Skip to content
Browse files

some updates

  • Loading branch information...
1 parent 009b593 commit f74dcc5e083472b7bb866b690eaca6311cf1c5ce paca70 committed Nov 21, 2002
Showing with 252 additions and 69 deletions.
  1. +12 −11 lang/fi/assignment.php
  2. +52 −0 lang/fi/auth.php
  3. +16 −12 lang/fi/choice.php
  4. +5 −3 lang/fi/moodle.php
  5. +18 −18 lang/fi/quiz.php
  6. +23 −24 lang/fi/resource.php
  7. +126 −1 lang/fi/survey.php
View
23 lang/fi/assignment.php
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.0.6.3 dev (2002111200)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.0.6.4 beta (2002112001)
+$string['allowresubmit'] = "Salli uudelleenlähetys";
$string['assignmentdetails'] = "Tehtävän tiedot";
$string['assignmentname'] = "Tehtävän nimi";
$string['assignmenttype'] = "Tehtävän tyyppi";
@@ -15,25 +16,25 @@
$string['maximumsize'] = "Maksimi koko";
$string['modulename'] = "Tehtävä";
$string['modulenameplural'] = "Tehtävät";
-$string['newsubmissions'] = "Tehtävää palautettu";
+$string['newsubmissions'] = "Tehtäviä palautettu";
$string['notsubmittedyet'] = "Ei vielä palautettu";
$string['overwritewarning'] = "Varoitus: uudelleen lähettäminen korvaa aiemman vastauksesi";
-$string['submissionfeedback'] = "Palaute vastauksestasi";
-$string['submissions'] = "Palautetut";
-$string['submitassignment'] = "";
-$string['submitted'] = "Palautettu";
-$string['typeoffline'] = "";
-$string['typeuploadsingle'] = "Lähetä yksi tiedosto, arvo 0 - 100 pistettä";
+$string['submissionfeedback'] = "Palaute tehtävästä";
+$string['submissions'] = "Lähetetyt";
+$string['submitassignment'] = "Palauta tehtäväsi käyttäen tätä lomaketta";
+$string['submitted'] = "Lähetetty";
+$string['typeoffline'] = "Offline aktiviteetti";
+$string['typeuploadsingle'] = "Lähetä yksi tiedosto";
$string['uploadbadname'] = "Tiedostonimessä on tuntemattomia merkkejä. Tiedostoa ei voida lähettää.";
$string['uploadedfiles'] = "lähetetyt tiedostot";
-$string['uploaderror'] = "Tiedoston tallentamissa palvelimelle tapahtui virhe.";
-$string['uploadfailnoupdate'] = "Tiedosto saapui palvelimelle mutta vastuksesi talletamisessa tapahtui virhe.";
+$string['uploaderror'] = "Tiedoston tallentamisessa palvelimelle tapahtui virhe.";
+$string['uploadfailnoupdate'] = "Tiedosto saapui palvelimelle, mutta vastuksesi talletamisessa tapahtui virhe.";
$string['uploadfiletoobig'] = "Pahus, tiedosto jota yritit lähettää on liian suuri. (Kokorajoitus on \$a tavua);";
$string['uploadnofilefound'] = "Tiedostoa ei löydy, oletko varma että valitsit lähetettävän tiedoston.";
$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' vastaanotettiin, mutta lähetystäsi ei rekisteröity. ";
$string['uploadsuccess'] = "'\$a' on vastaanotettu palvelimelle.";
$string['viewfeedback'] = "Katso terhtävien arvosteluja ja palautteita.";
-$string['viewsubmissions'] = "Katso \$a palautettuja vastauksia";
+$string['viewsubmissions'] = "Katso \$a palautettuja tehtäviä";
$string['yoursubmission'] = "Vastauksesi";
?>
View
52 lang/fi/auth.php
@@ -0,0 +1,52 @@
+<?PHP // $Id$
+ // auth.php - created with Moodle 1.0.6.4 beta (2002112001)
+
+
+$string['auth_dbdescription'] = "Tämä moduli tarkistaa ulkoisen tietokannan taulusta onko käyttäjätunnuksen ja salasanan.";
+$string['auth_dbfieldpass'] = "Salasana sarakeen nimi";
+$string['auth_dbfielduser'] = "Käyttätunnus sarakkeen nimi";
+$string['auth_dbhost'] = "Tietokanta palvelin";
+$string['auth_dbname'] = "Tietokannan nimi";
+$string['auth_dbpass'] = "Salasana käyttäjätunnukselle";
+$string['auth_dbtable'] = "Taulun nimi";
+$string['auth_dbtitle'] = "Käytä ulkoista tietokantaa";
+$string['auth_dbtype'] = "Tietokannan tyyppi (Katso <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb dokumentoinnista</A> yksityiskohdat)";
+$string['auth_dbuser'] = "Käyttäjätunnus lukuoikeuksin tietokantaan";
+$string['auth_emaildescription'] = "Sähköpostivarmistus on oletus käyttäjäntunnistus tapa.
+Kun käyttäjä luo itseleen tunnuksen lähetetään varmistus viesti käyttäjälle. Viesti sisältää linkin jonka avulla käyttäjä voi aktivoida tunnuksensa.";
+$string['auth_emailtitle'] = "Käytä sähköpostivarmistusta";
+$string['auth_imapdescription'] = "Tämä tapa käyttää imap-palvelinta käyttäjätunnuksen ja salasanan tarkistamiseen.";
+$string['auth_imaphost'] = "IMAP palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.";
+$string['auth_imapport'] = "IMAP palvelimen portti. Yleensä 143 tai 993.";
+$string['auth_imaptitle'] = "Käytä IMAP palvelinta";
+$string['auth_imaptype'] = "IMAP palvelimen tyyppi. katso ohjeesta (yllä) lisätietoja.";
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = "Jos haluat käyttää välitys-käyttäjää yhteyden muodostamiseen,määriritä se tähän. Esim. 'cn=ldapuser,ou=public,o=org'";
+$string['auth_ldap_bind_pw'] = "Salasana välityskäyttäjälle.";
+$string['auth_ldap_contexts'] = "Lista konteksteista joisssa käyttäjät sijaitsevat. Erota kontekstit toisistaan ';'-merkillä. Esim: 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
+$string['auth_ldap_host_url'] = "Määritä LDAP-palvelin URL-muodossa. Esim. 'ldap://ldap.myorg.com/' tai 'ldaps://ldap.myorg.com/' ";
+$string['auth_ldap_search_sub'] = "Aseta arvo &lt;&gt; 0 jos haluat haka käyttäjiä myös alikonteksteista.";
+$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "Päivitä käyttäjätiedot LDAP:ista moodleen (firstname, lastname, address..) . Katso lisätietoa /auth/ldap/attr_mappings.php.";
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = "Attribuutti käyttäjänimille . Yleensä 'cn'.";
+$string['auth_ldapdescription'] = "Tämä tapa tarjoaa käyttäjätunnistuksen LDAP-palvelimelta.
+ Jos salasana ja tunnus täsmäävät, moodle luo uuden käyttäjän tietokantaansa. Jos olet valinnut 'auth_ldap_update_userinfo' option niin myös käyttäjätiedot siirretään LDAP:sta moodleen.
+
+Seuraavilla kerroilla ainostaan tunnus ja salasana tarkistetaan.";
+$string['auth_ldaptitle'] = "Käytä LDAP palvelinta";
+$string['auth_nntpdescription'] = "Tämä tapa käyttää NNTP palvelinta käyttäjän tunnistukseen.";
+$string['auth_nntphost'] = "NNTP palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.";
+$string['auth_nntpport'] = "Palvelimen portti (119 , yleensä)";
+$string['auth_nntptitle'] = "Käytä NNTP palvelinta";
+$string['auth_nonedescription'] = "Käyttäjät voivat luoda vapaasti uuden tunnuksen ilman sähköpostivarmistusta.
+Jos käytät tätä tapaa mieti mitä tietoturva- tai ylläpito-ongelmia tämä voi aiheuttaa.";
+$string['auth_nonetitle'] = "Ei tunnistusta";
+$string['auth_pop3description'] = "Tämä tapa käyttää POP3 palvelinta käyttäjän tunnistukseen.";
+$string['auth_pop3host'] = "POP3 palvelimen osoite. Käytä IP-numeroa, älä domainnimeä.";
+$string['auth_pop3port'] = "Palvelimen portti (110 , yleensä)";
+$string['auth_pop3title'] = "Käytä POP3 palvelinta";
+$string['auth_pop3type'] = "Palvelimen tyyppi. Jos käytätte salattua yhteyttä valitse pop3cert.";
+$string['authenticationoptions'] = "Käyttäjäntunnistus asetukset";
+$string['authinstructions'] = "Tähän voi kirjoittaa ohjeet opiskelijoille mitä tunnusta ja salasanaa heidän tulisi käyttää. Tämä teksti näkyy kirjaantumissivulla.";
+$string['chooseauthmethod'] = "Valitse käyttäjäntunnistus tapa: ";
+$string['showguestlogin'] = "Voit näyttää tai piiloittaa vieraskäyttäjä painikkeen kirjaantumissivulla.";
+
+?>
View
28 lang/fi/choice.php
@@ -1,13 +1,17 @@
-<?PHP
-$string[modulename]="Valinta";
-$string[modulenameplural]="Valinnat";
-$string[answered]="Vastattu";
-$string[choice]="Valinta \$a";
-$string[choicename]="Valinnan nimi";
-$string[choicetext]="Valinnan teksti";
-$string[notanswered]="Vastaamatta";
-$string[responses]="Vastaukset";
-$string[responsesto]="Vastaukset \$a";
-$string[savemychoice]="Talleta valintani";
-$string[viewallresponses]="Katsele \$a vastauksia";
+<?PHP // $Id$
+ // choice.php - created with Moodle 1.0.6.4 beta (2002112001)
+
+
+$string['answered'] = "Vastattu";
+$string['choice'] = "Monivalinta \$a";
+$string['choicename'] = "Valinnan nimi";
+$string['choicetext'] = "Valinnan teksti";
+$string['modulename'] = "Monivalinta";
+$string['modulenameplural'] = "Monivalinnat";
+$string['notanswered'] = "Vastaamatta";
+$string['responses'] = "Vastaukset";
+$string['responsesto'] = "Vastaukset \$a";
+$string['savemychoice'] = "Talleta valintani";
+$string['viewallresponses'] = "Katsele \$a vastauksia";
+
?>
View
8 lang/fi/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.0.6.3 dev (2002111200)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.0.6.4 beta (2002112001)
$string['action'] = "Toiminta";
@@ -30,6 +30,7 @@
$string['answer'] = "Vastaus";
$string['assessment'] = "Arviointi";
$string['assignteachers'] = "Liitä opettaja";
+$string['authentication'] = "Käyttäjäntunnistus";
$string['availablecourses'] = "Kurssit";
$string['cancel'] = "Peruuta";
$string['categories'] = "Kurssi kategoria";
@@ -50,7 +51,6 @@
$string['closewindow'] = "Sulje tämä ikkuna";
$string['comparelanguage'] = "Vertaa ja muokkaa käännöstä";
$string['complete'] = "Suorita loppuun";
-$string['configauth'] = "Valitse autentikointi moduli jota haluat käyttää. Oletus on email, joka tarjoaa parhaimman tietoturvan. None ei tarkista käyttäjien antamaa postiosoitetta. Ldap on vielä ilman configuroiti näkymää. Joten jos muutat jotain, olisi parasta että tiedät mitä teet.";
$string['configerrorlevel'] = "PHP virheilmoitusten määrä. Normal on yleensä hyvä valinta.";
$string['configgdversion'] = "GD-kirjaston versio. Näkyvissä oleva numero on tunnistettu automaattisesti. Älä muuta ellet tiedä mit teet.";
$string['confightmleditor'] = "Valitse halueatko käyttää upotettua HTML-editoria. HTML-editori toimii vain IE5.5 ja uudemissa selaimissa. Käyttäjät voivat halutessaa olla käyttämättä tätä editoria.";
@@ -218,7 +218,7 @@
$string['htmleditordisabled'] = "Olet poistanut Richtext HTML editorin käytön käyttäjä profiilissasi.";
$string['htmleditordisabledadmin'] = "Pääkäyttäjä on estänyt Richtext HTML editorin käytön";
$string['htmleditordisabledbrowser'] = "Richtext HTML Editori ei ole saatvilla koska selaimesi ei ole IE 5.5 tai uudempi.";
-$string['htmlformat'] = "Runsas HTML muotoilu";
+$string['htmlformat'] = "Nätti HTML muoto";
$string['icqnumber'] = "ICQ numero";
$string['idnumber'] = "ID numero";
$string['invalidemail'] = "Virhellinen sähköpostiosoite";
@@ -400,6 +400,7 @@
$string['settings'] = "Asetukset";
$string['shortname'] = "Lyhyt nimi";
$string['shortsitename'] = "Lyhyt nimi sivustolle (yksi sana)";
+$string['show'] = "Näytä";
$string['showallcourses'] = "Näytä kaikki kurssit";
$string['showalltopics'] = "Näytä kaikki aiheet";
$string['showallweeks'] = "Näytä kaikki viikot";
@@ -416,6 +417,7 @@
$string['size'] = "Koko";
$string['socialheadline'] = "Keskustelu - viimeimmät aiheet";
$string['someallowguest'] = "Jotkut kurssit saattavat sallia vieras käyttäjät.";
+$string['someerrorswerefound'] = "Joitai tietoja puuttui tai no olivat vääränlaisia. Katso tarkemmat tiedot alta.";
$string['startdate'] = "Kurssin aloituspäivämäärä";
$string['startsignup'] = "Aloita nyt luomalla uusi käyttäjätunnus!";
$string['status'] = "Tilanne";
View
36 lang/fi/quiz.php
@@ -1,8 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.0.6.3 dev (2002111200)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.0.6.4 beta (2002112001)
-$string['addselectedtoquiz'] = "Lisää valittu kyselyyn";
+$string['addselectedtoquiz'] = "Lisää valittu tenttiin";
$string['alreadysubmitted'] = "Näyttäisi siltä että olet jo lähettänyt tämän vastauksen.";
$string['alwaysavailable'] = "Aina esillä";
$string['answer'] = "Vastaus";
@@ -12,15 +12,15 @@
$string['attempt'] = "Yritys \$a";
$string['attemptfirst'] = "Ensimmäinen yritys";
$string['attemptlast'] = "Viimeinen yritys";
-$string['attemptquiznow'] = "Yritä kyselyä nyt";
+$string['attemptquiznow'] = "Yritä tenttiä nyt";
$string['attempts'] = "Yritykset";
$string['attemptsallowed'] = "Yritystä sallittu";
$string['attemptsunlimited'] = "Rajattomasti yrityksiä";
-$string['backtoquiz'] = "Takaisin kyselyn muokkaukseen";
+$string['backtoquiz'] = "Takaisin tentit muokkaukseen";
$string['bestgrade'] = "Paras luokitus";
$string['caseno'] = "Ei, kirjainkoolla ei ole merkitystä";
$string['casesensitive'] = "Kirjainkoko";
-$string['caseyes'] = "Kyllä, kirjain koon pitää täsmätä";
+$string['caseyes'] = "Kyllä, kirjainkoon pitää täsmätä";
$string['categories'] = "Kategoriat";
$string['category'] = "Kategoria";
$string['categoryinfo'] = "Kategorian tiedot";
@@ -38,7 +38,7 @@
$string['editcategories'] = "Muokkaa kategorioita";
$string['editingmultichoice'] = "Muokataan monivalintaa";
$string['editingquestion'] = "Muokkataan kysymystä";
-$string['editingquiz'] = "Muokkataan kyselyä";
+$string['editingquiz'] = "Muokkataan tenttiä";
$string['editingshortanswer'] = "Muokataan lyhyttehtävää";
$string['editingtruefalse'] = "Muokataan tosi/epätosi tehtävää";
$string['false'] = "Epätosi";
@@ -56,33 +56,33 @@
$string['imagedisplay'] = "Näytettävä kuva";
$string['introduction'] = "Johdanto";
$string['marks'] = "Pistettä";
-$string['modulename'] = "Kysely";
-$string['modulenameplural'] = "Kyselyt";
+$string['modulename'] = "Tentti";
+$string['modulenameplural'] = "Tentit";
$string['multichoice'] = "Monivalinta";
$string['noanswers'] = "Vastausta ei ole valittu!";
-$string['noattempts'] = "Kukaan ei ole yrittänyt tätä kyselyä.";
+$string['noattempts'] = "Kukaan ei ole yrittänyt tätä tenttiä.";
$string['nomoreattempts'] = "Enempää erityksiä ei sallita";
$string['noquestions'] = "Kysymyksiä ei ole vielä lisätty.";
$string['publish'] = "Julkaise";
$string['question'] = "Kysymys";
$string['questioninuse'] = "Kysymys '\$a' on jo käytössä:";
$string['questionname'] = "Kysymyksen nimi";
$string['questions'] = "Kysymykset";
-$string['quizavailable'] = "Kysely on täytettävissä \$a saakka.";
-$string['quizclose'] = "Sulje kysely";
-$string['quizclosed'] = "Kysely on suljettu \$a";
-$string['quiznotavailable'] = "Kysely on avoinna \$a lähtien";
-$string['quizopen'] = "Avaa kysely";
+$string['quizavailable'] = "Tentti on vastattavissa \$a saakka.";
+$string['quizclose'] = "Sulje tentti";
+$string['quizclosed'] = "Tentti on suljettu \$a";
+$string['quiznotavailable'] = "Tentti on avoinna \$a lähtien";
+$string['quizopen'] = "Avaa tentti";
$string['random'] = "Satunnaisesti";
$string['regrade'] = "Uudelleen arvio kaikki yritykset";
-$string['regradecomplete'] = "KAikki yritykset on uudelleen arvioitu.";
+$string['regradecomplete'] = "Kaikki yritykset on uudelleen arvioitu.";
$string['regradecount'] = "\$a->changed / \$a->attempt yrityksen arviointi muuttui.";
$string['rename'] = "Uudelleen nimeä";
$string['report'] = "Raportit";
$string['save'] = "Tallenna";
$string['savegrades'] = "Tallenna arvioinnit";
$string['savemyanswers'] = "Tallenna vastaukseni";
-$string['savequiz'] = "Tallenna koko kysely";
+$string['savequiz'] = "Tallenna koko tentti";
$string['score'] = "Tulos";
$string['select'] = "Valitse";
$string['selectcategoryabove'] = "Valitse kategoria ylhäältä";
@@ -96,7 +96,7 @@
$string['true'] = "Tosi";
$string['truefalse'] = "Tosi/Epätosi";
$string['type'] = "Tyyppi";
-$string['viewallanswers'] = "Katso \$a suoritetut kyselyt";
-$string['yourfinalgradeis'] = "Lopulline tulosesi tästä kyselystä on: \$a";
+$string['viewallanswers'] = "Katso \$a suoritetut tentit";
+$string['yourfinalgradeis'] = "Lopullinen tuloksesi tästä tentistä on: \$a";
?>
View
47 lang/fi/resource.php
@@ -1,29 +1,28 @@
-<?PHP // $Id$
+<?PHP // $Id$
+ // resource.php - created with Moodle 1.0.6.4 beta (2002112001)
-#------------------------------------------------------------
-$string[modulename] = "Aineisto";
-$string[modulenameplural] = "Aineistot";
-#------------------------------------------------------------
-$string[addresource] = "Lisää aineisto";
-$string[editingaresource] = "Aineiston muokkaus";
-$string[example] = "Esimerkki";
-$string[examplereference] = "Tobin, K. & Tippins, D (1993) Constructivism as a Referent for Teaching and Learning. In: K. Tobin (Ed) The Practice of Constructivism in Science Education, pp 3-21, Lawrence-Erlbaum, Hillsdale, NJ.";
-$string[exampleurl] = "http://www.example.com/somedirectory/somefile.html";
-$string[filename] = "Tiedoston nimi";
-$string[fulltext] = "Teksti";
-$string[htmlfragment] = "HTML";
-$string[neverseen] = "Lukematta";
-$string[note] = "Huomaa";
-$string[notefile] = "Lisätäksesi tiedostoja kurssille (jotta ne näkysivät tässä listassa) käytä
+$string['addresource'] = "Lisää aineisto";
+$string['editingaresource'] = "Aineiston muokkaus";
+$string['example'] = "Esimerkki";
+$string['examplereference'] = "Tobin, K. & Tippins, D (1993) Constructivism as a Referent for Teaching and Learning. In: K. Tobin (Ed) The Practice of Constructivism in Science Education, pp 3-21, Lawrence-Erlbaum, Hillsdale, NJ.";
+$string['exampleurl'] = "http://www.example.com/somedirectory/somefile.html";
+$string['filename'] = "Tiedoston nimi";
+$string['fulltext'] = "Teksti";
+$string['htmlfragment'] = "HTML";
+$string['modulename'] = "Aineisto";
+$string['modulenameplural'] = "Aineistot";
+$string['neverseen'] = "Lukematta";
+$string['note'] = "Huomaa";
+$string['notefile'] = "Lisätäksesi tiedostoja kurssille (jotta ne näkysivät tässä listassa) käytä
<A HREF=\$a >Tiedostot-</A>työkalua.";
-$string[notypechosen] = "Sinun pitää valita luettavan aineiston tyyppi tyyppi. Kaytä selaimen \"back\"-nappia.";
-$string[resourcetype] = "Tyyppi";
-$string[resourcetype1] = "Viittaus";
-$string[resourcetype2] = "Web-sivu";
-$string[resourcetype3] = "Tiedosto";
-$string[resourcetype4] = "Teksti";
-$string[resourcetype5] = "Web-linkki";
-$string[resourcetype6] = "HTML";
+$string['notypechosen'] = "Sinun pitää valita luettavan aineiston tyyppi tyyppi. Kaytä selaimen \"back\"-nappia.";
+$string['resourcetype'] = "Aineiston tyyppi";
+$string['resourcetype1'] = "Viittaus";
+$string['resourcetype2'] = "Web-sivu";
+$string['resourcetype3'] = "Tiedosto";
+$string['resourcetype4'] = "Teksti";
+$string['resourcetype5'] = "Web-linkki";
+$string['resourcetype6'] = "HTML";
?>
View
127 lang/fi/survey.php
@@ -1,19 +1,138 @@
<?PHP // $Id$
- // survey.php - created with Moodle 1.0.6 dev (2002100200)
+ // survey.php - created with Moodle 1.0.6.4 beta (2002112001)
$string['actual'] = "Varsinainen";
+$string['actualclass'] = "";
+$string['actualstudent'] = "";
$string['allquestions'] = "Kaikki kysymykset järjestyksessä, kaikki opiskelijat";
$string['allscales'] = "Kaikki asteikot, kaikki opiskelijat";
$string['alreadysubmitted'] = "Olet jo palauttanut tämän kyselyn";
$string['analysisof'] = "Analyysi \$a";
+$string['attls1'] = "";
+$string['attls10'] = "";
+$string['attls10short'] = "";
+$string['attls11'] = "";
+$string['attls11short'] = "";
+$string['attls12'] = "";
+$string['attls12short'] = "";
+$string['attls13'] = "";
+$string['attls13short'] = "";
+$string['attls14'] = "";
+$string['attls14short'] = "";
+$string['attls15'] = "";
+$string['attls15short'] = "";
+$string['attls16'] = "";
+$string['attls16short'] = "";
+$string['attls17'] = "";
+$string['attls17short'] = "";
+$string['attls18'] = "";
+$string['attls18short'] = "";
+$string['attls19'] = "";
+$string['attls19short'] = "";
+$string['attls1short'] = "";
+$string['attls2'] = "";
+$string['attls20'] = "";
+$string['attls20short'] = "";
+$string['attls2short'] = "";
+$string['attls3'] = "";
+$string['attls3short'] = "";
+$string['attls4'] = "";
+$string['attls4short'] = "";
+$string['attls5'] = "";
+$string['attls5short'] = "";
+$string['attls6'] = "";
+$string['attls6short'] = "";
+$string['attls7'] = "";
+$string['attls7short'] = "";
+$string['attls8'] = "";
+$string['attls8short'] = "";
+$string['attls9'] = "";
+$string['attls9short'] = "";
+$string['attlsintro'] = "";
+$string['attlsm1'] = "";
+$string['attlsm2'] = "";
+$string['attlsm3'] = "";
+$string['attlsmintro'] = "";
+$string['attlsname'] = "";
+$string['clicktocontinue'] = "";
+$string['clicktocontinuecheck'] = "";
+$string['colles1'] = "";
+$string['colles10'] = "";
+$string['colles10short'] = "";
+$string['colles11'] = "";
+$string['colles11short'] = "";
+$string['colles12'] = "";
+$string['colles12short'] = "";
+$string['colles13'] = "";
+$string['colles13short'] = "";
+$string['colles14'] = "";
+$string['colles14short'] = "";
+$string['colles15'] = "";
+$string['colles15short'] = "";
+$string['colles16'] = "";
+$string['colles16short'] = "";
+$string['colles17'] = "";
+$string['colles17short'] = "";
+$string['colles18'] = "";
+$string['colles18hort'] = "";
+$string['colles19'] = "";
+$string['colles19short'] = "";
+$string['colles1short'] = "";
+$string['colles2'] = "";
+$string['colles20'] = "";
+$string['colles20short'] = "";
+$string['colles21'] = "";
+$string['colles21short'] = "";
+$string['colles22'] = "";
+$string['colles22short'] = "";
+$string['colles23'] = "";
+$string['colles23short'] = "";
+$string['colles24'] = "";
+$string['colles24short'] = "";
+$string['colles2short'] = "";
+$string['colles3'] = "";
+$string['colles3short'] = "";
+$string['colles4'] = "";
+$string['colles4short'] = "";
+$string['colles5'] = "";
+$string['colles5short'] = "";
+$string['colles6'] = "";
+$string['colles6short'] = "";
+$string['colles7'] = "";
+$string['colles7short'] = "";
+$string['colles8'] = "";
+$string['colles8short'] = "";
+$string['colles9'] = "";
+$string['colles9short'] = "";
+$string['collesaintro'] = "";
+$string['collesaname'] = "";
+$string['collesapintro'] = "";
+$string['collesapname'] = "";
+$string['collesm1'] = "";
+$string['collesm1short'] = "";
+$string['collesm2'] = "";
+$string['collesm2short'] = "";
+$string['collesm3'] = "";
+$string['collesm3short'] = "";
+$string['collesm4'] = "";
+$string['collesm4short'] = "";
+$string['collesm5'] = "";
+$string['collesm5short'] = "";
+$string['collesm6'] = "";
+$string['collesm6short'] = "";
+$string['collesmintro'] = "";
+$string['collespintro'] = "";
+$string['collespname'] = "";
$string['done'] = "Tehty";
$string['download'] = "Lataa";
$string['downloadexcel'] = "Lataa tiedot Excel-taulukkona";
$string['downloadinfo'] = "Voit ladata kaikki kyselyn tiedot analysointia varten. Voit käyttää tietoja Excel, SPPS tai muussa ohjelmissa.";
$string['downloadtext'] = "Lataa tiedot tekstitiedostona.";
$string['editingasurvey'] = "Kyselyn muokkaus";
$string['helpsurveys'] = "Opastus eri kyselytyyppeihin";
+$string['howlong'] = "";
+$string['howlongoptions'] = "alle 1 min,1-2 min,2-3 min,3-4 min,4-5-min,5-10 min,yli 10 min";
$string['ifoundthat'] = "Huomasin että";
$string['introtext'] = "Johdanto teksti";
$string['ipreferthat'] = "Pidän parempana että";
@@ -24,13 +143,19 @@
$string['nobodyyet'] = "Kukaan ei ole vielä suorittanut tätä kyselyä";
$string['notdone'] = "Ei vielä suorittu";
$string['notes'] = "Oma analyysisi ja muistiinpanosi.(Henk.Kohtainen)";
+$string['othercomments'] = "Onko sinulla muita kommentteja?";
$string['peoplecompleted'] = "\$a henkilöä on suorittanut tämän kyselyn";
$string['preferred'] = "Suositettu";
+$string['preferredclass'] = "";
+$string['preferredstudent'] = "";
$string['question'] = "Kysymys";
$string['questions'] = "Kysymykset";
+$string['questionsnotanswered'] = "Joihinkin monivalintoihin ei ole vastattu.";
$string['report'] = "Palaute raportti";
$string['savednotes'] = "Muistiinpanosi tallennettiin";
+$string['scaleagree5'] = "Vahvasti erimieltä, Jotakuinkin erimieltä, Ei samaa tai eri mieltä, Jotakuinkin samaa mieltä, Vahvasti samaa mieltä";
$string['scales'] = "Skaalat";
+$string['scaletimes5'] = "";
$string['seemoredetail'] = "Klikkaa tästä nähdäksesi lisätietoja ";
$string['selectedquestions'] = "Valitut kysymykset, kaikki opiskelijat";
$string['summary'] = "Yhteenveto";

0 comments on commit f74dcc5

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.