Skip to content

mpasternak/amms-planop2xls

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Updates AppVeyor build status

AMMS PlanOp2XLS

https://raw.githubusercontent.com/mpasternak/amms-planop2xls/master/amms_planop2xls/amms-planop2xls.png

Importer/konwerter plików PDF z planem operacyjnym z systemu Asseco Medical Management Solutions.

AMMS-PlanOp2XLS to otwarte oprogramowanie: licencja MIT. Oznacza to, iż jest dostępne za darmo.

Program w wersji binarnej stabilnej 0.7.5 można pobrać na dwa sposoby:

  • format ZIP: wersja bez instalatora, nie wymaga uprawnień administratorado instalacji, powinna działać z pendrive USB (78.6 MB)
  • format EXE: pełnoprawny instalator, wymaga uprawnień administratora (63.6 MB)

Wersja 0.7.5 dostępna jest tutaj: https://github.com/mpasternak/amms-planop2xls/releases/tag/v0.7.5

Możliwości programu

  • generowanie plików ODT (OpenOffice, LibreOffice) według zadanych templatek,
  • importowanie danych z plików PDF z planem operacyjnym generowanym przez system AMMS.

Credits

Autorem ikony programu jest Edward Boatman, którego to inne prace można pobrać ze strony https://thenounproject.com/edward/collection/health-care-symbols/ .

Program jest niezależnym projektem firmy IPL i nie jest w żaden sposób związany lub wspierany przez firmę Asseco.

This package was created with Cookiecutter and the audreyr/cookiecutter-pypackage project template.

About

Konwerter plików PDF z planem operacyjnym z systemu Asseco Medical Management Solutions

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Packages

No packages published