Permalink
Browse files

filling in missing strings...

  • Loading branch information...
1 parent 35055d3 commit fed354f2bab378e6bc39da6a52a9c89b875f74e5 koenr committed May 17, 2004
Showing with 15 additions and 5 deletions.
  1. +7 −1 lang/nl/editor.php
  2. +3 −1 lang/nl/moodle.php
  3. +2 −1 lang/nl/quiz.php
  4. +3 −2 lang/nl/resource.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.2 + (2004032100)
+ // editor.php - created with Moodle 1.3 Beta + (2004051600)
$string['about'] = 'Info';
@@ -27,6 +27,7 @@
$string['delete'] = 'Verwijder';
$string['filebrowser'] = 'Bladeren in bestanden';
$string['forecolor'] = 'Tekstkleur';
+$string['fullscreen'] = 'Volledig scherm';
$string['heading'] = 'Koptekst (h)';
$string['height'] = 'Hoogte';
$string['hilitecolor'] = 'Achtergrondkleur';
@@ -47,6 +48,7 @@
$string['justifyright'] = 'Rechts uitlijnen';
$string['layout'] = 'Opmaak';
$string['left'] = 'Links';
+$string['lefttoright'] = 'Richting van links naar rechts';
$string['linkproperties'] = 'Eigenschappen link';
$string['linktarget'] = 'Doel';
$string['linktargetblank'] = 'Nieuw venster';
@@ -57,6 +59,7 @@
$string['linktitle'] = 'Titel';
$string['linkurl'] = 'URL';
$string['middle'] = 'Midden';
+$string['minimize'] = 'Verklein bewerkingsscherm';
$string['move'] = 'Verplaats';
$string['normal'] = 'Standaard';
$string['notimage'] = 'Het geselecteerde bestand is geen afbeelding. Kies een afbeelding.';
@@ -76,7 +79,9 @@
$string['removelink'] = 'Verwijder link';
$string['rename'] = 'Hernoem';
$string['right'] = 'Rechts';
+$string['righttoleft'] = 'Richting van recht naar links';
$string['rows'] = 'Rijen';
+$string['selectcolor'] = 'Kies kleur';
$string['selection'] = 'Selectie';
$string['showhelp'] = 'Help ';
$string['size'] = 'Grootte';
@@ -95,6 +100,7 @@
$string['upload'] = 'Upload';
$string['vertical'] = 'Verticaal';
$string['width'] = 'Breedte';
+$string['wordclean'] = 'Opschonen Word HTML-document';
$string['zip'] = 'Zip';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.3 Beta (2004051100)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.3 Beta + (2004051600)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -283,6 +283,7 @@
$string['doyouagree'] = 'Heb je deze voorwaarden gelezen en begrepen?';
$string['edit'] = '$a bewerken';
$string['editcoursesettings'] = 'Wijzig vakinstellingen';
+$string['editfiles'] = 'Bewerk bestanden';
$string['editgroupprofile'] = 'Wijzig groepsprofiel';
$string['editinga'] = 'Een $a bewerken';
$string['editmyprofile'] = 'Wijzig profiel';
@@ -414,6 +415,7 @@
$string['group'] = 'Groep';
$string['groupadd'] = 'Nieuwe groep';
$string['groupaddusers'] = 'Voeg selectie toe aan groep';
+$string['groupfor'] = 'voor groep';
$string['groupinfo'] = 'Info over geselecteerde groep';
$string['groupinfomembers'] = 'Info over geselecteerde leden';
$string['groupinfopeople'] = 'Info over geselecteerde personen';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.3 Beta + (2004051600)
$string['acceptederror'] = 'Geaccepteerde fout';
@@ -120,6 +120,7 @@
$string['noresponse'] = 'Geen reactie';
$string['noreview'] = 'Je mag deze test niet opniew bekijken';
$string['noreviewuntil'] = 'Tot $a mag je deze test niet opnieuw bekijken';
+$string['notenoughanswers'] = 'Voor dit type vraag zijn minstens $a antwoorden nodig';
$string['notenoughsubquestions'] = 'Er zijn onvoldoende deelvragen gedefinieerd!<br>Wil je teruggaan en deze vraag herstellen?';
$string['numerical'] = 'Numeriek';
$string['paragraphquestion'] = 'Vraagparagraaf niet ondersteund op lijn $a. De vraag wordt genegeerd';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.3 development (2004050300)
+ // resource.php - created with Moodle 1.3 Beta + (2004051600)
$string['addresource'] = 'Voeg bron toe';
@@ -17,7 +17,7 @@
$string['configpopupstatus'] = 'Wil je dat popup-vensters standaard een statusbalk hebben?';
$string['configpopuptoolbar'] = 'Wil je dat popup-vensters standaard een knoppenbalk hebben?';
$string['configpopupwidth'] = 'Hoe breed zou een popup-venster standaard moeten zijn?';
-$string['configwebsearch'] = 'Wanneer je een URL als webpagina of link toevoegd, wordt deze plaats aangeboden als een site om de gebruiker te helpen de URL te zoeken.';
+$string['configwebsearch'] = 'Wanneer je een URL als webpagina of link toevoegt, wordt deze plaats aangeboden als een site om de gebruiker te helpen de URL te zoeken.';
$string['directlink'] = 'Rechtstreekse link naar dit bestand';
$string['directoryinfo'] = 'Alle bestanden in de gekozen map zullen getoond worden.';
$string['editingaresource'] = 'Bewerk een bron';
@@ -28,6 +28,7 @@
$string['fetcherror'] = 'Er is een fout gevonden tijdens het ophalen van de webpagina.';
$string['fetchservererror'] = 'Er is een fout gevonden bij de webserver terwijl je probeerde een webpagina op te halen (waarschijnlijk een programmafout).</p>';
$string['filename'] = 'Bestandsnaam';
+$string['filtername'] = 'Automatisch linken van bronnen';
$string['fulltext'] = 'Volledige tekst';
$string['htmlfragment'] = 'HTML fragment';
$string['maindirectory'] = 'Hoofdmap';

0 comments on commit fed354f

Please sign in to comment.