Skip to content
Permalink
Browse files

few new help-files and strings

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Dec 14, 2005
1 parent 5bc85fd commit fb84de6d6b7a60848233104d55073a560d2698df
@@ -0,0 +1,7 @@
<p align="center"><b>Forumbericht zichtbaar</b></p>

<p>Je kunt kiezen of je forumbericht pas vanaf een bepaalde datum getoond wordt, tot een bepaalde datum getoond wordt of gedurende een bepaalde periode getoond wordt.</p>

<p>Deselecteer de gewenste schakelopties om een start en/of einddatum te kunnen kiezen.</p>

<p>Merk op dat gebruikers met beheerrechten de berichten ook kunnen zien voor en na de zichtbare periode.</p>
@@ -0,0 +1,10 @@
<p>Cijfers</p>
<ul>
<li><a href="help.php?module=grade&amp;file=category.html">Categorie</a></li>
<li><a href="help.php?module=grade&amp;file=teacher.html">Cijfers</a></li>
<li><a href="help.php?module=grade&amp;file=exceptions.html">Cijferuitzonderingen</a></li>
<li><a href="help.php?module=grade&amp;file=student.html">Hulp voor leerlingen bij cijfers</a></li>
<li><a href="help.php?module=grade&amp;file=preferences.html">Instellingen</a></li>
<li><a href="help.php?module=grade&amp;file=letter.html">Letterschaal</a></li>
<li><a href="help.php?module=grade&amp;file=weight">Weging</a></li>
</ul>
@@ -0,0 +1,14 @@
<p align="center"><b>Schakel klikrapportering in</b></p>

<div class="indent">
<p>
<b>Ja</b><br />
Er wordt een aparte record bewaard in de databank telkens wanneer een leerling op de
&quot;hint&quot;, &quot;idee&quot; or &quot;controle&quot; knop drukt. Hierdoor kan de leraar een erg gedetailleerd rapport krijgen met de status van de test bij elke klik. Dit zorgt er echter ook voor dat de databank erg vlug kan groeien, omdat er heel wat kliks per testpoging bewaard moeten worden.
</p>
<p>
<b>Nee</b><br />
Slechts één record per poging wordt in de Moodle database bewaard.
</p>
</div>
<p>Standaard staat deze optie op nee.</p>
@@ -0,0 +1,7 @@
<p align="center"><b>Cursus met geërfde aanmeldingen</b></p>

<p>Door deze optie op ja te zetten, kan deze cursus gebruikt worden als gemeenschappelijke ruimte om deelnemers van verschillende cursussen met elkaar te laten samenwerken..</p>

<p>Zo een cursus kan gebruikt worden voor om bijvoorbeeld een stuk gemeenschappelijke leerstof te bevatten voor groepen leerlingen uit verschillende andere cursussen. </p> Een andere mogelijkheid is om gemakkelijk meerdere cursussen ter beschikking te maken voor eenzelfde groep leerlingen.</p>

<p>Je kunt deelnemers toevoegen via de knop leerlingen in het beheerblok van de cursus met geërfde aanmeldingen. Je kies daar één of een aantal cursussen waaruit je de leerlingen naar je cursus met geërfde aanmeldingen wil halen.</p>
@@ -0,0 +1,25 @@
<p align="center"><b>Deelnamerapport</b></p>

<p><strong>Activiteitenmodule</strong> - Kies de activiteit waarover je een rapport wil. (vb chat, forum, test, enz). Merk op dat enkel modules die gebruikt zijn in de cursus in het menu zullen staan.</p>

<p><strong>Rapportperiode</strong> - Kies de periode waarover je een rapport wil.</p>

<p><strong>Toon alleen</strong>- Kies of je rapport gaat over leerling- of leraaractiviteit.</p>

<p><strong>Toon acties</strong> - Kies of het rapport gaat over het kijken naar activiteiten, over berichten posten of beide (alle acties).</p>

<p>Als je de instellingen voor bovenstaande parameters gekozen hebt, klik dan op <strong>Start</strong>.</p>

<p>Er wordt een lijst getoond van alles wat er in deze cursus gebeurt is met de gekozen module. Kies telkens een item waarover je een rapport wil en klik terug op <strong>Start</strong>.</p>

<p>De definitie van bekijken en posten zal voor de gekozen activiteit verduidelijkt worden.<br />

Bijvoorbeeld:<br />

<strong><em>Forum bekijken: </em></strong>Bekijk discussies, zoek, Forum, Forums,

Inschrijvingen<br />

<em><strong>Forumberichten</strong></em>: start discussie, bericht posten, discussie verwijderen, bericht verwijderen, discussie verplaatsen, bericht bijwerken</p>

<p>Gebruikers die aan de <strong>toon </strong>(leerling of leraar) criteria voldoen, zullen in de lijst getoond worden met Naam/ID-nummer en of ze (en hoe dikwijls) ze de actie waarnaar je zoekt gedaan hebben. YJe kunt dit rapport dan ook gebruiken om een bulk e-mail te sturen naar de betreffende deelnemers door te kiezen voor <strong>voeg toe/stuur bericht</strong>.</p>
@@ -695,7 +695,7 @@
$string['logs'] = 'Statistieken';
$string['logtoomanycourses'] = '[<a href=\"$a->url\">meer</a>]';
$string['logtoomanyusers'] = '[<a href=\"$a->url\">meer</a>]';
$string['lookback'] = 'keer terug';
$string['lookback'] = 'rapportperiode';
$string['mailadmins'] = 'Verwittig beheerders';
$string['mailstudents'] = 'Verwittig leerlingen';
$string['mailteachers'] = 'Verwittig leraren';
@@ -931,7 +931,7 @@
$string['policyagreement'] = 'Overeenkomst voor het gebruik van deze site';
$string['policyagreementclick'] = 'Klik hier om de overeenkomst voor het gebruik van deze site te lezen';
$string['popupwindow'] = 'Open het bestand in een nieuw venster';
$string['post'] = 'Bericht';
$string['post'] = 'Posten';
$string['posts'] = 'Berichten';
$string['potentialadmins'] = 'Mogelijke beheerders';
$string['potentialcreators'] = 'Mogelijke cursus-aanmakers';
@@ -1253,7 +1253,7 @@
$string['usethiscourse'] = 'Gebruik deze cursus';
$string['usingexistingcourse'] = 'Gebruik bestaande cursus';
$string['version'] = 'Versie';
$string['view'] = 'Zien';
$string['view'] = 'Bekijken';
$string['views'] = 'Bekeken pagina\'s';
$string['viewsolution'] = 'Bekijk oplossing';
$string['virusfound'] = 'Opgelet beheerder! Clam AV vond een virus in een bestand, geüpload door $a->user voor de cursus $a->course. Hier is de boodschap van clamscan:';

0 comments on commit fb84de6

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.