Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20070202)

  • Loading branch information...
1 parent 66be99b commit fc35fab7ec4f3608b5c63c5e44d07e23fe90c1f7 moodler committed Feb 2, 2007
Showing with 3 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 install/lang/eu_utf8/installer.php
  2. +1 −0 install/lang/tr_utf8/installer.php
View
2 install/lang/eu_utf8/installer.php
@@ -81,12 +81,14 @@
$string['downloadlanguagehead'] = 'Hizkuntza-paketea jaitsi';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Instalazio-prozesua lehenetsitako hizkuntzaz jarrai dezakezu, \"$a\".';
$string['downloadlanguagesub'] = 'Orain zure hizkuntza-paketea jaisteko eta hizkuntza horretan instalazioarekin jarraitzeko aukera daukazu.<br /><br />Jaitsiera eskuragarri ez balitz, prozesuak ingelesez jarraituko luke (instalazioa burututakoan, beste hizkuntzak jaitsi eta instalatu ahal izango dituzu).';
+$string['environmenterrortodo'] = 'Moodle-ren bertsio hau instalatu aurretik goian aurkitutako inguru-arazo (errore) guztiak zuzendu behar dituzu.';
$string['environmenthead'] = 'Zure ingurunea konprobatzen';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'gomendagarria da instalatuta/gaituta egotea';
$string['environmentrecommendversion'] = '$a->needed bertsioa gomendatzen da eta zu $a->current ari zara egikaritzen';
$string['environmentrequireinstall'] = 'derrigorrezkoa da instalatuta/gaituta izatea';
$string['environmentrequireversion'] = '$a->needed bertsioa beharrezkoa da eta zu $a->current ari zara egikaritzen';
$string['environmentsub'] = 'Zure zerbitzariaren osagai ezberdinak sistemaren betebeharrekin bat datozen egiaztatzen ari gara';
+$string['environmentxmlerror'] = 'Errorea inguruari buruzko informazioa irakurtzean ($a->error_code)';
$string['error'] = 'Errorea';
$string['fail'] = 'Errorea';
$string['fileuploads'] = 'Fitxategien igoerak';
View
1 install/lang/tr_utf8/installer.php
@@ -35,6 +35,7 @@
$string['configurationcompletehead'] = 'Yapılandırma tamamlandı';
$string['configurationcompletesub'] = 'Ana moodle dizine yapılandırma dosyasının kaydedilmesi için girişimde bulunuldu.';
$string['continue'] = 'Devam';
+$string['curlrecommended'] = 'Moodle Ağının işlevsel bir şekilde çalışması için isteğe bağlı Curl kütüphanesinin kurulması şiddetle tavsiye edilir.';
$string['database'] = 'Veritabanı';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'Şimdi, Moodle verilerinin saklanacağı veritabanını
oluşturmanız gerekiyor. Bu veritabanı kurulum programı tarafından aşağıdaki ayarlara göre otomatik olarak oluşturulacak.';

0 comments on commit fc35fab

Please sign in to comment.