Permalink
Browse files

Changed classificaties to beoordeling

Changed the translated Connected and Separate Knowing back to the English terms (as in the helpfiles)
  • Loading branch information...
1 parent 7b9de57 commit fd23d4f550a575e007ffc88aaf5e78580787fab0 koenr committed Mar 4, 2004
Showing with 21 additions and 21 deletions.
  1. +18 −18 lang/nl/forum.php
  2. +1 −1 lang/nl/help/forum/index.html
  3. +1 −1 lang/nl/help/forum/mods.html
  4. +1 −1 lang/nl/help/forum/ratings.html
View
@@ -6,7 +6,7 @@
$string['addanewtopic'] = 'Voeg een nieuw onderwerp toe';
$string['allowchoice'] = 'Sta iedereen toe om te kiezen';
$string['allowdiscussions'] = 'Kan een $a een bericht op dit forum achterlaten?';
-$string['allowratings'] = 'Mogen berichten worden geclassificeerd?';
+$string['allowratings'] = 'Mogen berichten beoordeeld worden?';
$string['allowsdiscussions'] = 'In dit forum mag iedereen precies één discussie starten.';
$string['anyfile'] = 'Een bestand';
$string['attachment'] = 'Bijlage';
@@ -17,7 +17,7 @@
$string['configmaxbytes'] = 'Standaard maximum grootte voor alle forum bijlagen op deze site (afhankelijk van vak limieten en andere locale instellingen)';
$string['configshortpost'] = 'Elk bericht dat korter is dan deze waarde (HTML-code niet inbegrepen) wordt als kort beschouwd.';
$string['couldnotadd'] = 'Door een onbekende fout was het niet mogelijk om je bericht toe te voegen .';
-$string['couldnotdeleteratings'] = 'Helaas, dit kan niet worden verwijderd omdat het al geclassificeerd door anderen.';
+$string['couldnotdeleteratings'] = 'Helaas, dit kan niet worden verwijderd omdat iemand het bericht al beoordeeld heeft';
$string['couldnotdeletereplies'] = 'Helaas, dit kan niet dat worden verwijderd omdat er al mensen zijn die erop hebben geantwoord.';
$string['couldnotupdate'] = 'Kon je bericht niet bijwerken door een onbekende fout.';
$string['delete'] = 'Verwijder';
@@ -92,23 +92,23 @@
$string['postmailinfo'] = 'Dit is een kopie van een bericht dat op de $a website is toegevoegd.
Klik op deze link om jouw antwoord via de website toe te voegen:';
-$string['postrating1'] = 'Laat voornamelijk \'gescheiden kennen\' zien';
-$string['postrating2'] = 'Even \'gescheiden\' als \'verbonden/relationeel\'';
-$string['postrating3'] = 'Laat voornamelijk \'verbonden/relationele kennen\' zien';
+$string['postrating1'] = 'Vooral \'Separate Knowing\'';
+$string['postrating2'] = '\'Separate\'en \'Knowing\'';
+$string['postrating3'] = 'Vooral \'Connected\'';
$string['posts'] = 'Berichten';
$string['postupdated'] = 'Je bericht is bijgewerkt';
$string['processingpost'] = 'Bericht $a aan het verwerken';
-$string['rate'] = 'Classificeer ';
-$string['rating'] = 'Classificatie';
-$string['ratingeveryone'] = 'Iedereen kan berichten classificeren';
-$string['ratingno'] = 'Geen classificaties';
-$string['ratingonlyteachers'] = 'Alleen $a kan berichten classificeren';
-$string['ratingpublic'] = '$a kunnen ieders classificaties zien';
-$string['ratingpublicnot'] = '$a kunnen alleen hun eigen classificaties zien';
-$string['ratings'] = 'Classificaties ';
-$string['ratingssaved'] = 'Classificaties zijn bewaard';
-$string['ratingsuse'] = 'Gebruik classificaties';
-$string['ratingtime'] = 'Beperk classificaties tot berichten binnen het bereik van deze data:';
+$string['rate'] = 'Beoordeel';
+$string['rating'] = 'Beoordeling';
+$string['ratingeveryone'] = 'Iedereen kan berichten beoordelen';
+$string['ratingno'] = 'Geen beoordelingen';
+$string['ratingonlyteachers'] = 'Alleen $a kan berichten beoordelen';
+$string['ratingpublic'] = '$a kunnen ieders beoordelingen zien';
+$string['ratingpublicnot'] = '$a kunnen alleen hun eigen beoordelingen zien';
+$string['ratings'] = 'Beoordelingen ';
+$string['ratingssaved'] = 'Beoordelingen zijn bewaard';
+$string['ratingsuse'] = 'Gebruik beoordelingen';
+$string['ratingtime'] = 'Hou alleen rekening met de beoordelingen van de berichten binnen het bereik van deze data:';
$string['re'] = 'Re:';
$string['readtherest'] = 'Lees de rest van deze discussie';
$string['replies'] = 'Antwoorden';
@@ -120,7 +120,7 @@
$string['searchforums'] = 'Zoeken in forums';
$string['searcholderposts'] = 'Doorzoek oudere berichten...';
$string['searchresults'] = 'Zoekresultaten';
-$string['sendinratings'] = 'Verzend mijn laatste classificaties';
+$string['sendinratings'] = 'Bewaar mijn beoordelingen';
$string['showsubscribers'] = 'Toon leden';
$string['singleforum'] = 'Eén eenvoudige discussie';
$string['startedby'] = 'Begonnen door';
@@ -135,7 +135,7 @@
$string['subscriptions'] = 'Inschrijvingen';
$string['unsubscribe'] = 'Zeg het lidmaatschap van dit forum op';
$string['unsubscribed'] = 'Lidmaatschap opgezegd';
-$string['youratedthis'] = 'Je classificeerde dit als';
+$string['youratedthis'] = 'Je beoordeelde dit';
$string['yournewtopic'] = 'Je nieuwe discussie onderwerp';
$string['yourreply'] = 'Jouw antwoord';
@@ -1,7 +1,7 @@
<p>Forum module</p>
<ul>
+<li><a href="help.php?module=forum&file=ratings.html">Beoordelingen</a>
<li><a href="help.php?module=forum&file=attachment.html">Bijlage</a>
-<li><a href="help.php?module=forum&file=ratings.html">Classificaties</a>
<li><a href="help.php?module=forum&file=forumtype.html">Forum type</a>
<li><a href="help.php?module=forum&file=subscription.html">Lidmaatschap</a>
<li><a href="help.php?module=forum&file=maxattachmentsize.html">Maximum groote van de bijlage</a>
@@ -2,5 +2,5 @@
<UL>
<P>Dit kan de belangrijke activiteit van je vak zijn - hier worden de meeste discussies gevoerd.
Forums kunnen op verschillende manieren gestructureerd worden en leerlingen kunnen eventueel berichten
-van elkaar classificeren. De berichten kunnen op verschillende manieren bekeken worden en het is
+van elkaar beoordelen. De berichten kunnen op verschillende manieren bekeken worden en het is
mogelijk om bijlagen bij de berichten te voegen. Als leerlingen lid zijn van het forum, dan krijgen zij kopieën van nieuwe berichten per e-mail. Als leraren dat willen kunnen zij iederen verplichten lid te zijn.</UL>
@@ -14,7 +14,7 @@
Voor een efficiënt samenwerkende groep leerlingen is het best dat iedereen beide methodes van leren kan gebruiken.
-In sommige situaties, zoals op een online forum, kan één enkel bericht van een persoon, één of zelfs beide kenmerken laten zien. Iemand die gewoonlijk erg connected is, kan een bijdrage posten die erg separate klinkt, en omgekeerd. Het doel van het classificeren van elke bijdrage op deze schaal is om:
+In sommige situaties, zoals op een online forum, kan één enkel bericht van een persoon, één of zelfs beide kenmerken laten zien. Iemand die gewoonlijk erg connected is, kan een bijdrage posten die erg separate klinkt, en omgekeerd. Het doel van elke bijdrage te plaatsen op deze schaal is om:
<blockquote>
a) je te helpen nadenken over deze dingen als je de bijdrage van iemand leest.<br>

0 comments on commit fd23d4f

Please sign in to comment.