Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

moving towards XHTML compliance

corrected wrong characterset
  • Loading branch information...
commit f6b72da2673802cc6e5446c6b60d32731e31733c 1 parent 6175411
koenr authored
View
3  lang/be/docs/cvs.html
@@ -1,8 +1,9 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Äàêóìåíòàöûÿ Moodle : ßê êàðûñòàööà CVS</title>
<link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
- <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+ <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251">
<style type="text/css">
<!--
.sectionheading {
View
8 lang/be/docs/developer.html
@@ -1,7 +1,9 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
<head>
<title>Дакументацыя Moodle : Падручнік праграміста</title>
<link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
- <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+ <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251">
<style type="text/css">
<!--
.sectionheading {
@@ -143,8 +145,7 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="contribute" id="contribute"></a>2.
<li>survey.php - ланцужкі знакаў для модулю анкеты</li>
<li>.... і да таго ланцужкі знакаў для ўсіх дадатковых модуляў<br />
<br />
- Ланцужок знакаў з гэтых файлаў можна атрымаць пры дапамозе <strong><em>get_string()</em></strong><em>
- </em>lub<em> <strong>print_string()</strong> </em>. Кожны ланцужок знакаў замяняе адпаведны ланцужок на іншай мове.<em><br />
+ Ланцужок знакаў з гэтых файлаў можна атрымаць пры дапамозе <strong><em>get_string()</em></strong>lub<em> <strong>print_string()</strong> </em>. Кожны ланцужок знакаў замяняе адпаведны ланцужок на іншай мове.<em><br />
<br />
</em>напрыклад: $strdueby = get_string(&quot;assignmentdueby&quot;, &quot;assignment&quot;,
userdate($date)); <br />
@@ -218,3 +219,4 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="contribute" id="contribute"></a>2.
10:34:19 martin Exp $</font></p>
</body>
+</html>
View
3  lang/be/docs/faq.html
@@ -1,8 +1,9 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Дакументацыя Moodle: Пытанні, што найчасцей задаюць (FAQ)</title>
<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
View
5 lang/be/docs/install.html
@@ -1,7 +1,9 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
<head>
<title>Дакументацыя Moodle : Instalacja</title>
<link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
- <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+ <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251">
<style type="text/css">
<!--
.sectionheading {
@@ -303,4 +305,5 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="course"></a>10.
<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+</body>
</html>
View
1  lang/be/docs/intro.html
@@ -3,6 +3,7 @@
<head>
<title>System Docs: Introduction</title>
<link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<h2>Óâîäç³íû</h2>
View
2  lang/be/docs/licence.html
@@ -6,7 +6,7 @@
<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<h1>Copyright License for Moodle</h1>
View
6 lang/be/docs/releaseold.html
@@ -1,7 +1,9 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
<head>
<title>Äàêóìåíòàöûÿ Moodle: Çìåíû êàëåéíûõ âåðñ³ÿõ Moodle</title>
<link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
- <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<style type="text/css">
dt {font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold;}
dd {margin-bottom:1em;}
@@ -320,3 +322,5 @@
<p>&nbsp;</p>
<p align="CENTER"><font size="1"><a href="../doc/" target="_top">Moodle Documentation</a></font></p>
<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+</body>
+</html>
View
10 lang/be/docs/teacher.html
@@ -1,6 +1,9 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
+<head>
<title>Moodle Docs: Teachers Manual</title>
<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<body>
@@ -8,14 +11,14 @@
<p>На гэтай старонцы Вы знойдзеце сціслае кіраўніцтва па стварэнні онлайнавых курсаў. Тут у агульных рысах абмяркоўваюцца асноўныя функцыі і развязанні, якія Вы павінны будзеце прымаць падчас працы з курсам. </p>
<p>Раздзелы дакумента:</p>
-<OL>
+<ol>
<li><a href="#started">распачынаючы працу</a></li>
<li><a href="#settings">настройкі курсу</a></li>
<li><a href="#upload">загрузка файлаў</a></li>
<li><a href="#activities">планаванне практычных заняткаў</a></li>
<li><a href="#course">праца з курсам</a></li>
<li><a href="#further">дадатковая інфармацыя</a></li>
-</OL>
+</ol>
<h3><a name="started"></a>Распачынаючы працу.</h3>
<blockquote>
<p>Гэты дакумент мае на ўвазе, што Ваш адміністратар заладаваў Сістэму і даў Вам новы курс, працу з якім Вы распачынаеце. Таксама мяркуецца, што Вы ўвайшлі ў сістэму курсу, скарыстаўшы ўліковы запіс інструктара.</p>
@@ -133,3 +136,4 @@
</blockquote>
<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Дакументацыя Moodle</a></font></p>
</body>
+</html>
View
5 lang/be/docs/upgrade.html
@@ -1,7 +1,9 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
<head>
<title>Äàêóìåíòàöûÿ Moodle : Àêòóàë³çàöûÿ</title>
<link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
- <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-w">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<style type="text/css">
<!--
.sectionheading {
@@ -96,3 +98,4 @@ <h3 class="sectionheading">3.
<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
</body>
+</html>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.