Browse files

moving towards XHTML compliance

 • Loading branch information...
1 parent 0f02a62 commit ffab41af4791ba56a7e582e81fb7b524ffd68463 koenr committed Jan 5, 2005
Showing with 1,730 additions and 2,183 deletions.
 1. +51 −51 lang/af/assignment.php
 2. +69 −69 lang/af/auth.php
 3. +41 −41 lang/af/chat.php
 4. +21 −21 lang/af/choice.php
 5. +130 −130 lang/af/forum.php
 6. +1 −20 lang/af/help/workshop/addingacomment.html
 7. +1 −28 lang/af/help/workshop/agreeassessments.html
 8. +1 −12 lang/af/help/workshop/anonymous.html
 9. +1 −18 lang/af/help/workshop/assignmenttype.html
 10. +1 −22 lang/af/help/workshop/breakdownoffinalgrade.html
 11. +1 −45 lang/af/help/workshop/calculatingfinalgrade.html
 12. +1 −6 lang/af/help/workshop/editingacomment.html
 13. +12 −54 lang/af/help/workshop/elements.html
 14. +1 −19 lang/af/help/workshop/finalgrades.html
 15. +1 −13 lang/af/help/workshop/graded.html
 16. +1 −27 lang/af/help/workshop/grading.html
 17. +1 −19 lang/af/help/workshop/gradingassessments.html
 18. +15 −56 lang/af/help/workshop/gradingstrategy.html
 19. +1 −11 lang/af/help/workshop/includeself.html
 20. +1 −46 lang/af/help/workshop/managing.html
 21. +1 −11 lang/af/help/workshop/nassessmentsofstudentsubmissions.html
 22. +1 −9 lang/af/help/workshop/nassessmentsofteachersexamples.html
 23. +1 −12 lang/af/help/workshop/nelements.html
 24. +1 −26 lang/af/help/workshop/numberofassessors.html
 25. +1 −19 lang/af/help/workshop/resubmit.html
 26. +1 −13 lang/af/help/workshop/selfassessment.html
 27. +1 −13 lang/af/help/workshop/showinggrades.html
 28. +1 −13 lang/af/help/workshop/teachersgradings.html
 29. +36 −39 lang/af/journal.php
 30. +741 −712 lang/af/moodle.php
 31. +159 −160 lang/af/quiz.php
 32. +42 −43 lang/af/resource.php
 33. +205 −217 lang/af/survey.php
 34. +187 −188 lang/af/workshop.php
View
102 lang/af/assignment.php
@@ -1,51 +1,51 @@
-<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
-
-
-$string['allowresubmit'] = "Laat her-inlewering toe";
-$string['assignmentdetails'] = "Opdrag beskrywing";
-$string['assignmentmail'] = "\$a->teacher het kommentaar gelewer op jou opdrag van '\$a->assignment'
-
-
-
-Kommentaar is aangeheg by jou opdrag:
-
-
-
- \$a->url";
-$string['assignmentmailhtml'] = "\$a->teacher het kommentaar gelewer op jou opdrag van
-
-'<i>\$a->assignment</i>'<br /><br />
-
-Dit is aangeheg by jou <a href=\\\"\$a->url\\\"> opdrag</a>.";
-$string['assignmentname'] = "Opdrag naam";
-$string['assignmenttype'] = "Opdrag tipe";
-$string['description'] = "Beskrywing";
-$string['duedate'] = "Inhandings datum";
-$string['early'] = "\$a vroeg";
-$string['failedupdatefeedback'] = "Opdrag terugvoer van gebruiker \$a nie gestoor nie";
-$string['feedback'] = "Terugvoer";
-$string['feedbackupdated'] = "Terug voer gepos vir \$a persone";
-$string['late'] = "\$a laat";
-$string['maximumgrade'] = "Maksimum punt";
-$string['maximumsize'] = "Maksimum groote";
-$string['modulename'] = "Opdrag";
-$string['modulenameplural'] = "Opdragte";
-$string['newsubmissions'] = "Opdragte in gelewer";
-$string['notgradedyet'] = "Nog nie gemerk nie";
-$string['notsubmittedyet'] = "Nog nie in gehandig";
-$string['overwritewarning'] = "Waarskuwing: her-inlewering sal jou huidige opdrag VERVANG";
-$string['saveallfeedback'] = "Stoor my terugvoer";
-$string['submissionfeedback'] = "Opdrag terugvoer";
-$string['submissions'] = "Ingestuurde opdragte";
-$string['submitassignment'] = "Handig jou opdrag in met dié vorm";
-$string['submitted'] = "Ontvang";
-$string['typeoffline'] = "Ongekoppelde aktiwiteite";
-$string['typeuploadsingle'] = "Laai 'n lêer op";
-$string['uploadbadname'] = "Lêer naam bevat vreemde karakters en kon nie gestoor word nie";
-$string['uploadedfiles'] = "Gestoorde lêers";
-$string['uploaderror'] = "'n Fout het ontstaan toe jou lêer op die bediener gestoor is";
-$string['uploadfailnoupdate'] = "Lêer is opgelaai MAAR kon nie gestoor word nie!";
-$string['uploadfiletoobig'] = "Jammer, die lêer is te groot(die limiet is \$a bytes)";
-$string['uploadnofilefound'] = "Geen lêer gevind - maak seker dat 'n lêer geselekteer is";
-$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' is opgelaai, MAAR is nie geregistreer nie!";
+<?PHP // $Id$
+ // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
+
+
+$string['allowresubmit'] = 'Laat her-inlewering toe';
+$string['assignmentdetails'] = 'Opdrag beskrywing';
+$string['assignmentmail'] = '$a->teacher het kommentaar gelewer op jou opdrag van \'$a->assignment\'
+
+Kommentaar is aangeheg by jou opdrag:
+
+ $a->url';
+$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher het kommentaar gelewer op jou opdrag van
+\'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
+Dit is aangeheg by jou <a href=\"$a->url\"> opdrag</a>.';
+$string['assignmentname'] = 'Opdrag naam';
+$string['assignmenttype'] = 'Opdrag tipe';
+$string['description'] = 'Beskrywing';
+$string['duedate'] = 'Inhandings datum';
+$string['early'] = '$a vroeg';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Opdrag terugvoer van gebruiker $a nie gestoor nie';
+$string['feedback'] = 'Terugvoer';
+$string['feedbackupdated'] = 'Terug voer gepos vir $a persone';
+$string['late'] = '$a laat';
+$string['maximumgrade'] = 'Maksimum punt';
+$string['maximumsize'] = 'Maksimum groote';
+$string['modulename'] = 'Opdrag';
+$string['modulenameplural'] = 'Opdragte';
+$string['newsubmissions'] = 'Opdragte in gelewer';
+$string['notgradedyet'] = 'Nog nie gemerk nie';
+$string['notsubmittedyet'] = 'Nog nie in gehandig';
+$string['overwritewarning'] = 'Waarskuwing: her-inlewering sal jou huidige opdrag VERVANG';
+$string['saveallfeedback'] = 'Stoor my terugvoer';
+$string['submissionfeedback'] = 'Opdrag terugvoer';
+$string['submissions'] = 'Ingestuurde opdragte';
+$string['submitassignment'] = 'Handig jou opdrag in met dié vorm';
+$string['submitted'] = 'Ontvang';
+$string['typeoffline'] = 'Ongekoppelde aktiwiteite';
+$string['typeuploadsingle'] = 'Laai \'n lêer op';
+$string['uploadbadname'] = 'Lêer naam bevat vreemde karakters en kon nie gestoor word nie';
+$string['uploadedfiles'] = 'Gestoorde lêers';
+$string['uploaderror'] = '\'n Fout het ontstaan toe jou lêer op die bediener gestoor is';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'Lêer is opgelaai MAAR kon nie gestoor word nie!';
+$string['uploadfiletoobig'] = 'Jammer, die lêer is te groot(die limiet is $a bytes)';
+$string['uploadnofilefound'] = 'Geen lêer gevind - maak seker dat \'n lêer geselekteer is';
+$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' is opgelaai, MAAR is nie geregistreer nie!';
+$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' suksesvol ontvang';
+$string['viewfeedback'] = 'Kyk na punte en terugvoer';
+$string['viewsubmissions'] = 'Kyk na $a ingehandigde opdragte';
+$string['yoursubmission'] = 'Jou ingestuurde opdrag';
+
+?>
View
138 lang/af/auth.php
@@ -1,69 +1,69 @@
-<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003032400)
-
-
-
-$string['auth_dbdescription'] = "Die metode gebruik 'n eksterne databasis tabel om 'n gegewe gebruikersnaam en wagwoord te valideer. As die rekening 'n nuwe rekening is, sal inligting in die ander velde moonlik oor gekopieer word na Moodle.";
-$string['auth_dbextrafields'] = "Die velde is optioneel. Dit is moontlik om van die Moodle gebruiker velde te <i>pre-fill</i> met die <B>eksterne databasis velde</B> wat jy gespesifiseer het. <P>As jy die velde oop los sal Moodle verstek waardes gebruik word.<P>Die gebruiker sal instaat wees om die velde te redigeer sodra die gebruiker aanteken.";
-$string['auth_dbfieldpass'] = "Naam van die veld wat wagwoorde bevat";
-$string['auth_dbfielduser'] = "Naam van die veld wat gebruikersname bevat";
-$string['auth_dbhost'] = "Die rekenaar wat optree as gasheer vir die databasis bediener.";
-$string['auth_dbname'] = "Naam van die databasis";
-$string['auth_dbpass'] = "Wagwoord vir die bogenoemde gebruikersnaam";
-$string['auth_dbpasstype'] = "Spesifiseer die formaat wat die wagwoord veld gebruik. MD5 enkripsie is handig om mee konneksies te maak na ander web toepassings soos PostNuke";
-$string['auth_dbtable'] = "Naam van die tabel in die databasis";
-$string['auth_dbtitle'] = "Gebruik 'n eksterne databasis";
-$string['auth_dbtype'] = "Die databasis tipe (Sien <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A> vir details)";
-$string['auth_dbuser'] = "Gebruiker met lees toegang tot databasis";
-$string['auth_emaildescription'] = "Email bevestiging is die verstek geldigheidsvasstellings metode. Wanneer die gebruiker aanteken en sy eie gebruikersnaam en wagwoord kies, sal 'n email as bevestiging aan sy email adres gestuur word. Die email bevat 'n veilige skakel na 'n bladsy waar die gebruiker sy rekening kan bevestig. As die gebruiker weer aanteken, word sy wagwoord en gebruikersnaam getoets teen die waardes wat in die Moodle databasis gestoor is.";
-$string['auth_emailtitle'] = "Email gebaseerde geldigheidsvasstellings";
-$string['auth_imapdescription'] = "Die metode gebruik 'n IMAP bediener om vastestel of 'n gebruikersnaam en wagwoord geldig is.";
-$string['auth_imaphost'] = "Die IMAP bediener adres. Gebruik die IP nommer, nie die DNS naam nie.";
-$string['auth_imapport'] = "IMAP bediener poort nommer. Dit is gewoonlik 143 of 993.";
-$string['auth_imaptitle'] = "Gebruik 'n IMAP bediener";
-$string['auth_imaptype'] = "Die IMAP bediener tipe. IMAP bedieners kan verskillende tipes geldigheidsvasstellings en onderhandelings hê.";
-$string['auth_ldap_bind_dn'] = "Spesifiseer hier, as jy wil <i>bind-user</i> gebruik om vir gebruikers te soek. Iets soos 'cn=ldapuser,ou=public,o=org'";
-$string['auth_ldap_bind_pw'] = "Wagwoord vir <i>bind-user</i>.";
-$string['auth_ldap_contexts'] = "Lys van kontekste waar gebruikers gevestig is. Verdeel verskillende kontekste met ';'. Byvoorbeeld: 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
-$string['auth_ldap_create_context'] = "As jy gebruikers in werking stel met email geldigheidsvasstellings, spesifiseer die konteks waar gebruikers geskep word. Die konteks moet anders wees as ander gebruikers, weens sekuriteits redes. Jy hoef nie die konteks by te voeg by die ldap_context-variable, Moodle sal outomaties soek vir gebruikers in die konteks.";
-$string['auth_ldap_creators'] = "Lys van groepe waarvan die lede kursusse mag skep. Verdeel meervoudige groepe met ';'. Gewoonlik iets soos 'cn=teachers,ou=staff,o=myorg'";
-$string['auth_ldap_host_url'] = "Spesifiseer LDAP gasheer in URL formaat. Byvoorbeeld 'ldap://ldap.myorg.com/' of 'ldaps://ldap.myorg.com/' ";
-$string['auth_ldap_memberattribute'] = "As gebruiker lid van 'n groep is, spesifiseer hulle einskap. Iets soos 'lid' of 'member'";
-$string['auth_ldap_search_sub'] = "Gebruik waarde &lt;&gt; 0 as jy 'n soektog doen op gebruikers van 'n subkonteks.";
-$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "Dateer gebruiker inligting op (naam, van, adres...) vanaf LDAP na Moodle. Kyk na /auth/ldap/attr_mappings.php vir binding inligting";
-$string['auth_ldap_user_attribute'] = "Die einskap wat gebruik word om gebruikers te benoem of te soek. Gewoonlik 'cn'.";
-$string['auth_ldapdescription'] = "Die metode gebruik 'n eksterne LDAP bediener om geldigheidvastelling te voorsien.
- Indien die gegewe gebruikersnaam en wagwoord geldig is, sal Moodle 'n nuwe
- gebruiker in sy databasis skep. Die module kan gebruiker eienskappe inlees vanaf LDAP
- en die verlangde velde in Moodle in vul. As die gebruiker aanteken sal net die
- gebruikersnaam en wagwoord gebruik word.";
-$string['auth_ldapextrafields'] = "Die velde is opsioneel. Dit is moontlik om van die Moodle gebruiker velde te <i>pre-fill</i> met inligting van die <B>LDAP velde</B> wat jy gespesifiseer het. <P>As jy die velde oop los sal Moodle verstek waardes gebruik word. Geen data oordrag vanaf LDAP sal gemaak word nie.<P>Die gebruiker sal instaat wees om die velde te redigeer sodra die gebruiker aanteken.";
-$string['auth_ldaptitle'] = "Gebruik 'n LDAP bediener";
-$string['auth_manualdescription'] = "Met die metode kan gebruikers nie self hulle rekeninge skep nie. Gebruiker rekeninge moet deur die admin. gebruiker geskep word.";
-$string['auth_manualtitle'] = "Admin. gebruiker skep rekeninge";
-$string['auth_nntpdescription'] = "Die metode gebruik 'n NNTP bediener om vas te stel of 'n gebruikersnaam en wagwoord geldig is.";
-$string['auth_nntphost'] = "Die NNTP bediener adres. Gebruik die IP nommer, nie die DNS naam nie.";
-$string['auth_nntpport'] = "Bediener poort (119 is die mees algemeen)";
-$string['auth_nntptitle'] = "Gebruik 'n NNTP bediener";
-$string['auth_nonedescription'] = "Gebruikers teken in, en kan dan self dadelik 'n geldige rekening skep, geen geldigheidvastelling teen 'n eksterne databasis nie, en geen konformasie via email nie. Waarskuwing: die opsie kan moontlik baie sekuriteit en admin probleme veroorsaak.";
-$string['auth_nonetitle'] = "Geen geldigheidsvastelling";
-$string['auth_pop3description'] = "Die metode gebruik 'n POP3 bediener om vas te stel of 'n gebruikersnaam en wagwoord geldig is.";
-$string['auth_pop3host'] = "Die POP3 bediener adres. Gebruik die IP nommer, nie die DNS naam nie.";
-$string['auth_pop3port'] = "Bediener adres (110 is die mees algemeen)";
-$string['auth_pop3title'] = "Gebruik 'n POP3 bediener";
-$string['auth_pop3type'] = "Bediener tipe. Indien jou bediener sertifikaat sekuriteit benut, kies pop3cert.";
-$string['auth_user_create'] = "Stel gebruiker skepping in werking";
-$string['auth_user_creation'] = "Nuwe (anonieme) gebruikers kan gebruikers rekeninge op 'n eksterne geldigheidvastellings bron skep, en bevestig dan deur email. As jy dit gebruik, onthou om module-spesifieke opsies vir gebruiker skepping op te stel.";
-$string['auth_usernameexists'] = "Gebruikersnaam bestaan reeds, kies asseblief 'n ander naam.";
-$string['authenticationoptions'] = "Geldigheidvastellings opsies";
-$string['authinstructions'] = "Voorsien hier instruksies vir jou gebruikers, sodat hulle kan weet watter gebruikersname en wagwoorde hulle kan gebruik. Die teks wat jy hier in sit sal op die aanteken bladsy verskyn. As jy dit oop los sal geen instuksies vertoon word nie.";
-$string['changepassword'] = "Verander wagwoord URL";
-$string['changepasswordhelp'] = "Spesifiseer hier 'n plek waar jou gebruikers hulle gebruikersname en wagwoorde kan verander of dit herwin indien hulle dit vergeet het. Dit sal as 'n knoppie op die aanteken bladsy aan die gebruikers voorsien word. As jy dit oop los sal daar geen knoppie op die bladsy verskyn nie";
-$string['chooseauthmethod'] = "Kies 'n geldigheidvastellings metode: ";
-$string['guestloginbutton'] = "Tekenaan as 'n gas";
-$string['instructions'] = "Instruksies";
-$string['md5'] = "MD5 enkripsie";
-$string['plaintext'] = "Gewone teks";
-$string['showguestlogin'] = "Jy kan die gas aanteken knoppie wys of wegsteek op die aanteken bladsy.";
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
+
+
+$string['auth_dbdescription'] = 'Die metode gebruik \'n eksterne databasis tabel om \'n gegewe gebruikersnaam en wagwoord te valideer. As die rekening \'n nuwe rekening is, sal inligting in die ander velde moonlik oor gekopieer word na Moodle.';
+$string['auth_dbextrafields'] = 'Die velde is optioneel. Dit is moontlik om van die Moodle gebruiker velde te <i>pre-fill</i> met die <b>eksterne databasis velde</b> wat jy gespesifiseer het. <p>As jy die velde oop los sal Moodle verstek waardes gebruik word.</p><p>Die gebruiker sal instaat wees om die velde te redigeer sodra die gebruiker aanteken.</p>';
+$string['auth_dbfieldpass'] = 'Naam van die veld wat wagwoorde bevat';
+$string['auth_dbfielduser'] = 'Naam van die veld wat gebruikersname bevat';
+$string['auth_dbhost'] = 'Die rekenaar wat optree as gasheer vir die databasis bediener.';
+$string['auth_dbname'] = 'Naam van die databasis';
+$string['auth_dbpass'] = 'Wagwoord vir die bogenoemde gebruikersnaam';
+$string['auth_dbpasstype'] = 'Spesifiseer die formaat wat die wagwoord veld gebruik. MD5 enkripsie is handig om mee konneksies te maak na ander web toepassings soos PostNuke';
+$string['auth_dbtable'] = 'Naam van die tabel in die databasis';
+$string['auth_dbtitle'] = 'Gebruik \'n eksterne databasis';
+$string['auth_dbtype'] = 'Die databasis tipe (Sien <a href=\"../lib/adodb/readme.htm#drivers\">ADOdb documentation</a> vir details)';
+$string['auth_dbuser'] = 'Gebruiker met lees toegang tot databasis';
+$string['auth_emaildescription'] = 'Email bevestiging is die verstek geldigheidsvasstellings metode. Wanneer die gebruiker aanteken en sy eie gebruikersnaam en wagwoord kies, sal \'n email as bevestiging aan sy email adres gestuur word. Die email bevat \'n veilige skakel na \'n bladsy waar die gebruiker sy rekening kan bevestig. As die gebruiker weer aanteken, word sy wagwoord en gebruikersnaam getoets teen die waardes wat in die Moodle databasis gestoor is.';
+$string['auth_emailtitle'] = 'Email gebaseerde geldigheidsvasstellings';
+$string['auth_imapdescription'] = 'Die metode gebruik \'n IMAP bediener om vastestel of \'n gebruikersnaam en wagwoord geldig is.';
+$string['auth_imaphost'] = 'Die IMAP bediener adres. Gebruik die IP nommer, nie die DNS naam nie.';
+$string['auth_imapport'] = 'IMAP bediener poort nommer. Dit is gewoonlik 143 of 993.';
+$string['auth_imaptitle'] = 'Gebruik \'n IMAP bediener';
+$string['auth_imaptype'] = 'Die IMAP bediener tipe. IMAP bedieners kan verskillende tipes geldigheidsvasstellings en onderhandelings hê.';
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Spesifiseer hier, as jy wil <i>bind-user</i> gebruik om vir gebruikers te soek. Iets soos \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
+$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Wagwoord vir <i>bind-user</i>.';
+$string['auth_ldap_contexts'] = 'Lys van kontekste waar gebruikers gevestig is. Verdeel verskillende kontekste met \';\'. Byvoorbeeld: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
+$string['auth_ldap_create_context'] = 'As jy gebruikers in werking stel met email geldigheidsvasstellings, spesifiseer die konteks waar gebruikers geskep word. Die konteks moet anders wees as ander gebruikers, weens sekuriteits redes. Jy hoef nie die konteks by te voeg by die ldap_context-variable, Moodle sal outomaties soek vir gebruikers in die konteks.';
+$string['auth_ldap_creators'] = 'Lys van groepe waarvan die lede kursusse mag skep. Verdeel meervoudige groepe met \';\'. Gewoonlik iets soos \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg\'';
+$string['auth_ldap_host_url'] = 'Spesifiseer LDAP gasheer in URL formaat. Byvoorbeeld \'ldap://ldap.myorg.com/\' of \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
+$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'As gebruiker lid van \'n groep is, spesifiseer hulle einskap. Iets soos \'lid\' of \'member\'';
+$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Gebruik waarde <> 0 as jy \'n soektog doen op gebruikers van \'n subkonteks.';
+$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Dateer gebruiker inligting op (naam, van, adres...) vanaf LDAP na Moodle. Kyk na /auth/ldap/attr_mappings.php vir binding inligting';
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Die einskap wat gebruik word om gebruikers te benoem of te soek. Gewoonlik \'cn\'.';
+$string['auth_ldapdescription'] = 'Die metode gebruik \'n eksterne LDAP bediener om geldigheidvastelling te voorsien.
+
+Indien die gegewe gebruikersnaam en wagwoord geldig is, sal Moodle \'n nuwe
+ gebruiker in sy databasis skep. Die module kan gebruiker eienskappe inlees vanaf LDAP
+ en die verlangde velde in Moodle in vul. As die gebruiker aanteken sal net die
+ gebruikersnaam en wagwoord gebruik word.';
+$string['auth_ldapextrafields'] = 'Die velde is opsioneel. Dit is moontlik om van die Moodle gebruiker velde te <i>pre-fill</i> met inligting van die <b>LDAP velde</b> wat jy gespesifiseer het. <p>As jy die velde oop los sal Moodle verstek waardes gebruik word. Geen data oordrag vanaf LDAP sal gemaak word nie.</p><p>Die gebruiker sal instaat wees om die velde te redigeer sodra die gebruiker aanteken.</p>';
+$string['auth_ldaptitle'] = 'Gebruik \'n LDAP bediener';
+$string['auth_manualdescription'] = 'Met die metode kan gebruikers nie self hulle rekeninge skep nie. Gebruiker rekeninge moet deur die admin. gebruiker geskep word.';
+$string['auth_manualtitle'] = 'Admin. gebruiker skep rekeninge';
+$string['auth_nntpdescription'] = 'Die metode gebruik \'n NNTP bediener om vas te stel of \'n gebruikersnaam en wagwoord geldig is.';
+$string['auth_nntphost'] = 'Die NNTP bediener adres. Gebruik die IP nommer, nie die DNS naam nie.';
+$string['auth_nntpport'] = 'Bediener poort (119 is die mees algemeen)';
+$string['auth_nntptitle'] = 'Gebruik \'n NNTP bediener';
+$string['auth_nonedescription'] = 'Gebruikers teken in, en kan dan self dadelik \'n geldige rekening skep, geen geldigheidvastelling teen \'n eksterne databasis nie, en geen konformasie via email nie. Waarskuwing: die opsie kan moontlik baie sekuriteit en admin probleme veroorsaak.';
+$string['auth_nonetitle'] = 'Geen geldigheidsvastelling';
+$string['auth_pop3description'] = 'Die metode gebruik \'n POP3 bediener om vas te stel of \'n gebruikersnaam en wagwoord geldig is.';
+$string['auth_pop3host'] = 'Die POP3 bediener adres. Gebruik die IP nommer, nie die DNS naam nie.';
+$string['auth_pop3port'] = 'Bediener adres (110 is die mees algemeen)';
+$string['auth_pop3title'] = 'Gebruik \'n POP3 bediener';
+$string['auth_pop3type'] = 'Bediener tipe. Indien jou bediener sertifikaat sekuriteit benut, kies pop3cert.';
+$string['auth_user_create'] = 'Stel gebruiker skepping in werking';
+$string['auth_user_creation'] = 'Nuwe (anonieme) gebruikers kan gebruikers rekeninge op \'n eksterne geldigheidvastellings bron skep, en bevestig dan deur email. As jy dit gebruik, onthou om module-spesifieke opsies vir gebruiker skepping op te stel.';
+$string['auth_usernameexists'] = 'Gebruikersnaam bestaan reeds, kies asseblief \'n ander naam.';
+$string['authenticationoptions'] = 'Geldigheidvastellings opsies';
+$string['authinstructions'] = 'Voorsien hier instruksies vir jou gebruikers, sodat hulle kan weet watter gebruikersname en wagwoorde hulle kan gebruik. Die teks wat jy hier in sit sal op die aanteken bladsy verskyn. As jy dit oop los sal geen instuksies vertoon word nie.';
+$string['changepassword'] = 'Verander wagwoord URL';
+$string['changepasswordhelp'] = 'Spesifiseer hier \'n plek waar jou gebruikers hulle gebruikersname en wagwoorde kan verander of dit herwin indien hulle dit vergeet het. Dit sal as \'n knoppie op die aanteken bladsy aan die gebruikers voorsien word. As jy dit oop los sal daar geen knoppie op die bladsy verskyn nie';
+$string['chooseauthmethod'] = 'Kies \'n geldigheidvastellings metode: ';
+$string['guestloginbutton'] = 'Tekenaan as \'n gas';
+$string['instructions'] = 'Instruksies';
+$string['md5'] = 'MD5 enkripsie';
+$string['plaintext'] = 'Gewone teks';
+$string['showguestlogin'] = 'Jy kan die gas aanteken knoppie wys of wegsteek op die aanteken bladsy.';
+
+?>
View
82 lang/af/chat.php
@@ -1,41 +1,41 @@
-<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
-
-
-$string['beep'] = "roep";
-$string['chatintro'] = "Inleiding teks";
-$string['chatname'] = "Naam van die gesels kamer";
-$string['chatreport'] = "Gesels sessie";
-$string['chattime'] = "Volgende gesels sessie";
-$string['configoldping'] = "Hoe lank na ons die laaste keer van 'n gebruiker gehoor het moet ons aanvaar dat die gebruiker weg is?";
-$string['configrefreshroom'] = "Hoe gereeld moet die gesels kamer herlaai word? (in sekondes). 'n Lae stelling sal die gesels kamer vinniger laat lyk, maar dit sit 'n hoër lading op die webbediener as baie mense gesels";
-$string['configrefreshuserlist'] = "Hoe gereeld moet die lys van gebruikers herlaai word? (in sekondes)";
-$string['currentchats'] = "Aktiewe gesels sessies";
-$string['currentusers'] = "Huidige gebruikers";
-$string['donotusechattime'] = "Moenie gesels tye publiseer nie";
-$string['enterchat'] = "Klik hier om die gesels kamer in te gaan";
-$string['errornousers'] = "Geen gebruikers gevind!";
-$string['helpchatting'] = "Hulp met gesels";
-$string['idle'] = "Stil";
-$string['messagebeepseveryone'] = "\$a roep almal!";
-$string['messagebeepsyou'] = "\$a het jou geroep!";
-$string['messageenter'] = "\$a het nou net die gesels kamer in gekom";
-$string['messageexit'] = "\$a het die gesels kamer verlaat";
-$string['messages'] = "Boodskappe";
-$string['modulename'] = "Gesels";
-$string['modulenameplural'] = "Gesels";
-$string['neverdeletemessages'] = "Moet nooit boodskappe uitwis nie";
-$string['nextsession'] = "Volgende geskeduleerde sessie";
-$string['nomessages'] = "Geen boodskappe";
-$string['repeatdaily'] = "Selfde tyd elke dag";
-$string['repeatnone'] = "Geen herhalings - publiseer slegs die geskeduleerde tyd";
-$string['repeattimes'] = "Herhaal sessies";
-$string['repeatweekly'] = "Selfde tyd elke week";
-$string['savemessages'] = "Stoor sessies wat verby is";
-$string['seesession'] = "Kyk na die sessie";
-$string['sessions'] = "Gesels sessies";
-$string['strftimemessage'] = "%%H:%%M";
-$string['studentseereports'] = "Almal kan na sessies kyk wat verby is";
-$string['viewreport'] = "Kyk na sessies wat verby is";
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // chat.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
+
+
+$string['beep'] = 'roep';
+$string['chatintro'] = 'Inleiding teks';
+$string['chatname'] = 'Naam van die gesels kamer';
+$string['chatreport'] = 'Gesels sessie';
+$string['chattime'] = 'Volgende gesels sessie';
+$string['configoldping'] = 'Hoe lank na ons die laaste keer van \'n gebruiker gehoor het moet ons aanvaar dat die gebruiker weg is?';
+$string['configrefreshroom'] = 'Hoe gereeld moet die gesels kamer herlaai word? (in sekondes). \'n Lae stelling sal die gesels kamer vinniger laat lyk, maar dit sit \'n hoër lading op die webbediener as baie mense gesels';
+$string['configrefreshuserlist'] = 'Hoe gereeld moet die lys van gebruikers herlaai word? (in sekondes)';
+$string['currentchats'] = 'Aktiewe gesels sessies';
+$string['currentusers'] = 'Huidige gebruikers';
+$string['donotusechattime'] = 'Moenie gesels tye publiseer nie';
+$string['enterchat'] = 'Klik hier om die gesels kamer in te gaan';
+$string['errornousers'] = 'Geen gebruikers gevind!';
+$string['helpchatting'] = 'Hulp met gesels';
+$string['idle'] = 'Stil';
+$string['messagebeepseveryone'] = '$a roep almal!';
+$string['messagebeepsyou'] = '$a het jou geroep!';
+$string['messageenter'] = '$a het nou net die gesels kamer in gekom';
+$string['messageexit'] = '$a het die gesels kamer verlaat';
+$string['messages'] = 'Boodskappe';
+$string['modulename'] = 'Gesels';
+$string['modulenameplural'] = 'Gesels';
+$string['neverdeletemessages'] = 'Moet nooit boodskappe uitwis nie';
+$string['nextsession'] = 'Volgende geskeduleerde sessie';
+$string['nomessages'] = 'Geen boodskappe';
+$string['repeatdaily'] = 'Selfde tyd elke dag';
+$string['repeatnone'] = 'Geen herhalings - publiseer slegs die geskeduleerde tyd';
+$string['repeattimes'] = 'Herhaal sessies';
+$string['repeatweekly'] = 'Selfde tyd elke week';
+$string['savemessages'] = 'Stoor sessies wat verby is';
+$string['seesession'] = 'Kyk na die sessie';
+$string['sessions'] = 'Gesels sessies';
+$string['strftimemessage'] = '%%H:%%M';
+$string['studentseereports'] = 'Almal kan na sessies kyk wat verby is';
+$string['viewreport'] = 'Kyk na sessies wat verby is';
+
+?>
View
42 lang/af/choice.php
@@ -1,21 +1,21 @@
-<?PHP // $Id$
-
-#------------------------------------------------------------
-$string['modulename'] = "Keuse Vraag";
-$string['modulenameplural'] = "Keuse Vrae";
-#------------------------------------------------------------
-
-$string['answered'] = "Beantwoord";
-$string['choice'] = "Keuse \$a";
-$string['choicename'] = "Keuse naam";
-$string['choicetext'] = "Keuse teks";
-$string['notanswered'] = "Nog nie beantwoord";
-$string['publish'] = "Publiseer resultate";
-$string['publishanonymous'] = "Publiseer anonieme resultate, moenie studente name wys nie";
-$string['publishnames'] = "Publiseer resultate, wys name en hul keuses";
-$string['publishnot'] = "Moenie resultate aan studente publiseer nie";
-$string['responses'] = "Terugvoer";
-$string['responsesto'] = "Terugvoer aan \$a";
-$string['savemychoice'] = "Stoor my keuse";
-$string['viewallresponses'] = "Kyk na terugvoer (\$a)";
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // choice.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
+
+
+$string['answered'] = 'Beantwoord';
+$string['choice'] = 'Keuse $a';
+$string['choicename'] = 'Keuse naam';
+$string['choicetext'] = 'Keuse teks';
+$string['modulename'] = 'Keuse Vraag';
+$string['modulenameplural'] = 'Keuse Vrae';
+$string['notanswered'] = 'Nog nie beantwoord';
+$string['publish'] = 'Publiseer resultate';
+$string['publishanonymous'] = 'Publiseer anonieme resultate, moenie studente name wys nie';
+$string['publishnames'] = 'Publiseer resultate, wys name en hul keuses';
+$string['publishnot'] = 'Moenie resultate aan studente publiseer nie';
+$string['responses'] = 'Terugvoer';
+$string['responsesto'] = 'Terugvoer aan $a';
+$string['savemychoice'] = 'Stoor my keuse';
+$string['viewallresponses'] = 'Kyk na terugvoer ($a)';
+
+?>
View
260 lang/af/forum.php
@@ -1,130 +1,130 @@
-<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
-
-
-$string['addanewdiscussion'] = "Voeg nog 'n bespreking onderwerp by";
-$string['addanewtopic'] = "Voeg 'n onderwerp by";
-$string['allowchoice'] = "Laat almal toe om te kies";
-$string['allowdiscussions'] = "Kan \$a na die forum pos?";
-$string['allowratings'] = "Moet die pos geevalueer word?";
-$string['allowsdiscussions'] = "Die forum laat elke persoon toe om een besprekings onderwerp by te voeg";
-$string['anyfile'] = "Enige lêer";
-$string['attachment'] = "Aanhegting";
-$string['bynameondate'] = "op \$a->name - \$a->date";
-$string['configdisplaymode'] = "Verstek waarde om forum te vertoon.";
-$string['configlongpost'] = "Pos wat langer as dit is (HTML nie ingesluit) word as te lank beskou.";
-$string['configmanydiscussions'] = "Maksimum aantal besprekings wat per bladsy vertoon word";
-$string['configshortpost'] = "Pos wat korter as dit is (HTML nie ingesluit nie) word as te kort beskou.";
-$string['couldnotadd'] = "Kon nie jou pos byvoeg nie weens 'n onbekende fout";
-$string['couldnotdeleteratings'] = "Jammer, dit kan nie uitgewis word nie, dit is reeds deur iemand geevalueer";
-$string['couldnotdeletereplies'] = "Jammer, dit kan nie uitgewis word nie, iemand het reeds hierop geantwoord";
-$string['couldnotupdate'] = "Kon nie opdateer nie weens 'n onbekende fout";
-$string['delete'] = "Uitwis";
-$string['deleteddiscussion'] = "Die besprekings onderwerp is uitgewis";
-$string['deletedpost'] = "Die pos is uitgewis";
-$string['deletesure'] = "Is jy seker jy wil die pos uitvee?";
-$string['discussion'] = "Bespreking";
-$string['discussionmoved'] = "Die bespreking is geskuif na '\$a'.";
-$string['discussions'] = "Besprekings";
-$string['discussionsstartedby'] = "Bespreking begin deur \$a";
-$string['discussionsstartedbyrecent'] = "Besprekings onlangs begin deur \$a";
-$string['discussthistopic'] = "Bespreek die onderwerp";
-$string['eachuserforum'] = "Elke persoon pos een bespreking";
-$string['edit'] = "Redigeer";
-$string['editing'] = "Redigering";
-$string['emptymessage'] = "Iets was verkeerd met jou pos. Jy het dit leeg gelos of die aanhegting was te groot. Jou veranderinge was nie gestoor nie.";
-$string['everyonecanchoose'] = "Almal kan kies om in te skryf";
-$string['everyoneissubscribed'] = "Almal is in geskryf by die forum";
-$string['forcesubscribe'] = "Forseer almal om in te skryf";
-$string['forcesubscribeq'] = "Forseer almal om in te skryf?";
-$string['forum'] = "Forum";
-$string['forumintro'] = "Forum introduksie";
-$string['forumname'] = "Forum naam";
-$string['forums'] = "Forums";
-$string['forumtype'] = "Forum tipe";
-$string['generalforum'] = "Standaard forum vir algemene gebruik";
-$string['generalforums'] = "Algemene forums";
-$string['inforum'] = "in \$a";
-$string['intronews'] = "Algemene nuus en afkondigings";
-$string['introsocial'] = "'n Oop forum om oor enige onderwerp te gesels";
-$string['introteacher'] = "'n Forum alleenlik vir onderwyser besprekings";
-$string['lastpost'] = "Laaste pos";
-$string['learningforums'] = "Leer forums";
-$string['maxtimehaspassed'] = "Jammer, die maksimum tydperk om die pos (\$a) te redigeer is verby!";
-$string['message'] = "Boodskap";
-$string['modeflatnewestfirst'] = "Wys terugvoer nuutste eerste";
-$string['modeflatoldestfirst'] = "Wys terugvoer oudste eerste";
-$string['modenested'] = "Wys terugvoer in geneste formaat";
-$string['modethreaded'] = "Wys terugvoer in 'threaded' formaat";
-$string['modulename'] = "Forum";
-$string['modulenameplural'] = "Forums";
-$string['more'] = "nog";
-$string['movethisdiscussionto'] = "Skuif die bespreking na ... ";
-$string['namenews'] = "Nuus forum";
-$string['namesocial'] = "Sosiaale forum";
-$string['nameteacher'] = "Onderwys forum";
-$string['newforumposts'] = "Nuwe forum pos";
-$string['nodiscussions'] = "Daar is nog nie besprekings onderwerpe in die forum nie";
-$string['noguestpost'] = "Jammer, gaste mag nie aan die bespreking deelneem nie";
-$string['nomorepostscontaining'] = "Niks meer pos wat '\$a' bevat is gevind nie";
-$string['nonews'] = "Geen nuwe nuus is al gepos nie";
-$string['noposts'] = "Geen pos";
-$string['nopostscontaining'] = "Geen pos met '\$a' was gevind nie";
-$string['nosubscribers'] = "Daar is nog nie inskrywers by die forum nie";
-$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name sal NIE kopieë van '\$a->forum' ontvang via email nie.";
-$string['nowsubscribed'] = "\$a->name sal kopieë van '\$a->forum' ontvang via email.";
-$string['numposts'] = "\$a pos";
-$string['olderdiscussions'] = "Ouer besprekings";
-$string['openmode0'] = "Geen besprekings, geen terugvoer";
-$string['openmode1'] = "Geen besprekings, maar terugvoer word toegelaat";
-$string['openmode2'] = "Besprekings en terugvoer word toegelaat";
-$string['parentofthispost'] = "Ouer van die pos";
-$string['postadded'] = "Jou pos was suksesvol bygevoeg.<P>Jy het \$a om die pos te redigeer as jy wil veranderinge wil aanbring.";
-$string['postincontext'] = "Wys die pos in konteks";
-$string['postmailinfo'] = "Hierdie is 'n kopie van 'n boodskap wat gepos is op die \$a webblad.
-
-Om terugvoer te lewer via die webblad klik op die skakel:";
-$string['postrating1'] = "Wys meestal AFSONDERLIKE kennis";
-$string['postrating2'] = "Ewe veel AFSONDERLIKE en VERBONDE kennis";
-$string['postrating3'] = "Wys meestal VERBONDE kennis";
-$string['posts'] = "Pos";
-$string['postupdated'] = "Jou veranderinge is gedoen";
-$string['processingpost'] = "\$a word verwerk";
-$string['rate'] = "Evalueer";
-$string['rating'] = "Evaluasie";
-$string['ratingeveryone'] = "Almal kan pos evalueer";
-$string['ratingno'] = "Geen evaluasies";
-$string['ratingonlyteachers'] = "Slegs \$a mag pos evalueer";
-$string['ratings'] = "Evaluasie";
-$string['ratingssaved'] = "Evaluasie gestoor";
-$string['ratingsuse'] = "Gebruik evaluasies";
-$string['ratingtime'] = "Evalueer slegs pos tussen die twee datums:";
-$string['re'] = "Re:";
-$string['readtherest'] = "Lees die res van die onderwerp";
-$string['replies'] = "Terugvoer";
-$string['repliesmany'] = "\$a terugvoer ontvang";
-$string['repliesone'] = "\$a terugvoer ontvang";
-$string['reply'] = "Antwoord";
-$string['search'] = "Soek";
-$string['searchforums'] = "Deursoek forums";
-$string['searcholderposts'] = "Deursoek ouer pos...";
-$string['searchresults'] = "Soektog resultate";
-$string['sendinratings'] = "Stuur my nuutste evaluerings in";
-$string['showsubscribers'] = "Wys inskrywers";
-$string['singleforum'] = "'n Enkele bespreking";
-$string['startedby'] = "Begin deur";
-$string['subject'] = "Onderwerp";
-$string['subscribe'] = "Skryf in by die forum";
-$string['subscribed'] = "Ingeskryf";
-$string['subscribers'] = "Inskrywers";
-$string['subscribersto'] = "Inskrywers tot '\$a'";
-$string['subscribestart'] = "Stuur vir my email kopieë van hierdie bespreking";
-$string['subscribestop'] = "Moenie vir my email kopieë stuur van die bespreking nie";
-$string['subscription'] = "Inskrywing";
-$string['subscriptions'] = "Inskrywings";
-$string['unsubscribe'] = "Kanselleer inskrywing tot hierdie forum";
-$string['unsubscribed'] = "Kanselleer inskrywing";
-$string['youratedthis'] = "Jy het dit geevalueer as";
-$string['yournewtopic'] = "Jou nuwe besprekings onderwerp";
-$string['yourreply'] = "Jou terugvoer";
-
+<?PHP // $Id$
+ // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
+
+
+$string['addanewdiscussion'] = 'Voeg nog \'n bespreking onderwerp by';
+$string['addanewtopic'] = 'Voeg \'n onderwerp by';
+$string['allowchoice'] = 'Laat almal toe om te kies';
+$string['allowdiscussions'] = 'Kan $a na die forum pos?';
+$string['allowratings'] = 'Moet die pos geevalueer word?';
+$string['allowsdiscussions'] = 'Die forum laat elke persoon toe om een besprekings onderwerp by te voeg';
+$string['anyfile'] = 'Enige lêer';
+$string['attachment'] = 'Aanhegting';
+$string['bynameondate'] = 'op $a->name - $a->date';
+$string['configdisplaymode'] = 'Verstek waarde om forum te vertoon.';
+$string['configlongpost'] = 'Pos wat langer as dit is (HTML nie ingesluit) word as te lank beskou.';
+$string['configmanydiscussions'] = 'Maksimum aantal besprekings wat per bladsy vertoon word';
+$string['configshortpost'] = 'Pos wat korter as dit is (HTML nie ingesluit nie) word as te kort beskou.';
+$string['couldnotadd'] = 'Kon nie jou pos byvoeg nie weens \'n onbekende fout';
+$string['couldnotdeleteratings'] = 'Jammer, dit kan nie uitgewis word nie, dit is reeds deur iemand geevalueer';
+$string['couldnotdeletereplies'] = 'Jammer, dit kan nie uitgewis word nie, iemand het reeds hierop geantwoord';
+$string['couldnotupdate'] = 'Kon nie opdateer nie weens \'n onbekende fout';
+$string['delete'] = 'Uitwis';
+$string['deleteddiscussion'] = 'Die besprekings onderwerp is uitgewis';
+$string['deletedpost'] = 'Die pos is uitgewis';
+$string['deletesure'] = 'Is jy seker jy wil die pos uitvee?';
+$string['discussion'] = 'Bespreking';
+$string['discussionmoved'] = 'Die bespreking is geskuif na \'$a\'.';
+$string['discussions'] = 'Besprekings';
+$string['discussionsstartedby'] = 'Bespreking begin deur $a';
+$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Besprekings onlangs begin deur $a';
+$string['discussthistopic'] = 'Bespreek die onderwerp';
+$string['eachuserforum'] = 'Elke persoon pos een bespreking';
+$string['edit'] = 'Redigeer';
+$string['editing'] = 'Redigering';
+$string['emptymessage'] = 'Iets was verkeerd met jou pos. Jy het dit leeg gelos of die aanhegting was te groot. Jou veranderinge was nie gestoor nie.';
+$string['everyonecanchoose'] = 'Almal kan kies om in te skryf';
+$string['everyoneissubscribed'] = 'Almal is in geskryf by die forum';
+$string['forcesubscribe'] = 'Forseer almal om in te skryf';
+$string['forcesubscribeq'] = 'Forseer almal om in te skryf?';
+$string['forum'] = 'Forum';
+$string['forumintro'] = 'Forum introduksie';
+$string['forumname'] = 'Forum naam';
+$string['forums'] = 'Forums';
+$string['forumtype'] = 'Forum tipe';
+$string['generalforum'] = 'Standaard forum vir algemene gebruik';
+$string['generalforums'] = 'Algemene forums';
+$string['inforum'] = 'in $a';
+$string['intronews'] = 'Algemene nuus en afkondigings';
+$string['introsocial'] = '\'n Oop forum om oor enige onderwerp te gesels';
+$string['introteacher'] = '\'n Forum alleenlik vir onderwyser besprekings';
+$string['lastpost'] = 'Laaste pos';
+$string['learningforums'] = 'Leer forums';
+$string['maxtimehaspassed'] = 'Jammer, die maksimum tydperk om die pos ($a) te redigeer is verby!';
+$string['message'] = 'Boodskap';
+$string['modeflatnewestfirst'] = 'Wys terugvoer nuutste eerste';
+$string['modeflatoldestfirst'] = 'Wys terugvoer oudste eerste';
+$string['modenested'] = 'Wys terugvoer in geneste formaat';
+$string['modethreaded'] = 'Wys terugvoer in \'threaded\' formaat';
+$string['modulename'] = 'Forum';
+$string['modulenameplural'] = 'Forums';
+$string['more'] = 'nog';
+$string['movethisdiscussionto'] = 'Skuif die bespreking na ... ';
+$string['namenews'] = 'Nuus forum';
+$string['namesocial'] = 'Sosiaale forum';
+$string['nameteacher'] = 'Onderwys forum';
+$string['newforumposts'] = 'Nuwe forum pos';
+$string['nodiscussions'] = 'Daar is nog nie besprekings onderwerpe in die forum nie';
+$string['noguestpost'] = 'Jammer, gaste mag nie aan die bespreking deelneem nie';
+$string['nomorepostscontaining'] = 'Niks meer pos wat \'$a\' bevat is gevind nie';
+$string['nonews'] = 'Geen nuwe nuus is al gepos nie';
+$string['noposts'] = 'Geen pos';
+$string['nopostscontaining'] = 'Geen pos met \'$a\' was gevind nie';
+$string['nosubscribers'] = 'Daar is nog nie inskrywers by die forum nie';
+$string['nownotsubscribed'] = '$a->name sal NIE kopieë van \'$a->forum\' ontvang via email nie.';
+$string['nowsubscribed'] = '$a->name sal kopieë van \'$a->forum\' ontvang via email.';
+$string['numposts'] = '$a pos';
+$string['olderdiscussions'] = 'Ouer besprekings';
+$string['openmode0'] = 'Geen besprekings, geen terugvoer';
+$string['openmode1'] = 'Geen besprekings, maar terugvoer word toegelaat';
+$string['openmode2'] = 'Besprekings en terugvoer word toegelaat';
+$string['parentofthispost'] = 'Ouer van die pos';
+$string['postadded'] = 'Jou pos was suksesvol bygevoeg.<P>Jy het $a om die pos te redigeer as jy wil veranderinge wil aanbring.';
+$string['postincontext'] = 'Wys die pos in konteks';
+$string['postmailinfo'] = 'Hierdie is \'n kopie van \'n boodskap wat gepos is op die $a webblad.
+Om terugvoer te lewer via die webblad klik op die skakel:';
+$string['postrating1'] = 'Wys meestal AFSONDERLIKE kennis';
+$string['postrating2'] = 'Ewe veel AFSONDERLIKE en VERBONDE kennis';
+$string['postrating3'] = 'Wys meestal VERBONDE kennis';
+$string['posts'] = 'Pos';
+$string['postupdated'] = 'Jou veranderinge is gedoen';
+$string['processingpost'] = '$a word verwerk';
+$string['rate'] = 'Evalueer';
+$string['rating'] = 'Evaluasie';
+$string['ratingeveryone'] = 'Almal kan pos evalueer';
+$string['ratingno'] = 'Geen evaluasies';
+$string['ratingonlyteachers'] = 'Slegs $a mag pos evalueer';
+$string['ratings'] = 'Evaluasie';
+$string['ratingssaved'] = 'Evaluasie gestoor';
+$string['ratingsuse'] = 'Gebruik evaluasies';
+$string['ratingtime'] = 'Evalueer slegs pos tussen die twee datums:';
+$string['re'] = 'Re:';
+$string['readtherest'] = 'Lees die res van die onderwerp';
+$string['replies'] = 'Terugvoer';
+$string['repliesmany'] = '$a terugvoer ontvang';
+$string['repliesone'] = '$a terugvoer ontvang';
+$string['reply'] = 'Antwoord';
+$string['search'] = 'Soek';
+$string['searchforums'] = 'Deursoek forums';
+$string['searcholderposts'] = 'Deursoek ouer pos...';
+$string['searchresults'] = 'Soektog resultate';
+$string['sendinratings'] = 'Stuur my nuutste evaluerings in';
+$string['showsubscribers'] = 'Wys inskrywers';
+$string['singleforum'] = '\'n Enkele bespreking';
+$string['startedby'] = 'Begin deur';
+$string['subject'] = 'Onderwerp';
+$string['subscribe'] = 'Skryf in by die forum';
+$string['subscribed'] = 'Ingeskryf';
+$string['subscribers'] = 'Inskrywers';
+$string['subscribersto'] = 'Inskrywers tot \'$a\'';
+$string['subscribestart'] = 'Stuur vir my email kopieë van hierdie bespreking';
+$string['subscribestop'] = 'Moenie vir my email kopieë stuur van die bespreking nie';
+$string['subscription'] = 'Inskrywing';
+$string['subscriptions'] = 'Inskrywings';
+$string['unsubscribe'] = 'Kanselleer inskrywing tot hierdie forum';
+$string['unsubscribed'] = 'Kanselleer inskrywing';
+$string['youratedthis'] = 'Jy het dit geevalueer as';
+$string['yournewtopic'] = 'Jou nuwe besprekings onderwerp';
+$string['yourreply'] = 'Jou terugvoer';
+
+?>
View
21 lang/af/help/workshop/addingacomment.html
@@ -1,20 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Voeg Kommentaar by</B></P>
-
-<P>Kommentaar kan bygevoeg word om:
-
-<OL>
-<LI>Om 'n verduideliking by te voeg by die evaluasie(deur die student wat die
- werk gemerk het);
-<LI>Navraag doen oor stellings wat gemaak is in die evaluasie(Deur die student
- wie se werk dit is);
-<LI>Om probleme op te los wat gedurende die evaluasie ontstaan het(deur die
- onderwyser);
-</OL>
-<P>Die doel van die kommentaar is om 'n ooreenstemming te bereik of om die
-persoon wat die werk gemerk het te vra om die werk weer te hersien. Die
-bespreking moet op 'n redelike manier gevoer word.
-
-<P>As die werk gehersien is sal die ou kommentaar uitgewis word en nie meer saam
-met die werk vertoon word nie.
-
-</P>
+<p align="center"><b>Voeg Kommentaar by</b></p>
View
29 lang/af/help/workshop/agreeassessments.html
@@ -1,28 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Ooreenkomste oor gemerkte werk</B></P>
-
-<P>'n Werkswinkel opdrag kan enige van die karaktertrekke hê:
-
-<OL>
-<LI>In die inhandig en evaluasie fase wanneer studente ander studente se werk
- kan sien is daar geen kommentaar van die student wie se werk dit is aan die
- student wat die werk moet merk nie. Daar sal terugvoer wees van die onderwyser
- as die onderwyser die student se evaluasie merk en 'n punt daar voor gee. Die
- onderwyser se kommentaar sal beskikbaar wees aan die student wie se werk dit
- is en die student wat die werk gemerk het.
-
-<LI>In die inhandig en evaluasie fase wanneer studente ander studente se
- evaluasies kan sien sal hulle toegelaat word om kommentaar by te voeg. Hulle
- kan met die evaluasie saamstem of nie. As hulle saamstem met die evaluasie sal
- die evaluasie punt gebruik word om die finale punt uit te werk. As hulle nie
- saamstem met die evaluasie kan die student wat dit gemerk het sy evaluasie
- hersien. Dit sal so aan gaan tot die student saamstem met die evaluasie of die
- tyd vir evaluasies verby is. As daar nog nie 'n ooreenkoms bereik is teen die
- tyd wat die evaluasies klaar moet wees nie sal die punt nie gebruik word om
- die finale punt uit te werk nie.
-</OL>
-<P>In die tweede metode kan die stelling afgesit word wat punte vertoon. As die
-'steek punte weg' opsie aangesit word, sal slegs kommentaar vertoon word aan die
-student wie se werk dit is. Die punte word slegs vertoon as 'n ooreenkoms bereik
-is (op kommentaar alleenlik).
-
-</P>
+<p align="center"><b>Ooreenkomste oor gemerkte werk</b></p>
View
13 lang/af/help/workshop/anonymous.html
@@ -1,12 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Anonieme Evaluasies</B></P>
-
-<P>'n Klasgenoot kan anoniem 'n evaluasie doen. In die geval sal die student se
-naam (en foto) nie vertoon word nie. Slegs lêername word gebruik om stukke werk
-te identifiseer en te merk.
-
-<P>As die evaluasie nie anoniem is nie, dan sal werkstukke vertoon word met die
-naam (en foto) van die student wie se werk dit is. Dit mag dalk die punte
-toekenning beïnvloed.
-
-<P>Let Wel: onderwyser punte wat aan studente getoon word is nooit anoniem nie.
-</P>
+<p align="center"><b>Anonieme Evaluasies</b></p>
View
19 lang/af/help/workshop/assignmenttype.html
@@ -1,18 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Klasgenoot evaluasie</B></P>
-
-<P>'n Klasgenoot evaluasie moet een van twee tipes wees:
-
-<OL>
-<LI>Slegs terugvoer oor evaluasie elemente en algemene kommentaar word gebruik.
- Die evaluasie van die elemente word nie vertoon op die punte bladsy nie.
- Werksopdragte self kry nie 'n punt nie maar die student se evaluasie van die
- werkstuk. Slegs die student se evaluasie van werkstukke dra by tot die finale
- punt wat hy verkry.
-
-<LI>Hier moet die onderwyser en klasgenote die werkstukke evalueer en 'n punt
- gee. Die werkstukke kry 'n algehele kwalitatiewe en kwantitatiewe punt. Die
- finale punt van die student sal bereken word van die onderwyser se punt, die
- gemiddelde punt van klasgenote en die student se evaluasie punt.
-
-</OL>
-
+<p align="center"><b>Klasgenoot evaluasie</b></p>
View
23 lang/af/help/workshop/breakdownoffinalgrade.html
@@ -1,22 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Berekening van die finale punt</B></P>
-
-<P>Die tabel op die skerm wys jou hoe die finale punt saamgestel is. Daar is
-drie moontlike komponente.
-
-<OL>
-<LI>Die onderwyser se punt vir die werkstuk.
-<LI>Die gemiddeld van die klasgenote se punt.
-<LI>'n Punt vir die student in die evaluasie fase. Dit word gebaseer op (a)
- student se punte te hoog of te laag was in vergelyking teenoor die ander
- studente(bevooroordeeld),
- (b) of student se punte volg, weereens gebaseer op die gemiddeld van ander
- studente (betroubaarheid) en (c) op die kwaliteit van kommentaar wat die
- student op ander studente se werk gelewer het. Dit word deur die onderwyser
- gemerk. Die drie punte word op die volgende maniere geweeg 1:2:3 om die totale
- punt uit te werk. Die onderwyser se punt kry dieselfde gewig as die
- bevooroordeeld en bertoubaarheid punt.
-</OL>
-
-<P>Die gewig kan self opgestel word om aan te pas by 'n opdrag. Die gewigte word
-gewys op die kleiner tabel.
-</P>
+<p align="center"><b>Berekening van die finale punt</b></p>
View
46 lang/af/help/workshop/calculatingfinalgrade.html
@@ -1,45 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Berekening van die final punt</B></P>
-
-<P>Die tabel op die skerm wys hoe die student se finale punt bereken is. Die
-finale punt is die som van vyf geweegde komponente.
-
-<OL>
-<LI>Die onderwyser se punt. Dit is optioneel en word slegs gebruik as die
- onderwyser die werk gemerk het. As die student meer as een werkstuk in lewer
- word die beste punt gevat. Hier beteken hoogste punt die hoogste punt van die
- geweegde kombinasie tussen die onderwyser se punt en die klasgenote se punt...
-<LI>Die gemiddeld van die klasgenote se punt vir die werk. As die student meer
- as een werkstuk ingelewer het word die beste punt gevat. Die punt kan
- optioneel die onderwyser se punt insluit. Dit kan ingesluit word omdat die
- klasgenote se punt baie laag is of as dit bleik dat die klasgenoot punt&nbsp;
- bevooroordeeld is(gewoonlik baie hoog) of nie betroubaar is nie. As die
- onderwyser se punt ingesluit word, word dit dieselfde behandel as die ander
- punte om 'n gemiddeld uit te werk.
-<LI>Die studente se <i>bevooroordeelde punte</i>. As die studente se punte te
- hoog of te laag is. Dit is nie 'n absolute maatstaf&nbsp; nie aangesien dit
- gebaseer is op die verskil tussen die student se punt en die klasgenote se
- gemiddelde punt vir elke werkstuk wat hulle gemerk het. Oor die algemeen
- behoort die komponent nie 'n hoë gewig te hê nie.
-<LI>Die studente se <i>betroubaarheid</i>.Dit meet hoe goed die student ander
- studente se gemiddelde punt volg. Teoreties as 'n student hoë punte gee vir
- goeie werk en lae punte vir slegte werk sal sy betroubaarheid hoog wees.
-<LI>Die gemiddelde punt wat die onderwyser gee vir die student se evaluasies van
- ander se werk. Dit sluit in evaluasies wat die student gemaak het op voorbeeld
- werkstukke en punte wat die onderwyser toeken gedurende die evaluasie fase.
- Oor die algemeen is die komponent meer belangrik as komponent 3 en 4 en moet
- meer geweeg word as die vorige twee.
-</OL>
-
-<P>Die vyf komponente kan geweeg word om aan te pas by die opdrag. Byvoorbeeld
-die onderwyser se punt sal baie hoër geweeg word as die studente se evalusies van
-ander se werk nie 'n groot deel van die opdrag uitmaak nie. As die onderwyser
-net 'n paar werkstukke merk kan die punte geignoreer word deur die gewig na 0 te
-stel. As die opdrag gaan oor die studente se evaluasies en oordeel kan die
-vorige twee komponente na 0 gestel word en die punt sal slegs uitgewerk word op
-hulle oordeel vermoë.
-
-<P>Let Wel: die skerm word herhaaldelik gebruik en die finale punt word
-gewoonlik eers ingesluit as al die fases afgehandel is. As die onderwyser
-tevrede met die finale punt en die gewig kan die punte aan die studente bekend
-gemaak word.
-</P>
+<p align="center"><b>Berekening van die final punt</b></p>
View
7 lang/af/help/workshop/editingacomment.html
@@ -1,6 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Redigeer kommentaar</B></P>
-
-<P>Soos met ander items word daar 'n kort tydperk toe gelaat om kommentaar te
-redigeer. Die kommentaar word nie saam met die werkstuk vertoon totdat die
-periode verby is nie.
-</P>
+<p align="center"><b>Redigeer kommentaar</b></p>
View
66 lang/af/help/workshop/elements.html
@@ -1,54 +1,12 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Opdrag elemente</B></P>
-
-<P>Om evaluasie te vergemaklik, moet elke opdrag 'n paar &quot;Opdrag
-Elemente&quot; bevat. Elke element handel oor 'n sekere aspek van die opdrag .
-'n Tipiese opdrag sal tussen 5 en 15 elemente hê vir kommentaar en evaluasie,
-dit sal afhang van hoe ingewikkeld en hoe lank die opdrag is. 'n Klasgenoot
-opdrag met net een element word toegelaat en is dieselfde as 'n standaard Moodle
-opdrag.
-
-<P>Die tipe elemente hang af van die opdrag se evaluasie strategie.
-
-<P><B>Geen evaluasie.</B> Elemente beskryf aspekte van die opdrag. Die persoon
-wat die opdrag evalueer moet op al die aspekte kommentaar lewer. Soos met alle
-strategië is daar 'n plek vir algemene kommentaar.
-
-
-<P><B>Akkumulatiewe evaluasie.</B> Die elemente het die volgende kenmerke:
-<OL>
-<LI>Die BESKRYWING van die element. Dit moet duidelik stel watter aspek van die
- opdrag word geevalueer. As die evaluasie kwalitatief is, is dit behulpsaam om
- te sê wat word beskou as Uitstekend, Gemiddeld of Swak .
-
-<LI>Die SKAAL van die element. Daar is 'n paar gedefinieerde skale. Daar is van
- eenvoudige Ja/Nee skale, tot meervoudige skale tot volle persentasie skale.
- Kies die skaal om aan te pas by die aantal variasies wat die element kan hê.
- Let Wel: die skaal bepaal nie die element se gewig met die bepaling van die
- finale punt nie, 'n 2 punt skaal tel dieselfde as 'n 100 punt skaal as hulle
- dieselfde gewig het...
-
-<LI>Die GEWIG van die element. Met verstek word dieselfde gewig toegeken aan al
- die elemente met die berekening van die finale punt. Dit kan verander word
- deur belangrike elemente 'n gewig te gee meer as een, en minder belangrike
- elemente 'n gewig minder as een. Om die gewig te verander, verander nie die
- maksimum van die totale punt nie, die waarde word bepaal deur die MAKSIMUM
- PUNT stelling by die klasgenoot opdrag. Gewigte kan 'n negatiewe gewig kry
- (daar word nog ge-eksperimenteer met die stelling).
-</OL>
-<P><B>Aspekte wat ingesluit moet word.</B> Die elemente sal items of aspekte
-beskryf wat ingesluit moet word by die opdrag. Die evaluasie word gebaseer op die
-feit dat elemente ingesluit is of nie. Die onderwyser moet 'n tabel opstel met
-voorgestelde punte wanneer al die aspekte ingesluit is, as een nie ingesluit is
-nie, as twee nie ingesluit is nie, ens. As party items belangriker is as ander
-kan hulle 'n gewig kry van groter as een. Minder belangriker items kan 'n
-gewig kry van minder as een. Die totale &quot;fout optelling&quot; is die som
-van die gewig van alle items wat weggelaat is. Die persoon wat die werk evalueer
-kan altyd klein verstellings maak aan die gewig.
-
-<P><B>Evaluasie kriteria.</B> Die elemente sal elk 'n stel &quot;vlak&quot;
-stellings hê wat gebruik kan word om die opdrag mee te evalueer. Die stellings
-kan akumulatief wees of self behoudend. Die evalueerder moet besluit watter
-stelling pas die beste by die opdrag. Die onderwyser moet vir elke stelling 'n
-punt gee. Dit sal normaalweg in rangorde volg. Die evalueerder kan klein
-verstellings maak aan die punte.
-</P>
+<p align="center"><b>Opdrag elemente</b></p>
+<p>Om evaluasie te vergemaklik, moet elke opdrag 'n paar "Opdrag Elemente" bevat. Elke element handel oor 'n sekere aspek van die opdrag . 'n Tipiese opdrag sal tussen 5 en 15 elemente hê vir kommentaar en evaluasie, dit sal afhang van hoe ingewikkeld en hoe lank die opdrag is. 'n Klasgenoot opdrag met net een element word toegelaat en is dieselfde as 'n standaard Moodle opdrag.</p>
+<p>Die tipe elemente hang af van die opdrag se evaluasie strategie.</p>
+<p><b>Geen evaluasie.</b> Elemente beskryf aspekte van die opdrag. Die persoon wat die opdrag evalueer moet op al die aspekte kommentaar lewer. Soos met alle strategië is daar 'n plek vir algemene kommentaar.</p>
+<p><b>Akkumulatiewe evaluasie.</b> Die elemente het die volgende kenmerke:</p>
+<ol>
+<li>Die BESKRYWING van die element. Dit moet duidelik stel watter aspek van die opdrag word geevalueer. As die evaluasie kwalitatief is, is dit behulpsaam om te sê wat word beskou as Uitstekend, Gemiddeld of Swak .</li>
+<li>Die SKAAL van die element. Daar is 'n paar gedefinieerde skale. Daar is van eenvoudige Ja/Nee skale, tot meervoudige skale tot volle persentasie skale. Kies die skaal om aan te pas by die aantal variasies wat die element kan hê. Let Wel: die skaal bepaal nie die element se gewig met die bepaling van die finale punt nie, 'n 2 punt skaal tel dieselfde as 'n 100 punt skaal as hulle dieselfde gewig het...</li>
+<li>Die GEWIG van die element. Met verstek word dieselfde gewig toegeken aan al die elemente met die berekening van die finale punt. Dit kan verander word deur belangrike elemente 'n gewig te gee meer as een, en minder belangrike elemente 'n gewig minder as een. Om die gewig te verander, verander nie die maksimum van die totale punt nie, die waarde word bepaal deur die MAKSIMUM PUNT stelling by die klasgenoot opdrag. Gewigte kan 'n negatiewe gewig kry (daar word nog ge-eksperimenteer met die stelling).</li>
+</ol>
+<p><b>Aspekte wat ingesluit moet word.</b> Die elemente sal items of aspekte beskryf wat ingesluit moet word by die opdrag. Die evaluasie word gebaseer op die feit dat elemente ingesluit is of nie. Die onderwyser moet 'n tabel opstel met voorgestelde punte wanneer al die aspekte ingesluit is, as een nie ingesluit is nie, as twee nie ingesluit is nie, ens. As party items belangriker is as ander kan hulle 'n gewig kry van groter as een. Minder belangriker items kan 'n gewig kry van minder as een. Die totale "fout optelling" is die som van die gewig van alle items wat weggelaat is. Die persoon wat die werk evalueer kan altyd klein verstellings maak aan die gewig.</p>
+<p><b>Evaluasie kriteria.</b> Die elemente sal elk 'n stel "vlak" stellings hê wat gebruik kan word om die opdrag mee te evalueer. Die stellings kan akumulatief wees of self behoudend. Die evalueerder moet besluit watter stelling pas die beste by die opdrag. Die onderwyser moet vir elke stelling 'n punt gee. Dit sal normaalweg in rangorde volg. Die evalueerder kan klein verstellings maak aan die punte.</p>
View
20 lang/af/help/workshop/finalgrades.html
@@ -1,19 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Die finale punt</B></P>
-
-<P>Die tabel op die skerm wys die finale punt en hoe die punt opgemaak is (dit
-is hoe dit aan die student vertoon sal word). As daar waardes is wat weggelaat
-is, is dit moontlik om terug te gaan en die waardes by te sit. Daar is twee
-tipes veranderings wat aan die finale punt gebring kan word.
-
-<OL>
-<LI>As die onderwyser se punt bygesit moet word dan kan die werkstuk gemerk word
- deur na die onderwyser se Bestuur skerm te gaan en op die &quot;Student se
- werk&quot; skakel te klik. Enige werkstukke wat nie ingehandig is nie kan ook
- gemerk word. As die werk klaar gemerk is skuif die opdrag na Fase 3 toe om die
- finale punt te bereken. Op die manier kan ongemerkte opdragte ook gemerk word.
-<LI>As 'n ander gewig skema gebruik moet word, skuif die opdrag terug na Fase 3
- en die &quot;Bereken Finale Punt&quot; skakel kan geklik word en nuwe gewigte
- kan gestel word. As die gewigte gestel is, skuif die opdrag na Fase 4 om die
- punte aan die studente te vertoon.
-</OL>
-
+<p align="center"><b>Die finale punt</b></p>
View
14 lang/af/help/workshop/graded.html
@@ -1,13 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>'n Gemerkte klasgenoot opdrag</B></P>
-
-<P>Dit vertoon kommentaar en punte saam met 'n werkstuk wat gemerk is. As jy nie
-tevrede is met die evaluasie nie kan jy terugvoer lewer op die kommentaar wat
-gelewer is en nie die punt aanvaar nie (in die fase). As dit die geval is, onder
-aan die skerm is daar plek om jou terugvoer in te skryf. Druk dan die knoppie
-onderaan die skerm en kies NEE as jy gevra word of jy tevrede is met die
-evaluasie.
-
-<P>As jy tevrede is met die evaluasie klik die knoppie onder aan die skerm en
-kies JA.
-
-</P>
+<p align="center"><b>'n Gemerkte klasgenoot opdrag</b></p>
View
28 lang/af/help/workshop/grading.html
@@ -1,27 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Om klasgenote se werk te merk</B></P>
-
-<P>Om evaluasie te vergemaklik word opdragte in 'n paar evaluasie elemente
-verdeel. Elke element handel oor 'n sekere aspek van die opdrag. Afhangend van
-die tipe opdrag, moet jy vir elke element:
-<OL>
-<LI>'n Punt kies deur op 'n knoppie te druk of van die kieslys af kies.
-
-<LI>Verduidelik hoekom jy die punt gegee het in die terugvoer blok. As die rede
- voor die handliggend is kan die blok oop gelos word. Let Wel: onderwysers mag dalk navraag doen as daar geen verduidlikings is nie.
-</OL>
-
-<P>In ander tipes van evalueering sal jy gevra word om vas te stel of sekere
-elemente aanwesig is, in ander sal jy gevra word om te kies watter stelling pas
-die beste by die opdrag. In albei die gevalle kan jy die punte aanpas om by die
-opdrag te pas.
-
-<P>Die laaste blok laat jou toe om algemene kommentaar te lewer. Dit sal jou
-toelaat om jou evaluasie te verduidlik. Die terugvoer sal aan die student getoon
-word wat die werk ingelewer het.
-
-<P>Jy het 'n sekere tydperk, gewoonlik 'n half uur, om veranderinge aan te bring
-aan jou punte of kommentaar. As die periode verby is sal die student verwittig
-word dat sy werk gemerk is. In die fase sal jy slegs kan kyk na jou kommentaar
-maar nie veranderinge kan aanbring nie.
-
-</P>
+<p align="center"><b>Om klasgenote se werk te merk</b></p>
View
20 lang/af/help/workshop/gradingassessments.html
@@ -1,19 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Punte toekenning vir studente se evaluasies</B></P>
-
-<P>Op die skerm gee die onderwyser 'n punt vir die student se evaluasie wat
-gemaak is gedurende die inlewerings en evaluasie fase van die opdrag. 'n
-Eenvoudige evaluasie metode word gebruik - 'n punt word gegee uit 20. Die
-onderwyser besluit waarna gekyk moet word in die evaluasie en gee 'n punt
-daarvolgens. Byvoorbeeld, op 'n hoë vlak moet die student kritiese kommentaar
-lewer, op 'n standaard vlak moet die student sterk en swak punte uit wys, en op
-'n lae vlak hoef studente slegs foute uit te wys.
-
-<P>As beskikbaar, sal die onderwyser se kommentaar voor die student s'n gewys
-word om maklik vergelykings te maak. Die onderwyser se kommentaar is min of meer
-'n mikpunt vir studente.
-
-<P>Die punte word gestoor deur op die geskikte knoppie onder aan die bladsy te
-klik. Daar is 'n kans om die punte te redigeer voor die &quot;redigerings&quot;
-periode verby is. As die periode verby is word die punte aan die student wie se
-werk dit is beskikbaar gestel.
-</P>
+<p align="center"><b>Punte toekenning vir studente se evaluasies</b></p>
View
71 lang/af/help/workshop/gradingstrategy.html
@@ -1,56 +1,15 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Evaluasie strategie</B></P>
-
-<P>Daar is 'n paar evaluasie strategië beskikbaar:
-
-<OL>
-<LI><B>Geen punte toekenning</B> In die tipe opdrag gee studente nie 'n
- kwantitatiewe evaluasie nie. Die studente lewer kommentaar maar gee nie 'n
- punt nie. Die onderwyser kan wel vir die studente se kommentaar punte gee. Die
- punte vorm die basis van die student se finale punt. As die onderwyser nie
- punte toeken nie sal daar geen finale punt wees vir die opdrag nie.
-
-<LI><b>Akkumulatiewe evaluasie.</b> Om evaluasie te vergemaklik, moet elke
- opdrag 'n paar &quot;Opdrag Elemente&quot; bevat. Elke element handel oor 'n
- sekere aspek van die opdrag . 'n Tipiese opdrag sal tussen 5 en 15 elemente
- hê vir kommentaar en evaluasie, dit sal afhang van hoe ingewikkeld en hoe
- lank die opdrag is. 'n Klasgenoot opdrag met net een element word toegelaat en
- is dieselfde as 'n standaard Moodle opdrag.
- <p>Die elemente het die volgende kenmerke:
- <ol>
- <li>Die BESKRYWING van die element. Dit moet duidelik stel watter aspek van
- die opdrag word geevalueer. As die evaluasie kwalitatief is, is dit
- behulpsaam om te sê wat word beskou as Uitstekend, Gemiddeld of Swak .
- <li>Die SKAAL van die element. Daar is 'n paar gedefinieerde skale. Daar is
- van eenvoudige Ja/Nee skale, tot meervoudige skale tot volle persentasie
- skale. Kies die skaal om aan te pas by die aantal variasies wat die
- element kan hê. Let Wel: die skaal bepaal nie die element se gewig met
- die bepaling van die finale punt nie, 'n 2 punt skaal tel dieselfde as 'n
- 100 punt skaal as hulle dieselfde gewig het...
- <li>Die GEWIG van die element. Met verstek word dieselfde gewig toe geken
- aan al die elemente met die berekening van die finale punt. Dit kan
- verander word deur belangrike elemente 'n gewig te gee meer as een, en
- minder belangrike elemente 'n gewig minder as een. Om die gewig te
- verander, verander nie die maksimum van die totale punt nie, die waarde
- word bepaal deur die MAKSIMUM PUNT stelling by die klasgenoot opdrag.
- Gewigte kan 'n negatiewe gewig kry (daar word nog ge-eksperimenteer met die
- stelling).</li>
- </ol>
- &nbsp;
-<li><b>Aspekte wat ingesluit moet word.</b> Die elemente sal items of aspekte
- beskryf wat ingesluit moet word by die opdrag. Die evaluasie word gebaseer op
- die feit dat elemente ingesluit is of nie. Die onderwyser moet 'n tabel opstel
- met voorgestelde punte wanneer al die aspekte ingesluit is, as een nie
- ingesluit is nie, as twee nie ingesluit is nie, ens. As party items belangriker
- is as ander kan hulle 'n gewig kry van groter as een. Minder belangriker
- items kan 'n gewig kry van minder as een. Die totale &quot;fout
- optelling&quot; is die som van die gewig van alle items wat weggelaat is. Die
- persoon wat die werk evalueer kan altyd klein verstellings maak aan die gewig.</li>
-
-<LI><b>Evaluasie kriteria.</b> Die elemente sal elk 'n stel &quot;vlak&quot;
- stellings hê wat gebruik kan word om die opdrag mee te evalueer. Die
- stellings kan akumulatief wees of self behoudend. Die evalueerder moet besluit
- watter stelling pas die beste by die opdrag. Die onderwyser moet vit elke
- stelling 'n punt gee. Dit sal normaalweg in rangorde volg. Die evalueerder kan
- klein verstellings maak aan die punte.
-</OL>
-
+<p align="center"><b>Evaluasie strategie</b></p>
+<p>Daar is 'n paar evaluasie strategië beskikbaar:</p>
+<ol>
+<li><b>Geen punte toekenning</b> In die tipe opdrag gee studente nie 'n kwantitatiewe evaluasie nie. Die studente lewer kommentaar maar gee nie 'n punt nie. Die onderwyser kan wel vir die studente se kommentaar punte gee. Die punte vorm die basis van die student se finale punt. As die onderwyser nie punte toeken nie sal daar geen finale punt wees vir die opdrag nie.</li>
+<li><b>Akkumulatiewe evaluasie.</b> Om evaluasie te vergemaklik, moet elke opdrag 'n paar "Opdrag Elemente" bevat. Elke element handel oor 'n sekere aspek van die opdrag . 'n Tipiese opdrag sal tussen 5 en 15 elemente hê vir kommentaar en evaluasie, dit sal afhang van hoe ingewikkeld en hoe lank die opdrag is. 'n Klasgenoot opdrag met net een element word toegelaat en is dieselfde as 'n standaard Moodle opdrag.
+<p>Die elemente het die volgende kenmerke:</p>
+<ol>
+<li>Die BESKRYWING van die element. Dit moet duidelik stel watter aspek van die opdrag word geevalueer. As die evaluasie kwalitatief is, is dit behulpsaam om te sê wat word beskou as Uitstekend, Gemiddeld of Swak .</li>
+<li>Die SKAAL van die element. Daar is 'n paar gedefinieerde skale. Daar is van eenvoudige Ja/Nee skale, tot meervoudige skale tot volle persentasie skale. Kies die skaal om aan te pas by die aantal variasies wat die element kan hê. Let Wel: die skaal bepaal nie die element se gewig met die bepaling van die finale punt nie, 'n 2 punt skaal tel dieselfde as 'n 100 punt skaal as hulle dieselfde gewig het...</li>
+<li>Die GEWIG van die element. Met verstek word dieselfde gewig toe geken aan al die elemente met die berekening van die finale punt. Dit kan verander word deur belangrike elemente 'n gewig te gee meer as een, en minder belangrike elemente 'n gewig minder as een. Om die gewig te verander, verander nie die maksimum van die totale punt nie, die waarde word bepaal deur die MAKSIMUM PUNT stelling by die klasgenoot opdrag. Gewigte kan 'n negatiewe gewig kry (daar word nog ge-eksperimenteer met die stelling).</li>
+</ol>
+&nbsp;</li>
+<li><b>Aspekte wat ingesluit moet word.</b> Die elemente sal items of aspekte beskryf wat ingesluit moet word by die opdrag. Die evaluasie word gebaseer op die feit dat elemente ingesluit is of nie. Die onderwyser moet 'n tabel opstel met voorgestelde punte wanneer al die aspekte ingesluit is, as een nie ingesluit is nie, as twee nie ingesluit is nie, ens. As party items belangriker is as ander kan hulle 'n gewig kry van groter as een. Minder belangriker items kan 'n gewig kry van minder as een. Die totale "fout optelling" is die som van die gewig van alle items wat weggelaat is. Die persoon wat die werk evalueer kan altyd klein verstellings maak aan die gewig.</li>
+<li><b>Evaluasie kriteria.</b> Die elemente sal elk 'n stel "vlak" stellings hê wat gebruik kan word om die opdrag mee te evalueer. Die stellings kan akumulatief wees of self behoudend. Die evalueerder moet besluit watter stelling pas die beste by die opdrag. Die onderwyser moet vit elke stelling 'n punt gee. Dit sal normaalweg in rangorde volg. Die evalueerder kan klein verstellings maak aan die punte.</li>
+</ol>
View
12 lang/af/help/workshop/includeself.html
@@ -1,11 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Sluit eie werk in</B></P>
-
-<P>Die evaluasie opdrag kan ook die student se eie werk insluit. Byvoorbeeld: as
-'n student vyf werkstukke moet merk sal die student gevra word om ses werkstukke
-te merk, die sesde werkstuk sal sy eie werk wees.
-
-<P>As die aantal merkers na 0 gestel word en &quot;die sluit eie werk in&quot; opsie is aan sal
-die student sy eie werk moet merk. Die punt mag dalk ook die onderwyser se punt
-insluit (as die onderwyser wil).
-
-</P>
+<p align="center"><b>Sluit eie werk in</b></p>
View
47 lang/af/help/workshop/managing.html
@@ -1,46 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Bestuur van 'n werkswinkel opdrag</B></P>
-
-<P>'n Werkswinkel opdrag is meer kompleks as 'n gewone opdrag en bestaan uit 'n
-paar fases:
-<OL>
-<LI>Die evaluasie van die opdrag moet in 'n paar evaluasie ELEMENTE opgedeel
- word. Dit gee die studente 'n raamwerk om te gebruik in hulle evaluasies. Die
- onderwyser moet die elemente/punte staat opstel. (Sien die bladsy vir
- meer details.)
-
- <P>As die elemente opgestel is sal die onderwyser gewoonlik 'n paar
- voorbeelde gee. Studente kan eers die voorbeelde evalueer voordat hulle met
- hulle eie werk begin. Maar, voordat die opdrag aan die studente beskikbaar
- gestel word moet die onderwyser ook die voorbeelde evalueer. Dit geen vir
- die studente ook 'n idee hoe om die werkstukke te evalueer.
- <P>Die inhandiging van voorbeelde is opsioneel en dalk nie van pas by alle
- voorbeelde nie.
-
-<LI>Die opdrag is nou oop aan alle studente. As die onderwyser voorbeelde gegee
- het kan die studente gevra word om 'n sekere aantal van die voorbeelde te
- evalueer. In die geval, moet die onderwyser die studente se evaluasies merk om
- seker te maak dit is op standaard voordat hulle self met hulle eie werk begin.
- Die standaard is gestel na 40%. As die student die benodigde aantal evaluasies
- &quot;geslaag&quot; het, kan hulle begin om hulle eie werk in te handig.
- <P>As 'n student werk inlewer kan die onderwyser, as benodig, die werk
- evalueer. Die evaluasie kan gebruik word om die student se finale punt uit
- te werk. Die evaluasies kan voor en na die keer datum gedoen word.
- <P>As die opdrag deur klasgenote gemerk word, sal studente wat opdragte in
- gegee het ander studente se werk gewys word om te evalueer. As hulle klaar
- die werk gemerk het sal die student wie se werk dit is die evaluasie kan
- sien(maar die student kan nie daarop kommentaar lewer nie). Die onderwyser
- kan wel die evaluasies merk en daarvoor 'n punt gee wat gebruik sal word om
- die student se finale punt uit te werk.
-
-<LI>Na die keerdatum, skuif die onderwyser die opdrag na die volgende fase, nou kan die studente nie meer werk in lewer of ander se werk evalueer nie.
- Die onderwyser bereken nou die finale punt vir die studente. Die finale punt
- bestaan uit drie komponente, die onderwyser se punt, gemiddelde punt van die
- klasgenote se evaluasies en die punt wat die onderwyser vir die student se
- evaluasies gegee het.&nbsp; Die onderwyser gee vir die drie komponente 'n
- gewig voor die berekening van die finale punt.
-
-<LI>In die finale fase word studente toegelaat om hulle finale punt te sien. As
- dit benodig word kan die onderwyser die opdrag terug skuif na die vorige fase
- om veranderings te maak aan bv. die gewig van komponente.
-</OL>
-
+<p align="center"><b>Bestuur van 'n werkswinkel opdrag</b></p>
View
12 lang/af/help/workshop/nassessmentsofstudentsubmissions.html
@@ -1,11 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Aantal evaluasies van studente se werk</B></P>
-
-<P>Die nommer bepaal of 'n student gevra sal word om ander studente se werk te
-merk. As dit nie nul is nie, sal elke student die aantal werkstukke gewys word
-en gevra word om hulle te evalueer. Na die evaluasie kan die student wie se werk
-dit is die kommentaar en ook moontlik hulle punt sien wat die ander student vir
-hulle gegee het. (Die proses kan herhaaldelik plaas vind). Die onderwyser kan
-dan selfs die studente se evaluasies merk en die punt sal gebruik word om hulle
-finale punt uit te werk. As die onderwyser wil kan hy sy kommentaar en punte aan
-die studente beskikbaar stel.
-</P>
+<p align="center"><b>Aantal evaluasies van studente se werk</b></p>
View
10 lang/af/help/workshop/nassessmentsofteachersexamples.html
@@ -1,9 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Aantal voorbeelde van die onderwyser wat gemerk moet word</B></P>
-
-<P>Die nommer bepaal of studente eers 'n aantal voorbeelde moet evalueer voordat
-hulle hulle eie werk moet inlewer. As die getal nie nul is nie moet die studente
-die aantal voorbeelde evalueer op 'n bevredigende vlak voordat hulle&nbsp; hulle
-eie werk kan inlewer. Dit beteken dat die onderwyser eers hulle evaluasies sal
-moet merk voordat hulle met hulle eie werk kan begin. Die onderwyser se
-kommentaar en punte word aan die&nbsp; studente vertoon.
-</P>
+<p align="center"><b>Aantal voorbeelde van die onderwyser wat gemerk moet word</b></p>
View
13 lang/af/help/workshop/nelements.html
@@ -1,12 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Aantal kommentaar, elemente, kriteria en aspekte wat
-ingesluit moet word</B></P>
-
-<P>Die aantal hier bepaal hoeveel items sal by die evaluasie ingesluit word.
-Afhangend van die evaluerings strategie, die nommer is die aantal kommentaar,
-elemente, kriteria en aspekte wat ingesluit moet word. Tipies sal 'n opdrag
-tussen 5 en 15 elemente hê, die nommer sal afhang van hoe groot en kompleks die
-opdrag is.<P>Alle evaluasies het plek vir algemene kommentaar. Vir 'n opdrag wat
-nie 'n punt kry nie sal die nommer die aantal plekke wees vir kommentaar. As dit
-nul is sal die area slegs vir algemene kommentaar wees.
-
-</P>
+<p align="center"><b>Aantal kommentaar, elemente, kriteria en aspekte wat ingesluit moet word</b></p>
View
27 lang/af/help/workshop/numberofassessors.html
@@ -1,26 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Aantal opdragte wat klasgenote moet evalueer</B></P>
-
-<P>Gewoonlik sal drie tot agt klasgenote 'n spesifieke student se werk evalueer.
-Met ander woorde elke student sal gevra word om die aantal ander studente se
-werk te merk. Hoe groter die opdrag is,in terme van inhoud, hoe kleiner moet die
-getal wees, anders gaan die evaluasie te veel werk wees vir ander studente. Elke
-student moet genoeg voorbeelde sien om te kan onderskei wat is 'n goeie werkstuk
-en wat is 'n swak werkstuk. Maar, om die evaluasie vermoë van 'n student
-deeglik te evalueer sal meer evaluasies van die student verlang word. Die
-prestasie sal moontlik nie akkuraat bepaal kan word as die student net drie of
-vier evaluasies doen nie.
-
-<P>As daar genoeg werk ingelewer is (10 of meer), sal die stelsel vir elke
-student ten minste een goeie werkstuke en een swak werkstuk gee. Dit kan slegs
-gebeur as die onderwyser die werk gemerk het voordat die studente evaluasies
-begin. Die onderwyser hoef nie AL die opdrag te merk nie, net 'n paar sal nodig
-wees. Die onderwyser se evaluasies hier hoef nie by die finale punt ingesluit te
-word nie maar word net gebruik as 'n wegspring punt. Let Wel: as die stelling
-aan is dat die onderwyser punt aan studente getoon word sal die punt eers aan
-die einde van die inlewerings fase getoon word.
-
-<P>Die aantal wat klasgenote moet merk kan nul wees. In die geval moet die
-student self sy werk evalueer (as die stelling aan is) of slegs die onderwyser
-merk die werk.
-
-</P>
+<p align="center"><b>Aantal opdragte wat klasgenote moet evalueer</b></p>
View
20 lang/af/help/workshop/resubmit.html
@@ -1,19 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Herinlewering van opdragte</B></P>
-
-<P>Gewoonlik word studente net toegelaat om die opdrag een keer in te lewer.</P>
-
-<P>As jy wil, kan jy die stelling aansit en dit sal die studente toelaat om meer
-as een opdrag in te lewer. Dit kan die studente aanmoedig om beter werk te
-lewer.</P>
-
-<P>Evaluasie van 'n opdrag hang af van die aantal kere wat die opdrag al gemerk
-is. Dus as 'n student nog 'n opdrag inlewer sal die opdrag 'n kandidaat wees om
-deur 'n klasgenoot gemerk te word. Maar, as 'n student 'n klomp werkstukke
-vinnig na mekaar inlewer sal al die werkstukke ewe veel kans hê om gemerk te
-word. Prioriteit word nie gegee aan die nuutste opdragte nie.
-
-<P>As die student se finale punt uitgewerk word, sal die hoogste punt gebruik
-word. Hier beteken hoogste punt die geweegde gemiddeld van die onderwyser se
-punt en die klasgenote se punt.
-
-</P>
+<p align="center"><b>Herinlewering van opdragte</b></p>
View
14 lang/af/help/workshop/selfassessment.html
@@ -1,13 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Self evaluasie</B></P>
-
-<P>Die werkswinkel opdrag kan die student se eie werk vir hom gee om te merk
-saam met al die ander werkstukke wat die student gevra sal word om te merk.
-M.a.w. as die aantal werkstukke wat die student moet evalueer vyf is, sal die
-student ses werkstukke ontvang om te evalueer, die sesde opdrag sal sy eie
-werkstuk wees.
-
-<P>As die aantal opdragte wat gemerk moet word gestel word na nul en die self
-evaluasie opsie is aan word die opdrag net deur die student gemerk wie se werk
-dit is. Die punt mag die onderwyser se punt bevat of nie.
-
-</P>
+<p align="center"><b>Self evaluasie</b></p>
View
14 lang/af/help/workshop/showinggrades.html
@@ -1,13 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Punte word nie vertoon nie</B></P>
-
-<P>Die opsie kan gebruik word in 'n werkswinkel opdrag waar die student moet
-saamstem en tevrede wees met sy evalueering . Met verstek word die punt en
-kommentaar van klasgenote aan die student vertoon. As die punt saam met
-kommentaar vertoon word kan dit moontlik lei tot meer geskille tussen die
-studente.
-
-<P>As die opsie aan is om punte weg te steek sal die student se punt vir die
-werkstuk eers vertoon word sodra ooreenkoms bereik is . Die ooreenkoms sal
-gemaak moet word op slegs die kommentaar. As die kommentaar en die punt wat
-toegeken is nie ooreenstem nie kan die student by die onderwyser appelleer.
-</P>
+<p align="center"><b>Punte word nie vertoon nie</b></p>
View
14 lang/af/help/workshop/teachersgradings.html
@@ -1,13 +1 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Vertoon die onderwyser se punt</B></P>
-
-<P>'n Onderwyser se punte en kommentaar kan opsioneel ook aan die studente
-vertoon word terwyl hulle besig is met evaluasies van ander studente se
-werkstukke. Die punte kan vertoon word na die keerdatum of selfs later as die
-punte nog nie beskikbaar is nie. Die onderwyser se kommentaar en punte kan
-studente lei met hulle eie evaluasies van ander studente se werk.
-
-<P>Let Wel: in 'n opdrag waar klasgenote anoniem die werkstukke evalueer sal die
-onderwyser se kommentaar en punte altyd saam met sy naam en as dit beskikbaar is
-sy foto vertoon word.
-
-</P>
+<p align="center"><b>Vertoon die onderwyser se punt</b></p>
View
75 lang/af/journal.php
@@ -1,39 +1,36 @@
-<?PHP // $Id$
-
-#------------------------------------------------------------
-$string['modulename'] = "Joernaal";
-$string['modulenameplural'] = "Joernale";
-#------------------------------------------------------------
-
-
-$string['alwaysopen'] = "Altyd oop";
-$string['blankentry'] = "Oop inskrywing";
-$string['daysavailable'] = "Dae beskikbaar";
-$string['editingends'] = "Redigerings periode eindig";
-$string['editingended'] = "Redigerings periode het geeindig";
-$string['entries'] = "Inskrywings";
-$string['feedbackupdated'] = "Terugvoer opgedateer vir \$a inskrywings";
-$string['journalmail'] = "\$a->teacher het terugvoer gepos op jou joernaal inskrywing van '\$a->journal'
-
-Dit is aangeheg aan jou joernaal inskrywing: \$a->url";
-
-$string['journalmailhtml'] = "\$a->teacher het terugvoer gepos op jou joernaal inskrywing van
-'<i>\$a->journal</i>'<br /><br />
-Dit is aangeheg aan jou <a href=\\\"\$a->url\\\">joernaal inskrywing</a>.";
-$string['journalname'] = "Joernaal naam";
-$string['journalquestion'] = "Joernaal vraag";
-$string['journalrating1'] = "Nie tevrede nie";
-$string['journalrating2'] = "Bevredigend";
-$string['journalrating3'] = "Uitstaande";
-$string['newjournalentries'] = "Nuwe joernaal inskrywings";
-$string['noentry'] = "Geen toegang";
-$string['notopenuntil'] = "Die joernaal sal eers geopen word op ";
-$string['notstarted'] = "Jy het nog nie die joernaal begin nie";
-$string['noratinggiven'] = "Geen evaluasie";
-$string['overallrating'] = "Algehele evaluasie";
-$string['rate'] = "Evalueer";
-$string['saveallfeedback'] = "Stoor al my terugvoer";
-$string['startoredit'] = "Begin of redigeer my joernaal inskrywing";
-$string['viewallentries'] = "Sien \$a joernaal inskrywings";
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // journal.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
+
+
+$string['alwaysopen'] = 'Altyd oop';
+$string['blankentry'] = 'Oop inskrywing';
+$string['daysavailable'] = 'Dae beskikbaar';
+$string['editingended'] = 'Redigerings periode het geeindig';
+$string['editingends'] = 'Redigerings periode eindig';
+$string['entries'] = 'Inskrywings';
+$string['feedbackupdated'] = 'Terugvoer opgedateer vir $a inskrywings';
+$string['journalmail'] = '$a->teacher het terugvoer gepos op jou joernaal inskrywing van \'$a->journal\'
+
+Dit is aangeheg aan jou joernaal inskrywing: $a->url';
+$string['journalmailhtml'] = '$a->teacher het terugvoer gepos op jou joernaal inskrywing van
+\'<i>$a->journal</i>\'<br /><br />
+Dit is aangeheg aan jou <a href=\"$a->url\">joernaal inskrywing</a>.';
+$string['journalname'] = 'Joernaal naam';
+$string['journalquestion'] = 'Joernaal vraag';
+$string['journalrating1'] = 'Nie tevrede nie';
+$string['journalrating2'] = 'Bevredigend';
+$string['journalrating3'] = 'Uitstaande';
+$string['modulename'] = 'Joernaal';
+$string['modulenameplural'] = 'Joernale';
+$string['newjournalentries'] = 'Nuwe joernaal inskrywings';
+$string['noentry'] = 'Geen toegang';
+$string['noratinggiven'] = 'Geen evaluasie';
+$string['notopenuntil'] = 'Die joernaal sal eers geopen word op ';
+$string['notstarted'] = 'Jy het nog nie die joernaal begin nie';
+$string['overallrating'] = 'Algehele evaluasie';
+$string['rate'] = 'Evalueer';
+$string['saveallfeedback'] = 'Stoor al my terugvoer';
+$string['startoredit'] = 'Begin of redigeer my joernaal inskrywing';
+$string['viewallentries'] = 'Sien $a joernaal inskrywings';
+
+?>
View
1,453 lang/af/moodle.php
@@ -1,712 +1,741 @@
-<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
-
-
-$string['action'] = "Aksie";
-$string['activities'] = "Aktiwiteite";
-$string['activity'] = "Aktiwiteit";
-$string['activityclipboard'] = "Skuif die aktiwiteit: <b>\$a</b>";
-$string['activityiscurrentlyhidden'] = "Jammer, die aktiwiteit word weggesteek";
-$string['activitymodule'] = "Aktiwiteit module";
-$string['activityreport'] = "Aktiwiteit verslag";
-$string['activityselect'] = "Selekteer die aktiwiteit om elders te skuif";
-$string['activitysince'] = "Aktiwiteite sedert \$a";
-$string['add'] = "Voeg";
-$string['addadmin'] = "Voeg admin by";
-$string['addcreator'] = "Voeg kursus skepper by";
-$string['added'] = "By gevoeg \$a";
-$string['addinganew'] = "Voeg by 'n nuwe \$a";
-$string['addinganewto'] = "'n Nuwe \$a->what is aan \$a->to toegevoeg";
-$string['addingdatatoexisting'] = "Voeg data by bestaande";
-$string['addnewcategory'] = "Voeg nuwe kategorie by";
-$string['addnewcourse'] = "Voeg 'n nuwe kursus by";
-$string['addnewuser'] = "Voeg 'n nuwe gebruiker by";
-$string['address'] = "Adres";
-$string['addstudent'] = "Voeg student by";
-$string['addteacher'] = "Voeg onderwyser by";
-$string['admin'] = "Admin";
-$string['adminhelpaddnewuser'] = "Skep nuwe gebruiker rekening met die hand";
-$string['adminhelpassignadmins'] = "Admins kan enige iets doen en enige plek gaan";
-$string['adminhelpassigncreators'] = "Kursus skeppers kan kursusse skep en klas gee in die kursus";
-$string['adminhelpassignstudents'] = "Gaan in 'n kursus in en voeg studente by vanaf die admin kieslys";
-$string['adminhelpassignteachers'] = "Vind 'n kursus en gebruik die ikoon om onderwysers by te voeg";
-$string['adminhelpauthentication'] = "Jy kan interne gebruiker rekeninge gebruik of 'n eksterne databasis gebruik";
-$string['adminhelpconfiguration'] = "Konfigureer hoe die webblad lyk en werk";
-$string['adminhelpconfigvariables'] = "Konfigureer veranderlikes wat die algemene werking van die webblad affekteer";
-$string['adminhelpcourses'] = "Defineer kursusse, kategorië en voeg mense by ";
-$string['adminhelpedituser'] = "Lees deur die lys van gebruiker rekeninge en redigeer enige van die rekeninge";
-$string['adminhelplanguage'] = "Om die huidige taal pakket te evalueer en te redigeer";
-$string['adminhelplogs'] = "Lees deur al die aktiwiteite op die webblad";
-$string['adminhelpmanagedatabase'] = "Kry direkte toegang tot databasis (wees versigtig!)";
-$string['adminhelpmanagemodules'] = "Bestuur geinstalleerde modules en hulle stellings";
-$string['adminhelpsitefiles'] = "Om algemene lêers te publiseer of om eksterne rugsteune op te laai";
-$string['adminhelpsitesettings'] = "Defineer hoe die voorblad van die webblad lyk";
-$string['adminhelpthemes'] = "Kies hoe die webblad lyk (kleur, letters ens.)";
-$string['adminhelpusers'] = "Definieer jou gebruikers en stel geldigheidsvasstelling op";
-$string['administration'] = "Administrasie";
-$string['administrator'] = "Administrateur";
-$string['administrators'] = "Administrateurs";
-$string['again'] = "weer";
-$string['all'] = "Alle";
-$string['alldays'] = "Alle dae";
-$string['allfieldsrequired'] = "Alle velde word benodig";
-$string['alllogs'] = "Alle logs";
-$string['allow'] = "Laat toe";
-$string['allowguests'] = "Die kursus laat gaste toe";
-$string['allownot'] = "Moenie toelaat nie";
-$string['allparticipants'] = "Alle deelnemers";
-$string['alphanumerical'] = "Kan slegs alfabeties letters of nommers gebruik";
-$string['alreadyconfirmed'] = "Registrasie is reeds bevestig";
-$string['answer'] = "Antwoord";
-$string['areyousuretorestorethis'] = "Is jy seker?";
-$string['areyousuretorestorethisinfo'] = "Later in die proses kan jy besluit of jy die rugsteun by 'n bestaande kursus wil voeg of 'n nuwe kursus wil skep.";
-$string['assessment'] = "Evaluasie";
-$string['assignadmins'] = "Voeg admins by";
-$string['assigncreators'] = "Voeg kursus skeppers by";
-$string['assignstudents'] = "Skryf studente in ";
-$string['assignstudentsnote'] = "Let Wel: dit mag dalk nie nodig wees om die bladsy te gebruik nie omdat die studente self kan inskryf by die kursus.";
-$string['assignstudentspass'] = "Al wat jy hoef te doen is om die studente te laat weet van die registrasie sleutel vir die kursus, die sleutel is huidiglik: '\$a'";
-$string['assignteachers'] = "Voeg onderwysers by";
-$string['authentication'] = "Geldigheidsvastelling";
-$string['autosubscribe'] = "Forum auto-inskryf";
-$string['autosubscribeno'] = "Nee: moet my nie outomaties inskryf by die forum nie";
-$string['autosubscribeyes'] = "Ja: as ek pos, skryf my in by die forum";
-$string['availability'] = "Beskikbaarheid";
-$string['availablecourses'] = "Beskikbare kursusse";
-$string['backup'] = "Rugsteun";
-$string['backupdate'] = "Rugsteun Datum";
-$string['backupdetails'] = "Rugsteun Details";
-$string['backupfilename'] = "rugsteun";
-$string['backupfinished'] = "Rugsteun suksesvol";
-$string['backupnameformat'] = "%%Y%%m%%d-%%H%%M";
-$string['backuporiginalname'] = "Rugsteun Naam";
-$string['backupversion'] = "Rugsteun Versie";
-$string['cancel'] = "Kanselleer";
-$string['categories'] = "Kursus Kategorieë";
-$string['category'] = "Kategorie";
-$string['categoryadded'] = "Die kategorie '\$a' was bygesit";
-$string['categorydeleted'] = "Die kategorie '\$a' was uitgewis";
-$string['categoryduplicate'] = "'n Kategorie genaamd '\$a' bestaan reeds!";
-$string['changedpassword'] = "Wagwoord - verander.";
-$string['changepassword'] = "Verander wagwoord";
-$string['changessaved'] = "Veranderinge - gestoor";
-$string['checkingbackup'] = "Evalueer rugsteun";
-$string['checkingcourse'] = "Evalueer kursus";
-$string['checkinginstances'] = "Evalueer instansies";
-$string['checkingsections'] = "Evalueer seksies";
-$string['checklanguage'] = "Toets taal";
-$string['choose'] = "Kies";
-$string['choosecourse'] = "Kies 'n kursus";
-$string['chooselivelogs'] = "Of kyk na huidige aktiwiteite";
-$string['chooselogs'] = "Kies die logs wat jy wil sien";
-$string['choosetheme'] = "Kies tema";
-$string['chooseuser'] = "Kies 'n gebruiker";
-$string['city'] = "Stad/dorp";
-$string['cleaningtempdata'] = "Maak temp data skoon";
-$string['closewindow'] = "Maak die venster toe";
-$string['comparelanguage'] = "Vergelyk en redigeer huidige taal";
-$string['complete'] = "Klaar";
-$string['configcountry'] = "As jy 'n land hier stel, dan sal die land as verstek waarde gebruik word met nuwe gebruiker rekeninge. As gebruikers 'n land MOET kies, los die veld oop.";
-$string['configdebug'] = "As jy die aansit, dan sal PHP se 'error_reporting' vermeerder sodat meer waarskuwings gedruk word, dit is slegs nuttig vir ontwikkelaars.";
-$string['configerrorlevel'] = "Kies die hoeveelheid PHP waarskuwings wat vertoon moet word. Normaal is gewoonlik die beste keuse.";
-$string['configframename'] = "As jy Moodle in 'n web raam sit, sit die naam van die raam hier. Andersins los die waarde as '_top'";
-$string['configgdversion'] = "Sê watter GD versie is geinstalleer. Die versie wat getoon word is outomaties vasgestel, moenie dit verander tensy sy rerig weet wat jy doen nie.";
-$string['confightmleditor'] = "Kies of gebruikers die ingeslote HTML redigeerder mag gebruik of nie. As jy dit toelaat sal die redigeerder slegs verskyn as dit versoenbaar is met die 'browser' (IE 5.5 of beter). Gebruikers kan ook kies om dit nie te gebruik nie.";
-$string['configidnumber'] = "Die opsie spesifiseer of (a) Die Gebruiker nie vir 'n ID gevra sal word nie, (b) Gebruikers word gevra vir 'n ID maar kan dit oop los, of (c) Gebruikers word gevra vir 'n ID en kan dit nie oop los nie. As 'n ID gegee word sal die ID in die Gebruiker se profiel vertoon word.";
-$string['configintro'] = "Op die bladsy kan jy konfigurasie veranderlikes spesifiseer wat Moodle behoorlik sal laat funksioneer op jou bediener. Moenie te veel bekommer oor die veranderlikes nie - die verstek waardes werk gewoonlik en jy kan altyd later terug kom na die bladsy om veranderinge te maak.";
-$string['configintroadmin'] = "Op die bladsy skep jy die hoof administrateur rekening wat totalle beheer het oor die web blad. Gee dit 'n veilige gebruikersnaam en wagwoord en ook 'n geldige email adres. Jy kan nog admin rekeninge later skep.";
-$string['configintrosite'] = "Die bladsy konfigureer die voor blad van die nuwe werf. Jy kan enige tyd terug kom en die stellings verander deur die 'Werf Verstellings' skakels op die hoof blad(home page) te gebruik.";
-$string['configlang'] = "Kies 'n verstek taal vir die werf. Gebruikers kan later self die stelling verander.";
-$string['configlangdir'] = "Meeste tale word van links na regs geskryf, maar party soos Hebreeus word van regs na links geskryf.";
-$string['configlanglist'] = "Los dit oop om gebruikers in staat te stel om enige taal te kies wat saam met Moodle geinstalleer word. Verkort die lys deur taal kodes in te tik, sit 'n komma tussen elke kode (byvoorbeeld: en,es_es,fr,it)";
-$string['configlangmenu'] = "Kies of 'n algemene taal lys op die hoof blad vertoon moet word, 'login' bladsy ens. Die gebruiker sal steeds in staat wees om 'n taal te kies in sy eie profiel.";
-$string['configlocale'] = "Kies 'n lokaliteit - dit sal die formaat en taal van datums beïnvloed . Die lokaliteit moet op jou bedryfstelsel geinstalleer word. (byvoorbeeld: en_US of es_ES). As jy nie weet wat om te kies nie - los dit oop.";
-$string['configloglifetime'] = "Dit spesifiseer hoe lank jy 'logs' hou oor gebruiker aktiwiteit. 'Logs' ouer as dit word outomaties uitgevee. Dit is die beste om die 'logs' vir so lank as moontlik te hou, ingeval jy dit benodig, maar as jou bediener baie besig is, maak die 'logs' leef tyd korter.";
-$string['configlongtimenosee'] = "As studente lank laas by die werf was word hulle inskrywings outomaties gekanselleer. Die waarde spesifiseer die tyd limiet.";
-$string['configmaxeditingtime'] = "Dit spesifiseer hoe lank tyd mense het om forum post, joernaal inskrywings ens te redigeer. Gewoonlik is 30 minute 'n goeie waarde.";
-$string['configproxyhost'] = "As die <B>bediener</B> 'n instaan bediener benodig (soos 'n 'firewall') om toegang te verkry tot die internet, gee die instaan bediener naam en poort hier. Andersins los dit oop.";
-$string['configsecureforms'] = "Moodle kan 'n addisionele vlak van sekuriteit gebruik as data vanaf web forms ontvang word. As dit aangesit is word die 'browser' se HTTP_REFERER nagegaan teen die huidige adres. In 'n paar gevalle kan dit probleme veroorsaak by gebruikers wat firewalls gebruik (eg Zonealarm)wat gekonfigureer is om HTTP_REFERER weg te vat by web verkeer. Simtome is om 'vas te sit' op 'n vorm. As jou gebruiker die probleem ondervind met 'login page' (byvoorbeeld) sit die stelling af.";
-$string['configsessiontimeout'] = "As mense wat op die bladsy ingeteken is, stil is vir 'n lang tyd (laai geen bladsye), dan word hulle outomaties uitgeteken (sessie word geeindig). Die veranderlike spesifiseer hoe lank voor hulle uitgeteken word.";
-$string['configslasharguments'] = "Lêers (prente, dokumente ens.) word voorsien via 'n skrip wat 'slash arguments' gebruik(die tweede opsie hier). Die metode laat lêers toe om voorlopig geberg te word op 'n web 'browser', instaan bediener ens. Maar party PHP bedieners laat nie die metode toe nie, as jy probleme ondervind om opgelaaide lêers en prente te sien(soos gebruiker foto's), stel die veranderlike na die eerste opsie";
-$string['configsmtphosts'] = "Gee die volle naam van die lokale SMTP bediener wat Moodle moet gebruik om pos te stuur (soos 'mail.a.com' of 'mail.a.com;mail.b.com'). As jy dit oop los sal Moodle die verstek PHP metode gebruik om pos te stuur.";
-$string['configsmtpuser'] = "Indien jy SMTP bediener gebruik, en die bediener gebruik geldigheidssvastelling, sit dan die gerbruikersnaam en wagwoord hier.";
-$string['configteacherassignteachers'] = "Mag gewone onderwysers nog onderwysers aanwys binne in die kursusse waar hulle klas gee? As die stelling 'Nee' is kan slegs kursus skeppers en admins onderwysers aanwys.";
-$string['configunzip'] = "Waar is jou 'unzip' program (Slegs Unix, optioneel). As dit gespesifiseer is sal die program gebruik word om gekompakteerde argiewe op die bediener oop te maak. As jy dit oop los sal Moodle interne roetines gebruik.";
-$string['configuration'] = "Konfigurasie";
-$string['configvariables'] = "Konfigureer veranderlikes";
-$string['configwarning'] = "Wees versig om die stellings te verander - vreemde waardes kan probleme skep.";
-$string['configzip'] = "Waar is jou 'zip' program (Slegs Unix, optioneel). Indien gespesifiseer, sal die program gebruik word om 'zip' argiewe op die bediener te skep. As jy dit oop los sal Moodle interne roetines gebruik.";
-$string['confirmed'] = "Jou registrasie is bevestig";
-$string['confirmednot'] = "Jou registrasie is nog nie bevestig nie!";
-$string['continue'] = "Gaan voort";
-$string['cookiesenabled'] = "'Cookies' moet aangesit wees in jou 'browser'";
-$string['copy'] = "kopieer";
-$string['copyingcoursefiles'] = "Kopieer kursus lêers";
-$string['copyinguserfiles'] = "Kopieer gebruiker lêers";
-$string['copyingzipfile'] = "Kopieer 'zip' lêers";
-$string['copyrightnotice'] = "Kopiereg kennisgewing";
-$string['country'] = "Land";
-$string['course'] = "Kursus";
-$string['courseavailable'] = "Die kursus is beskikbaar aan studente";
-$string['courseavailablenot'] = "Die kursus is nie beskikbaar vir studente nie";
-$string['coursebackup'] = "Kursus Rugsteun";
-$string['coursecategories'] = "Kursus kategorië";
-$string['coursecategory'] = "Kursus kategorie";
-$string['coursecreators'] = "Kursus skeppers";
-$string['coursefiles'] = "Kursus lêers";
-$string['courseformats'] = "Kursus formaat";
-$string['coursegrades'] = "Kursus punte";
-$string['courseinfo'] = "Kursus inligting";
-$string['courserestore'] = "Kursus herstel";
-$string['courses'] = "Kursusse";
-$string['courseupdates'] = "Kursus veranderinge";
-$string['create'] = "Skep";
-$string['createaccount'] = "Skep my nuwe rekening";
-$string['createfolder'] = "Skep 'n lêergids in \$a";
-$string['createuserandpass'] = "Skep 'n nuwe gerbuikersnaam en wagwoord om mee in te teken";
-$string['createziparchive'] = "Skep nuwe 'zip' argief";
-$string['creatingcategoriesandquestions'] = "Skep kategorië en vrae";
-$string['creatingcoursemodules'] = "Skep kursus modules";
-$string['creatinglogentries'] = "Skep 'log' inskrywings";
-$string['creatingnewcourse'] = "Skep nuwe kursus";
-$string['creatingscales'] = "Skep skale";
-$string['creatingsections'] = "Skep seksies";
-$string['creatingtemporarystructures'] = "Skep tydelike strukture";
-$string['creatingusers'] = "Skep gebruikers";
-$string['creatingxmlfile'] = "Skep XML lêers";
-$string['currentcourseadding'] = "Voeg data by huidige kursus";
-$string['currentcoursedeleting'] = "Wis huidige kursus uit";
-$string['currentlanguage'] = "Huidige taal";
-$string['currentlocaltime'] = "jou huidige lokale tyd";
-$string['currentrelease'] = "Huidige vrystelling inligting";
-$string['currentversion'] = "Huidige vrystelling";
-$string['databasechecking'] = "Moodle word opgegradeer van \$a->oldversion na \$a->newversion...";
-$string['databasesetup'] = "Jou databasis word opgestel";
-$string['databasesuccess'] = "Databasis opgradeering was suksesvol";
-$string['databaseupgradebackups'] = "Rugsteun weergawe is nou \$a";
-$string['databaseupgrades'] = "Databasis word opgegradeer";
-$string['day'] = "dag";
-$string['days'] = "dae";
-$string['defaultcoursefullname'] = "Kursus Naam 101";
-$string['defaultcourseshortname'] = "KN101";
-$string['defaultcoursestudent'] = "Student";
-$string['defaultcoursestudents'] = "Studente";
-$string['defaultcoursesummary'] = "Skryf 'n kort en interessante paragraaf wat handel oor die kursus hier";
-$string['defaultcourseteacher'] = "Onderwyser";
-$string['defaultcourseteachers'] = "Onderwysers";
-$string['delete'] = "Uitwis";
-$string['deletecheck'] = "Vee \$a uit?";
-$string['deletecheckfiles'] = "Is jy seker jy wil die lêers uitwis?";
-$string['deletecheckfull'] = "Is jy seker jy wil \$a heeltemal uitwis?";
-$string['deletecheckwarning'] = "Jy gaan die volgende lêers uitwis";
-$string['deletecompletely'] = "Wis heeltemal uit";
-$string['deletecourse'] = "Wis kursus uit";
-$string['deletecoursecheck'] = "Is jy seker jy wil die kursus en al die data wat dit bevat uitwis?";
-$string['deleted'] = "Uitgewis";
-$string['deletedactivity'] = "\$a uitgewis";
-$string['deletedcourse'] = "\$a is heeltemal uitgewis";
-$string['deletednot'] = "Kon nie \$a uitwis nie!";
-$string['deletingcourse'] = "\$a word uitgewis";
-$string['deletingexistingcoursedata'] = "Wis bestaande kursus data uit";
-$string['deletingolddata'] = "Wis ou data uit";
-$string['department'] = "Departement";
-$string['description'] = "Beskrywing";
-$string['displayingfirst'] = "Slegs die eerste \$a->count \$a->things word vertoon";
-$string['displayingrecords'] = "Vertoon \$a rekords";
-$string['displayingusers'] = "Vertoon gebruikers \$a->start tot \$a->end";
-$string['documentation'] = "Moodle Dokumentasie";
-$string['donotask'] = "Moenie vra nie";
-$string['downloadexcel'] = "Laai af in Excel formaat";
-$string['downloadtext'] = "Laai af in teks formaat";
-$string['doyouagree'] = "Het jy die voorwaardes gelees en verstaan jy dit?";
-$string['edit'] = "Redigeer \$a";
-$string['editcoursesettings'] = "Redigeer kursus stellings";
-$string['editinga'] = "Redigeer 'n \$a";
-$string['editmyprofile'] = "Redigeer profiel";
-$string['editsummary'] = "Redigeer opsomming";
-$string['editthisactivity'] = "Redigeer die aktiwiteit";
-$string['editthiscategory'] = "Redigeer die kategorie";
-$string['edituser'] = "Redigeer gebruiker rekeninge";
-$string['email'] = "Email adres";
-$string['emailconfirm'] = "Bevestig jou rekening";
-$string['emailconfirmation'] = "Hallo \$a->firstname, 'n Nuwe rekening is aangevra vanaf '\$a->sitename' wat jou email adres gebruik. Om die rekening te bevestig gaan na die web adres: \$a->link In meeste programe sal dit as 'n blou skakel vertoon word waarop jy slegs hoef te klik. As dit nie werk nie,sny die adres uit en plak dit in die adres lyn bo aan jou 'browser'. As jy hulp nodig het kontak die blad administrateur, \$a->admin";
-$string['emailconfirmationsubject'] = "\$a: rekening bevestiging";
-$string['emailconfirmsent'] = " <P>'n Email is veronderstel om gestuur te wees na jou adres - <B>\$a</B> <P>Dit bevat maklike instruksies om jou registrasie te voltooi. <P>As jy probleme ondervind, kontak die blad administrateur.";
-$string['emaildisplay'] = "Email vertoning";
-$string['emaildisplaycourse'] = "Laat slegs lede van my kursus toe om my adres te sien";
-$string['emaildisplayno'] = "Steek my email adres weg van almal";
-$string['emaildisplayyes'] = "Laat almal toe om my email adres te sien";
-$string['emailexists'] = "Die email adres is klaar geregistreer.";
-$string['emailformat'] = "Email formaat";
-$string['emailmustbereal'] = "NB: die email adres moet geldig wees";
-$string['emailpasswordconfirmation'] = "Hallo \$a->firstname, iemand(moontlik jyself) het 'n nuwe wagwoord aangevra vir jou rekening op '\$a->sitename'. Om dit te bevestig en 'n nuwe wagwoord via email te ontvang gaan na die volgende web adres \$a->link In meeste programe sal dit as 'n blou skakel vertoon word waarop jy slegs hoef te klik. As dit nie werk nie,sny die adres uit en plak dit in die adres lyn bo aan jou 'browser'. As jy hulp nodig het kontak die blad administrateur, \$a->admin";
-$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = "\$a: verander wagwoord bevestiging";
-$string['emailpasswordconfirmsent'] = "'n Email is veronderstel om gestuur te wees na jou adres - <b>\$a</b>. <p>Dit bevat maklike instruksies om jou wagwoord verandering te bevestig. <P>As jy probleme ondervind, kontak die blad administrateur.";
-$string['emailpasswordsent'] = "Dankie dat jy die verandering van jou wagwoord bevestig het. <p>'n Email wat jou nuwe wagwoord bevat is gestuur na <b>\$a->email</b>. <p>Die nuwe wagwoord was outomaties gegenereer - jy kan jou wagwoord verander na iets wat makliker is om te onthou. <a href=\$a->link> Verander jou wagwoord hier</a>";
-$string['enrolmentconfirmation'] = "Jy gaan jou self inskryf as 'n lid van die kursus. <br/> Is jy seker jy wil dit doen?";
-$string['enrolmentkey'] = "Registrasie sleutel";
-$string['enrolmentkeyfrom'] = "Die kursus benodig 'n 'registrasie sleutel' - 'n eenmalige<br /> wagwoord wat voorsien moet word deur \$a";
-$string['enrolmentkeyhint'] = "Die registrasie sleutel is nie korrek nie, probeer aseblief weer<br /> (Leidraad: dit begin met '\$a')";
-$string['entercourse'] = "Klik om by die kursus in te gaan";
-$string['enteremailaddress'] = "Sleutel jou email adres in om jou wagwoord te verander,jou nuwe wagwoord sal na jou gestuur word via email.";
-$string['error'] = "Fout";
-$string['errortoomanylogins'] = "Jammer, jy het die aantal inskrywings probeerslae oorskry. Maak jou 'browser' toe en begin weer.";
-$string['existing'] = "Bestaande";
-$string['existingadmins'] = "Bestaande administrateurs";
-$string['existingcourse'] = "Bestaande kursus";
-$string['existingcourseadding'] = "Voeg data by bestaande kursus";
-$string['existingcoursedeleting'] = "Wis bestaande kursus uit";
-$string['existingcreators'] = "Bestaande kursus skeppers";
-$string['existingstudents'] = "Ingeskryfde studente";
-$string['existingteachers'] = "Bestaande onderwysers";
-$string['feedback'] = "Terugvoer";
-$string['filemissing'] = "\$a is verlore";
-$string['files'] = "Lêers";
-$string['filesfolders'] = "Lêers/lêergidse";
-$string['filloutallfields'] = "Vul al die velde in op die vorm";
-$string['findmorecourses'] = "Vind nog kursusse...";
-$string['firstname'] = "Noem naam";
-$string['firsttime'] = "Is dit jou eerste keer hier?";
-$string['followingoptional'] = "Die volgende items is optioneel";
-$string['followingrequired'] = "Die volgende items moet ingevul word";
-$string['forgotten'] = "Het jy jou gebruikersnaam en wagwoord vergeet?";
-$string['format'] = "Formaat";
-$string['formathtml'] = "HTML formaat";
-$string['formatplain'] = "Gewone teks formaat";
-$string['formatsocial'] = "Sosiale formaat";
-$string['formattext'] = "Moodle auto-formaat";
-$string['formattexttype'] = "Formatering";
-$string['formattopics'] = "Onderwerp formaat";
-$string['formatweeks'] = "Weeklikse formaat";
-$string['formatwiki'] = "Wiki formaat";
-$string['from'] = "Vanaf";
-$string['frontpagecategorynames'] = "Vertoon 'n lys van kategorië";
-$string['frontpagecourselist'] = "Vertoon 'n lys van kursusse";
-$string['frontpagedescription'] = "Voorblad beskrywing";
-$string['frontpageformat'] = "Voorblad formaat";
-$string['frontpagenews'] = "Vertoon nuus items";
-$string['fulllistofcourses'] = "Alle kursusse";
-$string['fullname'] = "Voledige naam";
-$string['fullprofile'] = "Volle profiel";
-$string['fullsitename'] = "Volledige web blad naam";
-$string['gd1'] = "GD 1.x is geinstalleer";
-$string['gd2'] = "GD 2.x is geinstalleer";
-$string['gdneed'] = "GD moet geinstalleer wees om die grafiek te sien";
-$string['gdnot'] = "GD is nie geinstallleer nie";
-$string['gpl'] = "Copyright (C) 2001-2003 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com) This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";
-$string['grade'] = "Graad";
-$string['grades'] = "Grade";
-$string['guestskey'] = "Laat gaste in met 'n sleutel";
-$string['guestsno'] = "Moenie gaste in laat nie";
</