Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
ikony
kostka
Gra.java
README.markdown
README.markdown~

README.markdown

#Gra - Rzut Kostką# To ciekawa i prosta gra. Najpierw należy wybrać kostki którymi chcemy rzucić następnie kliknąć LOSUJ
Mamy ograniczoną ilość rzutów do 3 po wykorzystaniu tego wyskoczy nam komunikat
Czy chesz zagrać jeszcze raz ?
Wystarczy wybrać TAK i ponownie można grać ;)

Jego kod jest bardzo prosty miłej zabawy z jego edycją.

#UPDATE#

wyłączenie opcji Maksymalizacji oraz zmiany rozmiaru okna
dodanie ikonek zmiany ilości rzutow oraz kasowanie najlepszego wyniku
dodanie wprowadzenia imienia gracza - rozróznia płeć przez końcówke imienia 'a'
zmiana wyglądu i ukladu przycisków

pzdr .:M1L05Z:.