Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080122)

  • Loading branch information...
commit fb0d5a229ecc20c2445f9916fa37feae85dcba01 1 parent 0ff0cbe
moodler authored
Showing with 123 additions and 14 deletions.
  1. +2 −1  install/lang/ko_utf8/installer.php
  2. +121 −13 install/lang/tr_utf8/installer.php
View
3  install/lang/ko_utf8/installer.php
@@ -9,6 +9,7 @@
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
+$string['aborting'] = '설치 취소';
$string['admindirerror'] = '지정한 관리 디렉토리가 적절치 않습니다';
$string['admindirname'] = '관리 디렉토리';
$string['admindirsetting'] = '간혹 웹호스트 업체는 당신이 관리 구획에 접근할 수 있도록하기 위해 특별한 URL을 사용하거나 관리합니다. 어떤 경우 이 위치가 무들 관리페이지와 충돌할 수도 있습니다. 이 경우 이것을 바꿔서 지정할 수 있는데, 설치과정에서 적어넣었던 관리 디렉토리를 새로 바꿔 적어 넣으면 됩니다.
@@ -227,7 +228,7 @@
$string['inputwebdirectory'] = '무들 경로 :';
$string['installation'] = '설치';
$string['installationiscomplete'] = '설치 완료! /n';
-$string['invalidargumenthelp'] = '오류 : 잘못된 인수 사용예 : $php cliupgrade.php OPTIONS 좀 더 자세한 내용을 알고 싶으면 --help 옵션을 사용하세요 /n';
+$string['invalidargumenthelp'] = '오류 : 잘못된 인수 사용예 : $php cliupgrade.php OPTIONS 좀 더 자세한 내용을 알고 싶으면 --help 옵션을 사용하세요 /n';
$string['invalidemail'] = '잘못된 이메일주소';
$string['invalidhost'] = '잘못된 호스트';
$string['invalidint'] = '오류 : 정수값이 아닙니다 /n';
View
134 install/lang/tr_utf8/installer.php
@@ -9,13 +9,23 @@
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
+$string['aborting'] = 'Kurulum iptal ediliyor';
$string['admindirerror'] = 'Belirtilen yönetici dizini hatalı';
$string['admindirname'] = 'Yönetici Dizini';
-$string['admindirsetting'] = 'Bazı web hostingler kontrol paneline ulaşmak için /admin olarak belirtilmiş bir URL kullanıyor. Maalesef, bu Moodle yönetici sayfalarıyla karışıklığa sebep olmaktadır. Yönetici dizininin ismini kurulum sırasında değiştirerek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Örnek: <br /><br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />Bu Moodle içinde yönetici linklerini düzeltecektir.';
+$string['admindirsetting'] = 'Bazı web hostingler, kontrol paneline erişmek için /admin olarak belirtilmiş bir URL kullanır. Maalesef, bu Moodle yönetici sayfalarıyla karışıklığa sebep olmaktadır. Yönetici dizininin ismini kurulum sırasında değiştirerek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Örnek: <br /><br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />Bu Moodle içinde yönetici linklerini düzeltecektir.';
$string['admindirsettinghead'] = 'Yönetici dizini ayarlanıyor...';
-$string['admindirsettingsub'] = 'Bazı web hostingler kontrol paneline ulaşmak için /admin olarak belirtilmiş bir URL kullanıyor. Maalesef, bu Moodle yönetici sayfalarıyla karışıklığa sebep olmaktadır. Yönetici dizininin ismini kurulum sırasında değiştirerek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Örnek: <br /><br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />Bu Moodle içinde yönetici linklerini düzeltecektir.';
-$string['availablelangs'] = 'Kullanılabilir dil paketleri';
+$string['admindirsettingsub'] = 'Bazı web hostingler, kontrol paneline erişmek için /admin olarak belirtilmiş bir URL kullanır. Maalesef, bu Moodle yönetici sayfalarıyla karışıklığa sebep olmaktadır. Yönetici dizininin ismini kurulum sırasında değiştirerek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Örnek: <br /><br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />Bu Moodle içinde yönetici linklerini düzeltecektir.';
+$string['adminemail'] = 'E-posta';
+$string['adminfirstname'] = 'Adı:';
+$string['admininfo'] = 'Yönetici Ayrıntıları';
+$string['adminlastname'] = 'Soyadı:';
+$string['adminpassword'] = 'Şifre:';
+$string['adminusername'] = 'Kullanıcı adı:';
+$string['askcontinue'] = 'Devam et (yes/no)';
+$string['availabledbtypes'] = 'Kullanılabilir db tipleri';
+$string['availablelangs'] = 'Kullanılabilir diller';
$string['bypassed'] = 'Geçti';
+$string['cannotconnecttodb'] = 'Veritabanına bağlantı kurulamadı';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Dil dizini oluşturulamıyor.';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Geçici dizin oluşturulamıyor.';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Bileşenler indirilemedi.';
@@ -26,6 +36,7 @@
$string['cannotunzipfile'] = 'Dosya arşivi açılamadı.';
$string['caution'] = 'Dikkat';
$string['check'] = 'Kontrol et';
+$string['checkingphpsettings'] = 'PHP Ayarları Kontrol Ediliyor';
$string['chooselanguage'] = 'Bir dil seçin';
$string['chooselanguagehead'] = 'Bir dil seçin';
$string['chooselanguagesub'] = 'Lütfen, SADECE kurulum için bir dil seçin. Site ve kullanıcı dillerini sonraki ekranda seçebilirsiniz.';
@@ -34,12 +45,16 @@
$string['compatibilitysettingshead'] = 'PHP ayarlarınız kontrol ediliyor...';
$string['compatibilitysettingssub'] = 'Moodle\'ın düzgün çalışması için sunucunuz bütün testleri geçti.';
$string['componentisuptodate'] = 'Bileşen günceldir.';
-$string['configfilenotwritten'] = 'Kurulum programı, Moodle dizini yazılabilir olmadığından dolayı seçtiğiniz ayarları içeren bir config.php dosyası oluşturamıyor. Aşağıdaki kodu kopyalayıp bu kodu config.php dosyası içine yapıştırıp Moodle kök dizinine oluşturduğunuz dosyayı yükleyebilirsiniz.';
+$string['configfilecreated'] = 'Yapılandırma dosyası başarılıyla oluşturuldu';
+$string['configfiledoesnotexist'] = 'Yapılandırma dosyası yok!!!';
+$string['configfilenotwritten'] = 'Kurulum programı, Moodle dizini yazılabilir olmadığından dolayı seçtiğiniz ayarları içeren bir config.php dosyası oluşturamıyor. Aşağıdaki kodu kopyalayıp bu kodu config.php dosyası içine yapıştırıp Moodle kök dizinine oluşturduğunuz dosyayı yükleyebilirsiniz.';
$string['configfilewritten'] = 'config.php dosyası başarıyla oluşturuldu';
$string['configurationcomplete'] = 'Yapılandırma tamamlandı';
$string['configurationcompletehead'] = 'Yapılandırma tamamlandı';
$string['configurationcompletesub'] = 'Ana moodle dizine yapılandırma dosyasının kaydedilmesi için girişimde bulunuldu.';
+$string['configurationfileexist'] = 'Yapılandırma dosyası zaten var!';
$string['continue'] = 'Devam';
+$string['creatingconfigfile'] = 'Yapılandırma dosyası oluşturuluyor...';
$string['curlrecommended'] = 'Moodle Ağının işlevsel bir şekilde çalışması için isteğe bağlı Curl kütüphanesinin kurulması şiddetle tavsiye edilir.';
$string['customcheck'] = 'Diğer Kontroller';
$string['database'] = 'Veritabanı';
@@ -60,6 +75,9 @@
<b>Kullanıcı:</b> kurulum tarafından root olarak sabitlendi<br />
<b>Şifre:</b> kullanıcı şifresi<br />
<b>Tablo öneki:</b> tüm tablo isimleri için isteğe bağlı önek';
+$string['databasehost'] = 'Veritabanı sunucusu:';
+$string['databasename'] = 'Veritabanı adı:';
+$string['databasepass'] = 'Veritabanı parolası:';
$string['databasesettings'] = 'Şimdi, Moodle verilerinin saklanacağı veritabanını
oluşturmanız gerekiyor. Bu veritabanı önceden oluşturulmalı
ve bu veritabanına erişmek için kullanıcı adı - şifre ayarlanmalı.<br />
@@ -70,6 +88,7 @@
<b>Kullanıcı:</b> veritabanı kullanıcısı<br />
<b>Şifre:</b> kullanıcı şifresi<br />
<b>Tablo öneki:</b> tüm tablo isimleri için isteğe bağlı önek';
+$string['databasesettingsformoodle'] = 'Moodle için veritabanı ayarları';
$string['databasesettingshead'] = 'Şimdi, Moodle verilerinin saklanacağı veritabanını
oluşturmanız gerekiyor. Bu veritabanı önceden oluşturulmalı
ve bu veritabanına erişmek için kullanıcı adı - şifre ayarlanmalı.';
@@ -97,6 +116,12 @@
<b>Kullanıcı:</b> veritabanı kullanıcısı<br />
<b>Şifre:</b> kullanıcı şifresi<br />
<b>Tablo öneki:</b> tüm tablo isimleri için ön ek (isteğe bağlı)';
+$string['databasesettingssub_mysqli'] = '<b>Tipi:</b> Geliştirilmiş MySQL<br />
+<b>Sunucu:</b> ör: localhost veya db.iss.com<br />
+<b>Adı:</b> veritabanı adı, ör: moodle<br />
+<b>Kullanıcı:</b> veritabanı kullanıcısı<br />
+<b>Şifre:</b> kullanıcı şifresi<br />
+<b>Tablo öneki:</b> tüm tablo isimleri için ön ek (isteğe bağlı)';
$string['databasesettingssub_oci8po'] = '<b>Tipi:</b> Oracle<br />
<b>Sunucu:</b> kullanılmaz, boş bırakılmalı<br />
<b>Adı:</b> tnsnames.ora bağlantısına verilen ad<br />
@@ -115,6 +140,9 @@
<b>Kullanıcı:</b> veritabanı kullanıcısı<br />
<b>Şifre:</b> kullanıcı şifresi<br />
<b>Tablo öneki:</b> tüm tablo isimleri için ön ek (gerekli)';
+$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>Not:</b> Kurulum programı veritabanı yoksa otomatikmen veritabanını oluşturmayı deneyecektir.';
+$string['databasetype'] = 'Veritabanı tipi:';
+$string['databaseuser'] = 'Veritabanı kullanıcısı:';
$string['dataroot'] = 'Veri Dizini';
$string['datarooterror'] = 'Belirtilen \'Veri Dizini\' bulunamadı veya oluşturulamadı. Dizin yolunu düzenleyin veya bu dizini kendiniz oluşturun.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Belirtiğiniz veritabanına bağlantı kuramadık. Lütfen veritabanı ayarlarını kontrol edin.';
@@ -156,24 +184,30 @@
Ancak, bu dizine direkt olarak webden erişim olMAMAlı.';
$string['dirroot'] = 'Moodle Dizini';
$string['dirrooterror'] = '\'Moodle Dizini\' ayarları hatalı görünüyor - Burada bir Moodle kurulumu bulunamadı. Aşağıdaki değer yeniden ayarlandı.';
+$string['disagreelicense'] = 'GPL kabul edilmediğinden dolayı güncelleme ye devam edilemez!';
$string['download'] = 'İndir';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'İndirilmiş dosya kontrol hatası';
-$string['downloadlanguagebutton'] = 'Dil paketini $a indir';
+$string['downloadlanguagebutton'] = '&quot;$a&quot; dil paketini indir';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Dil paketi indir';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Varsayılan dil paketini \"$a\" kullanarak kurulum işlemine devam edebilirsiniz.';
-$string['downloadlanguagesub'] = 'Şu anda bir dil paketi indirme ve bu dilde kuruluma devam etme seçeneğiniz var.<br /><br />Dil paketini indiremezseniz kurulum işlemi İngilizce ile devam edecektir. (Kurulum işlemi bittiğinde ek dil paketlerini indirme ve kurma fırsatınız vardır.)';
-$string['doyouagree'] = 'Şartları okuyup kabul ediyor musunuz?';
+$string['downloadlanguagepack'] = 'Dil paketini şimdi indirmek istiyor musunuz (yes/no):';
+$string['downloadlanguagesub'] = 'Şu anda bir dil paketi indirme ve bu dilde kuruluma devam etme seçeneğiniz var.<br /><br />Dil paketini indiremezseniz kurulum işlemi İngilizce ile devam edecektir. (Kurulum işlemi bittiğinde ek dil paketlerini indirme ve kurma imkanınız vardır.)';
+$string['downloadsuccess'] = 'Dil Paketi Başarıyla İndirildi';
+$string['doyouagree'] = 'Kabul ediyor musunuz? (yes/no)';
$string['environmenterrortodo'] = 'Bu Moodle sürümünü kurmaya başlamadan önce yukarıda bulunan bütün ortam sorunlarını (hatalarını) çözmeniz gerekiyor!';
$string['environmenthead'] = 'Ortam kontrol ediliyor...';
+$string['environmentrecommendcustomcheck'] = 'bu test hata verirse önemli bir sorunu gösterir';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'yüklenmesi/etkinleştirilmesi tavsiye edilir';
$string['environmentrecommendversion'] = 'sürüm $a->needed tavsiye edilir ve şu anda $a->current çalışıyor';
+$string['environmentrequirecustomcheck'] = 'bu test geçmeli';
$string['environmentrequireinstall'] = 'yüklenmesi/etkinleştirilmesi gerekli';
$string['environmentrequireversion'] = 'sürüm $a->needed gerekli ve şu anda $a->current çalışıyor';
-$string['environmentsub'] = 'Çeşitli bileşenlerin sisteminizle uyum içinde olup olmadığını kontrol ediyoruz';
+$string['environmentsub'] = 'Çeşitli bileşenlerin sisteminizle uyum içinde olup olmadığı kontrol ediliyor';
$string['environmentxmlerror'] = 'Ortam verisini okurken hata ($a->error_code)';
$string['error'] = 'Hata';
+$string['errorsinenvironment'] = 'Ortamda hatalar var!';
$string['fail'] = 'Hata';
-$string['fileuploads'] = 'Dosya Göndermeleri';
+$string['fileuploads'] = 'Dosya Yüklemeleri';
$string['fileuploadserror'] = 'Bu açık olmalı';
$string['fileuploadshelp'] = '<p>Bu sunucuda, Dosya yüklemesi etkinleştirilmemiş görünüyor.</p>
@@ -205,17 +239,34 @@
$string['help'] = 'Yardım';
$string['iconvrecommended'] = 'Sitenizde latin olmayan dilleri kullanıyorsanız isteğe bağlı ICONV kütüphanesinin kurulması site performansını arttırmak için şiddetle tavsiye edilir.';
$string['info'] = 'Bilgi';
+$string['inputdatadirectory'] = 'Veri dizini:';
+$string['inputwebadress'] = 'Web adresi:';
+$string['inputwebdirectory'] = 'Moodle Dizini:';
$string['installation'] = 'Kurulum';
-$string['invalidemail'] = 'Geçersiz e-posta adresi';
+$string['installationiscomplete'] = 'Kurulum tamamlandı!';
+$string['invalidargumenthelp'] = 'Hata: Geçersiz argüman(lar)
+Kullanım: $php cliupgrade.php SECENEKLER
+Daha fazla yardım için --help seçeneğini kullanın';
+$string['invalidemail'] = 'Geçersiz Eposta';
+$string['invalidhost'] = 'Geçersiz Alan adı';
+$string['invalidint'] = 'Hata: değer sayı değil';
+$string['invalidintrange'] = 'Hata: değer aralık dışında';
$string['invalidmd5'] = 'Geçersiz md5';
+$string['invalidpath'] = 'Geçersiz yol';
+$string['invalidsetelement'] = 'Hata: Girilen değer seçeneklerdekiyle aynı değil';
+$string['invalidtextvalue'] = 'Geçersiz Metin Değeri';
+$string['invalidurl'] = 'Geçersiz URL';
+$string['invalidvalueforlanguage'] = '--lang seçeneği için geçersiz değer. Daha fazla yardım için --help yazınız';
+$string['invalidyesno'] = 'Hata: değer geçerli bir yes/no argümanı değil';
$string['langdownloaderror'] = 'Maalesef \"$a\" dil paketi kurulamadı. Kuruluma İngilizce olarak devam edilecek.';
$string['langdownloadok'] = 'Dil paketi \"$a\" başarıyla kuruldu. Kurulum bu dilde devam edecek.';
$string['language'] = 'Dil';
+$string['locationanddirectories'] = 'Yerler ve klasörler';
$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Bu kapalı olmalı';
$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Magic quotes runtime ayarı, Moodle\'ın işlevsel çalışması için kapalı olmalı.</p>
-<p>Normalde de zaten bu varsayılan olarak kapalıdır ... php.ini dosyasındaki <b>magic_quotes_runtime</b> ayarına bakın.</p>
+<p>Normalde de zaten bu varsayılan olarak kapalıdır... php.ini dosyasındaki <b>magic_quotes_runtime</b> ayarına bakın.</p>
<p>php.ini dosyasına erişim hakkınız yoksa, Moodle klasöründe yer alan .htaccess isimli dosyada şu ayarı yapın:
@@ -256,6 +307,8 @@
$string['mysql416bypassed'] = 'Siteniz SADECE iso-8859-1 (latin) dillerini kullanıyorsa şimdiki kurulu MySQL 4.1.12 (veya yüksek) veritabanını kullanmaya devam edebilirsiniz.';
$string['mysql416required'] = 'Moodle 1.6 için ilerde tüm verilerin UTF-8\'e çevrilebilmesinin garantilenmesi için en az MySQL 4.1.16 kurulu olması gerekir.';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP, MySQL ile iletişim kurabilmek için mysql uzantısı düzgün bir şekilde yapılandırılmamış. Lütfen php.ini dosyasını kontrol edin veya PHP\'yi tekrar derleyin.';
+$string['mysqli'] = 'Geliştirilmiş MySQL (mysqli)';
+$string['mysqliextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP, MySQLi ile iletişim kurabilmek için mysqli uzantısı düzgün bir şekilde yapılandırılmamış. Lütfen php.ini dosyasını kontrol edin veya PHP\'yi tekrar derleyin. MySQLi uzantısı PHP4 te kullanılamaz.';
$string['name'] = 'Ad';
$string['next'] = 'Sonraki';
$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
@@ -275,7 +328,7 @@
<p>PHP\'yi güncellemeli veya PHP\'nin yeni sürümünü kullananan bir hostinge taşınmalısınız!</p>';
$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
$string['previous'] = 'Önceki';
-$string['releasenoteslink'] = 'Moodle\'ın bu sürümü hakkında bilgi için lütfen çevrimiçi <a target=\"_new\" href=\"$a\">Sürüm Notlarına</a> bakınız';
+$string['releasenoteslink'] = 'Moodle\'ın bu sürümü hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu adresteki Sürüm Notlarına bakın: $a';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Sunucunuza bileşen indirmeye izin verilmiyor. (allow_url_fopen pasif).<br /><br />Arşivlenmiş dosyayı <a href=\"$a->url\">$a->url</a> elle indirip buraya \"$a->dest\" açmalısınız.';
$string['report'] = 'Rapor';
$string['restricted'] = 'Sınırlandırıldı';
@@ -283,21 +336,73 @@
$string['safemodeerror'] = 'Moodle, safe mode\'ın açık olması durumunda bazı sorunlar çıkartabilir';
$string['safemodehelp'] = '<p>Moodle, safe mode\'un açık olması durumunda bazı sorunlar çıkartabilir. Moodle tarafından en azından bazı dosyaların oluşturulması gerekiyor, ama bu mod yeni dosyaların oluşturulmasına izin vermiyor.</p>
<p>Safe mode sadece paranoyak web hostinglerince kullanılmaktadır. Bu durumda Moodle için başka bir web hosting firması bulmanız gerekiyor.</p>
-<p>İsterseniz devam edebilirsiniz, ama daha sonra bir çok sorunla karşılaşırsınız.</p>';
+<p>İsterseniz devam edebilirsiniz, ama daha sonra çok fazla sorunla karşılaşırsınız.</p>';
+$string['selectlanguage'] = 'Kurulum için dil seçimi';
$string['serverchecks'] = 'Sunucu Kontrolleri';
$string['sessionautostart'] = 'Otomatik Oturum Başlama';
$string['sessionautostarterror'] = 'Bu kapalı olmalı';
$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle, oturum desteği gerektirir ve bu olmadan işlevsel çalışamaz.</p>
<p>Oturum desteği php.ini dosyasından ayarlanabilir ... session.auto_start parametresine bakın.</p>';
+$string['sitefullname'] = 'Site tam adı:';
+$string['siteinfo'] = 'Site Ayrıntıları';
+$string['sitenewsitems'] = 'Haber Öğeleri';
+$string['siteshortname'] = 'Site kısa adı:';
+$string['sitesummary'] = 'Site özeti:';
$string['skipdbencodingtest'] = 'Veritabanı Dil Kodlama Testini Atla';
$string['status'] = 'Durum';
+$string['tableprefix'] = 'Tablo öneki:';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Türkçe';
$string['unicoderecommended'] = 'Bütün verilerinizi Unicode (UTF-8) olarak saklamanız tavsiye edilir. Yeni kurulumların veritabanlarına varsayılan olarak Unicode karakter setinde işlem yapması önerilir. Güncelleme yapıyorsanız, UTF-8 Çevirim işlemini yapmanız gerekiyor (Yönetici sayfasına bakınız).';
$string['unicoderequired'] = 'Bütün verilerinizi Unicode (UTF-8) olarak saklamanız gerekir. Yeni kurulumların veritabanlarına varsayılan olarak Unicode karakter setinde işlem yapması gerekir. Güncelleme yapıyorsanız, UTF-8 Çevirim işlemini yapmanız gerekiyor (Yönetici sayfasına bakınız).';
+$string['upgradingactivitymodule'] = 'Etkinlik Modülü Güncelleniyor';
+$string['upgradingbackupdb'] = 'Yedekleme Veribananı Güncelleniyor';
+$string['upgradingblocksdb'] = 'Blok Veritabanı Güncelleniyor';
+$string['upgradingblocksplugin'] = 'Blok Eklentileri Güncelleniyor';
+$string['upgradingcompleted'] = 'Güncelleme tamamlandı...';
+$string['upgradingcourseformatplugin'] = 'Kurs Biçimi Eklentisi Güncelleniyor';
+$string['upgradingenrolplugin'] = 'Ders Kaydı Eklentisi Güncelleniyor';
+$string['upgradinggradeexportplugin'] = 'Başarı Notu Dışa Ver Eklentisi Güncelleniyor';
+$string['upgradinggradeimportplugin'] = 'Başarı Notu İçe Al Eklentisi Güncelleniyor';
+$string['upgradinggradereportplugin'] = 'Başarı Notu Rapor Eklentisi Güncelleniyor';
+$string['upgradinglocaldb'] = 'Yerel Veritabanı Güncelleniyor';
+$string['upgradingmessageoutputpluggin'] = 'Mesaj Çıktısı Eklentisi Güncelleniyor';
+$string['upgradingqtypeplugin'] = 'Soru Tipi Eklentisi Güncelleniyor';
+$string['upgradingrpcfunctions'] = 'RPC İşlevleri Güncelleniyor';
+$string['usagehelp'] = 'Özet:
+$php cliupgrade.php SECENEKLER
+
+SECENEKLER
+--lang Kurulum icin gecerli kurulu dil. Varsayilan English(en)
+--webaddr Moodle sitesi icin web adresi
+--moodledir Moodle web dizini yeri
+--datadir Moodle veri dizini yeri (webden ulasilamamali)
+--dbtype Veritabani tipi. Varsayilan mysql
+--dbhost Veritabani sunucusu. Varsayilan localhost
+--dbname Veritabani adi. Varsayilan moodle
+--dbuser Veritabani kullanicisi. Varsayilan bos
+--dbpass Veritabani sifresi. Varsayilan bos
+--prefix Yukaridaki veritabani tablolari icin onek. Varsayilan mdl
+--verbose 0 Cikti yok, 1 Ozet cikti(Varsayilan), 2 Ayrintili cikti
+--interactivelevel 0 Interaktiflik yok, 1 Yari interaktif(Varsayilan), 2 Interaktif
+--agreelicense Lisansin kabulu. Yes(Varsayilan) veya No
+--confirmrelease Surumun kabulu. Yes(Varsayilan) veya No
+--sitefullname Site icin tam ad. Varsayilan: Moodle Site (Lutfen Site Adini Degistirin!!)
+--siteshortname Site icin kisa ad. Varsayilan moodle
+--sitesummary Site ozeti. Varsayilan bos
+--adminfirstname Yoneticinin adi. Varsayilan Admin
+--adminlastname Yoneticinin soyadi. Varsayilan User
+--adminusername Yonetici icin kullaniciadi. Varsayilan admin
+--adminpassword Yonetici icin sifre. Varsayilan admin
+--adminemail Yoneticinin eposta adresi. Varsayilan root@localhost
+--help Yardimi yaz
+
+Kullanim:
+$php cliupgrade.php --lang=tr --webaddr=http://www.example.com --moodledir=/var/www/html/moodle --datadir=/var/moodledata --dbtype=mysql --dbhost=localhost --dbname=moodle --dbuser=root --prefix=mdl --agreelicense=yes --confirmrelease=yes --sitefullname=\"Ornek Moodle Sitesi\" --siteshortname=moodle --sitesummary=siteforme --adminfirstname=Admin --adminlastname=User --adminusername=admin --adminpassword=admin --adminemail=admin@example.com --verbose=1 --interactivelevel=2';
$string['user'] = 'Kullanıcı';
+$string['versionerror'] = 'Sürüm hatasından kullanıcı iptal edildi';
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = 'Bilgisayarınıza <strong>$a->packname $a->packversion</strong> paketini başarıyla kurdunuz. Tebrikler!';
$string['welcomep30'] = '<strong>$a->installername</strong>\'nin bu sürümü <strong>Moodle</strong>\'da bir ortam oluşturmak için uygulamaları içerir:';
@@ -305,9 +410,12 @@
$string['welcomep50'] = 'Bu paketteki tüm uygulamaların kullanımı her biri kendine ait olan lisanslar tarafından yönetilir. <strong>$a->installername</strong> paketinin tamamı <a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">açık kaynak</a> kodludur ve <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a> lisansı altında dağıtılır.';
$string['welcomep60'] = 'Aşağıdaki sayfalar <strong>Moodle</strong>ın kurulumu ve yapılandırılması için size basitçe yol gösterecektir. Varsayılan ayarları kabul edebilir veya ihtiyaçlarınıza göre bunları değiştirebilirsiniz.';
$string['welcomep70'] = '<strong>Moodle</strong> kurulumu için aşağıdaki \"İleri\" tuşuna basın.';
+$string['welcometext'] = '---Komut satırı kurulumuna hoş geldiniz---';
+$string['writetoconfigfilefaild'] = 'Hata: Ayar dosyasına yazarken hata oluştu';
$string['wrongdestpath'] = 'Hatalı hedef yolu';
$string['wrongsourcebase'] = 'Hatalı kaynak URL base.';
$string['wrongzipfilename'] = 'Hatalı ZIP dosya adı.';
$string['wwwroot'] = 'Web adresi';
$string['wwwrooterror'] = 'Web adresi doğru ayarlanmış görünmüyor. Moodle kurulumu belirtilen yerde görünmüyor.';
+$string['yourchoice'] = 'Seçiminiz:';
?>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.