Permalink
Browse files

Added string for 'oldpassword'

  • Loading branch information...
1 parent 3b37739 commit fc412a3b536ccc1854f4b416d449a01936fcf022 ethem committed Sep 14, 2005
Showing with 45 additions and 0 deletions.
  1. +45 −0 lang/tr/moodle.php
View
@@ -311,6 +311,7 @@
$string['deletingolddata'] = 'Eski veri siliniyor';
$string['department'] = 'Bölüm';
$string['description'] = 'Açıklama';
+$string['deselectall'] = 'Tümünü temizle';
$string['detailedless'] = 'Daha az ayrıntılı';
$string['detailedmore'] = 'Daha fazla ayrıntılı';
$string['directorypaths'] = 'Dizin Yolları';
@@ -468,6 +469,7 @@
$string['forceno'] = 'Zorunlu değil';
$string['forcepasswordchange'] = 'Şifre değişimini zorunlu tut';
$string['forcepasswordchangehelp'] = 'Kullanıcı bir sonraki girişi yaptığında değişim için onay iste';
+$string['forcepasswordchangenotice'] = 'Devam etmek için şifrenizi değiştirmelisiniz.';
$string['forcetheme'] = 'Tema zorunluluğu';
$string['forgotaccount'] = 'Şifrenizi mi unuttunuz?';
$string['forgotten'] = 'Kullanıcı adı veya şifrenizi mi unuttunuz?';
@@ -804,6 +806,7 @@
$string['noresults'] = 'Sonuç yok';
$string['normal'] = 'Normal';
$string['normalfilter'] = 'Normal arama';
+$string['nostatstodisplay'] = 'Üzgünüz, gösterilecek veri yok. İstatistikleri henüz etkinleştirseniz ve şu andan ileriye yönelik ilk çalıştırmaysa gösterilecek yeteri kadar veri olasıya kadar bir hafta beklemek durumundasınız.';
$string['nostudentsfound'] = '$a bulunamadı';
$string['nostudentsingroup'] = 'Bu grupta henüz öğrenci yoktur';
$string['nostudentsyet'] = 'Bu derse henüz bir öğrenci kaydolmadı';
@@ -830,12 +833,14 @@
$string['numdays'] = '$a gün';
$string['numhours'] = '$a saat';
$string['numminutes'] = '$a dakika';
+$string['nummonths'] = '$a ay';
$string['numseconds'] = '$ saniye';
$string['numviews'] = '$a izleme';
$string['numweeks'] = '$a hafta';
$string['numwords'] = '$a kelime';
$string['numyears'] = '$a yıl';
$string['ok'] = 'Tamam';
+$string['oldpassword'] = 'Şimdiki Şifre';
$string['opentoguests'] = 'Konuk erişimi';
$string['optional'] = 'isteğe bağlı';
$string['order'] = 'Sırala';
@@ -865,6 +870,7 @@
$string['paymentsorry'] = 'Ödemeniz için teşekkürler! Ancak ödemeniz tam olarak işleme alınmadı ve \"$a->fullname\" dersine girmek için henüz kaydedilmediniz. Lütfen bir kaç dakika sonra derse girmeye çalışın. Derse girerken yine sorun yaşıyorsanız site yöneticini veya $a->teacher uyarınız.';
$string['paymentthanks'] = 'Ödemeniz için teşekkürler! Şu anda bu kursa kaydoldunuz:<br />\"$a\"';
$string['people'] = 'Topluluk';
+$string['periodending'] = 'Bitiş süresi ($a)';
$string['personalprofile'] = 'Kişisel profil';
$string['phone'] = 'Telefon';
$string['phpinfo'] = 'PHP Bilgisi';
@@ -957,8 +963,10 @@
$string['secs'] = 'sn';
$string['section'] = 'Bölüm';
$string['sections'] = 'Bölümler';
+$string['seealsostats'] = 'Ayrıca bakınız: istatistikler';
$string['select'] = 'Seç';
$string['selectacountry'] = 'Ülke seç';
+$string['selectall'] = 'Tümünü seç';
$string['selectednowmove'] = '$a dosya taşınmak için seçildi. Şimdi taşımak istediğiniz yere gidin ve \'Dosyaları buraya taşı\'ya basın';
$string['senddetails'] = 'Bilgilerimi epostayla gönder';
$string['separateandconnected'] = 'Ayrı ve Birleştirilmiş bilgi yolları';
@@ -1014,6 +1022,42 @@
$string['startsignup'] = 'Yeni hesap açarak başlayınız!';
$string['state'] = 'Semt';
$string['statistics'] = 'İstatistikler';
+$string['stats'] = 'İstatistikler';
+$string['statslogins'] = 'Girişler';
+$string['statsmodedetailed'] = 'Ayrıntılı (kullanıcı) görünümü';
+$string['statsmodegeneral'] = 'Genel görünüm';
+$string['statsnodata'] = 'Kursun birleşimi ve zaman periyodu için erişilebilir veri yok.';
+$string['statsnodatauser'] = 'Kursun birleşimi, kullanıcı ve zaman periyodu için erişilebilir veri yok.';
+$string['statsreport1'] = 'Girişler';
+$string['statsreport10'] = 'Kullanıcı etkinliği';
+$string['statsreport2'] = 'Bakmalar (eğitimci ve öğrenci)';
+$string['statsreport3'] = 'Gönderiler (eğitimci ve öğrenci)';
+$string['statsreport4'] = 'Tüm etkinlikler (eğitimci ve öğrenci)';
+$string['statsreport5'] = 'Tüm öğrenci etkinliği (bakma ve gönderiler)';
+$string['statsreport6'] = 'Tüm eğitimci etkinliği (bakma ve gönderiler)';
+$string['statsreport7'] = 'Kullanıcı etkinliği (bakma ve gönderiler)';
+$string['statsreport8'] = 'Tüm Kullanıcı etkinliği';
+$string['statsreport9'] = 'Girişler (site geneli)';
+$string['statsreportactivity'] = 'Tüm etkinlik (eğitimci ve öğrenci)';
+$string['statsreportforuser'] = ':';
+$string['statsreportlogins'] = 'Girişler';
+$string['statsreportreads'] = 'Bakmalar (eğitimci ve öğrenci)';
+$string['statsreportstudentactivity'] = 'Tüm öğrenci etkinliği (bakma ve gönderiler)';
+$string['statsreportteacheractivity'] = 'Tüm eğitimci etkinliği (bakma ve gönderiler)';
+$string['statsreporttype'] = 'Rapor tipi';
+$string['statsreportwrites'] = 'Gönderiler (eğitimci ve öğrenci)';
+$string['statsstudentactivity'] = 'Öğrenci Etkinliği';
+$string['statsstudentreads'] = 'Öğrenci bakmaları';
+$string['statsstudentwrites'] = 'Öğrenci gönderileri';
+$string['statsteacheractivity'] = 'Eğitimci etkinliği';
+$string['statsteacherreads'] = 'Eğitimci bakmaları';
+$string['statsteacherwrites'] = 'Eğitimci gönderileri';
+$string['statstimeperiod'] = 'Zaman periyodu - son:';
+$string['statsuniquelogins'] = 'Tekil girişler';
+$string['statsuseractivity'] = 'Tüm etkinlik';
+$string['statsuserlogins'] = 'Girişleri';
+$string['statsuserreads'] = 'Görmeleri';
+$string['statsuserwrites'] = 'Gönderileri';
$string['status'] = 'Durum';
$string['strftimedate'] = '%%d %%B %%Y';
$string['strftimedateshort'] = '%%d %%B';
@@ -1082,6 +1126,7 @@
$string['unlimited'] = 'Limitsiz';
$string['unpacking'] = '$a açılıyor';
$string['unsafepassword'] = 'Güvenli olmayan şifre - başka deneyin';
+$string['untilcomplete'] = 'Tamamlanasıya kadar';
$string['unusedaccounts'] = '$a günden fazla kullanılmayan hesaplar otomatik olarak iptal edildi';
$string['unzip'] = 'Zipi aç';
$string['unzippingbackup'] = 'Yedek açılıyor';

0 comments on commit fc412a3

Please sign in to comment.