Skip to content
Commits on Sep 15, 2011
 1. Added .gitignore

  committed Sep 15, 2011
 2. Install missing DLLs.

  committed Sep 15, 2011
 3. Removed old code for SVN version.

  committed Sep 15, 2011
Commits on Jan 18, 2010
Commits on Nov 9, 2009
 1. Verze 1.1.

  committed Nov 9, 2009
 2. Procenta s přesností na setiny v modelu nejžhavějších absencí, uprave…

  committed Nov 9, 2009
  …na šířka
  
  sloupců v tabulce, aby se to tam všechno vešlo.
Commits on Oct 28, 2009
 1. Odebrání staré instalace pogramu ve stejném adresáři. I přes to je um…

  committed Oct 28, 2009
  …ožněno
  
  mít nainstalované obě edice programu (každou v jiném adresáři, obě budou
  pracovat se stejnými daty).
 2. Neodsazování vytvořené zálohy / aktualizačního souboru - snižuje jeji…

  committed Oct 28, 2009
  …ch velikost
  
  víc než o polovinu.
 3. Označení školních akcí v modelu nejžhavějších absencí: Pokud učitel d…

  committed Oct 28, 2009
  …aného
  
  předmětu uznává školní akce, nejsou školní akce započítávány do celkového počtu
  absencí (a do procent), ale jsou uvedeny zvlášť jako např "+5 školních", pro
  kontrolu. Pokud učitel školní akce neuznává, jsou započítány normálně do počtu
  absencí a do procent.
 4. Revert předchozího commitu.

  committed Oct 28, 2009
Commits on Oct 27, 2009
 1. Pitomý bugy v KDevelopSVN

  committed Oct 27, 2009
 2. Skript pro vytvoření NSIS instalátoru (pro Windows verzi), bash skrip…

  committed Oct 27, 2009
  …t, který
  
  se postará o build a získání potřebných souborů pro instalátor.
Commits on Oct 17, 2009
Commits on Oct 16, 2009
 1. Ikonky sjednoceny do jednoho souboru, z něj se potom pomocí třídy Style

  committed Oct 16, 2009
  na požádání vyřezávají jednotlivé ikonky. Tímto se redukuje paměťová náročnost
  o skoro 1,5 MB a přidává možnost skinování (načtení jiného ikonového souboru).
  
  Přidány ikonky pro status instalace aktualizace (nahrazují tučný, barevný a
  odsazený text).
Something went wrong with that request. Please try again.