Permalink
Browse files

more words

  • Loading branch information...
1 parent d22a161 commit 120ab8072720aeeb4aa35f257d5cca0896ba956e @moritz committed Oct 21, 2010
Showing with 55 additions and 0 deletions.
  1. +55 −0 data/words-no-de
View
@@ -44,3 +44,58 @@ hvor - wo
store - groß
unnskyld - Entschuldigung
dumt - schade
+å bake - backen
+en bakke - Steigung
+ung - jung
+en sko - Schuh
+et tog - Zug
+å gjenta - wiederholen
+å gi - geben
+ei geit - Ziege
+en kino - Kino
+en kjole - Kleid
+tjukk - dick
+ei sjel - Seele
+ei ski - Ski
+å slepe - schleppen
+ei skjorte - Hemd
+en hverdag - Alltag
+gjerne - gerne
+snart - bald
+et vers - Strophe
+en hjerne - Gehirn
+hvor - wo
+halv - halb
+selv - selber
+sølv - silber
+tolv - zwölf
+kjedelig - langweilig
+lykkelig - glücklich
+hvordan - wie
+hva - was
+å møte - treffen
+en lærer - Lehrer
+å lære - lernen
+å spille - spielen
+også - auch
+at - dass
+en oppgave - Aufgabe
+å skulle - sollen
+å måte - müssen
+å kunne - können
+å burde - sollen (allgemein)
+å ville - wollen
+å spille gitar - Gitarre spielen
+å synge - singen
+å danse - tanzen
+å male - malen
+å kjøre bil - Auto fahren
+å studere - studieren
+å sove - schlafen
+å rydde opp - aufräumen
+å vaske - putzen
+å støvsuge - staubsaugen
+å svømme - schwimmen
+å drikke - trinken
+å vaske opp - spülen
+å go på fest - eine Party besuchen

0 comments on commit 120ab80

Please sign in to comment.