Permalink
Browse files

*** empty log message ***

 • Loading branch information...
carlesbellver
carlesbellver committed Dec 26, 2005
1 parent ced7344 commit f5120f157a703f29ce86b9bde336c7b8ab391e7c
Showing with 1,175 additions and 837 deletions.
 1. +3 −38 lang/ca/README
 2. +0 −1 lang/ca/docs/module_files.txt
 3. +1 −1 lang/ca/help/assignment/pagesize.html
 4. +1 −1 lang/ca/help/authchange.html
 5. +1 −0 lang/ca/help/cost.html
 6. +1 −2 lang/ca/help/dialogue/addsubject.html
 7. +1 −2 lang/ca/help/dialogue/closedialogue.html
 8. +1 −2 lang/ca/help/dialogue/deleteafter.html
 9. +1 −1 lang/ca/help/dialogue/dialoguetype.html
 10. +1 −2 lang/ca/help/dialogue/index.html
 11. +1 −2 lang/ca/help/dialogue/info.html
 12. +1 −2 lang/ca/help/dialogue/maildefault.html
 13. +1 −1 lang/ca/help/dialogue/mods.html
 14. +1 −2 lang/ca/help/dialogue/multiple.html
 15. +1 −1 lang/ca/help/directorypaths.html
 16. +1 −12 lang/ca/help/emoticons.html
 17. +1 −1 lang/ca/help/forum/allowdiscussions.html
 18. +1 −1 lang/ca/help/forum/attachment.html
 19. +1 −1 lang/ca/help/forum/forumtype.html
 20. +1 −1 lang/ca/help/forum/maxattachmentsize.html
 21. +7 −1 lang/ca/help/forum/mods.html
 22. +1 −28 lang/ca/help/forum/ratings.html
 23. +2 −3 lang/ca/help/forum/rssarticles.html
 24. +1 −2 lang/ca/help/forum/rsstype.html
 25. +1 −1 lang/ca/help/forum/subscription.html
 26. +1 −2 lang/ca/help/forum/subscription2.html
 27. +5 −6 lang/ca/help/glossary/aliases.html
 28. +1 −1 lang/ca/help/glossary/aliases2.html
 29. +5 −5 lang/ca/help/glossary/allowcomments.html
 30. +3 −3 lang/ca/help/glossary/allowduplicatedentries.html
 31. +1 −1 lang/ca/help/glossary/attachment.html
 32. +5 −5 lang/ca/help/glossary/casesensitive.html
 33. +3 −3 lang/ca/help/glossary/defaultapproval.html
 34. +3 −3 lang/ca/help/glossary/description.html
 35. +31 −31 lang/ca/help/glossary/displayformat.html
 36. +1 −2 lang/ca/help/glossary/editalways.html
 37. +1 −1 lang/ca/help/glossary/entbypage.html
 38. +6 −6 lang/ca/help/glossary/fullmatch.html
 39. +8 −34 lang/ca/help/glossary/index.html
 40. +1 −1 lang/ca/help/glossary/linkcategory.html
 41. +7 −7 lang/ca/help/glossary/mainglossary.html
 42. +13 −1 lang/ca/help/glossary/mods.html
 43. +1 −2 lang/ca/help/glossary/rssarticles.html
 44. +1 −2 lang/ca/help/glossary/rsstype.html
 45. +11 −1 lang/ca/help/glossary/shows.html
 46. +5 −5 lang/ca/help/glossary/studentcanpost.html
 47. +1 −1 lang/ca/help/glossary/usedynalinkentry.html
 48. +1 −1 lang/ca/help/grade/exceptions.html
 49. +1 −1 lang/ca/help/grade/preferences.html
 50. +1 −1 lang/ca/help/grade/teacher.html
 51. +11 −11 lang/ca/help/guestaccess.html
 52. +0 −8 lang/ca/help/html.html
 53. +58 −1 lang/ca/help/index.html
 54. +1 −3 lang/ca/help/journal/mods.html
 55. +1 −3 lang/ca/help/label/mods.html
 56. +9 −1 lang/ca/help/langedit.html
 57. +3 −1 lang/ca/help/mods.html
 58. +31 −1 lang/ca/help/picture.html
 59. +1 −18 lang/ca/help/questions.html
 60. +1 −1 lang/ca/help/quiz/adaptive.html
 61. +10 −1 lang/ca/help/quiz/attempts.html
 62. +19 −1 lang/ca/help/quiz/categories.html
 63. +1 −1 lang/ca/help/quiz/categories_edit.html
 64. +4 −5 lang/ca/help/quiz/correctanswers.html
 65. +8 −10 lang/ca/help/quiz/createmultiple.html
 66. +6 −7 lang/ca/help/quiz/description.html
 67. +1 −1 lang/ca/help/quiz/discrimination.html
 68. +4 −6 lang/ca/help/quiz/feedback.html
 69. +3 −4 lang/ca/help/quiz/formatblackboard.html
 70. +3 −4 lang/ca/help/quiz/formatmissingword.html
 71. +42 −1 lang/ca/help/quiz/grademethod.html
 72. +2 −0 lang/ca/help/quiz/index.html
 73. +13 −1 lang/ca/help/quiz/match.html
 74. +1 −1 lang/ca/help/quiz/maxgrade.html
 75. +23 −1 lang/ca/help/quiz/mods.html
 76. +1 −20 lang/ca/help/quiz/multianswer.html
 77. +33 −1 lang/ca/help/quiz/multichoice.html
 78. +21 −1 lang/ca/help/quiz/numerical.html
 79. +1 −1 lang/ca/help/quiz/penaltyscheme.html
 80. +1 −1 lang/ca/help/quiz/questionsperpage.html
 81. +1 −26 lang/ca/help/quiz/questiontypes.html
 82. +14 −16 lang/ca/help/quiz/random.html
 83. +21 −1 lang/ca/help/quiz/randomsamatch.html
 84. +8 −9 lang/ca/help/quiz/repeatattempts.html
 85. +1 −1 lang/ca/help/quiz/requiresubnet.html
 86. +6 −7 lang/ca/help/quiz/review.html
 87. +1 −1 lang/ca/help/quiz/rqp.html
 88. +15 −1 lang/ca/help/quiz/shortanswer.html
 89. +10 −12 lang/ca/help/quiz/shuffleanswers.html
 90. +9 −10 lang/ca/help/quiz/shufflequestions.html
 91. +9 −1 lang/ca/help/quiz/timeopen.html
 92. +15 −1 lang/ca/help/quiz/truefalse.html
 93. +1 −1 lang/ca/help/reading.html
 94. +1 −3 lang/ca/help/resource/index.html
 95. +1 −3 lang/ca/help/resource/mods.html
 96. +1 −3 lang/ca/help/resource/parameters.html
 97. +1 −1 lang/ca/help/resource/summary.html
 98. +1 −2 lang/ca/help/resource/type/directory.html
 99. +1 −1 lang/ca/help/resource/type/file.html
 100. +1 −1 lang/ca/help/resource/type/html.html
 101. +1 −2 lang/ca/help/resource/type/label.html
 102. +1 −1 lang/ca/help/resource/type/text.html
 103. +1 −2 lang/ca/help/resource/types.html
 104. +1 −1 lang/ca/help/resource/window.html
 105. +1 −3 lang/ca/help/richtext.html
 106. +15 −16 lang/ca/help/scales.html
 107. +9 −1 lang/ca/help/scheduler/mods.html
 108. +1 −1 lang/ca/help/scorm/index.html
 109. +1 −1 lang/ca/help/scorm/mods.html
 110. +1 −1 lang/ca/help/scorm/size.html
 111. +1 −1 lang/ca/help/search.html
 112. +7 −1 lang/ca/help/summaries.html
 113. +1 −3 lang/ca/help/survey/index.html
 114. +1 −2 lang/ca/help/survey/mods.html
 115. +1 −44 lang/ca/help/surveys.html
 116. +9 −1 lang/ca/help/teachers.html
 117. +1 −14 lang/ca/help/text.html
 118. +1 −30 lang/ca/help/textformat.html
 119. +1 −2 lang/ca/help/uploadusers.html
 120. +1 −1 lang/ca/help/wiki/checklinks.html
 121. +1 −1 lang/ca/help/wiki/ewikiacceptbinary.html
 122. +1 −50 lang/ca/help/wiki/howtowiki.html
 123. +1 −1 lang/ca/help/wiki/htmlmode.html
 124. +18 −1 lang/ca/help/wiki/index.html
 125. +1 −1 lang/ca/help/wiki/initialcontent.html
 126. +1 −2 lang/ca/help/wiki/mods.html
 127. +1 −1 lang/ca/help/wiki/removepages.html
 128. +1 −1 lang/ca/help/wiki/revertauthorfieldpattern.html
 129. +1 −1 lang/ca/help/wiki/revertpages.html
 130. +1 −2 lang/ca/help/wiki/setpageflags.html
 131. +2 −2 lang/ca/help/wiki/strippages.html
 132. +1 −1 lang/ca/help/wiki/studentadminoptions.html
 133. +1 −2 lang/ca/help/wiki/wikilinkoptions.html
 134. +1 −2 lang/ca/help/wiki/wikiname.html
 135. +1 −5 lang/ca/help/wiki/wikiusage.html
 136. +29 −1 lang/ca/help/workshop/addingacomment.html
 137. +0 −4 lang/ca/help/workshop/agreeassessments.html
 138. +17 −1 lang/ca/help/workshop/anonymous.html
 139. +12 −13 lang/ca/help/workshop/assessmentofexamples.html
 140. +29 −1 lang/ca/help/workshop/assignmenttype.html
 141. +41 −1 lang/ca/help/workshop/breakdownoffinalgrade.html
 142. +1 −8 lang/ca/help/workshop/calculatingfinalgrade.html
 143. +7 −1 lang/ca/help/workshop/editingacomment.html
 144. +1 −6 lang/ca/help/workshop/elements.html
 145. +35 −1 lang/ca/help/workshop/finalgrades.html
 146. +1 −1 lang/ca/help/workshop/graded.html
 147. +53 −1 lang/ca/help/workshop/grading.html
 148. +23 −25 lang/ca/help/workshop/gradingassessments.html
 149. +1 −1 lang/ca/help/workshop/gradinggrade.html
 150. +0 −4 lang/ca/help/workshop/gradingstrategy.html
 151. +11 −12 lang/ca/help/workshop/gradingsubmissions.html
 152. +15 −1 lang/ca/help/workshop/includeself.html
 153. +1 −1 lang/ca/help/workshop/includeteachersgrade.html
 154. +1 −6 lang/ca/help/workshop/index.html
 155. +1 −6 lang/ca/help/workshop/managing.html
 156. +15 −1 lang/ca/help/workshop/mods.html
 157. +11 −12 lang/ca/help/workshop/nassessmentsofstudentsubmissions.html
 158. +10 −11 lang/ca/help/workshop/nassessmentsofteachersexamples.html
 159. +21 −1 lang/ca/help/workshop/nelements.html
 160. +16 −18 lang/ca/help/workshop/resubmit.html
 161. +15 −1 lang/ca/help/workshop/selfassessment.html
 162. +21 −1 lang/ca/help/workshop/showinggrades.html
 163. +17 −1 lang/ca/help/workshop/specimen.html
 164. +24 −26 lang/ca/help/workshop/submissionofexamples.html
 165. +17 −1 lang/ca/help/workshop/ungradedassessments_student.html
 166. +14 −15 lang/ca/help/workshop/ungradedassessments_teacher.html
 167. +45 −1 lang/ca/help/writing.html
View
@@ -1,42 +1,7 @@
README FOR CATALAN PLUGIN
-------------------------
-
-La traducci� de Moodle al catal� �s obra de la comunitat "Moodle en catal�"
-<http://moodle.org/course/view.php?id=39>. Va ser iniciada en 2002 pel CENT,
-Centre d'Educaci� i Noves Tecnologies de la Universitat Jaume I de Castell�,
-que hi continua donant suport t�cnic.
-
-Per actualitzar la traducci� de Moodle al catal� en la vostra instal�laci�
-de Moodle, descomprimiu aquest fitxer ca.zip dins del directori lang.
-
-Teniu en compte que la traducci� no �s completa al 100%. Podeu col�laborar
-enviant suggeriments, comentaris o correccions, o fent-vos c�rrec de la
-traducci� d'un m�dul complet (i dels fitxers d'ajuda corresponents).
-
-Si us voleu fer c�rrec d'un m�dul, els �nics requisits s�n aquests:
-
-1. Un bon nivell de catal� i d'angl�s.
-
-2. Una mica d'experi�ncia en la traducci� de programari o de textos
- sobre inform�tica. Us recomanem que tingueu sempre a m� la Guia
- d'estil i el Recull de termes de Softcatal�:
-
- http://www.softcatala.org/projectes/eines/guiaestil/guiaestil.htm
- http://www.softcatala.org/projectes/eines/recull/recull.htm
-
-3. Que sigueu (o penseu ser) usuaris habituals del m�dul en q�esti�.
-
-La llista de m�duls i de persones que se'n fan c�rrec, i els m�duls encara
-no assignats a ning�, es poden consultar en aquesta p�gina:
-
-http://moodle.org/mod/resource/view.php?id=2945
-
-
-----
-Centre d'Educaci� i Noves Tecnologies (CENT)
-de la Universitat Jaume I de Castell�
-http://cent.uji.es
-mailto:cent@uji.es
-
+La traducció de Moodle al catalàés obra de la comunita"Moodle en català"
+<http://moodle.org/course/view.php?id=39>. Va ser iniciada en 2002 pel CENT,
+Centre d'Educació i Noves Tecnologies de la Univrsitat Jaume I de Castell�.,
@@ -15,4 +15,3 @@ forum attachments.
The names of the directories and files within
this directory are very specific and are
automatically maintained by Moodle.
-
@@ -2,4 +2,4 @@
<p>Introduïu un nombre per tal d'especificar quantes trameses voleu veure en una pàgina.</p>
-<p>Aquesta preferència es desarà i s'aplicarà a totes les tasques en tots els vostres cursos.</p>
+<p>Aquesta preferència es desarà i s'aplicarà a totes les tasques en tots els vostres cursos.</p>
@@ -4,4 +4,4 @@
<p>Si us plau teniu en compte que això depèn molt fortament dels mètodes d'autenticació configurats en el vostre lloc i dels paràmetres que estigueu utilitzant amb aquests mètodes.</p>
-<p>Un canvi erroni aquí podria impedir que aquesta persona entri al lloc o fins i tot podria suprimir completament el seu compte, així que utilitzeu aquesta opció només si sabeu el que esteu fent.</p>
+<p>Un canvi erroni aquí podria impedir que aquesta persona entri al lloc o fins i tot podria suprimir completament el seu compte, així que utilitzeu aquesta opció només si sabeu el que esteu fent.</p>
View
@@ -7,3 +7,4 @@
<p>Si el camp de cost NO és buit, als estudiants que intentin inscriure's se'ls oferirà l'opció de fer un pagament per entrar.</p>
<p>Si A MÉS A MÉS introduïu una clau d'inscripció en els paràmetres del curs, els estudiants també tindran l'opció d'inscriure's utilitzant una clau. Això és útil si teniu alhora estudiants que han de pagar i estudiants que no han de pagar.</p>
+
@@ -1,4 +1,3 @@
<p align="center"><b>Afegir un assumpte</b></p>
-<p>Podeu utilitzar aquest enlla&ccedil; per afegir un assumpte al di&agrave;leg. &Eacute;s una bona idea que el di&agrave;leg tingui sempre un assumpte: afavoreix la coher&egrave;ncia i evita la dispersi&oacute;. Si voleu comen&ccedil;ar a parlar sobre un altre tema &eacute;s millor que tanqueu el di&agrave;leg actual i n'obriu un de nou sobre aquest nou tema.</p>
-
+<p>Podeu utilitzar aquest enlla&ccedil; per afegir un assumpte al di&agrave;leg. &Eacute;s una bona idea que el di&agrave;leg tingui sempre un assumpte: afavoreix la coher&egrave;ncia i evita la dispersi&oacute;. Si voleu comen&ccedil;ar a parlar sobre un altre tema &eacute;s millor que tanqueu el di&agrave;leg actual i n'obriu un de nou sobre aquest nou tema.</p>
@@ -3,5 +3,4 @@
<p>Podreu veure els di&agrave;legs tancats per&ograve; no podeu afegir-hi res. Tanmateix, els di&agrave;legs tancats eventualment poden suprimir-se i a partir d'aquest moment &ograve;bviament no estaran disponibles ni tan sols per veure'ls.</p>
-<p>Si tanqueu aquest di&agrave;leg, aleshores haureu d'iniciar un nou di&agrave;leg si voleu seguir "xerrant" amb aquesta persona. Aquesta persona tornar&agrave; a apar&egrave;ixer a la llista de gent amb qui podeu iniciar di&agrave;legs.</p>
-
+<p>Si tanqueu aquest di&agrave;leg, aleshores haureu d'iniciar un nou di&agrave;leg si voleu seguir "xerrant" amb aquesta persona. Aquesta persona tornar&agrave; a apar&egrave;ixer a la llista de gent amb qui podeu iniciar di&agrave;legs.</p>
@@ -1,4 +1,3 @@
<p align="center"><b>Supressi&oacute; de di&agrave;legs</b></p>
<p>Aquesta opci&oacute; defineix l'interval de temps, en dies, per a la supressi&oacute; de di&agrave;legs. S'aplica nom&eacute;s als di&agrave;legs TANCATS.</p>
-<p>Si el per&iacute;ode de temps es posa a zero aleshores els di&agrave;legs no se suprimeixen mai.</p>
-
+<p>Si el per&iacute;ode de temps es posa a zero aleshores els di&agrave;legs no se suprimeixen mai.</p>
@@ -6,4 +6,4 @@
<li><p><b>Estudiant a estudiant</b> Aquest permet di&agrave;legs entre estudiants. Els professors <b>no</b> estan inclosos en aquest tipus de di&agrave;leg</p></li>
<li><p><b>Tothom</b> Aquest permet iniciar un di&agrave;leg a qualsevol membre de la classe, amb qualsevol altre membre. Els professors poden iniciar di&agrave;legs amb altres professors i amb estudiants, i els estudiants poden iniciar di&agrave;legs amb altres estudiants i amb professors.</p></li>
-</ol>
+</ol>
@@ -8,5 +8,4 @@
<li><a href="help.php?module=dialogue&amp;file=info.html">M&eacute;s informaci&oacute;</a></li>
<li><a href="help.php?module=dialogue&amp;file=maildefault.html">Correu per defecte</a></li>
<li><a href="help.php?module=dialogue&amp;file=multiple.html">M&uacute;ltiples di&agrave;legs</a></li>
-</ul>
-
+</ul>
@@ -6,5 +6,4 @@
<p>Tots dos participants poden tancar el di&agrave;leg en qualsevol moment. Els di&agrave;legs tancats no es poden tornar a obrir. Tanmateix, els participants poden veure el di&agrave;leg mentre segueixi existint...</p>
-<p>...El m&ograve;dul suprimeix els di&agrave;legs tancats i totes les seves entrades despr&eacute;s d'un cert temps. Aquest temps es defineix aqu&iacute; quan es crea el di&agrave;leg.</p>
-
+<p>...El m&ograve;dul suprimeix els di&agrave;legs tancats i totes les seves entrades despr&eacute;s d'un cert temps. Aquest temps es defineix aqu&iacute; quan es crea el di&agrave;leg.</p>
@@ -1,4 +1,3 @@
<p align="center"><b>Definir l'opci&oacute; de correu per defecte</b></p>
-<p>Aquesta opci&oacute; defineix el valor per defecte de l'opci&oacute; &quot;Envia aquest missatge per correu electr&ograve;nic&quot; quan s'afegeix una nova entrada. Si poseu aquesta opci&oacute; a "S&iacute;", aleshores estar&agrave; marcat el quadre d'enviar correu. Si no, no estar&agrave; marcat.</p>
-
+<p>Aquesta opci&oacute; defineix el valor per defecte de l'opci&oacute; &quot;Envia aquest missatge per correu electr&ograve;nic&quot; quan s'afegeix una nova entrada. Si poseu aquesta opci&oacute; a "S&iacute;", aleshores estar&agrave; marcat el quadre d'enviar correu. Si no, no estar&agrave; marcat.</p>
@@ -1,4 +1,4 @@
<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif" />&nbsp;<b>Di&agrave;legs</b></p>
<ul>
<p>Aquest m&ograve;dul proporciona un m&egrave;tode senzill de comunicaci&oacute; entre parelles d'usuaris. Un professor pot obrir un di&agrave;leg amb un estudiant, un estudiant pot obrir un di&agrave;leg amb un professor i (opcionalment) un estudiant pot obrir un di&agrave;leg amb un altre estudiant. Un professor o un estudiant poden participar simult&agrave;niament en diversos di&agrave;legs.</p>
-</ul>
+</ul>
@@ -2,5 +2,4 @@
<p>Aquesta opci&oacute; permet que una persona inici&iuml; m&eacute;s d'un di&agrave;leg amb una altra persona. El valor per defecte &eacute;s No, la qual cosa nom&eacute;s permet tenir un di&agrave;leg obert entre dues persones.</p>
-<p>Permetre m&uacute;ltiples di&agrave;legs pot ocasionar un ab&uacute;s d'aquesta funcionalitat. Algunes persones poden &quot;emprenyar&quot; altres obrint molts di&agrave;legs no sol&middot;licitats amb elles.</p>
-
+<p>Permetre m&uacute;ltiples di&agrave;legs pot ocasionar un ab&uacute;s d'aquesta funcionalitat. Algunes persones poden &quot;emprenyar&quot; altres obrint molts di&agrave;legs no sol&middot;licitats amb elles.</p>
@@ -22,4 +22,4 @@
<p>Sol ser una bona idea crear el directori i/o assegurar-se que ja existeix. De vegades Moodle pot crear, si cal, el directori, per&ograve; aix&ograve; no sempre &eacute;s possible.</p>
-<p>Finalment, assegureu-vos que coincideixen les maj&uacute;scules i min&uacute;scules i no inclogueu mai la barra al final.</p>
+<p>Finalment, assegureu-vos que coincideixen les maj&uacute;scules i min&uacute;scules i no inclogueu mai la barra al final.</p>
@@ -1,7 +1,5 @@
<p align="center"><b>Emoticones</b></p>
-
-
<table border="1" align="center">
<tr valign="top">
@@ -222,17 +220,8 @@
</table>
-
-
<p>Quan s'escriu a Internet de vegades &eacute;s dif&iacute;cil expressar emocions nom&eacute;s amb text. Aquestes petites icones hi poden ajudar.</p>
-
-
<p>Per inserir-les al text nom&eacute;s cal que feu clic sobre la icona aqu&iacute; dalt o b&eacute; teclegeu al vostre escrit els car&agrave;cters de text associats a la icona.</p>
-
-
-<p>Fixeu-vos que els car&agrave;cters mateixos s&oacute;n com un dibuixet: tombeu el cap a l'esquerra per veure'ls.</p>
-
-
-
+<p>Fixeu-vos que els car&agrave;cters mateixos s&oacute;n com un dibuixet: tombeu el cap a l'esquerra per veure'ls.</p>
@@ -6,4 +6,4 @@
<p>De vegades, per&ograve;, preferireu inhabilitar aquesta opci&oacute;. Per exemple, aix&ograve; &eacute;s &uacute;til en el f&ograve;rum de not&iacute;cies si voleu que nom&eacute;s els professors puguin enviar nous &iacute;tems, que apareixen a la p&agrave;gina principal del curs. En aquest cas triar&iacute;eu la tercera opci&oacute;: &laquo;Debats no, respostes no&raquo;.</p>
-<p>Altres vegades potser voldreu permetre nom&eacute;s als professors iniciar nous debats, per&ograve; que els estudiants puguin contestar dins d'aquests fils (per exemple en el f&ograve;rum de not&iacute;cies de la p&agrave;gina inicial del lloc). En aquest cas trieu la segona opci&oacute;: &laquo;Debats no, per&ograve; respostes s&iacute;&raquo;.</p>
+<p>Altres vegades potser voldreu permetre nom&eacute;s als professors iniciar nous debats, per&ograve; que els estudiants puguin contestar dins d'aquests fils (per exemple en el f&ograve;rum de not&iacute;cies de la p&agrave;gina inicial del lloc). En aquest cas trieu la segona opci&oacute;: &laquo;Debats no, per&ograve; respostes s&iacute;&raquo;.</p>
@@ -8,4 +8,4 @@
<p>Si editeu un missatge i hi adjunteu un nou fitxer, aleshores aquest reempla&ccedil;ar&agrave; l'anterior.</p>
-<p>Si editeu un missatge que t&eacute; un fitxer adjunt i deixeu en blanc el camp de fitxer adjunt, aleshores es conservar&agrave; el fitxer original.</p>
+<p>Si editeu un missatge que t&eacute; un fitxer adjunt i deixeu en blanc el camp de fitxer adjunt, aleshores es conservar&agrave; el fitxer original.</p>
@@ -8,4 +8,4 @@
<p><b>Cada persona envia un debat</b> - Cada persona pot enviar exactament un tema de debat (i tothom pot enviar-hi respostes). Aquest &eacute;s &uacute;til quan vols que cada estudiant inici&iuml; un debat, centrat per exemple en les seves reflexions sobre el tema de la setmana, i que tots els altres contestin.</p>
-<p>(M&eacute;s desenvolupament en versions futures de Moodle.)</p>
+<p>(M&eacute;s desenvolupament en versions futures de Moodle.)</p>
@@ -2,4 +2,4 @@
<p>La persona que configura un f&ograve;rum pot triar una mida m&agrave;xima per a tots els fitxers adjunts que s'hi envi&iuml;n.</p>
-<p>De vegades ser&agrave; possible penjar un fitxer m&eacute;s gran, per&ograve; no es desar&agrave; al servidor i es visualitzar&agrave; un missatge d'error.</p>
+<p>De vegades ser&agrave; possible penjar un fitxer m&eacute;s gran, per&ograve; no es desar&agrave; al servidor i es visualitzar&agrave; un missatge d'error.</p>
@@ -1 +1,7 @@
-<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif" />&nbsp;<b>F&ograve;rums</b></p><ul> <p>Aquesta activitat pot ser la m&eacute;s important: &eacute;s aqu&iacute; on t&eacute; lloc la major part del debat. Els f&ograve;rums es poden estructurar de diferents maneres i poden incloure una valoraci&oacute; de cada missatge per parts dels companys. Els missatges es poden visualitzar en diferents formats i poden incloure fitxers adjunts. Quan se subscriuen a un f&ograve;rum, els participants reben una c&ograve;pia de cada missatge per correu electr&ograve;nic. El professor pot imposar la subscripci&oacute; a tots els seus estudiants si aix&iacute; ho desitja.</p></ul>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif" />&nbsp;<b>F&ograve;rums</b></p>
+
+<ul>
+
+ <p>Aquesta activitat pot ser la m&eacute;s important: &eacute;s aqu&iacute; on t&eacute; lloc la major part del debat. Els f&ograve;rums es poden estructurar de diferents maneres i poden incloure una valoraci&oacute; de cada missatge per parts dels companys. Els missatges es poden visualitzar en diferents formats i poden incloure fitxers adjunts. Quan se subscriuen a un f&ograve;rum, els participants reben una c&ograve;pia de cada missatge per correu electr&ograve;nic. El professor pot imposar la subscripci&oacute; a tots els seus estudiants si aix&iacute; ho desitja.</p>
+
+</ul>
@@ -1,19 +1,11 @@
<p align="center"><b>Valoracions</b></p>
-
-
<p>Cada missatge es pot valorar utilitzant una escala basada en la <b>teoria del coneixement separat i connectat</b>.</p>
-
-
<p>Aquesta teoria us pot ajudar a veure les interaccions humanes d'una altra manera. Descriu dues formes diferents d'avaluar i aprendre sobre les coses que veiem i sentim.</p>
-
-
<p>Tot i que cadascun de nosaltres utilitzem aquests dos m&egrave;todes en diferent mesura en diferents ocasions, pot ser &uacute;til com a exemple per entendre'ns imaginar dues persones, una que sigui majorit&agrave;riament un coneixedor separat, en Joan, i l'altra que sigui majorment una coneixedora connectada, la Maria.</p>
-
-
<ul>
<li>En Joan prefereix romandre tan 'objectiu' com sigui possible, sense permetre que intervinguin sentiments ni emocions. En una discussi&oacute; amb altres persones que tenen idees diferents, a ell li agrada defendre les seves idees i usar la l&ograve;gica per trobar escletxes en les idees dels oponents. &Eacute;s cr&iacute;tic amb les idees noves mentre no siguin fets provats per fonts respectables, com ara llibres de text, professors prestigiosos o b&eacute; la seva experi&egrave;ncia directa. En Joan &eacute;s tot un exemple de <b>coneixedor separat.</b></li>
@@ -22,42 +14,26 @@
</ul>
-
-
<p>Us heu fixat que el coneixedor separat &eacute;s home i la connectada &eacute;s dona? Alguns estudis han mostrat que estad&iacute;sticament sol ser aix&iacute;, tot i que hi ha casos individuals en tot l'espectre que va entre aquests dos extrems.</p>
-
-
<p>Per a un grup d'aprenents efectiu i col&middot;laboratiu, seria ideal que tothom fos capa&ccedil; d'usar AMBDUES maneres de con&egrave;ixer.</p>
-
-
<p>En una situaci&oacute; concreta com un f&ograve;rum electr&ograve;nic, una intervenci&oacute; d'una persona pot mostrar alguna de les dues caracter&iacute;stiques i fins i tot les dues. Alg&uacute; que generalment &eacute;s un bon coneixedor 'connectat' pot fer una intervenci&oacute; molt 'separada', i a l'inrev&eacute;s. L'objectiu de valorar cada missatge per mitj&agrave; d'aquesta escala &eacute;s:</p>
-
-
<blockquote>
a) ajudar-vos a pensar sobre aquestes q&uuml;estions quan llegiu altres missatges i b) proporcionar retroacci&oacute; a cada autor sobre com el veuen els altres.
</blockquote>
-
-
<p>Els resultats no s'utilitzen per avaluar de cap manera els estudiants; simplement serveixen per ajudar a millorar la comunicaci&oacute; i l'aprenentatge.</p>
-
-
<hr />
-
-
<p>Si hi esteu interessats, aquestes s&oacute;n algunes refer&egrave;ncies d'articles
dels autors que originalment van desenvolupar aquestes idees:</p>
-
-
<ul>
<li>Belenky, M.F., Clinchy, B.M., Goldberger, N.R., &amp; Tarule, J.M. (1986).
@@ -98,7 +74,4 @@
</li>
-</ul>
-
-
-
+</ul>
@@ -1,6 +1,5 @@
-<p align="center"><b>Nombres d'articles RSS recents</b></p>
+<p align="center"><b>Nombres d'articles recents per RSS</b></p>
<p>Aquesta opció us permet triar el nombre d'articles que s'inclouran en l'RSS.</p>
-<p>Un nombre entre 5 i 20 seria apropiat per a la majoria dels fòrums. Incrementeu aquest valor si el fòrum té moltes intervencions.</p>
-
+<p>Un nombre entre 5 i 20 seria apropiat per a la majoria dels fòrums. Incrementeu aquest valor si el fòrum té moltes intervencions.</p>
@@ -7,5 +7,4 @@
<ul>
<li><b>Debats:</b> l'RSS inclourà els nous debats que s'encetin en el fòrum, amb el missatge inicial.</li>
<li><b>Missatges:</b> l'RSS inclourà cada missatge nou que s'enviï al fòrum.</li>
-</ul>
-
+</ul>
@@ -7,4 +7,4 @@
<p>Tanmateix, si un professor imposa la susbcripció a un fòrum concret, aquesta opció queda suprimida i tots els membres del curs reben còpies dels missatges per correu electrònic.</p>
-<p>Això és especialment útil en el fòrum de Notícies i en general en qualsevol fòrum quan acaba de començar el curs (abans que tots hagin entès que poden subscriure's ells mateixos a aquests correus).</p>
+<p>Això és especialment útil en el fòrum de Notícies i en general en qualsevol fòrum quan acaba de començar el curs (abans que tots hagin entès que poden subscriure's ells mateixos a aquests correus).</p>
@@ -11,5 +11,4 @@
<p>Si trieu l'opci&oacute; "S&iacute;, inicialment" tots els usuaris actuals i futurs del curs seran subscrits inicialment per&ograve; podran cancel&middot;lar la subscripci&oacute; en qualsevol moment. Si trieu "S&iacute;, per sempre" no podran cancel&middot;lar la subscripci&oacute;.</p>
<p>El comportament de l'opci&oacute; "S&iacute;, inicialment" quan actualitzeu un f&ograve;rum &eacute;s aix&iacute;: canviar de "S&iacute;, inicialment" a "No" no cancel&middot;la la subscripci&oacute; dels usuaris actuals, sin&oacute; que afecta &uacute;nicament els usuaris futurs del curs. An&agrave;logament, canviar despr&eacute;s l'opci&oacute; a "S&iacute;, inicialment" no subscriu els usuaris actuals del curs, sin&oacute; &uacute;nicament els que s'inscriguin m&eacute;s endavant.
-</p>
-
+</p>
@@ -1,6 +1,5 @@
-<p align="center"><b>Paraules clau</b></p>
-
-<p>Cada entrada del glossari pot tenir associada una llista de paralues clau (o &agrave;lies).</p>
-
-<p>Aquestes paraules es poden utilitzar com a maneres alternatives de referir-se a l'entrada. Per exemple, s'utilitzaran per crear enlla&ccedil;os autom&agrave;tics.</p>
-
+<p align="center"><b>Paraules clau</b></p>
+
+<p>Cada entrada del glossari pot tenir associada una llista de paralues clau (o &agrave;lies).</p>
+
+<p>Aquestes paraules es poden utilitzar com a maneres alternatives de referir-se a l'entrada. Per exemple, s'utilitzaran per crear enlla&ccedil;os autom&agrave;tics.</p>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit f5120f1

Please sign in to comment.