Permalink
Browse files

initial translation for wiki development version

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Apr 4, 2004
1 parent b31355a commit f69be8f5a873cbb5e4ffe30961ac860294998cde
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Laat binaire bestanden toe</B></P>
+
+<P>Door binaire bestanden toe te laten, krijg je twee mogelijkheden extra:<BR>
+<OL>
+ <LI>Je kunt afbeeldingen uploaden en gebruiken op wikipagina's. Wanneer je een pagina bewerkt, verschijnt er een uploadbox langs waar je de bestanden kunt uploaden. Na het uploaden wordt er een afbeeldingscode getoond en kun je de afbeelding invoegen door van haakjes gebruik te maken. Bijvoorbeeld: [internal://c34f7af3a29b17dc2ff4b74ccd5c750f.gif].</LI>
+ <LI>Je kunt bestanden als bijlage bij een Wikipagina voegen. Je kunt ze dan bekijken door op <i>Bijlage</i> te klikken. De grootte van de bestanden wordt beperkt door de instelling van de maximum uploadgroote op niveau van het vak en op niveau van de site.</LI>
+</OL></P>
@@ -0,0 +1,3 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Laat veilige HTML toe</B></P>
+
+<P>Met deze instelling op ja, is sommige HTMLcode toegelaten. Anders wordt de HTMLcode zelf weergegeven.</P>
@@ -0,0 +1,92 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Wiki Opmaak</B></P>
+<p>
+Elke pagina binnen een WikiWikiWeb kan gemakkelijk bewerkt worden en omdat het schrijven van een pagina heel gemakkelijk geleerd moet kunnen worden, zijn er maar weinig regels en zijn ze minder vervelend dan de regels voor HyperTextMarkupLanguage.
+</p>
+
+
+<h4> Paragrafen</h4>
+ <ul>
+ <li> indelen in paragrafen doe je door lege regels in de tekst te zetten</li>
+ <li> gebruik drie procenttekens %%% om een nieuwe regel te krijgen</li>
+ <li> als je je tekst laat vooraf gaan door spaties of tabs, dan zal die inspringen </li>
+ </ul>
+
+<h4> !! Titels</h4>
+
+ <ul type="circle">
+ <li> gebruik een uitroepteken ! aan het begin van een regel om een kleine titel te krijgen</li>
+
+ <li> !! voor iets groter</li>
+ <li> !!! voor grote titels </li>
+ </ul>
+
+<h4>tekst stijl</h4>
+
+ <ul>
+
+ <li> als je tekst wil <em>beklemtonen/em>, dan moet je die tussen 2 enkele aanhalingstekens zetten '' (ziet er gewoonlijk als italic uit)</li>
+ <li> <strong>tekst wordt vet</strong> met twee underscores __ (of als het ingesloten is door twee sterretjes **)</li>
+ <li> om <big>tekst groot</big> te maken omsluit je het met spoorwegtekens ##</li>
+
+ <li> op dezelfde manier kun je <small> kleine tekst </small> krijgen door "µµ" op dezelfde manier te gebruiken</li>
+ <li> een <tt>schrijfmachine lettertype</tt> krijge je als je de tekst tussen twee gelijkheidstekens zet</li>
+ </ul>
+
+<h4>Lijsten</h4>
+
+ <ul>
+ <li> begin een lijn met een sterretje * om een lijst te beginnen</li>
+ <li> gebruik # als je een genummerde lijst wil maken
+ <ol>
+ <li> je kunt onderverdelinngen in je lijsten maken</li>
+
+ <li> opeenvolgende punten van de lijst moeten met dezelfde mix an * en # beginnen</li>
+ </ol>
+ </li>
+ </ul>
+
+<h4> HyperLinks</h4>
+
+ <ul>
+
+ <li> voeg gewoon een WikiWoord in je tekst om een nieuwe hyperlink te maken</li>
+ <li> sluit wat woorden in tussen [rechte haken] om een hyperlink te maken die niet met geldige WikiWoorden geschreven is</li>
+
+ <li> in een tekst zal elk geldig internetadres (dat begint met http://) zoals http://voorbeeld.com automatisch aanklikbaar gemaakt worden.</li>
+ <li> Sluit een www adres of een WikiLink in tussen rechte haken en geef het een mooi titeltje door aanhalingstekens of het | teken te gebruikenen
+ <ul>
+ <li> [titel | http://voorbeeld.com]</li>
+
+ <li> [WikiWoord "titel"] of ["titel voor" WikiLink] </li>
+ </ul>
+ </li>
+ <li> als je een WikiWoord of een http://www-addres (of [iets anders] tussen vierkante haken) geen hyperlink wil laten worden, zet er dan een uitroepteken of een tilde voor
+ <ul>
+ <li> !Geen HyperLink, ~GeenHyperLink</li>
+ <li> ![geen hyperlink], !http://geenlink.org/ </li>
+
+ </ul>
+ </li>
+ </ul>
+
+<h4> Tabellen met |</h4>
+| sluit | woorden op tussen | het lijnkarakter | <br>
+| om een tabelstructuur | te kunnen bouwen | <br>
+| browsers laten gewoonlijk | de ontbrekende cellen | weg | <br>
+
+
+<p>
+Laat altijd een lege lijn voor en achter een tabel, zodat het uit de andere tekst komt en een eigen paragraaf wordt.
+</p>
+
+<h4> Afbeeldingen</h4>
+
+ <ul>
+
+ <li> om afbeeldingen in een pagina in te voegen, kun je het absolute internetadres tussen vierkante haken zetten, zoals [http://www.voorbeeld.com/pics/image.png] </li>
+ <li> als alternatief kun je ook de uploadfunctie gebruiken.</li>
+ </ul>
+
+<h4>Meer weten?</h4>
+Er zijn nog meer mogelijkheden. Bekijk de <a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net" target=_new>Erfurt Wiki Homepage</a> voor meer opmaakmogelijkheden.
+
No changes.
@@ -0,0 +1,3 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Wiki inhoud bij start</B></P>
+
+<P>Dit is de inhoud waarmee je de Wiki kan vullen van bij het begin. Zo heeft ErfurtWiki bijvoorbeeld heel wat standaardpagina's die het gebruik en de syntax van de Wiki uitleggen. Als er een vertaling bestaat, dan wordt de nieuwe Wiki gevuld met een set pagina's uit het taalpakket.</P>
@@ -0,0 +1,11 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/wiki/icon.gif">&nbsp;<B>Wikis</B></P>
+<UL>
+<P>Een Wiki maakt het mogelijk om documenten in groep te bewerken, en dat via een webbrowser met een eenvoudige opmaaktaal.</P>
+
+<P>"Wiki wiki" betekent "heel snel" in de Hawaiiaanse taal. De snelheid waarmee teksten gemaakt en bijgewerkt kunnen worden is één van de belangrijkste kenmerken van de Wiki technologie. Gewoonlijk wordt er niets nagelezen voor wijzigingen gepost worden. De meeste wikis zijn open voor het publiek of toch voor die mensen die toegang hebben tot de wikiserver.</P>
+
+<P>Deze Wiki maakt groepswerk mogelijk. Verschillende personen werken samen aan één web door het toevoegen, uitbreiden en wijzigen van de inhoud. De inhoud wordt gewoonlijk niet verwijderd en kan eventueel teruggezet worden.</P>
+
+<P>Deze module integreert de schitterende <a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net" target=_new>Erfurt Wiki</a> in Moodle.</P>
+</UL>
+
@@ -0,0 +1,39 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Leerlingen mogen meewerken aan de Wiki</B></P>
+<P>
+<UL>
+ <li>Een leraar kan altijd elke wiki van zijn vak bewerken</li>
+ <li>Er zijn drie wiki-types: Leraar, Vak/Groep, Leerling</li>
+ <li>De activiteit kan in de Moodle groepmodi gezet worden: &quot;Geen groepen&quot; &quot;Gescheiden groepen&quot; en &quot;Zichtbare groepen&quot;</li>
+ <li>Dezelfde "Inhoud bij start" wordt voor alle groepen geplaatst</li>
+</UL>
+
+Raadpleeg volgende matrix:
+<table border="1" width="100%"><tbody>
+ <tr>
+ <td valign="top" width="25%"></th>
+ <th valign="top" width="25%">Geen groepen</th>
+ <th valign="top" width="25%">Gescheiden groepen</th>
+ <th valign="top" width="25%">Zichtbare groepen</th>
+ </tr>
+ <tr>
+ <th valign="top" width="25%">Leraar</th>
+ <td valign="top" width="25%">Leraar maakt en wijzigt de wiki. Leerlingen kunnen de inhoud lezen.</td>
+ <td valign="top" width="25%">Er is een wiki voor elke groep die alleen door de leraar kan bijgewerkt worden. Elke leerling ziet alleen de wiki van zijn groep.</td>
+ <td valign="top" width="25%">Er is een wiki voor elke groep die alleen door de leraar kan bijgewerkt worden. Elke leerling kan alle wikis bekijken. Die kunnen gekozen worden uit een rolmenu, waarin alle groepen zitten.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <th valign="top" width="25%">Vak/Groep</th>
+ <td valign="top" width="25%">Leraar en leerlingen kunnen een wiki maken en wijzigen.</td>
+ <td valign="top" width="25%">Leerlingen kunnen alleen de wiki van hun eigen groep zien en wijzigen.</td>
+ <td valign="top" width="25%">Leerlingen kunnen alleen de wiki van hun eigen groep wijzigen. Ze kunnen alle wikis bekijken. Die kunnen gekozen worden uit een rolmenu, waarin alle groepen zitten.</td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <th valign="top" width="25%">Leerling</th>
+ <td valign="top" width="25%">Elke leerling kan zijn eigen wiki zien en wijzigen.</td>
+ <td valign="top" width="25%">Elke leerling kan zijn eigen wiki wijzigen en ziet alle andere wiki's van de leerlingen in zijn groep. Die kunnen gekozen worden uit een rolmenu, waarin alle leerlingen van zijn groep zitten.</td>
+ <td valign="top" width="25%">Elke leerling kan zijn eigen wiki wijzigen en alle andere wiki's zien. Die kunnen gekozen worden uit een rolmenu, waarin alle leerlingen zitten.</td>
+ </tr></tbody>
+</table>
+
+</P>
+
View
@@ -0,0 +1,33 @@
+<?PHP // $Id$
+ // wiki.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
+
+
+$string['FileDownload'] = 'Bestand downloaden';
+$string['MostOftenChangedPages'] = 'Meest gewijzigde pagina\'s';
+$string['MostVisitedPages'] = 'Meest bezochte pagina\'s';
+$string['NewestPages'] = 'Nieuwste pagina\'s';
+$string['OrphanedPages'] = 'Ongelinkte pagina\'s';
+$string['PageIndex'] = 'Indexpagina';
+$string['UpdatedPages'] = 'Vernieuwde pagina\'s';
+$string['WantedPages'] = 'Gevraagde pagina\'s';
+$string['allowstudentstowiki'] = 'Leerlingen mogen meewerken aan de wiki';
+$string['attachments'] = 'Bijlage';
+$string['backlinks'] = 'Verwijzende pagina\'s';
+$string['editthispage'] = 'Bewerk deze pagina';
+$string['ewikiacceptbinary'] = 'Laat binaire bestanden toe';
+$string['ewikiallowsafehtml'] = 'Laat veilige HTML toe';
+$string['ewikiprinttitle'] = 'Zet de titel op elke Wikipagina';
+$string['formattingrules'] = 'Opmaakregels';
+$string['initialcontent'] = 'Wiki inhoud bij start';
+$string['modulename'] = 'Wiki';
+$string['modulenameplural'] = 'Wikis';
+$string['pageactions'] = 'Pagina activiteiten';
+$string['pageinfo'] = 'Pagina informatie';
+$string['searchwiki'] = 'Zoeken in Wiki';
+$string['wikidefaultpagename'] = 'StartPagina';
+$string['wikilinks'] = 'Wiki links';
+$string['wikiname'] = 'Naam pagina';
+$string['wikistartederror'] = 'Er zit al inhoud in de Wiki - de gevraagde wijziging kan niet meer';
+$string['wikitype'] = 'Type';
+
+?>

0 comments on commit f69be8f

Please sign in to comment.