Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
491 lines (377 sloc) 18.2 KB
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Webpay\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-01 09:27-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2014-10-02 17:22+0000\n"
"Last-Translator: Jørgen <joergenr@stofanet.dk>\n"
"Language-Team: MozillaDanmark\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Pootle 2.5.0\n"
"X-POOTLE-MTIME: 1412270548.0\n"
#: webpay/bango/templates/bango/cancel.html:10 webpay/base/templates/base.html:35
msgid "Payment cancelled."
msgstr "Betaling annulleret."
#: webpay/bango/templates/bango/success.html:10 webpay/pay/templates/pay/simulate_done.html:9 webpay/provider/templates/provider/success.html:10
msgid "Your payment is complete."
msgstr "Din betaling er gennemført."
#: webpay/base/dev_messages.py:124
msgid "Mozilla received an invalid code from the payment provider (Bango) when processing the payment"
msgstr "Mozilla modtog en ugyldig kode fra betalingsudbyderen (Bango) da betalingen blev behandlet"
#. L10n: First argument is an example of the proper key format.
#: webpay/base/dev_messages.py:128
msgid "An image icon key was not an object. Correct example: {0}"
msgstr "Et grafisk nøgleikon var ikke et objekt. Korrekt eksempel: {0}"
#. L10n: JWT stands for JSON Web Token and does not need to be
#. localized.
#: webpay/base/dev_messages.py:132
msgid "No one has been registered for this JWT issuer."
msgstr "Ingen er blevet registreret til denne JWT-udsteder."
#: webpay/base/dev_messages.py:133
msgid "The price point is unknown or invalid."
msgstr "Prisniveauet er ukendt eller ugyldigt."
#: webpay/base/dev_messages.py:134
msgid "The request to begin payment was invalid."
msgstr "Anmodningen om at begynde betalingen var ugyldig."
#: webpay/base/dev_messages.py:136
msgid "The requested payment simulation result is not supported."
msgstr "Den forespurgte simulation af betaling er ikke understøttet."
#: webpay/base/dev_messages.py:138
msgid "The payment provider (Bango) returned an error while processing the payment"
msgstr "Betalingsudbyderen (Bango) returnerede en fejl under behandlingen af betalingen"
#. L10n: JWT stands for JSON Web Token and does not need to be
#. localized.
#: webpay/base/dev_messages.py:142
msgid "The JWT has expired."
msgstr "JWT er udløbet."
#: webpay/base/dev_messages.py:144
msgid "The external payment processor returned an error while handling the payment"
msgstr "Den eksterne betalingsbehandler returnerede en fejl under håndteringen af betalingen"
#: webpay/base/dev_messages.py:146 webpay/base/dev_messages.py:239
msgid "Permission denied to verify the user."
msgstr "Tilladelse til at bekræfte bruger nægtet."
#: webpay/base/dev_messages.py:147 webpay/base/dev_messages.py:240
msgid "Verifying the user failed."
msgstr "Bekræftelse af brugeren mislykkedes."
#: webpay/base/dev_messages.py:149 webpay/base/dev_messages.py:245
msgid "The request to the server timed out during verification."
msgstr "Anmodningen til serveren fik timeout under bekræftelsen."
#: webpay/base/dev_messages.py:150
msgid "An internal web request timed out."
msgstr "En intern webforespørgsel fik time out."
#. L10n: JWT stands for JSON Web Token and does not need to be
#. localized.
#: webpay/base/dev_messages.py:154
msgid "The JWT signature is invalid or the JWT is malformed."
msgstr "JWT-signaturen er ugyldig eller JWT er forkert udformet."
#: webpay/base/dev_messages.py:155
msgid "The redirect URL given is not valid."
msgstr "Den angivne omdirigerings-URL er ugyldig."
#. L10n: JWT stands for JSON Web Token and does not need to be
#. localized.
#: webpay/base/dev_messages.py:158
msgid "The JWT did not decode to a JSON object."
msgstr "JWT blev ikke dekodet til et JSON-objekt."
#. L10n: JWT stands for JSON Web Token and does not need to be
#. localized.
#: webpay/base/dev_messages.py:161
msgid "Error decoding JWT."
msgstr "Fejl under afkodning af JWT."
#: webpay/base/dev_messages.py:162
msgid "The system timed out while trying to log in."
msgstr "Systemet fik time out, mens du prøvede at logge ind."
#: webpay/base/dev_messages.py:163
msgid "The system timed out while trying to log out."
msgstr "Systemet fik time out, mens du prøvede at logge ud."
#: webpay/base/dev_messages.py:164
msgid "The logout URL is missing from configuration."
msgstr "Logout-URL'en mangler fra konfigurationen."
#. L10n: 'postback' is a term that means a URL accepting HTTP posts.
#: webpay/base/dev_messages.py:166
msgid "A URL is malformed. This could be a postback URL or an icon URL."
msgstr "En URL er forkert udformet. Dette kan være en postback URL eller en ikon-URL."
#: webpay/base/dev_messages.py:168
msgid "The JWT signature is missing or invalid."
msgstr "JWT-signaturen mangler eller er ugyldig."
#: webpay/base/dev_messages.py:170
msgid "An error code was expected but was not supplied."
msgstr "En fejlkode var ventet men ikke givet."
#: webpay/base/dev_messages.py:171
msgid "The transaction ID was missing from the session when processing a payment return."
msgstr "Transaktions-id manglede fra sessionen under behandling af en tilbagebetaling."
#. L10n: First and second arguements are the names of keys.
#: webpay/base/dev_messages.py:175
msgid "If {0} is defined, then you must also define {1}."
msgstr "Hvis {0} er angivet, skal du også angive {1}."
#. L10n: First argument is the name of the key, 'reason'.
#: webpay/base/dev_messages.py:179
msgid "The requested chargeback simulation is missing the key '{0}'."
msgstr "Den ønskede simulering af tilbageførsel mangler nøglen '{0}'."
#. L10n: First argument is the name of a function.
#: webpay/base/dev_messages.py:183
msgid "{0} function is undefined."
msgstr "Funktionen {0} er udefineret."
#. L10n: First argument is the name of a function.
#: webpay/base/dev_messages.py:186
msgid "{0} function is undefined"
msgstr "Funktionen {0} er udefineret"
#: webpay/base/dev_messages.py:187
msgid "The notification service responded with an error while verifying the payment notice"
msgstr "Beskedtjenesten svarede med en fejl under godkendelse af betalingsmeddelelsen"
#: webpay/base/dev_messages.py:189
msgid "The notification service raised an unexpected exception while verifying the payment notice"
msgstr "Beskedtjenesten raised an unexpected exception under godkendelse af betalingsmeddelelsen"
#: webpay/base/dev_messages.py:192 webpay/pay/views.py:54
msgid "Payments are temporarily disabled."
msgstr "Betalinger er midlertidigt deaktiverede."
#: webpay/base/dev_messages.py:194
msgid "An unexpected error occurred while fetching data."
msgstr "Der opstod en ukendt fejl under hentning af data."
#: webpay/base/dev_messages.py:195
msgid "The request timed out fetching data."
msgstr "Anmodningen fik timeout under hentning af data."
#: webpay/base/dev_messages.py:197
msgid "Failed to log out of the payment provider."
msgstr "Det mislykkedes at logge ud af betalingsudbyderen."
#: webpay/base/dev_messages.py:198
msgid "An error occurred while trying to log out."
msgstr "Der opstod en fejl under log ud."
#: webpay/base/dev_messages.py:200
msgid "The resource has been modified within the timing of the previous request. The action should be performed again."
msgstr "Ressourcen er blevet ændret inden tidspunktet for den næste forespørgsel. Handlingen skal udføres igen."
#: webpay/base/dev_messages.py:202
msgid "Permission denied to re-verify the user."
msgstr "Tilladelse til at genbekræfte brugeren nægtet."
#: webpay/base/dev_messages.py:203
msgid "Re-verifying the user failed."
msgstr "Genbekræftelse af brugeren mislykkedes."
#: webpay/base/dev_messages.py:204 webpay/base/dev_messages.py:241
msgid "The payment provider does not exist"
msgstr "Betalingsudbyderen eksisterer ikke"
#: webpay/base/dev_messages.py:206
msgid "The re-verification URL is missing from configuration."
msgstr "Genbekræftelses-URL'en mangler fra konfigurationen."
#: webpay/base/dev_messages.py:208
msgid "The request to the server timed out during re-verification."
msgstr "Anmodningen til serveren fik timeout under genbekræftelsen."
#: webpay/base/dev_messages.py:209
msgid "Payment simulations are disabled at this time."
msgstr "Betalingsimuleringer er deaktiveret på dette tidspunkt."
#: webpay/base/dev_messages.py:211
msgid "This payment key can only be used to simulate purchases."
msgstr "Betalingsnøglen kan kun bruges til at simulere køb."
#: webpay/base/dev_messages.py:212
msgid "Failed to simulate a payment."
msgstr "Simulering af betaling mislykkedes."
#: webpay/base/dev_messages.py:213
msgid "The request to simulate a payment timed out."
msgstr "Anmodningen om at simulere en betaling fik time out."
#: webpay/base/dev_messages.py:215
msgid "Status attributes are not configured correctly."
msgstr "Statusattributter er ikke konfigureret korrekt."
#: webpay/base/dev_messages.py:217
msgid "Status attributes are not configured correctly"
msgstr "Statusattributter er ikke konfigureret korrekt"
#: webpay/base/dev_messages.py:219
msgid "The configuration of the payment transaction failed."
msgstr "Konfigurationen af betalingstransaktionen mislykkedes."
#: webpay/base/dev_messages.py:221
msgid "The purchase cannot be completed because the current transaction has already ended."
msgstr "Købet kan ikke gennemføres, fordi den aktuelle transaktion allerede er afsluttet."
#: webpay/base/dev_messages.py:223
msgid "No transaction ID could be found."
msgstr "Ingen transaktions-ID kunne findes."
#: webpay/base/dev_messages.py:225
msgid "The system timed out while waiting for a transaction to start."
msgstr "Systemet fik time out, mens det ventede på en transaktion startede."
#: webpay/base/dev_messages.py:227 webpay/base/dev_messages.py:228
msgid "An unexpected error occurred."
msgstr "Der opstod en uventet fejl."
#: webpay/base/dev_messages.py:230
msgid "The payment method or price point is not supported for this region or operator."
msgstr "Betalingsmetoden eller prisniveauet understøttes for denne region eller operatør."
#: webpay/base/dev_messages.py:232
msgid "The user cancelled the payment."
msgstr "Brugeren annullerede betalingen."
#: webpay/base/dev_messages.py:237
msgid "The app failed to set the {0} when handling {1}/{2} Persona callbacks"
msgstr ""
"App'en kunne ikke sætte {0} under håndteringen af Persona callbacks {1}/{2}"
#: webpay/base/dev_messages.py:243
msgid "The verification URL is missing from configuration."
msgstr "Bekræftelses-URL'en mangler fra konfigurationen."
#: webpay/base/dev_messages.py:246
msgid "The wait URL is missing from configration."
msgstr "Vente-URL'en mangler fra konfigurationen."
#. L10n: First argument is the name of a key. Second
#. argument is a number.
#: webpay/base/dev_messages.py:253
msgid "The value for key \"{0}\" exceeds the maximum length of {1}"
msgstr "Værdien af nøglen \"{0}\" overskrider den maksimale længde af {1}"
#: webpay/base/utils.py:57
msgid "There was an error setting up the payment. Try again or contact the app if it persists."
msgstr "Der opstod en fejl under opsætningen af betalingen. Prøv igen eller kontakt app'en, hvis det fortsætter."
#: webpay/base/utils.py:63
msgid "There was an internal error processing the payment. Try again or contact Mozilla if it persists."
msgstr "Der opstod en intern fejl under behandlingen af betalingen. Prøv igen eller kontakt Mozilla, hvis det fortsætter."
#: webpay/base/templates/403.html:4
msgid "Not Allowed"
msgstr "Ikke tilladt"
#: webpay/base/templates/403.html:5
msgid "Sorry, you are not allowed to do that."
msgstr "Beklager, men du har ikke tilladelse til at gøre det."
#: webpay/base/templates/403.html:8 webpay/base/templates/base.html:45 webpay/base/templates/error.html:17 webpay/pay/templates/pay/simulate.html:18 webpay/pin/templates/pin/pin_form.html:39
#: webpay/pin/templates/pin/pin_form.html:43 webpay/pin/templates/pin/reset_start.html:17
msgid "Cancel"
msgstr "Annuller"
#: webpay/base/templates/404.html:2 webpay/base/templates/404.html:3
msgid "Page not found"
msgstr "Side ikke fundet"
#: webpay/base/templates/404.html:5
msgid "Sorry, but we couldn't find the page you're looking for."
msgstr "Vi beklager, men vi kunne ikke finde siden du leder efter."
#: webpay/base/templates/500.html:2 webpay/base/templates/500.html:3
msgid "Something went wrong!"
msgstr "Noget gik galt!"
#: webpay/base/templates/500.html:5
msgid "There was an error processing that request."
msgstr "Der opstod en fejl under behandlingen af den forespørgsel."
#: webpay/base/templates/500.html:6
msgid "Please try again in a few moments."
msgstr "Prøv igen om et øjeblik."
#. Web Pay is what we call the payment server/flow.
#: webpay/base/templates/base.html:9 webpay/spa/templates/spa/index.html:9
msgid "Web Pay"
msgstr "Web Pay"
#: webpay/base/templates/base.html:28
msgid "Pin must be 4 digits."
msgstr "Pinkoden skal bestå af 4 tal."
#: webpay/base/templates/base.html:29
msgid "Pin can only contain digits."
msgstr "Pinkoden kan kun indholde tal."
#: webpay/base/templates/base.html:30
msgid "You logged in as a different user, you must start the payment again."
msgstr "Du loggede ind som en anden bruger, du skal starte betalingen igen."
#: webpay/base/templates/base.html:31
msgid "Loading"
msgstr "Indlæser"
#: webpay/base/templates/base.html:32
msgid "Beginning payment&hellip;"
msgstr "Begynder betaling&hellip;"
#: webpay/base/templates/base.html:33
msgid "Connecting to Persona"
msgstr "Forbinder til Persona"
#: webpay/base/templates/base.html:34
msgid "Payment complete"
msgstr "Betaling gennemført"
#: webpay/base/templates/base.html:41
msgid "Oops&hellip;"
msgstr "Ups&hellip;"
#: webpay/base/templates/base.html:42
msgid "This is taking longer than expected. Try again?"
msgstr "Dette tager længere tid end forventet. Prøv igen?"
#: webpay/base/templates/base.html:43
msgid "Something went wrong. Try again?"
msgstr "Noget gik galt. Prøv igen?"
#: webpay/base/templates/base.html:44 webpay/pin/templates/pin/pin_is_locked.html:17
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: webpay/base/templates/base.html:48
msgid "The transaction failed. You have not been charged for this purchase."
msgstr "Transaktionen mislykkedes. Du er ikke blevet opkrævet for dette køb."
#: webpay/base/templates/error.html:9 webpay/pin/templates/pin/pin_is_locked.html:12
msgid "Error"
msgstr "Fejl"
#: webpay/pay/forms.py:109
msgid "Make a real payment"
msgstr "Foretag en rigtig betaling"
#: webpay/pay/forms.py:110
msgid "Simulate a payment"
msgstr "Simuler en betaling"
#: webpay/pay/forms.py:113
msgid "Default network"
msgstr "Standardnetværk"
#: webpay/pay/views.py:219 webpay/pin/views.py:91
msgid "Enter Pin"
msgstr "Indtast pinkode"
#: webpay/pay/templates/pay/bounce.html:12 webpay/pay/templates/pay/lobby.html:11
msgid "Sign In"
msgstr "Log ind"
#: webpay/pay/templates/pay/bounce.html:13 webpay/pay/templates/pay/lobby.html:12
msgid "Sign in to continue with the payment"
msgstr "Log ind for at fortsætte med betalingen"
#: webpay/pay/templates/pay/bounce.html:14 webpay/pay/templates/pay/lobby.html:13
msgid "Sign in"
msgstr "Log ind"
#: webpay/pay/templates/pay/simulate.html:7 webpay/pay/templates/pay/simulate_done.html:8
msgid "Simulate Payment"
msgstr "Simuler betaling"
#: webpay/pay/templates/pay/simulate.html:8
msgid "You will not be charged."
msgstr "Du vil ikke blive opkrævet."
#: webpay/pay/templates/pay/simulate.html:10
msgid "result"
msgstr "resultat"
#: webpay/pay/templates/pay/simulate.html:20 webpay/pay/templates/pay/super_simulate.html:17 webpay/pin/templates/pin/pin_form.html:46 webpay/pin/templates/pin/pin_was_locked.html:16
msgid "Continue"
msgstr "Fortsæt"
#: webpay/pay/templates/pay/super_simulate.html:4
msgid "You have super powers"
msgstr "Du har superkræfter"
#: webpay/pay/templates/pay/wait-to-start.html:6 webpay/pay/templates/pay/wait-to-start.html:12
msgid "Setting up payment&hellip;"
msgstr "Opsæt betaling&hellip;"
#: webpay/pin/forms.py:89
msgid "You have already created a PIN."
msgstr "Du har allerede oprettet en pinkode."
#: webpay/pin/forms.py:110
msgid "Wrong pin"
msgstr "Forkert pinkode"
#: webpay/pin/forms.py:122 webpay/pin/forms.py:145
msgid "Pins do not match."
msgstr "Pinkoder matcher ikke."
#: webpay/pin/views.py:44 webpay/testing/views.py:25
msgid "Create a Pin"
msgstr "Opret en pinkode"
#: webpay/pin/views.py:66 webpay/pin/views.py:183
msgid "Confirm Pin"
msgstr "Bekræft pinkode"
#: webpay/pin/views.py:129 webpay/pin/views.py:155 webpay/pin/templates/pin/pin_was_locked.html:13
msgid "Reset Pin"
msgstr "Nulstil pinkode"
#: webpay/pin/views.py:176
msgid "Pin reset"
msgstr "Pinkode nulstillet"
#: webpay/pin/templates/pin/pin_form.html:13
msgid "For testing only. Marketplace users <b>should not</b> use this site."
msgstr "Kun til test. Brugere af Marketplace <b>skal ikke</b> bruge dette websted."
#. This is the same as the standard forgot
#. password that most sites have.
#: webpay/pin/templates/pin/pin_form.html:31 webpay/pin/templates/pin/reset_start.html:13
msgid "Forgot your pin?"
msgstr "Glemt din pinkode?"
#: webpay/pin/templates/pin/pin_is_locked.html:13
msgid "You entered the wrong pin too many times. Your account is locked. Please try your purchase again in 5 minutes."
msgstr "Du indtastede den forkerte pinkode for mange gange. Din konto er spærret. Prøv at foretage dit køb igen om 5 minutter."
#: webpay/pin/templates/pin/pin_was_locked.html:9
msgid "Your Pin was locked"
msgstr "Din pinkode er blevet spærret"
#: webpay/pin/templates/pin/pin_was_locked.html:10
msgid "Your pin was locked because you entered it incorrectly too many times. You can continue and try entering your pin again or reset your pin."
msgstr "Din pinkode blev spærret fordi du indtastede den forkert for mange gange. Du kan fortsætte og prøve at indtaste din pinkode igen eller nulstille din pinkode."
#: webpay/pin/templates/pin/reset_start.html:14
msgid "Are you sure you want to reset your pin? You must sign in to Persona to reset your pin."
msgstr "Er du sikker på, at du vil nulstille din pinkode? Du skal logge ind med Persona for at nulstille din pinkode."
#: webpay/pin/templates/pin/reset_start.html:20
msgid "Reset"
msgstr "Nulstil"
#: webpay/provider/templates/provider/wait-to-finish.html:6 webpay/provider/templates/provider/wait-to-finish.html:12
msgid "Verifying payment&hellip;"
msgstr "Bekræfter betaling&hellip;"
#: webpay/spa/templates/spa/index.html:52
msgid "Loading..."
msgstr "Indlæser..."
You can’t perform that action at this time.