Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
148 lines (75 sloc) 3.38 KB
## active ##
## 1429633_iot_update ##
## NOTE: Demo server is available at https://www-dev.allizom.org/technology
;We’re opening up a whole new Internet.
Vi åbner op for et helt nyt internet.
;Explore some of our latest innovations — built with open Web technologies and designed to help keep the Internet healthy and accessible forever.
Udforsk nogle af vores seneste innovationer — bygget med åbne webteknologier og designet til at bevare internettet sundt og tilgængeligt for evigt.
;Bringing Virtual Reality to the web platform
Virtuel reality kommer til webben
;Using WebVR, developers, designers and artists can share VR experiences on the web.
Med WebVR kan udviklere, designere og kunstnere dele VR-oplevelser på nettet.
;Learn about WebVR
Læs om WebVR
;Explore A-Frame
Udforsk A-Frame
;Firefox Quantum for Developers is here (and it’s fast!)
Firefox Quantum til udviklere er her (og den er hurtig!)
;The new Firefox Developer Edition has a new, blazingly fast CSS engine built in Rust. Get it with innovative features like CSS Grid Layout panel and framework debugging.
Den nye Firefox Developer Edition har en ny og lynhurtig CSS-motor skrevet i Rust. Du får en række helt nye funktioner som fx et panel til at arbejde med layout i CSS-gitre og værktøj til debugging af frameworks.
# Links to https://hacks.mozilla.org/2017/08/inside-a-super-fast-css-engine-quantum-css-aka-stylo/
;Learn about Quantum CSS
Læs mere om Quantum CSS
# Links to https://research.mozilla.org/servo-engines/
;Check out Servo
Mere om Servo
;Using the Web to change the game
Web-spil
;With powerful Web technologies, pioneered by Mozilla, developers are pushing games to a new level.
Spiludviklere presser spil til et helt nyt niveau ved hjælp af kraftfulde webteknologier, som Mozilla har været foregangsmænd for.
;See what’s new
Se nyhederne
;Meet WebAssembly
Mød WebAssembly
;Start building
Udvikl spil
;Building the Web of Things
Et åbent Web of Things
;We’re working to create an open, Web of Things framework of software and services that can bridge the communication gap between connected devices.
Vi arbejder på at skabe rammerne for et åbent Web of Things, der kan danne grundlag for kommunikation mellem forbundne enheder.
;Learn more
Læs mere
;Visit Mozilla IoT
Besøg Mozilla IoT
;Start contributing
Hjælp til
;Building a browser that gets you
Vi bygger en browser, der forstår dig
;The next generation of Web discovery is a browser that is more intuitive, useful and in tune with you.
Få fremtidens weboplevelser gennem en browser som er mere intuitiv, brugbar og i overensstemmelse med dine behov.
;Visit the wiki
Besøg wiki'en
;Try it now
Prøv det nu
;Inventing a safer programming language
Udvikling af et mere sikkert programmeringssprog
;Sponsored by Mozilla, Rust allows browsers, systems and more to run much faster and more safely.
Med Rust, sponsoreret af Mozilla, kan browsere og systemer køre meget hurtigere og mere sikkert.
;Learn about Rust
Læs om Rust
;Visit Rust
Besøg Rust
;Get involved
Bliv involveret
;What’s next?
Seneste nyt
;Get the Mozilla newsletter for our latest tech news and more.
Få Mozillas nyhedsbrev med de seneste teknologi-nyheder med mere.
;Blogs
Blogs {ok}
;Read the latest from Mozilla’s technology blogs.
Læs seneste nyt fra Mozillas teknologi-blogs.
;Continue reading
Fortsæt læsning
;Get started
Kom i gang