Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
AMOS bot
AMOS bot committed May 1, 2013
1 parent 8cee951 commit f89ca0ea6edaee50f3ba374c16e9f767dcf244ef
Showing with 248 additions and 29 deletions.
  1. +68 −28 install/lang/gl/install.php
  2. +48 −0 install/lang/tg/error.php
  3. +94 −0 install/lang/tg/install.php
  4. +2 −1 install/lang/tg/langconfig.php
  5. +36 −0 install/lang/tg/moodle.php
@@ -30,41 +30,81 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
-$string['admindirname'] = 'Directorio de administración';
-$string['availablelangs'] = 'Paquetes de idioma dispoñibles';
-$string['chooselanguagehead'] = 'Escolla idioma';
-$string['chooselanguagesub'] = 'Escolla un idioma SÓ para a instalación. Poderá escoller o idioma do sitio e o idioma de usuario en próximas pantallas.';
+$string['admindirname'] = 'Directorio Admin';
+$string['availablelangs'] = 'Lista de idiomas dispoñíbeis';
+$string['chooselanguagehead'] = 'Escolla un idioma';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Escolla un idioma para o proceso de instalación. Este idioma empregarase tamén como idioma predeterminado do sitio, se ben pode cambiarse máis adiante.';
+$string['clialreadyconfigured'] = 'Xa existe o ficheiro config.php. Empregue admin/cli/install_database.php se quere actualizar o seu sitio web.';
+$string['clialreadyinstalled'] = 'Xa existe o ficheiro config.php. Empregue admin/cli/upgrade.php se quere actualizar o seu sitio web.';
+$string['cliinstallheader'] = 'Programa de instalación de Moodle en liña de ordes {$a}';
+$string['databasehost'] = 'Enderezo/máquina da base de datos';
+$string['databasename'] = 'Nome de base de datos';
+$string['databasetypehead'] = 'Escolla o controlador da base de datos';
$string['dataroot'] = 'Directorio de datos';
+$string['datarootpermission'] = 'Permisos dos directorios de datos';
$string['dbprefix'] = 'Prefixo das táboas';
-$string['dirroot'] = 'Directorio Moodle';
-$string['environmenthead'] = 'Verificando o seu ámbito ...';
+$string['dirroot'] = 'Directorio de Moodle';
+$string['environmenthead'] = 'Comprobando o seu entorno ...';
+$string['environmentsub2'] = 'Cada versión de Moodle ten algún requisito mínimo da versión de PHP e un número obrigatorio de extensións de PHP.
+Antes de cada instalación ou actualización faise unha comprobación completa do entorno . Póñase en contacto co administrador do servidor se non sabe como instalar a nova versión ou activar as extensións PHP.';
+$string['errorsinenvironment'] = 'A comprobación do entorno no foi satisfactoria!';
$string['installation'] = 'Instalación';
-$string['langdownloaderror'] = 'Desafortunadamente o idioma "{$a}" non foi instalado. O proceso de instalación continuará en inglés.';
-$string['memorylimithelp'] = '<p>O límite de memoria para PHP do seu servidor está actualmente establecido en {$a}.</p>
+$string['langdownloaderror'] = 'Non foi posíbel descargar o idioma «{$a}». O proceso de instalación continuará en inglés.';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>O límite de memoria PHP no seu servidor está estabelecido en {$a}.</p>
-<p>Isto fará que Moodle teña problemas de memoria máis tarde, especialmente se ten un número de módulos significativo e/ou un gran número de usuarios.</p>
+<p>Isto pode facer que Moodle teña problemas de memoria máis adiante, especialmente
+ se vostede ten activados un feixe de módulos e/ou unha gran cantidade de usuarios.</p>
-<p>Recomendamos que configure PHP cun límite maior se é posible, como por exemplo 16M.
- Existen varias formas que pode tentar para facer esta modificación:</p>
+<p>Recomendámoslle que configure PHP co límite máis alto posíbel, p.ex. 40M.
+ Hai varias maneiras de facer isto que vostede pode probar:</p>
<ol>
-<li>Se pode, recompile PHP con <i>--enable-memory-limit</i>.
- Iso permitirá que o propio Moodle modifique o límite de memoria.</li>
-<li>Se ten acceso ao seu ficheiro php.ini pode modificar o valor de <b>memory_limit</b> para algo semellante a 16M. Se non ten acceso a ese ficheiro tal vez poida pedir ao administrador do sistema que o faga.</li>
-<li>Nalgúns servidores PHP servers pode crear un ficheiro .htaccess no directorio Moodle coa liña seguinte:
- <p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
- <p>Porén, nalgúns servidores provocará que <b>non funcione ningunha</b>páxina en PHP (verá erros cando tente visualizar as páxinas) polo que terá que eliminar o ficheiro .htaccess.</p></li>
+<li>Se vostede e quen de facelo, volva compilar PHP con <i>--enable-memory-limit</i>.
+ Isto fai que sexa Moodle quen estabeleza o límite de memoria.</li>
+<li>Se vostede ten acceso ao ficheiro php.ini, pode cambiar o <b>memory_limit</b>
+ estabelecéndoo en, digamos, 40M. Se vostede non ten acceso, podería
+ solicitarlle ao administrador que o faga por vostede.</li>
+<li>Nalgúns servidores PHP, pode crear un ficheiro .htaccess no directorio Moodle
+ que conteña a seguinte liña:
+ <blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
+ <p>Porén, nalgúns servidores isto impide que traballen <b>todas</b> as páxinas PHP
+ (poderá ver os erros cando se miran as páxinas) de modo que terá que eliminar o ficheiro .htaccess.</p></li>
</ol>';
+$string['paths'] = 'Rutas';
+$string['pathserrcreatedataroot'] = 'O directorio de datos ({$a->dataroot}) non puido ser creado polo instalador.';
+$string['pathshead'] = 'Confirme as rutas';
+$string['pathsrodataroot'] = 'O directorio dataroot non ten permisos de escritura.';
+$string['pathsroparentdataroot'] = 'O directorio principal ({$a->parent}) non ten permisos de escritura. O instalador non pode crear o directorio de datos ({$a->dataroot}).';
+$string['pathssubadmindir'] = 'Moi poucos enderezos web empregan /admin como URL especial para
+permitirlle acceder a un panel de control ou semellante. Desafortunadamente, isto entra en conflito coa localización estándar das páxinas de administración de Moodle. Vostede pode corrixir isto
+renomeando o directorio admin na súa instalación, e poñendo aquí ese novo nome. Por exemplo: <em>moodleadmin</em>. Iso corrixirá as ligazóns admin en Moodle.';
+$string['pathssubdataroot'] = 'Necesitase un lugar no que Moodle poida gardar os ficheiros enviados. Este directorio debe ser lexíbel E ESCRIBÍBEL polo usuario do servidor web
+(normalmente «nobody», «apache», «www-data»), mais non debería ser accesíbel directamente desde o web. Se non existe o instalador tentará crealo.';
+$string['pathssubdirroot'] = 'Ruta completa do directorio de instalación de Moodle.';
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Enderezo web completo para acceder a Moodle.
+Non é posíbel acceder a Moodle empregando enderezos múltiplos.
+Se o seu sitio ten varios enderezos públicos debe configurar encamiñamentos permanentes en todos eles, agás neste.
+Se o seu sitio web é accesíbel tanto desde unha Intranet como desde Internet, escriba aquí o enderezo público e configure o DNS para que os usuarios da Intranet poidan empregar tamén o enderezo público.
+Se o enderezo non é correcto, cambie o URL no seu navegador para reiniciar a instalación cun valor diferente.';
+$string['pathsunsecuredataroot'] = 'A localización de dataroot non é segura';
+$string['pathswrongadmindir'] = 'Non existe o directorio Admin';
+$string['phpextension'] = 'Extensión PHP {$a}';
$string['phpversion'] = 'Versión PHP';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle require unha versión de PHP de 4.3.0 como mínimo ou 5.1.0 (5.0.x ten problemas coñecidos).</p>
-<p>Actualmente está a executar a versión {$a}</p>
-<p>Debe actualizar o PHP ou migrar a outro servidor cunha versión máis nova de PHP!<br/>
-(No caso de ter unha versión 5.0.x pode retornar para unha versión 4.4.x)</p>';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle require polo menos unha das versións de PHP 4.3.0 ou 5.1.0 ( as versións 5.0.x teñen unha serie de problemas coñecidos).</p>
+<p>Neste momento está executandose a versión {$a}</p>
+<p>Debe actualizar PHP ou trasladarse a outro servidor cunha versión máis recente de PHP!<br />
+(NO caso de 5.0.x podería tamén reverter cara a versión 4.4.x)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
-$string['welcomep20'] = 'Está a ver esta páxina porque conseguiu instalar e iniciar o paquete <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> no seu computador. Parabéns!';
-$string['welcomep30'] = 'Esta versión do <strong>{$a->installername}</strong> inclúe as aplicacións
- para crear o ámbito en que <strong>Moodle</strong> pode funcionar, nomeadamente:';
-$string['welcomep40'] = 'O paquete tamén inclúe <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
-$string['welcomep50'] = 'A utilización de todas as aplicacións deste paquete réxese polas respectivas licenzas. O paquete <strong>{$a->installername}</strong> completo é <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html"> código aberto</a> distribuído nos termos da licenza <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>.';
-$string['welcomep60'] = 'As páxinas seguintes irán conducilo por algúns pasos fáciles de seguir para configurar o <strong>Moodle</strong> no computador. Pode aceptar a configuración por defecto ou, opcionalmente, utilizar outras máis adecuadas ás súas necesidades.';
-$string['welcomep70'] = 'Prema o botón "Seguinte" debaixo para continuar coa configuración de <strong>Moodle</strong>.';
+$string['welcomep20'] = 'Se esta a ver esta páxina é porque puido instalar satisfactoriamente e
+ executar o paquete <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> no seu computador. Parabéns!';
+$string['welcomep30'] = 'Esta versión de <strong>{$a->installername}</strong> inclúe os aplicativos
+ para crear un entorno no que <strong>Moodle</strong> funcione, nomeadamente:';
+$string['welcomep40'] = 'O paquete inclúe tamen <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
+$string['welcomep50'] = 'O uso de todos os aplicativos do paquete está rexido polas súas respectivas
+ licenzas. O paquete completo <strong>{$a->installername}</strong> é
+ <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">código aberto</a> e distribúese
+ baixo a licenza <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>.';
+$string['welcomep60'] = 'As páxinas seguintes guiarano a través de algúns sinxelos pasos para configurar
+ e axustar <strong>Moodle</strong> no seu computador. Pode empregar os axustes predeterminados
+ ou, opcionalmente, modificalos para que se axusten ás súas necesidades.';
+$string['welcomep70'] = 'Prema no botón «Seguinte» para continuar coa configuración de <strong>Moodle</strong>.';
$string['wwwroot'] = 'Enderezo web';
View
@@ -0,0 +1,48 @@
+<?php
+
+// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
+//
+// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
+// it under the terms of the GNU General Public License as published by
+// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
+// (at your option) any later version.
+//
+// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
+// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+// GNU General Public License for more details.
+//
+// You should have received a copy of the GNU General Public License
+// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
+
+/**
+ * Automatically generated strings for Moodle installer
+ *
+ * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
+ * needed during the very first steps of installation. This file was
+ * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
+ * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
+ * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
+ *
+ * @package installer
+ * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
+ */
+
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
+$string['cannotcreatelangdir'] = 'Феҳристи забонро бунёд кардан муасар нашуда истодааст';
+$string['cannotcreatetempdir'] = 'Феҳристи муваққатӣ бунёд кардан нашуда истодааст';
+$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Қисматҳоро бор кардан ғайриимкон аст.';
+$string['cannotdownloadzipfile'] = 'ZIP-файлро бор кардан муяссар нашуд';
+$string['cannotfindcomponent'] = 'Қисматро ёфтан муяссар нашуд';
+$string['cannotsavemd5file'] = 'MD5-файлро маҳфуз доштан муяссар нашуд';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'ZIP-файлро маҳфуз доштан муяссар нашуд';
+$string['cannotunzipfile'] = 'Файлро кушодан муяссар нашуд';
+$string['componentisuptodate'] = 'Қисмат ба навсозӣ эҳтиёҷ надорад';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Хатои тафтиши файли боркардашуда';
+$string['invalidmd5'] = 'md5-и нодуруст';
+$string['missingrequiredfield'] = 'Баъзе майдонҳои ҳатмӣ нестанд';
+$string['remotedownloaderror'] = 'Қисматро ба сервер бор кардан муяссар нашуд, танзимҳои прокси-серверро тафтиш кунед, бо исрор тавсия дода мешавад, ки васеъкунии cURL-и забони PHP ҷойгир карда шавад.<br /> <br />Шумо бояд файлро аз рӯи истиноди <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> дастӣ бор кунед, онро ба папкаи "{$a->dest}" дар сервери худ нусхабардорӣ намоед ва дар он ҷо онро кушоед.';
+$string['wrongdestpath'] = 'Роҳи хатои таъйинкунӣ';
+$string['wrongsourcebase'] = 'Адреси нодурусти сарчашма';
+$string['wrongzipfilename'] = 'Номи нодурусти ZIP-файл';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit f89ca0e

Please sign in to comment.