@
$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'El PHP no s\'ha configurat correctament amb l\'extensió PGSQL de manera que pugui comunicar-se amb PostgreSQL. Reviseu el fitxer php.ini o recompileu el PHP.';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0 té alguns problemes coneguts. Actualitzeu-vos si us plau a 5.1.x o torneu a 4.3.x o 4.4.x';
$string['phpversion'] = 'Versió PHP';
-$string['phpversionerror'] = 'La versió del PHP ha de ser com a mínim la 4.1.0';
+$string['phpversionerror'] = 'La versió del PHP ha de ser com a mínim la 4.1.0'; // ORPHANED
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle necessita la versió de PHP 4.1.0 o posterior.</p>
<p>A hores d\'ara esteu utilitzant la versió $a.</p>
<p>Us caldrà actualitzar el PHP o traslladar Moodle a un ordinador amb una versió de PHP més recent.</p>';
@@ -100,6 +100,7 @@
$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>Poznámka:</b> instalátor se pokusí vytvořit databázi automaticky, pokud ještě neexistuje';
$string['dataroot'] = 'Datový adresář';
$string['datarooterror'] = 'Zadaný datový adresář se nepodařilo nalézt nebo vytvořit. Buď opravte zadanou cestu, nebo vytvořte adresář ručně.';
+$string['datarootpublicerror'] = 'Zadaný datový adresář (dataroot) je přímo dostupný přes WWW. Zvolte jiné umístění.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Nepodařilo se připojit k databázi, kterou jste zadali. Zkontrolujte prosím nastavení databáze.';
$string['dbcreationerror'] = 'Chyba při vytváření databáze. Nelze vytvořit databázi zadaného jména a nastavení.';
$string['dbhost'] = 'Hostitelský server';
@@ -100,6 +100,7 @@
$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>Poznámka:</b> inštalátor sa pokúsi vytvoriť databázu automaticky, ak neexistuje.';
$string['dataroot'] = 'Adresár pre údaje';
$string['datarooterror'] = '\'Adresár pre údaje\', ktorý ste zadali, nemôže byť nájdený alebo vytvorený. Upravte buď cestu alebo vytvorte ten adresár ručne.';
+$string['datarootpublicerror'] = 'Adresár \'data\', ktorý ste zvolili, je priamo dostupný z webu. Musíte zvoliť iný adresár.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Nemohli sme sa pripojiť k vami zadanej databáze. Prosím skontrolujte nastavenia Vašej databázy.';
$string['dbcreationerror'] = 'Chyba pri vytváraní databázy. Ale bolo možné vytvoriť databázu so zadaným menom a jej nastaveniami';
$string['dbhost'] = 'Hosťovský server';

0 comments on commit f1ea9b4

Please sign in to comment.