Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Commits on Sep 15, 2011
 1. Added .gitignore

  mosra committed Sep 15, 2011
 2. Install missing DLLs.

  mosra committed Sep 15, 2011
Commits on Jan 18, 2010
Commits on Nov 9, 2009
 1. Verze 1.1.

  mosra committed Nov 9, 2009
 2. Procenta s přesností na setiny v modelu nejžhavějších absencí, uprave…

  mosra committed Nov 9, 2009
  …na šířka
  
  sloupců v tabulce, aby se to tam všechno vešlo.
Commits on Oct 28, 2009
 1. Odebrání staré instalace pogramu ve stejném adresáři. I přes to je um…

  mosra committed Oct 28, 2009
  …ožněno
  
  mít nainstalované obě edice programu (každou v jiném adresáři, obě budou
  pracovat se stejnými daty).
 2. Neodsazování vytvořené zálohy / aktualizačního souboru - snižuje jeji…

  mosra committed Oct 28, 2009
  …ch velikost
  
  víc než o polovinu.
 3. Označení školních akcí v modelu nejžhavějších absencí: Pokud učitel d…

  mosra committed Oct 28, 2009
  …aného
  
  předmětu uznává školní akce, nejsou školní akce započítávány do celkového počtu
  absencí (a do procent), ale jsou uvedeny zvlášť jako např "+5 školních", pro
  kontrolu. Pokud učitel školní akce neuznává, jsou započítány normálně do počtu
  absencí a do procent.
 4. Revert předchozího commitu.

  mosra committed Oct 28, 2009
Commits on Oct 27, 2009
 1. Pitomý bugy v KDevelopSVN

  mosra committed Oct 27, 2009
 2. Skript pro vytvoření NSIS instalátoru (pro Windows verzi), bash skrip…

  mosra committed Oct 27, 2009
  …t, který
  
  se postará o build a získání potřebných souborů pro instalátor.
Commits on Oct 17, 2009
Commits on Oct 16, 2009
 1. Ikonky sjednoceny do jednoho souboru, z něj se potom pomocí třídy Style

  mosra committed Oct 16, 2009
  na požádání vyřezávají jednotlivé ikonky. Tímto se redukuje paměťová náročnost
  o skoro 1,5 MB a přidává možnost skinování (načtení jiného ikonového souboru).
  
  Přidány ikonky pro status instalace aktualizace (nahrazují tučný, barevný a
  odsazený text).