Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080523)

  • Loading branch information...
1 parent beadb11 commit f68d73ac8920041aa5b77a170e75e497108e2ff8 moodlerobot committed May 23, 2008
Showing with 46 additions and 44 deletions.
  1. +6 −4 install/lang/eu_utf8/installer.php
  2. +40 −40 install/lang/ta_lk_utf8/installer.php
@@ -77,7 +77,7 @@
$string['dirroot'] = 'Moodle-ren direktorioa';
$string['dirrooterror'] = '\'Moodle-ren direktorioa\' zuzena ez dela dirudi. Ezin izan da Moodle-ren instalaziorik aurkitu. Jatorrizko balorea berrezarri da.';
$string['download'] = 'Jaitsi';
-$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Jaitsitako fitxategiaren konprobazioak huts egin du.';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Jaitsitako fitxategiaren konprobazioak kale egin du.';
$string['downloadlanguagebutton'] = '\"$a\" hizkuntza-paketea jaitsi';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Hizkuntza-paketea jaitsi';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Instalazio-prozesua lehenetsitako hizkuntzaz jarrai dezakezu, \"$a\".';
@@ -86,6 +86,7 @@
$string['environmenthead'] = 'Zure ingurunea konprobatzen';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'gomendagarria da instalatuta/gaituta egotea';
$string['environmentrecommendversion'] = '$a->needed bertsioa gomendatzen da eta zu $a->current ari zara egikaritzen';
+$string['environmentrequirecustomcheck'] = 'test hau pasatu beharra dago';
$string['environmentrequireinstall'] = 'derrigorrezkoa da instalatuta/gaituta izatea';
$string['environmentrequireversion'] = '$a->needed bertsioa beharrezkoa da eta zu $a->current ari zara egikaritzen';
$string['environmentsub'] = 'Zure zerbitzariaren osagai ezberdinak sistemaren betebeharrekin bat datozen egiaztatzen ari gara';
@@ -119,7 +120,7 @@
<blockquote>php_value register_globals Off</blockquote>
</p>';
$string['help'] = 'Laguntza';
-$string['iconvrecommended'] = 'ICONV aukerako libreria instalatzea gomendagarria da oso gunearen errendimendua hobetzeko, batez ere zure guneak latindarrak ez diren hizkuntzak erabiltzen baditu.';
+$string['iconvrecommended'] = 'ICONV aukerako liburutegia instalatzea gomendagarria da oso gunearen errendimendua hobetzeko, batez ere zure guneak latindarrak ez diren hizkuntzak erabiltzen baditu.';
$string['info'] = 'Informazioa';
$string['installation'] = 'Instalazioa';
$string['invalidmd5'] = 'md5 ez da baliagarria';
@@ -135,7 +136,7 @@
<p>php.ini fitxategira sarbiderik ez baduzu, Moodle-ren direktorioaren barruko .htaccess izeneko fitxategian lerro hau idatzi beharko duzu:
<blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote>
</p>';
-$string['mbstringrecommended'] = 'MBSTRING aukerako libreria instalatzea gomendagarria da oso gunearen errendimendua hobetzeko, batez ere zure guneak latindarrak ez diren hizkuntzak erabiltzen baditu.';
+$string['mbstringrecommended'] = 'MBSTRING aukerako liburutegia instalatzea gomendagarria da oso gunearen errendimendua hobetzeko, batez ere zure guneak latindarrak ez diren hizkuntzak erabiltzen baditu.';
$string['memorylimit'] = 'Memoriaren muga';
$string['memorylimiterror'] = 'PHP memoriaren muga baxuegia da... Beranduago arazoak izan ditzakezu.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Zure zerbitzarian PHP memoria-muga $a da.</p>
@@ -184,6 +185,7 @@
<p>Normalean \'modu segurua\' web zerbitzari publiko paranoideek soilik aktibatzen dute. Hori dela eta, zure Moodle webgunerako beste enpresa bilatu beharko duzu.</p>
<p>Nahi izanez gero, zure instalazioarekin jarrai dezakezu, baina aurrerago arazoak izango dituzu.</p>';
+$string['serverchecks'] = 'Zerbitzariaren egiaztatzeak';
$string['sessionautostart'] = 'Saioaren hasiera automatikoa';
$string['sessionautostarterror'] = 'Indargabetuta egon behar du';
$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle-k saioko laguntza behar du eta horren ezean ez du funtzionatuko.</p>
@@ -196,7 +198,7 @@
$string['thislanguage'] = 'Euskara';
$string['unicoderecommended'] = 'Datu guztiak Unicode (UTF-8)-n gordetzeko gomendatzen da. Instalazio berriak berez Unicode karaktere-multzoa duten datu-baseetan exekutatu beharko lirateke. Eguneraketa bat egiten ari bazara, UTF-8rako migrazio-prozesua egin beharko zenuke (begiratu horretarako Kudeaketa-orria)';
$string['unicoderequired'] = 'Datu guztiak Unicode (UTF-8)-n gorde behar dituzu. Instalazio berriak berez Unicode karaktere-multzoa duten datu-baseetan exekutatu beharko lirateke. Eguneraketa bat egiten ari bazara, UTF-8rako migrazio-prozesua egin beharko zenuke (begiratu horretarako Kudeaketa-orria)';
-$string['user'] = 'Erabiltzaile';
+$string['user'] = 'Erabiltzailea';
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = 'Orri hau ikusten baduzu <strong>$a->packname $a->packversion</strong> paketea
zure ordenadorean instalatu ahal izan duzu. Zorionak!';
@@ -43,58 +43,58 @@
$string['database'] = 'தரவுத்தளம்.';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'தற்பொழுது நீங்கள் அதிகளவு Moodle தரவுகள் சேமிக்கப்பட்டவுள்ள தரவுத்தள அமைப்பை உள்ளமைக்கலாம்.
இந்த தரவுத்தளம் நிறுவியால் கீழ் உள்ள அமைப்பினால் தானாக உருவாக்கப்படும்.';
-$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Type:</b> fixed to \"mysql\" நிறுவியால்<br />
- <b>Host:</b> fixed to \"localhost\" by the installer<br />
- <b>Name:</b> database name, eg moodle<br />
- <b>User:</b> fixed to \"root\" by the installer<br />
- <b>Password:</b> your database password<br />
- <b>Tables Prefix:</b> optional prefix to use for all table names';
+$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Type:</b> நிறுவியால் \"mysql\" ஆகத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது<br />
+ <b>Host:</b> நிறுவியால் \"localhost\" ஆகத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது<br />
+ <b>Name:</b> தரவுத்தளப் பெயர், உதாரணம் moodle<br />
+ <b>User:</b> நிறுவியால் \"root\" ஆகத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது<br />
+ <b>Password:</b> உங்கள் தரவுத்தளக் கடவுச் சொல்<br />
+ <b>Tables Prefix:</b> எல்லா அட்டவணைப் பெயரையும் பயன்படுத்தும் முற்சேர்க்கை';
$string['databasesettingshead'] = 'தற்பொழுது நீங்கள் அதிகளவு Moodle தரவுகள் சேமிக்கப்பட்டவுள்ள தரவுத்தள அமைப்பை உள்ளமைக்கலாம்.
இந்த தரவுத்தளம் நிறுவியால் ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்டுள்ளதுடன்
பயனாளர் பெயர், கடவுச்சொல் பயன்படுத்த உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.';
-$string['databasesettingssub'] = '<b>Type:</b> mysql or postgres7<br />
- <b>Host:</b> eg localhost or db.isp.com<br />
- <b>Name:</b> database name, eg moodle<br />
- <b>User:</b> your database username<br />
- <b>Password:</b> your database password<br />
+$string['databasesettingssub'] = ' <b>Type:</b> mysql அல்லது postgres7<br />
+ <b>Host:</b> உதாரணம் localhost அல்லது db.isp.com<br />
+ <b>Name:</b> தரவுத்தளப் பெயர், உதாரணம் moodle<br />
+ <b>User:</b> உங்கள் தரவுத்தளத்தின் பயனாளர் பெயர்<br />
+ <b>Password:</b> உங்கள் தரவுத்தளத்தின் கடவுச்சொல்<br />
<b>Tables Prefix:</b> எல்லா அட்டவணைப் பெயரையும் பயன்படுத்தும் முற்சேர்க்கை';
$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>வகை:</b> SQL*வழங்கி(UTF-8 அல்லாத) <b><font color=\"red\">பரிசோதனைக்கு! (உற்பத்திப்பயன்பாட்டிற்கில்லை)</font></b><br />
-<b>வழங்கி:</b> உ+ம் localhost or db.isp.com<br />
-<b>பெயர்:</b> தகவல் தள பெயர், உ+ம் moodle<br />
+<b>Host:</b> உ+ம் localhost அல்லது db.isp.com<br />
+<b>Name:</b> தகவல் தள பெயர், உ-ம் moodle<br />
<b>User:</b> உமது தகவல் தள பயனாளர் பெயர்<br />
-<b>கடவுச்சொல்:</b> உமது தகவல் தள பயனாளர் கடவுச்சொல்<br />
-<b>அட்டவணைகளின் முற்சேர்க்கை :</b> சகல அட்டவணைப் பெயரையும் பயன்படுத்தும் முற்சேர்க்கை(அதிகாரமழிக்கப்பட்ட)
+<b>Password:</b> உமது தகவல் தள பயனாளர் கடவுச்சொல்<br />
+<b>Tables Prefix:</b> சகல அட்டவணைப் பெயரையும் பயன்படுத்தும் முற்சேர்க்கை(அதிகாரமழிக்கப்பட்ட)
databasesettingssub_mssql';
$string['databasesettingssub_mssql_n'] = '<b>Type:</b> SQL*Server (UTF-8 enabled)<br />
-<b>Host:</b> eg localhost or db.isp.com<br />
-<b>Name:</b> database name, eg moodle<br />
-<b>User:</b> your database username<br />
-<b>Password:</b> your database password<br />
-<b>Tables Prefix:</b> prefix to use for all table names (mandatory)';
+<b>Host:</b>உ-ம் localhost அல்லது db.isp.com<br />
+<b>Name:</b> தரவுத்தளப் பெயர், உ-ம் moodle<br />
+<b>User:</b> உங்கள் தரவுத்தளப் பயனாளர் பெயர்<br />
+<b>Password:</b> உங்கள் தரவுத்தளக் கடவுச்சொல்<br />
+<b>Tables Prefix:</b> எல்லா அட்டவணைப் பெயர்களுக்கும் யன்படுத்த வேண்டிய முற்சேர்க்கை(கட்டாயம்)';
$string['databasesettingssub_mysql'] = '<b>Type:</b> MySQL<br />
-<b>Host:</b> eg localhost or db.isp.com<br />
-<b>Name:</b> database name, eg moodle<br />
-<b>User:</b> your database username<br />
-<b>Password:</b> your database password<br />
-<b>Tables Prefix:</b> prefix to use for all table names (optional)';
+<b>Host:</b>உ-ம் localhost அல்லது db.isp.com<br />
+<b>Name:</b> தரவுத்தளப் பெயர், உ-ம் moodle<br />
+<b>User:</b> உங்கள் தரவுத்தளப் பயனாளர் பெயர்<br />
+<b>Password:</b> உங்கள் தரவுத்தளக் கடவுச்சொல்<br />
+<b>Tables Prefix:</b> எல்லா அட்டவணைப் பெயர்களுக்கும் யன்படுத்த வேண்டிய முற்சேர்க்கை(விருப்பத்தெரிவுக்குரியது)';
$string['databasesettingssub_oci8po'] = '<b>Type:</b> Oracle<br />
-<b>Host:</b> not used, must be left blank<br />
-<b>Name:</b> given name of the tnsnames.ora connection<br />
-<b>User:</b> your database username<br />
-<b>Password:</b> your database password<br />
-<b>Tables Prefix:</b> prefix to use for all table names (mandatory, 2cc. max)';
-$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Type:</b> SQL*Server (over ODBC) <b><font color=\"red\">Experimental! (not for use in production)</font></b><br />
+<b>Host:</b> பயன்படுத்தப்படவில்லை, வெறுமையாக விடப்பட வேண்டும்<br />
+<b>Name:</b> tnsnames.ora தொடர்பிற்கு வழங்கப்பட்ட பெயர்<br />
+<b>User:</b> உங்கள் தரவுத்தளப் பயனாளர் பெயர்<br />
+<b>Password:</b> உங்கள் தரவுத்தளக் கடவுச்சொல்<br />
+<b>Tables Prefix:</b> எல்லா அட்டவணைப் பெயர்களுக்கும் யன்படுத்த வேண்டிய முற்சேர்க்கை (mandatory, 2cc. max)';
+$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Type:</b> SQL*Server (over ODBC) <b><font color=\"red\">பரீட்சார்த்தமானது! (உற்பத்தியில் பயன்படுத்துவதற்கானது அல்ல)</font></b><br />
<b>Host:</b> given name of the DSN in the ODBC control panel<br />
-<b>Name:</b> database name, eg moodle<br />
-<b>User:</b> your database username<br />
-<b>Password:</b> your database password<br />
-<b>Tables Prefix:</b> prefix to use for all table names (mandatory)';
+<b>Name:</b> தரவுத்தளப் பெயர், உ-ம் moodle<br />
+<b>User:</b> உங்கள் தரவுத்தளப் பயனாளர் பெயர்<br />
+<b>Password:</b> உங்கள் தரவுத்தளக் கடவுச்சொல்<br />
+<b>Tables Prefix:</b> எல்லா அட்டவணைப் பெயர்களுக்கும் யன்படுத்த வேண்டிய முற்சேர்க்கை(கட்டாயம்)';
$string['databasesettingssub_postgres7'] = '<b>Type:</b> PostgreSQL<br />
-<b>Host:</b> eg localhost or db.isp.com<br />
-<b>Name:</b> database name, eg moodle<br />
-<b>User:</b> your database username<br />
-<b>Password:</b> your database password<br />
-<b>Tables Prefix:</b> prefix to use for all table names (mandatory)';
+<b>Host:</b>உ-ம் localhost அல்லது db.isp.com<br />
+<b>Name:</b> தரவுத்தளப் பெயர், உ-ம் moodle<br />
+<b>User:</b> உங்கள் தரவுத்தளப் பயனாளர் பெயர்<br />
+<b>Password:</b> உங்கள் தரவுத்தளக் கடவுச்சொல்<br />
+<b>Tables Prefix:</b> எல்லா அட்டவணைப் பெயர்களுக்கும் யன்படுத்த வேண்டிய முற்சேர்க்கை(கட்டாயம்)';
$string['dataroot'] = 'தரவுக் கோப்புறை';
$string['datarooterror'] = 'நீங்கள் குறிப்பிட்ட \'தரவுக் கோப்புறை\' காணப்படவுமில்லை, உருவாக்கப்படவும் முடியவில்லை. பாதையைச் சரி செய்யவும் அல்லது கோப்புறையைக் கைமுறையால் உருவாக்கவும்.';
$string['dbconnectionerror'] = 'நீங்கள் குறிப்பிட்ட தரவுத்தளத்துடன் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை. தயவுசெய்து உங்கள் தரவுத்தள அமைப்புகளைச் சரி பார்க்கவும்.';

0 comments on commit f68d73a

Please sign in to comment.