Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

 • Loading branch information...
AMOS bot
AMOS bot committed May 24, 2012
1 parent 5a5cdaf commit f2086524381679210b1e2d9a2a15500377aee344
Showing with 173 additions and 174 deletions.
 1. +1 −1 install/lang/ar/admin.php
 2. +2 −2 install/lang/ast/install.php
 3. +1 −1 install/lang/az/admin.php
 4. +8 −8 install/lang/az/install.php
 5. +1 −1 install/lang/ca/admin.php
 6. +2 −2 install/lang/ca/install.php
 7. +12 −12 install/lang/cy/install.php
 8. +15 −16 install/lang/da/install.php
 9. +1 −1 install/lang/de/admin.php
 10. +1 −1 install/lang/de/install.php
 11. +5 −5 install/lang/es/install.php
 12. +1 −1 install/lang/et/admin.php
 13. +4 −4 install/lang/eu/install.php
 14. +3 −3 install/lang/gl/install.php
 15. +1 −1 install/lang/he/admin.php
 16. +5 −5 install/lang/he/install.php
 17. +8 −8 install/lang/hr/install.php
 18. +6 −6 install/lang/hu/install.php
 19. +4 −4 install/lang/hy/install.php
 20. +7 −7 install/lang/ka/install.php
 21. +2 −2 install/lang/ko/install.php
 22. +10 −10 install/lang/lv/install.php
 23. +4 −4 install/lang/mk/install.php
 24. +1 −1 install/lang/mn/install.php
 25. +1 −1 install/lang/nl/admin.php
 26. +1 −1 install/lang/no/install.php
 27. +1 −1 install/lang/pl/install.php
 28. +2 −2 install/lang/pt/admin.php
 29. +1 −1 install/lang/pt/install.php
 30. +3 −3 install/lang/ru/install.php
 31. +13 −13 install/lang/sl/install.php
 32. +7 −7 install/lang/sm/install.php
 33. +2 −2 install/lang/sr_cr/install.php
 34. +2 −2 install/lang/sr_lt/install.php
 35. +14 −14 install/lang/ta/install.php
 36. +2 −2 install/lang/ta_lk/install.php
 37. +3 −3 install/lang/th/install.php
 38. +3 −3 install/lang/tl/install.php
 39. +6 −6 install/lang/to/install.php
 40. +7 −7 install/lang/vi/install.php
@@ -36,7 +36,7 @@
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'قيمة غير صحيحة، حاول مرة أخرى';
$string['clitypevalue'] = 'أدخل القيمة';
$string['clitypevaluedefault'] = 'ادخل القيم أو اضغط انتر (Enter) لإستخدام القيم الأفتراضية ({$a})';
-$string['cliunknowoption'] = 'خيارات غير معروفة
+$string['cliunknowoption'] = 'خيارات غير معروفة
{$a}
الرجاء استخدام خيار المساعدة';
$string['cliyesnoprompt'] = 'ادخل (Y) تعني نعم أو (N) تعني لأ';
@@ -44,10 +44,10 @@
<p>Esto va facer que Moodle tenga problemes de memoria más tarde, especialmente si tien munchos módulos y/o munchos usuarios.</p>
-<p>Recomendamos que configure PHP con una llende más grande si ye posible, como por exemplu 40M.
+<p>Recomendamos que configure PHP con una llende más grande si ye posible, como por exemplu 40M.
Esisten varies formes nes que pue intentar facer esta modificación:</p>
<ol>
-<li>Si pue, recompile PHP con <i>--enable-memory-limit</i>.
+<li>Si pue, recompile PHP con <i>--enable-memory-limit</i>.
Esto va permitir que\'l propiu Moodle modifique la llende de memoria.</li>
<li>Si tien accesu al so ficheru php.ini pue modificar el valor de <b>memory_limit</b> a daqué paecío a 40M. Si nun tien accesu a esi ficheru igual pue pidir al alministrador del sistema que lo faiga.</li>
<li>En dellos servidores PHP pue crear un ficheru .htaccess nel direutoriu Moodle cola ringlera que vien darréu:
@@ -36,7 +36,7 @@
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Səhv, "{$a->option}" üçün səhv "{$a->value}" qiyməti';
$string['clitypevalue'] = 'Qiyməti daxil edin';
$string['clitypevaluedefault'] = 'Qiyməti daxil edin, ({$a}) qiymətindən avtomatik olaraq istifadə etmək üçün Enter düyməsini basın';
-$string['cliunknowoption'] = 'Təyin olunmayan parametrlər:
+$string['cliunknowoption'] = 'Təyin olunmayan parametrlər:
{$a}
Zəhmət olmasa help parametrindən istifadə edin';
$string['cliyesnoprompt'] = 'y (bəli) və n (xeyr) düyməsini basın';
@@ -70,23 +70,23 @@
$string['pathssubadmindir'] = 'Veb-hostinqlərin sayı az olduqda yol/admin idarəetmə panelinə və ya digər bir yerə keçmək üçün xüsusi URL-dir. Təəssüf ki, bu Moodlun idarəetmə səhifələrinin standart mövqeyi ilə ziddiyyət təşkil edir. Bunu Moodle kataloqunda admin qovluğunun adını dəyişməklə və burada yeni adı göstərməklə aradan qaldırmaq olar. Məsələn, <em>moodleadmin</em>. Bu zaman Moodlun idarəetmə panelinə bütün keçidlər avtomatik olaraq dəyişir.';
$string['pathssubdataroot'] = 'Moodlun yüklənmiş faylları harada saxlayacağını mütləq göstərmək lazımdır Veb-server istifadəçisinin (usually \'nobody\' or \'apache\') bu kataloqda oxuma və YAZMA üçün icazəsi olmalıdır, lakin bu zaman İnternetdən birbaşa müraciət mümkün ola bilməz. Əgər bu kataloq mövcud deyilsə, quraşdırma proqramı onu yaratmağa cəhd edir. ';
$string['pathssubdirroot'] = 'Moodlun quraşdırılması kataloquna tam yol';
-$string['pathssubwwwroot'] = 'Moodla keçidin mümkün olduğu tam veb-ünvan.
-Moodla keçid üçün bir neçə ünvandan istifadə etmək mümkün deyil. Əgər sizin saytın bir neçə açıq ünvanı varsa, siz həmişə bu ünvanlardan göstərilən ünvana keçidi təmin etməlisiniz.
-əgəgr sizin sayta həm İnternetdən və həm də lokal şəbəkədən keçid mümkündürsə, burada ümumi ünvanı göstərin və DNS-i elə sazlayın ki, lokal istifadəçilər də bu ünvandan istifadə edə bilsin.
-Əgər göstərilən ünvan düzgün deyilsə, quraşdırmanı digər qiymətlə yenidən başlamaq üçün brauzerin ünvan sətirində URL-i dəyişin. ';
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Moodla keçidin mümkün olduğu tam veb-ünvan.
+Moodla keçid üçün bir neçə ünvandan istifadə etmək mümkün deyil. Əgər sizin saytın bir neçə açıq ünvanı varsa, siz həmişə bu ünvanlardan göstərilən ünvana keçidi təmin etməlisiniz.
+əgəgr sizin sayta həm İnternetdən və həm də lokal şəbəkədən keçid mümkündürsə, burada ümumi ünvanı göstərin və DNS-i elə sazlayın ki, lokal istifadəçilər də bu ünvandan istifadə edə bilsin.
+Əgər göstərilən ünvan düzgün deyilsə, quraşdırmanı digər qiymətlə yenidən başlamaq üçün brauzerin ünvan sətirində URL-i dəyişin.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Verilənlər kataloqunun mövqeyi təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermir.';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Admin kataloqu mövcud deyil';
$string['phpextension'] = '{$a} PHP geniçlənməsi';
$string['phpversion'] = 'PHP versiyası';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle üçün PHP-nin 4.3.0 və ondan yuxarı və ya 5.1.0 və ondan yuxarı versiyaları(5.0.versiyasının bəzi problemləri məlumdur) lazımdır.</p>
-<p>İndi Siz, {$a} versiyasından istifadə edirsiniz</p>
-<p>Siz PHP-ni yeniləməlisiniz və ya PHP-nin daha yeni versiyası olan xostinqə keçməlisiniz!<br />
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle üçün PHP-nin 4.3.0 və ondan yuxarı və ya 5.1.0 və ondan yuxarı versiyaları(5.0.versiyasının bəzi problemləri məlumdur) lazımdır.</p>
+<p>İndi Siz, {$a} versiyasından istifadə edirsiniz</p>
+<p>Siz PHP-ni yeniləməlisiniz və ya PHP-nin daha yeni versiyası olan xostinqə keçməlisiniz!<br />
(5.0.x verisyası olarsa 4.4.x versiyasına qayıda bilərsiniz)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'Siz bu səhifəni ona görə görürsünüz ki, <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> proqram paketini öz kompyüterinizdə müvəffəqiyyətlə qurmusunuz. Təbrik edirik!';
$string['welcomep30'] = '<strong>{$a->installername}</strong> proqram paketinin bu versiyasında <strong>Moodle</strong>un işləyəcəyi mühiti yaratmaq üçün aşağıdakı proqramlar var:';
$string['welcomep40'] = 'Paketə həmçinin <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong> daxildir.';
-$string['welcomep50'] = 'Bu paketə daxil olan əlavələrdən istifadə edilmə ardıcıllığı, müvafiq lisenziyalarla müəyyən edilir. <strong>{$a->installername}</strong> tam proqram paketi
+$string['welcomep50'] = 'Bu paketə daxil olan əlavələrdən istifadə edilmə ardıcıllığı, müvafiq lisenziyalarla müəyyən edilir. <strong>{$a->installername}</strong> tam proqram paketi
<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">mənbəni açır</a> və <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> lisenziyasının şərtlərinə uyğun olaraq yayılır.';
$string['welcomep60'] = 'Növbəti səhifələrdə Siz, bir neçə sadə addımla öz kompyüterinizdə <strong>Moodle</strong>-un parametrlərini sazlaya və quraşdıra bilərsiniz. Siz sazlama parametrlərini susmaya görə qəbul edə və ya öz tələblərinizdən asılı olaraq dəyişə bilərsiniz.';
$string['welcomep70'] = '<strong>Moodle</strong> quraşdırma prosesini davam etmək üçün "Növbəti" düyməsini sıxın.';
@@ -36,7 +36,7 @@
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Valor incorrecte, si us plau, torneu-ho a provar.';
$string['clitypevalue'] = 'Valor de tipus';
$string['clitypevaluedefault'] = 'valor de tipus, premeu Intro per fer servir un valor per defecte ({$a})';
-$string['cliunknowoption'] = 'Opcions invàlides:
+$string['cliunknowoption'] = 'Opcions invàlides:
{$a}
L\'opció --help us orientarà.';
$string['cliyesnoprompt'] = 'Escriu y (significa Sí) o n (significa No)';
@@ -64,8 +64,8 @@
$string['welcomep20'] = 'Esteu veient aquesta pàgina perquè heu instal·lat amb èxit i heu executat el paquet <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>. Felicitacions!';
$string['welcomep30'] = 'Aquesta versió de <strong>{$a->installername}</strong> inclou les aplicacions necessàries per crear un entorn en el qual funcioni <strong>Moodle</strong>:';
$string['welcomep40'] = 'El paquet inclou també <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
-$string['welcomep50'] = 'L\'ús de totes les aplicacions d\'aquest paquet és governat per les seves llicències respectives. El paquet <strong>{$a->installername}</strong> complet és
-<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">codi font obert</a> i es distribueix
+$string['welcomep50'] = 'L\'ús de totes les aplicacions d\'aquest paquet és governat per les seves llicències respectives. El paquet <strong>{$a->installername}</strong> complet és
+<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">codi font obert</a> i es distribueix
sota llicència <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>.';
$string['welcomep60'] = 'Les pàgines següents us guiaran per una sèrie de passos fàcils de seguir per configurar <strong>Moodle</strong> en el vostre ordinador. Podeu acceptar els paràmetres per defecte o, opcionalment, modificar-los perquè s\'ajustin a les vostres necessitats.';
$string['welcomep70'] = 'Feu clic en el botó "Següent" per continuar la configuració de <strong>Moodle</strong>.';
@@ -42,21 +42,21 @@
$string['langdownloaderror'] = 'Yn anffodus, ni osodwyd yr iaith ganlynol: "{$a}". Bydd y broses osod yn cario ymlaen yn Saesneg.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Mae maint y cof PHP yn eich gweinydd ar hyn o bryd yn {$a}.</p>
-<p>Gall hyn arwain at broblemau â\'r cof yn nes ymlaen, yn enwedig
+<p>Gall hyn arwain at broblemau â\'r cof yn nes ymlaen, yn enwedig
os ydych wedi galluogi llawer o fodiwlau a/neu lawer o ddefnyddwyr.</p>
-<p>Rydym yn argymell eich bod yn ffurfweddu PHP gyda mwy o gof os yn bosib, megis 40M.
+<p>Rydym yn argymell eich bod yn ffurfweddu PHP gyda mwy o gof os yn bosib, megis 40M.
Mae sawl ffordd o wneud hyn:</p>
<ol>
-<li>Os ydych yn gallu, ceisiwch ail-grynhoi PHP gyda <i>--enable-memory-limit</i>.
+<li>Os ydych yn gallu, ceisiwch ail-grynhoi PHP gyda <i>--enable-memory-limit</i>.
Bydd hyn yn gadael i Moodle osod maint y cof ei hun.</li>
-<li>Os ydych yn gallu mynd i mewn i\'ch ffeil php.ini, gallwch newid y gosodiad <b>memory_limit</b>
- yn y fan honno i tua 40M. Os nad ydych chi\'n gallu gwneud hyn eich hun, efallai
+<li>Os ydych yn gallu mynd i mewn i\'ch ffeil php.ini, gallwch newid y gosodiad <b>memory_limit</b>
+ yn y fan honno i tua 40M. Os nad ydych chi\'n gallu gwneud hyn eich hun, efallai
y gallech ofyn i\'ch gweinyddwr wneud hyn i chi.</li>
-<li>Ar rai gweinyddion PHP, gallwch greu ffeil .htaccess yng nghyfeiriadur Moodle
+<li>Ar rai gweinyddion PHP, gallwch greu ffeil .htaccess yng nghyfeiriadur Moodle
sy\'n cynnwys y llinell hon:
<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
- <p>Fodd bynnag, ar rai gweinyddion bydd hyn yn atal <b>pob</b> tudalen PHP rhag gweithio
+ <p>Fodd bynnag, ar rai gweinyddion bydd hyn yn atal <b>pob</b> tudalen PHP rhag gweithio
(bydd gwallau\'n ymddangos pan fyddwch yn edrych ar dudalennau) felly bydd rhaid i chi dynnu\'r ffeil .htaccess file.</p></li>
</ol>';
$string['phpversion'] = 'Fersiwn PHP';
@@ -65,15 +65,15 @@
<p>Rhaid i chi uwchraddio PHP neu newid i westeiwr â fersiwn diweddarach o PHP!<br/>
(Os oes gennych 5.0.x gallwch hefyd is-raddio i fersiwn 4.4.x)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
-$string['welcomep20'] = 'Rydych chi\'n gweld y dudalen hon gan eich bod wedi gosod a
+$string['welcomep20'] = 'Rydych chi\'n gweld y dudalen hon gan eich bod wedi gosod a
lansio\'r pecyn <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> yn llwyddiannus ar eich cyfrifiadur. Llongyfarchiadau!';
-$string['welcomep30'] = 'Mae\'r fersiwn <strong>{$a->installername}</strong> yn cynnwys rhaglenni
+$string['welcomep30'] = 'Mae\'r fersiwn <strong>{$a->installername}</strong> yn cynnwys rhaglenni
i greu amgylchedd y gall <strong>Moodle</strong> weithio ynddo, sef:';
$string['welcomep40'] = 'Mae\'r pecyn hefyd yn cynnwys <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
-$string['welcomep50'] = 'Y trwyddedau perthnasol sy\'n llywodraethu dros yr holl raglenni yn y pecyn hwn. Y pecyn cyflawn yw <strong>{$a->installername}</strong>
+$string['welcomep50'] = 'Y trwyddedau perthnasol sy\'n llywodraethu dros yr holl raglenni yn y pecyn hwn. Y pecyn cyflawn yw <strong>{$a->installername}</strong>
<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">open source</a> a chaiff ei ddosbarthu dan y drwydded <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>.';
-$string['welcomep60'] = 'Bydd y tudalennau canlynol yn eich arwain drwy\'r camau syml i
- ffurfweddu a gosod <strong>Moodle</strong> ar eich cyfrifiadur. Gallwch ddewis derbyn y gosodiadau
+$string['welcomep60'] = 'Bydd y tudalennau canlynol yn eich arwain drwy\'r camau syml i
+ ffurfweddu a gosod <strong>Moodle</strong> ar eich cyfrifiadur. Gallwch ddewis derbyn y gosodiadau
diofyn, neu gallwch eu newid eich hun ar gyfer eich dibenion chi.';
$string['welcomep70'] = 'Cliciwch y botwm "Nesaf" i fwrw ymlaen i osod <strong>Moodle</strong>.';
$string['wwwroot'] = 'Cyfeiriad ar y we';
@@ -48,21 +48,21 @@
$string['errorsinenvironment'] = 'Systemtjekket mislykkedes!';
$string['installation'] = 'Installation';
$string['langdownloaderror'] = 'Sproget "{$a}" blev desværre ikke installeret. Installationen vil fortsætte på engelsk.';
-$string['memorylimithelp'] = '<p>Den mængde hukommelse PHP kan bruge, er sat til {$a}.</p>
+$string['memorylimithelp'] = '<p>Den mængde hukommelse PHP kan bruge, er sat til {$a}.</p>
-<p>Dette kan forårsage at der opstår problemer senere, især hvis du har mange moduler aktiveret eller mange brugere.</p>
+<p>Dette kan forårsage at der opstår problemer senere, især hvis du har mange moduler aktiveret eller mange brugere.</p>
-<p>Vi anbefaler at du konfigurerer PHP med mere hukommelse, f.eks. 40M.
-Der er flere måder hvorpå du kan rette det.</p>
-<ol>
-<li>Hvis du har mulighed for det, kan du rekompilere PHP med <i>--enable-memory-limit</i>.
-Det vil tillade at Moodle selv kan definere hvor meget hukommelse der er brug for.</li>
+<p>Vi anbefaler at du konfigurerer PHP med mere hukommelse, f.eks. 40M.
+Der er flere måder hvorpå du kan rette det.</p>
+<ol>
+<li>Hvis du har mulighed for det, kan du rekompilere PHP med <i>--enable-memory-limit</i>.
+Det vil tillade at Moodle selv kan definere hvor meget hukommelse der er brug for.</li>
-<li>Hvis du har adgang til php.ini filen kan du ændre <b>memory_limit</b>-indstillingen til noget i retning af 40M.
-Hvis du ikke har direkte adgang til den kan du bede systemadministratoren om at gøre det for dig.</li>
+<li>Hvis du har adgang til php.ini filen kan du ændre <b>memory_limit</b>-indstillingen til noget i retning af 40M.
+Hvis du ikke har direkte adgang til den kan du bede systemadministratoren om at gøre det for dig.</li>
<li>På nogle servere kan du oprette en \'.htaccess\' fil og gemme den i moodle-mappen med linjen:
-<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
+<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
<p>Det kan dog på nogle servere forhindre <b>alle</b> PHP-siderne i at virke (du vil se fejl når du ser på siderne). I så fald kan du blive nødt til at fjerne \'.htaccess\' filen igen.</p></li> </ol>';
$string['paths'] = 'Stier';
$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Datamappen ({$a->dataroot}) kan ikke oprettes af installationsprogrammet.';
@@ -72,19 +72,18 @@
$string['pathssubadmindir'] = 'Enkelte webhoteller bruger /admin som speciel URL til kontrolpanelet el. lign. Desværre konflikter det med Moodles standardplacering af admin-sider. Du kan klare dette ved at give admin-mappen et andet navn i din installation og skrive det her. Det kan f.eks. være <em>moodleadmin</em>. Det vil fikse admin-links i Moodle.';
$string['pathssubdataroot'] = 'Du har brug for et sted, hvor Moodle kan gemme uploadede filer. Denne mappe skal kunne læses OG SKRIVES I af webserverbrugeren (oftest \'ingen\' eller \'apache\'), men må ikke være tilgængelig direkte via internettet. Installationsprogrammet vil forsøge at oprette mappen, hvis ikke den allerede eksisterer.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Den fulde sti til Moodleinstallationen.';
-$string['pathssubwwwroot'] = 'Moodles fulde web-adresse.
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Moodles fulde web-adresse.
Det er ikke muligt at komme ind på Moodle fra mere end en adresse.
Hvis dit websted har flere offentlige adresser skal du opsætte permanent viderestilling til dem alle undtagen denne.
Hvis dit websted er tilgængeligt fra både internet og intranet skal du bruge internetadressen her og opsætte din DNS sådan at intranet-brugerne kan bruge den offentlige adresse også.
-Hvis ikke adressen er korrekt må du ændre URL\'en i din browser og genstarte installationen med den rigtige adresse.
-';
+Hvis ikke adressen er korrekt må du ændre URL\'en i din browser og genstarte installationen med den rigtige adresse.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Datamappen er ikke sikret';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Adminmappe eksisterer ikke';
$string['phpextension'] = '{$a} PHP-extension';
$string['phpversion'] = 'PHP version';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle kræver mindst PHP version 4.3.0. eller 5.1.0 (5.0.x er behæftet med fejl).</p>
-<p>Webserveren bruger i øjeblikket version {$a}</p>
-<p>Du bliver nødt til at opdatere PHP eller flytte systemet over på en anden webserver der har en nyere version af PHP!</p>
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle kræver mindst PHP version 4.3.0. eller 5.1.0 (5.0.x er behæftet med fejl).</p>
+<p>Webserveren bruger i øjeblikket version {$a}</p>
+<p>Du bliver nødt til at opdatere PHP eller flytte systemet over på en anden webserver der har en nyere version af PHP!</p>
(Har du ver. 5.0.x kan du også nedgradere til 4.4.x)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'Du ser denne side fordi du med succes har installeret og åbnet pakken <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> på din computer.
@@ -36,7 +36,7 @@
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Falscher Wert - bitte nochmal';
$string['clitypevalue'] = 'Wert eingeben';
$string['clitypevaluedefault'] = 'Wert eingeben oder Standardwert benutzen ({$a})';
-$string['cliunknowoption'] = 'Nicht erkannte Optionen:
+$string['cliunknowoption'] = 'Nicht erkannte Optionen:
{$a}
Hilfe wird über die Option -help angezeigt.';
$string['cliyesnoprompt'] = 'y (yes=ja) oder n (no=nein) eingeben';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit f208652

Please sign in to comment.