Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1531 lines (1488 sloc) 65.1 KB
All Fields = "Vše"
Title = Název
Author = Autor
Authors = Autori
Subject = Předmět
Call Number = Signatura
Date = Datum
Advanced = Pokročilé
Login = Přihlásit
Logout = Odhlášení
Username = "Uživatelské jméno"
Barcode Number = "Čárový kód"
Registration expiry date = "Registrace platí do"
Password = Heslo
Your Account = "Můj účet"
Showing = Zobrazuji
of = z
Results for = "výsledků pro"
;by - Autor: ve vysledcich vyhledavani
by = Autor
By = Od autora
published = "z roku"
Published = Vydáno
Search For = Vyhledávat
AND = AND
OR = OR
NOT = NOT
Czech = Česky
English = English
German = Deutsch
Spanish = Español
French = Français
Japanese = Japanese
Dutch = Dutch
Brazilian Portugese = "Brazilian Portugese"
Simplified Chinese = "Simplified Chinese"
Chinese = Chinese
Limit To = "Omezit na"
Language = Jazyk
Format = Formát
Illustrated = Ilustrováno
Has Illustrations = "Obsahuje ilustrace"
Not Illustrated = "Neobsahuje ilustrace"
No Preference = "Na ilustracích nezáleží"
Books = Knihy
Book = Kniha
Journals = Časopisy
Audio = "Zvukové nahrávky"
Videos = Videa
Maps = Mapy
Electronic = "Elektronický zdroj"
Microfilm = Mikrofilmy
Narrow Search = "Zúžit vyhledávání"
Expand Search = "Rozšířit vyhledávání"
Author = Autor
Topic = Téma
Subject Area = "Předmětová oblast"
Genre = Žánr
Era = Období
Geography = Geografie
Next = Další
Prev = Předchozí
Search Tools = "Vyhledávací nástroje"
Get RSS Feed = "Vytvořit RSS"
Email this Search = "Poslat e-mailem"
Add to favorites = "Přidat k oblíbeným"
Cite this = "Vytvořit citaci"
Email this = "Poslat e-mailem"
Email = E-mail
Back to Search Results = "Zpět k výsledkům vyhledávání"
Similar Items = "Podobné jednotky"
Main Author = "Hlavní autor"
Corporate Author = "Korporativní autorství"
Contributors = Přispěvatelé
Other Authors = "Další autoři"
Edition = Vydání
Topics = Témata
Tags = Tagy
Description = Popis
Holdings = Exempláře
Table of Contents = Obsah
Comments = Komentáře
Reviews = Recenze
Staff View = MARC21
Copy = Jednotka
Status = Stav
Due Date = "Vypůjčeno do"
On Reserve = Rezervováno
Location = Umístění
Add = Přidat
Edit = Upravit
Delete = Vymazat
Notes = Poznámky
Your Favorites = "Moje oblíbené"
Your Tags = "Moje tagy"
Your Checked Out Items = "Moje výpůjčky"
Favorites = Oblíbené
Checked Out Items = Výpůjčky
Holds and Recalls = "Rezervace a objednávky"
Fines = Poplatky
Fine = Poplatek
My Fines = "Moje poplatky"
My Holds = "Moje rezervace"
You have no fines = "Nemáte žádné pokuty"
Balance = Bilance
Transaction date = Datum transakce
not_applicable = bez bib. údajů
Profile = Profil
Search Home = "Vyhledávání v katalogu Moravské zemské knihovny"
Search Results = "Výsledky vyhledávání"
More results = "Více výsledků…"
Find = Hledat
Search history = "Historie vyhledávání"
Advanced search = "Pokročilé vyhledávání"
Browse catalog = "Prohlížení katalogu"
Course reserves = "Rezervace kursů"
New items = "Nové jednotky"
Need help? = "Potřebujete poradit?"
Search tips = "Tipy pro vyhledávání"
Ask a librarian = "Zeptejte se knihovníka"
FAQ = "Často kladené dotazy"
Search options = "Možnosti vyhledávání"
Find more = "Najít více"
more = více
Search tips = "Tipy pro vyhledávání"
Help with Searching = "Rady pro vyhledávání"
Help with Search Operators = "Rady pro vyhledávací operátory"
Year of Publication = "Rok vydání"
Series = Edice
Publisher = Vydavatel
Sort = "Seřadit podle"
Located = Umístění
Available = "Dostupný"
On Reserve - Ask at Circulation Desk = "Rezervováno, zeptejte se u výpůjčního pultu"
Volume Holdings = Exempláře
Internet = Internet
Place a Hold = "Požadavek"
Recall This = Zrušit
Most Recent Received Issues = "Nejnovější jednotky"
New Search = "Nové vyhledávání"
Search Within = "Vyhledávání mezi výsledky"
Publication Frequency = Periodicita
Physical Description = "Fyzický popis"
Item Description = "Popis jednotky"
New Title = "Nový název"
Previous Title = "Předchozí název"
Related Items = "Příbuzné jednotky"
Access = Přístup
Summary = Shrnutí
Playing Time = "Doba přehrávání"
Media Format = "Formát média"
Audience = "Cílová skupina"
Awards = Ocenění
Production Credits = "Na produkci se podíleli"
Bibliography = Bibliografie
ISBN = ISBN
ISSN = ISSN
Finding Aid = "Pomůcka pro vyhledávání"
Frequency = Četnosti
Alphabetical = Abecedy
Back to Search Results = "Zpět k výsledkům vyhledávání"
back_to_results_short = "Zpět k výsledkům dotazu"
Supplies Wikipedia = "Poskytuje Wikipedia"
Library items by = "jednotek od"
Choose a Column to Begin Browsing = "Zvolte sloupec k zahájení prohlížení"
By Alphabetical = Abecedně
By Subject Area = "Podle předmětu"
By Topic = "Podle tématu"
By Genre = "Podle žánru"
By Region = "Podle regionu"
By Era = "Podle časového období"
Library User Name = "Uživatelské jméno pro katalog knihovny"
Library Catalog Password = "Heslo pro katalog knihovny"
Library Catalog Profile = "Profil v katalogu knihovny"
To create an account, please fill in = "Pro zřízení svého účtu vyplňte prosím následující informace"
You have no loans = "Nemáte nic vypůjčeno"
Due to = "Vypůjčeno do"
You have no saved resources = "Nemáte uloženy žádné zdroje"
Are you sure you want to delete this? = "Jste si jisti, že toto chcete vymazat?"
Save = Uložit
Create New Account = "Vytvořit nový účet"
Invalid Login, Please try again. = "Neplatné přihlašovací údaje. Prosím, zkuste to znovu."
Cookies are blocked, please check your browser. = "Cookies jsou zablokovány, prosím povolte je ve svém prohlížeči."
Unable to connect to LDAP server. = "Nelze se připojit k LDAP serveru."
Bad response from PatronStatusRequest. = "Chybná odpověď PatronStatusRequest."
Bad response from SC status message. = "Bad response from SC status message."
Unable to connect to SIP2 server. = "Nelze se připojit k SIP2 serveru."
Login Information Cannot be Blank. = "Přihlašovací údaje musí být vyplněny."
Error: Cannot connect to ILS. = "Chyba: Nelze se připojit ke knihovnímu systému."
General Works = "Obecná díla"
Philosophy, Psychology, and Religion = "Filosofie, psychologie a náboženství"
Historical Sciences = "Historie"
World History = "Světová historie"
United States History = "Dějiny USA"
General American History = "Obecné dějiny USA"
Geography, Anthropology, and Recreation = "Geography, Anthropology, and Recreation"
Social Science = "Společenské vědy"
Political Science = Politologie
Law = Právo
Education = Vzdělávání
Music = Hudba
Fine Arts = Umění
Language and Literature = "Jazyk a literatura"
Science = Věda
Medicine = Lékařství
Agriculture = Zemědělství
Technology = Technika
Military Science = Vojenství
Naval Science = "Naval Science"
Library Science = Knihovnictví
Invalid method = "Neplatná metoda"
Multiple Locations = "Více umístění"
Unauthorized = Neautorizován
Error = Chyba
Done = Hotovo
Please, log in. = "Přihlašte se, prosím."
Saved = Uloženo
Not Saved = "Nebylo uloženo"
Browse the Collection = "Prohlížení fondu"
Send e-mail = "Poslat e-mailem"
Invalid Email Address = "Neplatná e-mailová adresa"
This email was sent from = "Tento e-mail byl odeslán z"
Message From Sender = "Zpráva od odesilatele"
Link = Odkaz
Library Catalog Search = "Vyhledávání v katalogu Moravské zemské knihovny"
Library Catalog Record = "Záznam z katalogu Moravské zemské knihovny"
Unknown User = "Neznámý uživatel"
Cannot load library system driver. = "Nelze načíst modul pro připojení ke knihovnímu systému."
New items search = "Vyhledávání novinek"
New items search results = "Výsledky vyhledávání novinek"
Invalid method. Use either describe or search. = "Neplatná metoda. Použijte buď describe nebo search."
Reserves Search = "Vyhledávání rezervací"
Reserves Search Results = "Výsledky vyhledávání rezervací"
Library Web Search = Vyhledávání
You must be logged in first. = "Nejprve se musíte přihlásit."
Add Tag = "Přidat tag"
Record Citations = "Citace záznamu"
Email Record = "Zaslat záznam e-mailem"
Excerpt = Výňatek
First Chapter or Excerpt = "První kapitola nebo výňatek"
Invalid XML = "Neplatné XML"
Cannot Process Place Hold - ILS Not Supported = "Nelze zpracovat požadavek na rezervaci - knihovní systém není podporován"
Incorrect Patron Information = "Neplatné údaje o uživateli"
Cannot find record = "Záznam nelze najít"
Record Does Not Exist = "Záznam neexistuje"
Cannot Process MARC Record = "MARC záznam nelze zpracovat"
Anonymous = Anonym
Save this Record = "Uložit tento záznam"
Unknown Carrier = "Neznámý operátor"
User account = "Uživatelský účet"
User name cannot be blank = "Uživatelské jméno nesmí být prázdné"
Password cannot be blank = "Heslo nesmí být prázdné"
Password does not match = "Heslo nesouhlasí"
This e-mail address is already used = "Tato e-mailová adresa je již používána"
This username is already used = "Toto uživatelské jméno již není k dispozici"
Create a List = "Vytvořit seznam"
My Lists = "Moje seznamy"
Invalid Patron Login = "Neplatné přihlášení uživatele"
My Profile = "Můj profil"
Unknown Help Page = "Neznámá stránka nápovědy"
Browse by Author = "Prohlížení podle autora"
Unknown Author = "Neznámý autor"
No page found = "Stránky nebyla nalezena"
Author Browse = "Prohlížení mezi autory"
Unknown Action = "Neznámá akce"
Cannot Load Action = "Akci nelze načíst"
Regular loan = "Běžná výpůjčka"
floor = podlaží
shelf = regál
Subject = "Předmět"
Institutional Login = "Přihlásit"
Registration = "Registrovat"
add_search = "Přidat vyhledávací pole"
del_search = "Odstranit vyhledávací skupinu"
add_search_group = "Přidat vyhledávací skupinu"
adv_search_label = "Hledat"
search_groups = "Vyhledávací skupiny"
search_match = Shoda
adv_search_all = "Všechna pole"
adv_search_title = Název
adv_search_journaltitle = "Název časopisu"
adv_search_subject = Předmět
adv_search_author = Autor
adv_search_callnumber = Signatura
adv_search_publisher = Vydavatel
adv_search_series = Edice
adv_search_year = "Rok vydání"
adv_search_isn = ISBN/ISSN
adv_search_toc = Obsah
adv_search_udc = MDT
Help with Advanced Search = "Rady k pokročilému vyhledávání"
adv_search_filters = "Použité filtry"
adv_search_select_all = "vybrat vše"
advSearchError_notAdvanced = "Vyhledávání, které chcete upravit, není pokročilé vyhledávání."
advSearchError_noRights = "Bohužel nemáte oprávnění upracovat toto vyhledávání. Možná došlo k automatickému odhlášení po delší nečinnosti."
advSearchError_notFound = "Požadované vyhledávání nebylo nalezeno."
basic_search_keep_filters = "Ponechat mé filtry"
history_delete = Vymazat
history_delete_link = Vymazat
history_empty_search = "Cokoli (prázdný vyhledávací dotaz)"
history_limits = "Aplikované filtry"
history_no_searches = "Přehled vašich vyhledávání je prázdný."
history_purge = "Vymazat neuložená vyhledávání"
history_recent_searches = "Moje nedávná vyhledávání"
history_results = Výsledky
history_save = Uložit?
history_save_link = Uložit
history_saved_searches = "Moje uložená vyhledávání"
history_search = Vyhledávání
history_time = Doba
home_browse = "Prohlížet podle"
nohit_filters = "Vyhledávací filtry jsou v současnosti použity"
nohit_heading = "Žádné výsledky!"
nohit_spelling = "Možná byste měli zkusit použít více variant zápisu."
nohit_prefix = "Moje vyhledávání"
nohit_suffix = "nenalezlo žádné výsledky."
save_search = "Uložit vyhledávání"
save_search_remove = "Vymazat uložené vyhledávání"
search_AND = "AND"
search_OR = "OR"
search_NOT = "NOT"
group_AND = "AND"
group_OR = "OR"
sort_relevance = Relevance
sort_year = "Podle data sestupně"
sort_year asc = "Podle data vzestupně"
sort_callnumber = "Signatura"
sort_author = Autor
sort_title = Název
spell_suggest = "Alternativní vyhledávání"
spell_expand_alt = "Rozšířit vyhledávání"
posted_on = "dne"
top_facet_suffix = "… mezi výsledky."
top_facet_additional_prefix = "Přídavné "
wiki_link = "Získáno z Wikipedie"
Please contact the Library Reference Department for assistance = "Pro pomoc se prosím obraťte na pracovníky knihovny."
An error has occurred = "Ojojoj! Nastala chyba."
Debug Information = "Informace o chybě"
Code = "Kód"
Backtrace = "Backtrace"
Browse the catalog = "Prohlížení katalogu"
Set = Nastavit
Edit this Advanced Search = "Upravit toto pokročilé vyhledávání"
Start a new Advanced Search = "Začít pokročilé vyhledávání"
Start a new Basic Search = "Začít základní vyhledávání"
Your search terms = "Vyhledávané termíny"
Home = "Online katalog"
University Library = "Univerzitní knihovna"
Other Libraries = "Ostatní knihovny"
Journal Articles = "Články z časopisů"
VuFind Administration = "Administrace VuFindu"
Administration = Administrace
Library Resource Finder = "Vyhledávání ve zdrojích knihovny"
System Unavailable = "Aplikace není k dispozici"
The system is currently unavailable due to system maintenance = "Aplikace je momentálně nedostupná z důvodu její údržby"
Please check back soon = "Prosím, zkontrolujte stav za chvíli"
Configuration = "Nastavení"
VuFind Configuration = "Nastavení VuFindu"
Web Site Settings = "Nastavení webových stránek"
This section will need to be customized for your installation = "Tyto údaje musí být nastaveny pro vaši instalaci"
Web Path = "Cesta k webu"
Web URL = "URL webu"
Local Path = "Lokální cesta"
Web Title = "Název webu"
Email Contact = "Kontaktní e-mail"
Web Language = "Jazyk webu"
Locale = "Lokální nastavení"
Theme = Šablona
ILS Connection Settings = "Nastavení připojení k integrovanému knihovnímu systému"
Please set the ILS that VuFind will interact with. Or leave 'Sample' for testing purposes. = "Nastavte prosím integrovaný knihovní systém, s nímž bude VuFind komunikovat. Pro testovací účely ponechte vyplněno 'Sample'."
ILS = "Integrovaný knihovní systém"
Local Database Settings = "Lokální nastavení databáze"
This section needs to be changed to match your installation path and database connection information = "Tyto údaje musí být změněny, aby reflektovaly umístění vaší instalace a informace pro připojení k databázi"
Username = "Uživatelské jméno"
Password = Heslo
Server = Server
Database Name = "Název databáze"
Mail Server = "Poštovní server"
Mail Server Settings = "Nastavení poštovního serveru"
This section should not need to be changed = "Tyto údaje nemusí být měněny"
Mail Port = "Port pro poštovní server"
Book Cover = Obálka
Book Cover Settings = "Nastavení obálek knih"
Book Covers are Optional. You can select from Syndetics, Amazon or Google Books = "Obálky knih jsou volitelné. Můžete vybrat poskytovatele mezi Syndetics, Amazon nebo Google Books"
Provider = Poskytovatel
Account ID = "ID účtu"
Book Reviews Settings = "Nastavení knižních recenzí"
Book Reviews are Optional. You can select from Syndetics or Amazon = "Recenze knih jsou volitelné. Můžete vybrat poskytovatele mezi Syndetics a Amazon"
LDAP Server Settings = "Nastavení LDAP serveru"
LDAP is optional. With this disabled authentication will take place in the local database = "LDAP je volitelné. Pokud je nastaveno, autentikace bude probíhat v lokální databázi"
LDAP Server = "LDAP Server"
LDAP Port = "Port LDAP"
LDAP Base DN = "Základ LDAP DN"
COinS Settings = "Nastavení COinS"
This section can be changed to create a COinS identifier = "Tyto údaje mohou být změněny pro vytváření COinS identifikátoru"
Identifier = Identifikátor
OAI Server Settings = "Nastavení OAI serveru"
This section can be changed to create an OAI identifier = "Tyto údaje mohou být změněny pro vytvoření OAI identifikátoru"
OpenURL Link Resolver Settings = "Nastavení resolveru OpenURL odkazů"
OpenURL Link Resolver is Optional = "Resolver OpenURL odkazů je volitelný"
Link Resolver URL = "URL resolveru odkazů"
Elevated Words = "Posílené termíny"
Elevated Terms Configuration = "Nastavení posílených termínů"
Elevated terms are terms that have a more important meaning. These words will make matching records match higher in the results = "Posílené termíny jsou vyhledávací termíny, které mají větší váhu. Záznamu obsahující taková slova se budou nacházet výše mezi výsledky řazenými podle relevance"
Term = Termín
Record IDs = "ID záznamů"
Record ID = "ID záznamu"
You are viewing the file at = "Prohlížíte soubor umístěný na"
Protected Words = "Chráněná slova"
Protected Words Configuration = "Nastavení chráněných slov"
The Protected Words are a list of words that will prevent VuFind from using word stemming on. = "Chráněná slova tvoří seznam slov, na nichž VuFind neprovádí zkracování."
Stop Words = "Nevyhledávané výrazy"
Stop Words Configuration = "Nastavení nevyhledávaných výrazů"
The Stop Words are a list of words that VuFind will ignore when a user searches for the term. Each word should be on a new line. = "Nevyhledávané výrazy představují seznam slov, která budou při vyhledávání ignorována. Každý výraz by měl být uveden na samostatném řádku."
Synonyms = Synonyma
Synonyms Configuration = "Nastavení synonym"
Synonyms are words that have the same meaning. = "Synonyma jsou slova, která mají stejný význam."
Mappings work by either assignment or grouping. = "Jejich mapování je založení buď na přiřazení nebo seskupování."
Assignment works just like a translation, for example: = "Přiřazení funguje přesně jako překlad, například:"
Grouping allows each term to have a match on any other term in the group, for example: = "Seskupování vyjadřuje, že význam výrazu je shodný s výrazy termínů ve skupině, například:"
Delete Suppressed = "Smazat zrušené"
Bibliographic Index = "Bibliografický index"
Record Count = "Počet záznamů"
Optimized = "Optimalizováno"
Start Time = "Čas zahájení"
Last Modified = "Naposledy změněno"
Uptime = Uptime
Authority Index = "Index autorit"
Usage Statistics Index = "Index statistik využívání"
Statistics = Statistiky
General Configuration = "Hlavní nastavení"
Search Specifications = "Specifikace vyhledávání"
Search Settings = "Nastavení vyhledávání"
Facet Settings = "Nastavení facet"
Record Management = "Správa záznamů"
Add Records = "Přidat záznamy"
Update Authority = "Aktualizovat autority"
Search Targets = "Cíle vyhledávání"
View = Prohlédnout
Record = záznam
Could not load record = "Nelze načíst záznam"
Single Record Operations = "Úpravy samostatného záznamu"
Are you sure? = "Opravdu chcete záznam vymazat?"
Utilities = "Pomocné nástroje"
Delete Suppressed Records = "Smazat zrušené záznamy"
This process will delete any suppressed records from the VuFind Index. = "Tento proces odstraní z indexu VuFindu veškeré zrušené záznamy."
Process Authority Records = "Zpracovat autoritní záznamy"
This process will update all records with the authority records to ensure that the authority data is included in the search index = "Tento proces aktualizuje všechny záznamy s autoritami, aby bylo zajištěno, že autoritní údaje budou zahrnuty do indexu vyhledávání."
File saved successfully = "Soubor byl uložen"
bytes written = "B zapsáno"
Problem saving file = "Chyba při ukládání souboru"
check write permissions on server = "zkontrolujte práva zápisu na serveru"
Executive Summary = "Shrnutí"
Total Searches = "Celkový počet vyhledávání"
0 Hit Searches = "Vyhledávání bez výsledků"
Total Record Views = "Celkový počet prohlídnutých záznamů"
Average Usage = "Průměrné využití"
Per Day = "Za den"
Per Week = "Za týden"
Per Month = "Za měsíc"
Top Search Terms = "Hlavní vyhledáváné výrazy"
No Searches = "Žádná vyhledávání"
Top Records = "Hlavní záznamy"
No Record Views = "Žádná prohlédnutí záznamu"
Usage Summary = "Shrnutí využívání"
Top Browsers = "Hlavní prohlížeče"
Top Users = "Hlavní uživatelé"
close = "zavřít"
Author results for = "Výsledy pro autory"
Popularity = Popularity
By Call Number = "Podle signatury"
MyResearch Help = "MyResearch nápověda"
Help = Nápověda
Sorry, but the help you requested is unavailable in your language. = "Omlouváme se, ale nápověda není k dispozici ve vašem jazyce."
The record you selected is not part of the selected list. = "Zvolený záznam není součástí vybraného seznamu."
The record you selected is not part of any of your lists. = "Zvolený záznam není součástí žádného vašeho seznamu."
You do not have any saved resources = "Nemáte uloženy žádné zdroje."
Your Holds and Recalls = "Moje rezervace a objednávky"
Created = Vytvořeno
Expires = Vyprší
You do not have any holds or recalls placed = "Nemáte žádné rezervace ani objednávky."
In order to establish your account profile, please enter the following information = "Pro zřízení vašeho účtu zadejte prosím následující údaje"
Library Catalog Username = "Uživatelské jméno"
You do not have any items checked out = "Nemáte žádné výpůjčky"
First Name = Jméno
Last Name = Příjmení
Address = Adresa
Phone Number = "Telefonní číslo"
Group = Skupina
Spaces will separate tags. Use quotes for multi-word tags. = "Tagy oddělujte mezerami. Víceslovné tagy uveďte v uvozovkách."
APA Citation = "Citace podle APA"
MLA Citation = "Citace podle MLA"
Warning: These citations may not always be 100% accurate = "Upozornění: Tyto citace nemusí být zcela korektní."
To = Pro
From = Od
Send = Odeslat
Submit = Odeslat
This item is already part of the following list/lists = "Tato jednotka se již nachází v následujícím seznamu/seznamech"
Choose a List = "Vyberte seznam"
My Favorites = "Mé oblíbené"
Create new list = "Vytvořit nový seznam"
or create a new list = "nebo vytvořit nový seznam"
Add a Note = "Přidat poznámku"
Number = Číslo
10-Digit Phone Number = "Desetimístné telefonní číslo"
Select your carrier = "Zvolte svého telefonního operátora"
Error Could not send Message = "Nastala chyba! Zprávu nelze odeslat."
Message Sent = "Zpráva byla odeslána"
Cite = Citovat
Text this = "Zaslat SMS"
Import Record = "Importovat záznam"
Import to = "Importovat do"
No Cover Image = "Obálka není k dispozici"
Cover Image = Obálka
Full description = "Úplný popis"
Bibliographic Details = "Podrobnosti bibliografického záznamu"
Subjects = "Předmět"
Online Access = "Externí odkaz"
Be the first to tag this record = "Buďte první"
Cannot find similar records = "Podobné záznamy nelze najít"
Other Editions = "Další vydání"
Back to Record = "Zpět k záznamu"
Posted by = Od
Be the first to leave a comment = "Buďte první"
Add comment = "Přidat komentář"
No excerpts were found for this record. = "Pro tento záznam nebyly nalezena žádné výňatky."
Holdings details from = "Podrobnosti o jednotce z"
Stars = hvězdiček
Review by = "Recenze z"
No reviews were found for this record = "Pro tento záznam nebyly nalezeny žádné recenze"
Browse By Top Language = "Prohlížení podle hlavních jazyků"
Browse By Top Authors = "Prohlížení podle hlavních autorů"
Browse By Top Topics = "Prohlížení podle hlavních témat"
Browse By Top Genres = "Prohlížení podle hlavních žánrů"
Browse By Top Locations = "Prohlížení podle hlavních umístění"
Browse By Tag = "Prohlížení podle tagů"
set_lang = "Nastavit jazyk"
More options = "Více možností"
Selected = Vybráno
less = méně
for search = "pro vyhledávání"
query time = "doba hledání"
Search = Vyhledávání
Refine Search = "Upřesnit vyhledávání"
Remove Filters = "Odstranit filtry"
Title not available = "Titul není k dispozici"
Loading = "Načítá se"
Get full text = "Získat plný text"
Find New Items = "Najít nové jednotky"
Range = Rozmezí
Yesterday = Včera
Past 5 Days = "Minulých 5 dní"
Past 30 Days = "Minulých 30 dní"
Department = Oddělení
No new item information is currently available. = "Žádné informace o nových jednotkách v současnosti nejsou k dispozici."
Search For Items on Reserve = "Vyhledávání rezervovaných jednotek"
By Course = "Podle kurzu"
By Instructor = "Podle vyučujícího"
By Department = "Podle oddělení"
Reserves = Rezervací
Web = Web
Library Web = "Webové stránky knihovny"
Your search did not match any of the library web pages. = "Vaše vyhledávání nenalezlo žádné webové stránky knihovny."
Catalog Results = "Výsledky z katalogu"
More catalog results = "Více výsledků z katalogu"
See all = "Zobrazit vše"
Did you mean = "Mysleli jste"
Add to list = "Přidat do seznamu"
No Tags, Be the first to tag this record = "Žádné tagy nejsou k dispozici. Buďte první, kdo otaguje tento záznam"
Be the first to leave a comment = "Buďte první, kdo přidá komentář"
Add your comment = "Přidat komentář"
Supplied by Amazon = "Získáno z Amazon.com"
Other Libraries that have this = "Další knihovny, které toto zpřístupňují"
Copies = Jednotky
;<MJ.>
;<added>
Institution = Instituce
Library = Knihovna
Book = Kniha
eBook = E-kniha
;<paticka>
Search Options = "Možnosti hledání"
Search History = "Historie hledání"
Advanced Search = "Pokročilé vyhledávání"
Find More = "Najděte více"
Browse the Catalog = "Prohlížení katalogu"
Course Reserves = "Course Reserves"
New Items = "Nové položky"
Need Help? = "Hledáte pomoc?"
Search Tips = "Tipy pro vyhledávání"
Ask a Librarian = "Zeptejte se knihovníka"
Ask your Library = "Ptejte se knihovny"
FAQs = FAQ
Discarded = "Vyřazeno"
Add Tags = "Přidat tagy"
Author Results for = "Výsledky hledání pro autora"
Author Search Results = "Výsledky hledání pro autora"
Authors Related to Your Search = "Relevantní autoři k vašemu hledání"
Bookmark = "Záložky"
Braille = "Brailovo písmo"
Browse = "Procházet"
Browse for Authors = "Procházet podle autorů"
By Popularity = "Podle popularity"
By Recent = "Nejnovější"
CD = "CD"
Cassette = "Kazeta"
Checked Out = "Půjčeno"
Checkedout = "Výpůjčky"
Course = "Kurz"
DVD = "DVD"
Days = "dnů"
Desired Username = "Vaše uživatelské jméno"
Details = "Detaily"
Displaying the top = "Zobrazuji nejrelevantnější výsledky"
Due = "Půjčeno do"
Email Address = "Emailová adresa"
Email address is invalid = "Emailová adresa je neplatná"
End Page = "Konec stránky"
Export Record = "Exportovat záznam"
Export to = "Exportovat do"
Fee = "Poplatek"
Globe = "Svět"
Go to Standard View = "Standardní pohled"
History = "Uložená vyhledávání"
Holdings at Other Libraries = "Exampláře v jiných knihovnách"
Holds = "Rezervace a objednávky"
ISBN/ISSN = "ISBN/ISSN"
In order to establish you account profile, please enter the following information = "Pro založení vašeho účtu vyplňte následující informace"
Instructor = "Přednášející"
Invalid Recipient Email Address = "Neplatná adresa příjemce"
Invalid Sender Email Address = "Neplatná adresa odesílatele"
Issue = "Ročník"
Journal = "Časopis"
Journal Title = "Jméno časopisu"
Kit = "Souprava"
Library Catalog Search Result = "Výsledky hledání v knihovním katalogu"
List = "Seznam"
Log Out = "Odhlásit"
Manuscript = "Rukopis"
Map = "Mapa"
Message = "Zpráva"
More Summon results = "Více výsledků hledání ze Summon"
Multiple Call Numbers = "Více signatur"
Musical Score = "Hudebnina"
New Item Feed = "Nové knihy"
New Item Search = "Nové dotazy"
New Item Search Results = "Nové výsledky dotazů"
Newspaper = "Noviny"
No Tags = "Žádné tagy"
No citations are available for this record = "Žádné citace nejsou dostupné pro tento záznam"
No library account = "Účet u knihovny není založen"
Password Again = "Zadejte znovu heslo"
Passwords do not match = "Hesla nesouhlasí"
Past = "Minulost"
# FIXME
Photo = "Grafika"
Physical Object = "Fyzický předmět"
Private = "Soukromé"
Public = "Veřejné"
Publication = "Publikace"
Published in = "Publikováno v"
Region = "Region"
Related Author = "Související autoři"
Related Subjects = "Související předměty"
Save Comment = "Uložte komentář"
Sensor Image = ""
Serial = "Seriál"
#FIXME
Slide = "Video"
Software = "Software"
Start Page = "Začít na straně"
Subject Recommendations = "Doporučené předměty"
Suggested Topics = "Doporučená témata"
Summon Results = "Výsledky hledání ze summon"
Table of Contents unavailable = "Tabulka obsahu není dostupná"
Tag = "Tag"
That email address is already used = "Tato emailová adresa je již použita"
That username is already taken = "Toto uživatelské jméno již existuje"
Turkish = "Turecky"
Unknown = "Neznámý"
User Account = "Uživatelský účet"
Username cannot be blank = "Uživatelské jméno musí být vyplněno"
VHS = "VHS"
Video = "Video"
Volume = "Svazek"
You do not have any fines = "Nemáte žádné pokuty"
You must be logged in first = "Musíte se nejprve přihlásit"
Your Fines = "Moje pokuty"
Your Lists = "Moje seznamy"
Your Profile = "Můj profil"
Zip = "zip"
add_favorite_fail = "Přidat k oblíbeným"
add_favorite_prefix =
add_favorite_suffix =
add_list_fail = "Přidání selhalo"
add_other_libraries = "Přidat ostatní knihovny"
add_tag_error = "Při tagování došlo k chybě"
add_tag_note = "Přidat komentář k tagu"
add_tag_success = "Tagování bylo úspěšné"
authentication_error_admin = "Při přihlášení došlo k chybě"
authentication_error_blank = "Vyplňte uživatelské jméno"
authentication_error_denied = "Přistup odmítnut"
authentication_error_invalid = "Neplatné jméno či heslo"
authentication_error_technical = "Při přihlašování došlo k technické chybě"
browse_dewey = "Procházet podle dewey čísel"
browse_lcc = "Procházet podle lcc čísel"
callnumber_abbrev = "Zkratka signatury"
cat_establish_account = "Váš účet"
cat_password_abbrev = "Vaše heslo"
cat_username_abbrev = "Vaše uživatelské jméno"
comment_error_load = "Při získávání komentářů došlo k chybě"
comment_error_save = "Při ukládání komentáře došlo k chybě"
course_reserves_empty_list = "Seznam kurzů je prázdný"
email_failure = "Chyba při odesílání emailu"
email_link = "Odkaz"
email_sending = "Odesílám email"
email_success = "Odeslání emailu bylo úspěšné"
found = "Nalezeno"
fulltext_limit = "Fulltextové omezení"
lightbox_error = "Chyba"
list_access_denied = "Přistup k seznamu odmítnut"
list_edit_name_required = "Jméno seznamu musí být vyplněno"
load_tag_error = "Chyba při načítání tagů"
no_description = "Bez popisu"
nohit_no_filters = "Bez výsledků"
nohit_parse_error = "Syntaktická chyba v dotazu"
nohit_suggest = "Žádné doporučené výsledky"
on_reserve = "Rezervováno"
scholarly_limit = ""
search results of = "Výsledky dotazů pro"
see all = "Zobrazit vše"
sms_failure = "Chyba při odesílání SMS"
sms_phone_number = "Chyba v telefonním čísle"
sms_sending = "Odesílám SMS"
sms_success = "Odeslání SMS bylo úspěšné"
sort_author_author = "autora"
sort_author_relevance = "relevance"
wcterms_broader = "Zůžit"
wcterms_exact = "Přesné"
wcterms_narrower = "Rozšířit "
with filters = "S omezeními"
PutHold = "Zadat požadavek"
; costumization for Aleph
Item is requested. Your request sequence for this item is: = "Jednotka je již požadovaná. Vaše pořadí ve frontě je:"
reservation_item_caution = Upozornění: Od 1.4.2014 je tato služba zpoplatněna částkou 10,-Kč.
Delivery location = Místo pro vyzvednutí / dodání
Last interest date = O rezervaci mám zájem jen do
Comment = Poznámka
Hold request has failed. The reason is= Požadavek o výpůjčku selhal. Důvodem je
start interest date is greater than last interest date = Doba zájmu o vypůjčku je v minulosti.
Patron has already requested this item. = Na tento exemplář byl již vámi zadán požadavek na výpůjčku.
The patron ID is invalid = ID čtenáře je neplatné.
hold_success = Váš požadavek byl zpracován.
Signature = Signatura
signature1 = signatura 1
signature2 = umístění
barcode = čárový kód
Information about item = Informace o jednotce
note = pozn.
no of loans = počet výpůjček
item status = status
due date = půjčeno do
sublibrary = dílčí knihovna
collection = sbírka / doba vyhledání
description = popis
details = detaily
full view = plné zobrazení
holdings = exempláře
Link to aleph = odkaz do alephu
Link to obalky knih = odkaz do obalkyknih.cz
Loan type = Typ výpůjčky
present = prezenční
absent = absenční
no items = žádné dostupné exempláře
No available items = Žádné dostupné exempláře
Hold Request is already on hold shelf. Your cancellation request will be handled by the library. = Požadovaný dokument je již připraven k výpůjčce na rezervačním regálu. Váš požadavek na stornování bude vyřízen knihovnou.
Your cancellation request will be handled by the library. = Váš požadavek na stornování bude vyřízen knihovnou.
Request does not exist = Takový požadavek neexistuje.
Request cancellation failed = Zrušení požadavku na výpůjčku selhalo.
Hold date = Připraveno k vyzvednutí od
in process = vyřizuje se
To place a hold, visit this record. = Toto je přívazek, pro zadání požadavku použijte tento odkaz, který vede na na základní záznam.
Hold = Zadání požadavku
; facets translation
Czech = Čeština
German = Němčina
English = Angličtina
Slovak = Slovenština
Russian = Ruština
Latin = Latina
French = Francouzština
Polish = Polština
Italian = Italština
Undetermined = Neznámý
Hungarian = Maďarština
Spanish = Španělština
Bulgarian = Bulharština
Dutch = Holandština
Ukrainian = Ukrajinština
Ancient Greek = Starořečtina
Romanian = Rumunština
Multiple = Vícejazyčné
Croatian = Chorvatština
Greek = Řečtina
Slovenian = Slovinština
Swedish = Švédština
Hebrew = Hebrejština
Sorbian = Srbština
Portuguese = Portugalština
Serbian = Srbština
Slavic = Slovanština
Danish = Dánština
Arabic = Arabština
Romany = Romština
Chinese = Čínština
Esperanto = Esperanto
Latina = Latina
Tibetan = Tibetština
Korean = Korejština
Japanese = Japonština
Finnish = Finština
Norwegian = Norština
Mongolian = Mongolština
Thai = Thajština
Afrikaans = Afrikánština
Afro-Asiatic = Afroásijské jazyky
Albanian = Albánština
Ancient Egyptian = Starověká egyptština
Armenian = Arménština
Artificial = Umělé jazyky
Belarusian = Běloruština
Catalan = Katalánština
Estonian = Estonština
Georgian = Gruzinština
Icelandic = Islandština
Indo-European = Indoevropské jazyky
Moldavian = Moldavština
Old English = Stará angličtina
Persian = Perština
Scots = Skotština
Amharic = Amharština
Aramaic = Aramejština
Middle High German = Střední horní němčina
Akkadian = Akkadština
Austronesian = Austronéské jazyky
Azerbaijani = Ázerbájdžánština
Basque = Baskičtina
Bengali = Bengálština
Bosnian = Bosenština
Breton = Bretonština
Burmese = Barmština
Chechen = Čečenština
Church slavic = Církevní slovanština
Coptic = Koptština
Creole = Kreolština
Galician = Galicijština
Geez = Klasická etioptština
Hawaiian = Havajština
Hindi = Hindština
Indonesian = Indonéština
Irish = Irština
Kazakh = Kazaština
Kirghiz = Kyrgyzština
Ladino = Ladinština
Lao = Laoština
Latvian = Lotyština
Lithuanian = Litevština
Lower sorbian = Lužická srbština
Macedonian = Makedonština
Malay = Malajština
Pali = Páli
Romansh = Rétorománština
Sanskrit = Sanskrt
Swahili = Svahilština
Syriac = Syrština
Tahitian = Tahitština
Taji = Tádžičtina
Tamil = Tamilština
Turkish = Turečtina
Turkmen = Turkmenština
Upper Sorbian = Lužická srbština
Uzbek = Uzbečtina
Vietnamese = Vietnamština
Walloon = Valonština
Yiddish = Jidiš
Church Slavic = Církevní slovanština
Romansch = Rétorománština
Turecky = Turečtina
Walloon = Valonština
;EBSCO costumization
Catalan; Valencian = Katalánština, Valencinština
Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål = Norština, Bokmål
No linguistic content; Not applicable = Bez lingvistického obsahu
Greek, Modern (1453-) = Řečtina, Novodobý (1453-)
Dutch; Flemish = Holandština, Vlámština
Dutch/Flemish = Holandština/Vlámština
Limburgan; Limburger; Limburgish = Limburština
Filipino; Pilipino = Filipínština
Chamorro = Chamorro
Serbo-Croatian = Srbochorvatština
Aragonese = Aragonština
Rundi = Rundi
Siouan languages = Siuské jazyky
Slavic languages = Slovanské jazyky
Spanish; Castilian = Španělština
Urdu = Urdština
Romanian; Moldavian; Moldovan = Rumunština, Moldavština
Multiple languages = Vícejazyčné
Welsh = Velština
;END EBSCO costumization
date_from = od
date_to = do
bulk_fail = "Chyba"
bulk_noitems_advice = "Nemáte vybranou žádnou položku. Prosím, klikněte na podtržítko vedle položky a zkuste to znova."
clicking delete."bulk_noitems_advice = "Žádné položky nebyly vybrány. Prosím, klikněte na podtržítko vedle položky a zkuste to znova."
fav_delete = "Smazat vybrané oblíbené položky"
fav_delete_deleting = "Vaše oblíbené budou smazány."
fav_delete_fail = "Promiňte, došlo k chybě. Vaše oblíbené nebyly smazány."
fav_delete_missing = "Nějaká data chybí. Vaše oblíbené nebyly smazány."
fav_delete_success = "Vaše oblíbené položky byly smazány."
fav_delete_warn = "Chystáte se smazat tyto oblíbené položky z vašich seznamů - pokud chcete smazat oblíbené jen ze specifického seznamu, prosím, vyberte seznam před kliknutím na smazat."
fav_email_fail = "Promiňte, došlo k chybě. Vaše oblíbené položky nebyly odeslány mailem."
fav_email_missing = "Nějaká data chybí. Vaše oblíbené položky nebyly odeslány mailem."
fav_email_success = "Vaše oblíbené položky byly odeslány mailem jak bylo požadováno."
fav_export = Exportovat oblíbené"
fav_list_delete = "Váš oblíbený seznam byl odstraněn."
fav_list_delete_cancel = "Tento seznam nebyl odstraněn."
fav_list_delete_fail = "Promiňte, ale došlo k chybě. Váš seznam nebyl odstraněn."
edit_list = editovat seznam
delete_list = odstranit seznam
select_page = zvolit vše
email_selected = poslat mailem
delete_selected = smazat vybrané
export_selected = exportovat zvolené
export_success = export byl úspěšný
export_save = uložit export
confirm_delete = "Chcete je smazat?"
confirm_delete_list_text = "Chcete smazat tento seznam?"
confirm_hold_cancel_all_text = "Chcete zrušit všechny vaše současné požadavky?"
confirm_hold_cancel_selected_text = "Chcete zrušit vaše zvolené současné požadavky?"
Confirm = potvrdit
Cancel = storno
Results per page = "Počet výsledků na stránku"
hold_available = "Připraveno pro vyzvednutí"
hold_cancel = "Smazat požadavek"
hold_cancel_all = "Smazat všechny požadavky"
hold_cancel_fail = "Váš požadavek nebyl smazán. Kontaktujte obsluhu pro další asistenci."
hold_cancel_selected = "Smazat vybrané požadavky."
hold_cancel_success = "Váš požadavek byl úspěšně smazán."
hold_cancel_success_items = " požadavků bylo smazáno"
hold_date_invalid = "Zadejte platné datum"
hold_date_past = "Zadejte datum v budoucnosti"
hold_empty_selection = "Nebyly vybrány žádné požadavky"
hold_error_blocked = "Nemáte dostatečná práva k zadání požadavku na tento exemplář."
hold_error_fail = "Váš požadavek selhal. Kontaktujte obsluhu pro další asistenci."
hold_invalid_pickup = "Neplatné místo vyzvednutí. Zkuste to znova."
hold_login = "Přihlašte se"
hold_place = "Zadat požadavek"
hold_place_fail_missing = "Váš požadavek selhal. Některá data chybí. Kontaktujte obsluhu pro další asistenci."
hold_place_success = "Váš požadavek byl vyřízen."
hold_queue_position = "Vaše místo ve frontě"
hold_required_by = "Požadováno do"
hold_success = "Váš požadavek byl úspěšný"
Online = Online zdroj
; costumization for MZK
EOD = Kniha bude pro vás digitalizována jen v případě, že již není chráněna autorskými právy.
absent_loan = volné
present_studium = prezenčně
requested = požadováno
reference_library = příručka
You have no rights to place holds = Nemáte právo zadat požadavek na výpůjčku.
renew_item = "prodloužit"
renew_selected = "prodloužit vybrané"
renew_all = "prodloužit vše"
No of renewals = "Počet prodloužení"
My Favorites = "Moje oblíbené"
date_format_history = "h:i %d. %m. Y"
Web site = Webová stránka
Availability = Dostupnost
signature 2 = Umístění
Switch view to = Přepnout na
Table = tabulka
List = seznam
view already selected = je aktuální pohled
Account = Účet
Login as a guest = Pokračovat bez přihlášení
You are logged as a guest = Jste přihlášen jako host
You can find books ready for you to lend home on the bookshelf number = Své absenční i prezenční výpůjčky (kromě novin a časopisů) přichystané k vyzvednutí naleznete v přízemí na regále číslo
Barcode = Čárový kód
Expire = Registrace platí do
In process_status = Vyřizuje se
S_status = Připraveno
Actions = Akce
Change password = Změnit heslo
Change email address = Změnit emailovou adresu
User = Uživatel
Create new list = Vytvořit nový seznam
TOC = Obsah
Cover = Obálka
Waiting in queue_status = Čeká ve frontě
Returned = Vráceno
Your Checked Out History = Vaše historie výpůjček
Checked Out Items History = Vaše historie výpůjček
Checkedout History = Historie výpůjček
free-stack = volný výběr
available_for_eod = lze objednat v EOD
available_online = dostupné online
Browse Alphabetically = Prohlížet abecedně / Rejstříky
By Title = Podle názvu
By Subject = Podle předmětu
By Author = Podle autora
starting from = od
alphabrowse_matches = počet výsledků
Prev = Předchozí
Next = Následující
Browse the Collection Alphabetically = Abecední prohlížení
items = záznamů
with_selected = s vybranými
Add to Book Bag = přidat do schránky
bookbag_save_selected = uložit
bookbag_email_selected = poslat mailem
bookbag_export_selected = exportovat
bookbag_print_selected = vytisknout
bookbag_delete_selected = smazat
Empty Book Bag = vyprázdnit schránku
items in book bag = záznamů ve schránce
bookbag_full = schránka je plná
bookbag_is_empty = schránka je prázdná
Book Bag = Schránka
email_selected_favorites = poslat zvolené emailem
Export Favorites = exportovat oblíbené
bulk_email_title = záznamy ze schránky
bulk_email_success = záznamy byly odeslány
Link to Aleph = odkaz do Alephu
Card Catalogues = Digitalizované katalogy MZK
TOC = obsah
by keywords = podle klíčových slov
by edition = podle edice
by publisher = podle nakladatele
by author = podle autora
by title = podle názvu
scholarly_limit = akademické články
exclude_newspapers = odstranit noviny
summon_database_recommendations = doporučené databáze
Source = Zdroj
To see a valid version of this norm, visit this record. = Nová (platná) verze normy.
Number of items in book bag = Záznamy ve schránce
Our digitized card catalogues = Lístkový katalog
You may also try = Můžete také zkusit
The Union Catalogue of Masaryk University = Souborný katalog Masarykovy univerzity
The Union Catalogue of the Czech Republic = Souborný katalog ČR
Interlibrary loan = Meziknihovní výpůjční služba
Your interlibrary loan requests = Vaše požadavky na meziknihovní výpůjční službu
Your ILL request has been submitted = Váš požadavek na MVS byl odeslán.
Acquisition Request Form = Zadat požadavek na nákup nové knihy
widen_prefix = Rozšířit vyhledávání na
FAQs = Často kladené otázky
Feedback = Zpětná vazba
bulk_save_success = Záznamy byly úspěšně uloženy
Req. No = Číslo položky
Imprint = Nakladatelské údaje
Periodical article title = Název článku z periodika
Periodical article author = Název autora z periodika
Pickup location = Místo pro vyzvednutí
Requested media = Druh požadavku
Required by = Požadováno do
Interlibrary loans = Meziknihovní výpůjční služba
location = umístění
On Hold Requested = Připraveno k půjčení, požadováno
;Costumization for ExLibris blender
Article = Článek
Review = Recenze
text_resource = Textový zdroj
reference_entry = Elektronický zdroj
conference_proceeding = Sborník
dissertation = Dizertace
video = Video
audio = Audio
Website = Web
Image = Obrázek
legal_document = Právní dokument
articles = Článek
newspaper_articles = Novinový článek
conference_proceedings = Sborník
text_resources = Textový zdroj
books = Kniha
reviews = Recenze
reference_entrys = Elektronický zdroj
media = Média
other = ostatní
legal_documents = Právní dokument
images = Obrázek
websites = Web
peer_reviewed = recenzovaný článek
Electronic Resources = elektronický zdroj
Search also in foreign databases = Hledat i v zahraničních zdrojích
; Formats
Photography = Fotografie
;Aleph - renewing items
renew_fail = Požadavek o prodloužení výpůjčky selhal, důvodem je
renew_success = Výpůjčka byla prodloužena
renew_empty_selection = "Žádné záznamy nebyly vybrané"
Due date cannot be extended = Jednotka je požadovaná jiným čtenářem nebo jste překročili maximální počet prodloužení.
Renew not allowed = Jednotka je požadovaná jiným čtenářem nebo jste překročili maximální počet prodloužení.
Unreturned book after due date, renewing is disabled. = Nevrácená knížka po výpůjční lhůtě, nemůžete prodlužovat výpůjčky.
Your library card will expire in 30 days. Some loans thus can't be renewed. = Platnost vaší karty vyprší do měsíce. Některé výpůjčky proto nelze prodlužovat.
Unreturned book after due date, renewing is disabled. You can't renew items until you return this book. = Nevrácená kniha po výpůjční lhůtě. Nemůžete prodlužovat vaše výpůjčky dokud nevrátíte tuto knihu.
Ills = Meziknihovní výpůjční služba
You do not have any interlibrary loans = Nemáte žádné meziknihovní výpůjčky
Checkedout-History = Historie výpůjček
;Aleph - statuses
On Shelf = volné
lost = ztraceno
present only = prezenčně
reference = příručka
lost - wanted = hledáme, nezvěstné
lost by reader = ztraceno čtenářem
On Hold = připraveno k půjčení
Newspapers and Journals - at the desk = "U pultu ve Studovně novin a časopisů"
;Language facet
No linguistic content = Bez lingvistického obsahu
Holds and Recalls History = Historie rezervací a objednávek
Holds-History = Historie objednávek
Create new list = Vytvořit nový Seznam
Create new ILL request for = Zadat nový požadavek na meziknihovní výpůjčku
Journal/Article = Časopis
On loan until = Půjčeno do
Extended-Hold = Zadání požadavku
Extended-Hold-Status = Výsledek zadání požadavku
request_place_text = Zadání požadavku
Patron has a like copy. = Čtenář má podobný exemplář.
date_newest = Od nejnovějších
delete_selected_favorites = "Odstranit vybrané oblíbené"
no_items_selected = Není vybrána ani jedna položka
user_not_authenticated = Uživatel není přihlášený
adv_search_id = Systémové číslo
MZK catalogue search = MZK katalog - vyhledávání
Add as search engine = Přidat do prohlížeče
date_oldest = Od nejstarších
NewspaperOrJournal = Noviny a časopisy
LawsOrOthers = Zákony a jiné
New acquisitions since = Nové přírustky od
Exclude retroconversion = Je nové knížky (bez retrokonverze)
in = v
Basic Search = Jednoduché vyhledávání
reset = vyčistit
Document type = Typ dokumentu
fav_import_success = Import oblíbených proběhl úspěšně
import_favorites = Importovat oblíbené z Alephu
availability_of = z
NewspaperOrJournal notice = Noviny a časopisy nepůjčujeme domů. Jsou dostupné pouze prezenčně ve Studovně novin a časopisů.
Requested = Požadováno
"On Hold; Requested" = Připraveno; Požadováno
Language_select_all = všechny jazyky
Document type_select_all = všechny typy dokumentů
adv_search_year_no_limits = bez omezení
adv_search_location = Umístění
location / second signature = Umístění / druhá signatura
Print = Tisk
Callnumber = Signatura
PrintFull = Plný záznam pro tisk
PrintShort = Zkrácený záznam pro tisk
Norm = Normy
You must be logged in to comment = Pro přidání komentáře se musíte přihlásit
Conspectus = Tematické vyhledávání
Conspectus category = Téma
Conspectus subcategory = Podkategorie tématu
AddThis = Sdílejte
true = ano
false = ne
Acquisition_range_facet = Přírustky za
Reserve = Rezervovat
Order from stock = Objednat ze skladu
Your acquisition requests = Tipy na nákup
Last update = Poslední aktualizace
Acquisition requests = Tipy na nákup
OPAC new order = Nově zadaný tip na nákup
Acq = Tipy na nákup
facet_base_MZK01 = Hlavní katalog - vše
facet_base_MZK01_33 = Rakouská knihovna
facet_base_MZK01_44 = Německá knihovna
facet_base_MZK01_99 = Anglická knihovna
facet_base_MZK03 = Historický fond - vše
facet_base_MZK03_mzk = Historický fond Moravské zemské knihovny
facet_base_MZK03_znojmo = Historický fond Kláštera dominikánů ve Znojmě
facet_base_MZK03_rajhrad = Historický fond Benediktinského opatství Rajhrad
facet_base_MZK03_trebova = Historický fond Kláštera františkánů v Mor. Třeb.
facet_base_MZK04 = Normy
Logical_Base = Katalogy
Logical_Base_select_all = Všechny katalogy
New acquisitions = Novinky ve fondu
conspectus_categories_all = Vše
Limit by Conspectus subcategory = Omezit podle podkategorie tématu
Patron does not have permission to place a hold request. = Nemáte právo objednávat, protože máte zablokované čtenářské konto. V případě dotazů kontaktujte knihovnu mzk@mzk.cz
; ILL requests
ILL request for monography = Požadavek na meziknihovní výpůjčku knihy
author = autor
additional_authors = další autoři
title = název
publication place = místo vydání
publisher = nakladatel
year of publication = rok vydání
source = zdroj
ILL part of the monography = Informace pro provedení kopie - zadáte-li informace o kapitole, článku nebo části, půjčující knihovna bude moci dodat kopii.
ill_sub_author = autor části
ill_sub_title = název části
ill_sub_pages = strany
ill_sub_note = poznámka
last-interest-date = doba zájmu do
mvs_media = typ požadavku
ILL payment options = Souhlas se zaplacením poplatku
ill type = typ požadavku
ILL request from Czech Republic = Uhradím 50 Kč - mám zájem o dokument pouze z ČR
ILL request from Europe = Uhradím 300 Kč - mám zájem o dokument z Evropy
ILL request from Great Britain or oversea = Uhradím 600 Kč - mám zájem o dokument z GB i ze zámoří
ILL confirmation = Četl(a) jsem výše uvedené stanovisko a souhlasím s dodržováním příslušných omezení a zavazuji se zaplatit zvolený poplatek. Uvědomuji si, že tato objednávka je závazná.
ill_loan = výpůjčka
ill_photocopy = kopie
author is required = vyplňte autora
title is required = vyplňte název
year of publication is required = vyplňte rok vydání
last interest date is required = vyplňte dobu zájmu
ILL Administration information = Administrativní údaje
confirmation is required = souhlas je povinný
ILL author rights restriction = Varování v souvislosti s omezeními autorského zákona
ILL author rights restriction text = Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) - Zákon č. 121/2000 Sb. Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). Rozmnožováním díla se rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla, a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě, za účelem zpřístupňování díla prostřednictvím těchto rozmnoženin. Rozšiřováním originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla v hmotné podobě prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoženině díla, včetně jejich nabízení za tímto účelem. Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo zhotoví na objednávku pro osobní potřebu objednatele tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky. Knihovna si vyhrazuje právo odmítnout přijetí objednávky na kopírování, jestliže by podle jejího názoru vyřízení objednávky porušilo autorský zákon.
ILL request for serial = Požadavek na kopii článku
article title = název časopisu
issue = ročník/svazek
ill_edition = pořadí vydání
ill_series = edice
ill_volume = ročník
ill_source = zdroj informace
Article information = Informace pro provedení kopie - zadáte-li informace o článku, půjčující knihovna bude moci poskytnout kopii
ill_serial_photocopy = kopie - ponechat k vyzvednutí
ill_serial_loan_physical = výpůjčka svazku / čísla
ILL serial request from abroad = Uhradím 100 - 200 Kč dle rozsahu dodané kopie článku - mám zájem o kopii ze zahraničí
ILL serial request from Czech Republic = Uhradím 2 Kč za každou A4 - mám zájem o kopii z ČR
adv_search_barcode = Čárový kód
Items filter by year = Filtrovat podle roku
Items filter by volume = Filtrovat podle ročníku
all = vše
On Hold; Requested = Připraveno k půjčení, požadováno
Hide loaned items = Skrýt vypůjčené jednotky
unlimited = neomezeno
Switch view to table = Přepnout na tabulka
Switch view to list = Přepnout na seznam
All records = "Všechny záznamy"
;Advanced searching - EBSCO costumization
EBSCO Advanced Search = "Pokročilé vyhledávání v zahraničních zdrojích Moravské zemské knihovny"
Linked Full Text = "Plný text"
References Available = "Dostupné s citacemi"
Scholarly (Peer Reviewed) Journals = "Recenzované"
Journal Name = "Název časopisu"
Available in Library Collection = "K dispozici v knihovním fondu"
All = "Vše"
Search modes = "Vyhledávací režimy"
All search terms = "Hledat všechna slova"
Any search terms = "Hledat jakékoliv zadané slovo"
Boolean/Phrase = "Hledat frázi"
SmartText Searching = "Inteligentní vyhledávaní"
Search expanders = "Rozšířit vyhledavání"
Apply related words = "Příbuzná slova"
Also search within the full text of the articles = "Hledat v plném znění článku"
Subject terms = "Předmět"
Search limiters = "Omezit na"
Update = "Aktualizovat"
Source Type = "Typ dokumentu"
Content Provider = "Poskytovatel obsahu"
Ebsco Smart Hint = "Vložte tolik textu na vyhledání, kolik uznáte za vhodné - fráze, věty, odstavce nebo celé strany. Tento mód ovšem vyhledává jen v databázích EBSCO."
Ebsco All Hint = "Při vyhledávání se zadaná slova spojí logickou spojkou AND."
Ebsco Bool Hint = "Při vyhledávání se mezi zadaná slova nevkládají žádné logické spojky. Vyhledávací dotaz se bere jako jedna fráze. Logické spojky můžete explicitně uvést pomocí slov AND, OR, NOT."
Ebsco Any Hint = "Při vyhledávání se zadaná slova spojí logickou spojkou OR."
Ebsco FT Hint = Vyhledá pouze dokumenty, které obsahují plný text či odkaz na něj
Ebsco RV Hint = Vyhledá pouze dokumenty ze zdrojů, které jsou recenzovány (před publikováním si časopis vyžádá recenzi článku od dvou odborníků)
Ebsco FR Hint = Vyhledá pouze dokumenty, které obsahují odkazy na další literaturu.
;Filters - EBSCO costumization
SourceType = "Typ dokumentu"
SubjectEDS = "Předmět"
SubjectGeographic = "Region"
ContentProvider = "Poskytovatel obsahu"
;Document types - EBSCO costumization
Academic Journals = "Akademická periodika"
News = "Zprávy"
Magazines = "Časopisy"
Primary Source Documents = "Primární zdroje dokumentů"
Conference Materials = "Konferenční materiály"
Reports = "Výzkumné zprávy"
Dissertations = "Disertační práce"
Biographies = "Biografie"
Non-Print Resources = "Netextové zdroje"
eBooks = "Elektronické knihy"
Audiobooks = "Audioknihy"
;TODO: Translate publication types
serialPeriodical = "Seriál, časopis"
newspaperArticle = "Novinový článek"
image = "Obraz"
videoRecording = "Videozáznam"
;score = ""
audio = "Zvukový záznam"
map = "Mapa"
book = "Kniha"
;kitObject = ""
academicJournal = "Vědecký časopis"
dissertation = "Disertační práce"
literaryMaterial = "Literární materiál"
tableChart = "Graf, tabulka"
patent = "Patent"
report = "Zpráva"
reference = "Reference"
governmentDocument = "Vládní dokument"
;editorialOpinion = ""
;transcript = ""
review = "Recenze"
biography = "Životopis"
electronicResource = "Elektronický zdroj"
;recommendedReadsList = ""
;pictureBookExtender = ""
;grabAndGo = ""
;featureArticle = ""
;curricularConnection = ""
;bookTalk = ""
;bookDiscussionGuides = ""
awardWinner = "Vítěz ocenění"
;authorReadalike = ""
series = "Série"
ebook = "E-kniha"
audiobook = "Audiokniha"
conference = "Konference"
Poem = "Báseň"
ShortStory = "Novela"
play = "Hra"
unknown = ""
;Detail - EBSCO costumization
TitleAlt = "Alternativní název"
TitleSource = "Zdroj"
TypeDocument = "Typ dokumentu"
Abstract = "Resumé"
AbstractSupplied = "Resumé"
AbstractNonEng = "Resumé neanglicky"
Keyword = "Klíčová slova"
AffiliationAuthor = "Přidružení autora"
AN = "Přírůstkové číslo"
PDF full text = "PDF plný text"
Reference = "Odkaz"
Reference to EBSCO searching = "Odkaz do vyhledávání EBSCO"
Other sources = "Jiné zdroje"
PubInfo = "Vydáno"
PubDate = "Datum"
DatePubCY = "Datum"
PhysDesc = "Fyzický popis"
PubType = "Typ dokumentu"
ArticleType = "Žánr"
AuthorAdditional = "Další autori"
OtherTitles = "Ostatní tituly"
SubjectTerms = "Předmět"
NoteContents = "Poznámka - Obsah"
Note = "Poznámka"
Limiter: References Available = "Omezit na dostupné s citacemi"
Limiter: Linked Full Text = "Omezit na plné texty"
Limiter: Scholarly (Peer Reviewed) Journals = "Omezit na recenzované"
Limiter: Date Published = "Rok vydání"
Search mode = "Vyhledávací režim"
bool = "fráze"
any = "jakékoliv zadané slovo"
smart = "inteligentní"
Ebsco Home Breadcrumb = "Vyhledávaní v zahraničních zdrojích"
EBSCO home head = "Vyhledávaní v zahraničních zdrojích Moravské zemské knihovny"
EBSCO home text1 = "Pro vyhledávání v zahraničních zdrojích použijte horní vyhledávací pole."
EBSCO home text2 = "Pro přepnutí do hledání v katalogu Moravské zemské knihovny klikněte na "
EBSCO home text online catalog = "Online katalog"
EBSCO home text3 = "Zahraniční zdroje jsou licencované elektronické informační zdroje, které Moravská zemská knihovna předplácí. Využívat je může každý registrovaný uživatel knihovny. Seznam aktuálně předplacených databází najdete na "
EBSCO home text library pages = "stránkách knihovny."
EBSCO search = Vyhledávání v zahraničních zdrojích
To view PDF links you have to log in = "Na zobrazení odkazů na plné texty musíte být přihlášen."
;Discovery costumization
Books and more = "Knihy a další"
Library books videos CDs from your local catalog = "Knihy, videa, CD z vašeho lokálního katalogu"
See all results = "Zobrazit všechny výsledky"
Articles and more = "Články a další"
Full-text articles and eBooks from EBSCO host Discovery Services = "Fulltextové články a e-knihy z EBSCO host Discovery Services"
;Mobile theme
Scan Barcode = "Hledat podle EAN"
Back To Favorites = "Zpět k oblíbeným"
Back To CheckedOut = "Zpět k výpujčkám"
Back To Holds = "Zpět k rezervacem a objedná"
Not supported type = "Nepodporovaný typ"
Scan a book please = "Naskenujte knížku prosím"
; ILL requests
ILL request for monography = Požadavek na meziknihovní výpůjčku knihy
author = autor
additional_authors = další autoři
title = název
publication place = místo vydání
publisher = nakladatel
year of publication = rok vydání
source = zdroj
ILL part of the monography = Informace pro provedení kopie - zadáte-li informace o kapitole, článku nebo části, půjčující knihovna bude moci dodat kopii.
ill_sub_author = autor části
ill_sub_title = název části
ill_sub_pages = strany
ill_sub_note = poznámka
last-interest-date = doba zájmu do
mvs_media = typ požadavku
ILL payment options = Souhlas se zaplacením poplatku
ill type = typ požadavku
ILL request from Czech Republic = Uhradím 50 Kč - mám zájem o dokument pouze z ČR
ILL request from Europe = Uhradím 300 Kč - mám zájem o dokument z Evropy
ILL request from Great Britain or oversea = Uhradím 600 Kč - mám zájem o dokument z GB i ze zámoří
ILL confirmation = Četl(a) jsem výše uvedené stanovisko a souhlasím s dodržováním příslušných omezení a zavazuji se zaplatit zvolený poplatek. Uvědomuji si, že tato objednávka je závazná.
ill_loan = výpůjčka
ill_photocopy = kopie
author is required = vyplňte autora
title is required = vyplňte název
year of publication is required = vyplňte rok vydání
last interest date is required = vyplňte dobu zájmu
ILL Administration information = Administrativní údaje
confirmation is required = souhlas je povinný
ILL author rights restriction = Varování v souvislosti s omezeními autorského zákona
ILL author rights restriction text = Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) - Zákon č. 121/2000 Sb. Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). Rozmnožováním díla se rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla, a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě, za účelem zpřístupňování díla prostřednictvím těchto rozmnoženin. Rozšiřováním originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla v hmotné podobě prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoženině díla, včetně jejich nabízení za tímto účelem. Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo zhotoví na objednávku pro osobní potřebu objednatele tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky. Knihovna si vyhrazuje právo odmítnout přijetí objednávky na kopírování, jestliže by podle jejího názoru vyřízení objednávky porušilo autorský zákon.
ILL request for serial = Požadavek na kopii článku
article title = název časopisu
issue = ročník/svazek
ill_edition = pořadí vydání
ill_series = edice
ill_volume = ročník/svazek
ill_issue = číslo
ill_source = zdroj informace
Article information = Informace pro provedení kopie - zadáte-li informace o článku, půjčující knihovna bude moci poskytnout kopii
ill_serial_photocopy = kopie - ponechat k vyzvednutí
ill_serial_loan_physical = výpůjčka svazku / čísla
ILL serial request from abroad = Uhradím 100 - 200 Kč dle rozsahu dodané kopie článku - mám zájem o kopii ze zahraničí
ILL serial request from Czech Republic = Uhradím 2 Kč za každou A4 - mám zájem o kopii z ČR
ill_article_author = autor článku
ill_article_title = název článku
ill_article_pages = strany
ill_article_note = poznámka
payment = platba
PHOTOCOPY (serial) = fotokopie z časopisu
PHOTOCOPY (book) = fotokopie z knihy
LOAN (book) = vypůjčka knihy
Req No. = Číslo požadavku
Price = Cena
; Profile
Password change = Změna hesla
Password change failed, bad password? = Změna hesla selhala, špatné heslo?
Old password = Původní heslo
New password = Nové heslo
New password - repeat = Nové heslo, kontrola
New password is empty = Nové heslo je prázdné!
Password fields do not match or empty = Zadaná hesla se neshodují či jsou prázdná!
Password has been changed = Heslo bylo změněno
Change nickname = Změnit přezdívku
Change email = Změnit email
Nickname change = Změna přezdívky
Nickname = Přezdívka
Email address change = Změna emailové adresy
Email has been changed = Email byl změněn
Nickname has been changed = Přezdívka byla změněna
Nickname change failed, nickname is already used = Změna přezdívky selhala, je již použita
Max nickname length is 20 characters = Maximální povolená délka přezdívky je 20 znaků
Nickname must contain only alphanumeric characters and underscores = Přezdívka musí obsahovat jen malá a velká písmena, čísla a znak podtržítko
New email address = Nová emailová adresa
Nickname is empty = Přezdívka je prázdná
Bad email address = Špatná emailová adresa
Profile-Change = Změna údajů v profilu
CallNumber_recommendation_text = Chcete hledat v signaturách?
barcode_str_mv_recommendation_text = Chcete hledat v čárových kódech?
ISN_recommendation_text = Chcete hledat v ISBN/ISSN?
Loan Department - Ground floor = Půjčovna, přízemí
Newspapers and Journals / 2nd = Studovna periodik a norem, 2.patro
Periodicals and Standards = Studovna periodik a norem, 2. patro
Manusripts and Old Prints Stud = Studovna rukopisů a starých tisků
Processing = Ve zpracování
Binding = Vazba začala
On hold until = Připraveno do
* denotes required fields = * označuje povinná pole
Mobile version = Mobilní verze
delete_empty_selection = nebyli vybrány žádné položky pro smazání
Your Bookings = Rezervace studoven
Bookings = Rezervace studoven
booking_start = začátek
booking_end = konec
Individual study room reservation = Rezervace individuální studovny
Group study room reservation = Rezervace týmové studovny
You do not have any bookings = Nemáte žádné rezervace studoven
Cannot place booking request (item not available for booking) = Jednotku má v daném časovém bloku rezervovanou jiný uživatel.
Online payment of fines = Zaplatit pokuty online