Konwerter plików PDF z planem operacyjnym z systemu Asseco Medical Management Solutions
Python PowerShell Batchfile Makefile
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.github
amms_planop2xls
appveyor
docs
tests
.editorconfig
.gitignore
.travis.yml
AUTHORS.rst
CONTRIBUTING.rst
HISTORY.rst
LICENSE
MANIFEST.in
Makefile
README.rst
appveyor.yml
installer.cfg
pyuic.json
requirements.txt
requirements_dev.txt
requirements_win.txt
setup.cfg
setup.py
tox.ini
travis_pypi_setup.py

README.rst

Updates AppVeyor build status

AMMS PlanOp2XLS

https://raw.githubusercontent.com/mpasternak/amms-planop2xls/master/amms_planop2xls/amms-planop2xls.png

Importer/konwerter plików PDF z planem operacyjnym z systemu Asseco Medical Management Solutions.

AMMS-PlanOp2XLS to otwarte oprogramowanie: licencja MIT. Oznacza to, iż jest dostępne za darmo.

Program w wersji binarnej stabilnej 0.7.5 można pobrać na dwa sposoby:

  • format ZIP: wersja bez instalatora, nie wymaga uprawnień administratorado instalacji, powinna działać z pendrive USB (78.6 MB)
  • format EXE: pełnoprawny instalator, wymaga uprawnień administratora (63.6 MB)

Wersja 0.7.5 dostępna jest tutaj: https://github.com/mpasternak/amms-planop2xls/releases/tag/v0.7.5

Możliwości programu

  • generowanie plików ODT (OpenOffice, LibreOffice) według zadanych templatek,
  • importowanie danych z plików PDF z planem operacyjnym generowanym przez system AMMS.

Credits

Autorem ikony programu jest Edward Boatman, którego to inne prace można pobrać ze strony https://thenounproject.com/edward/collection/health-care-symbols/ .

Program jest niezależnym projektem firmy IPL i nie jest w żaden sposób związany lub wspierany przez firmę Asseco.

This package was created with Cookiecutter and the audreyr/cookiecutter-pypackage project template.