Rails 3 slovenski inflector (za pluralizacijo besed).
Ruby
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
lib
test
MIT-LICENSE
README
Rakefile
init.rb
install.rb
uninstall.rb

README

InflectorSlovenian
==================

Slovenski inflector za Rails 3.

NAMESTITEV PLUGINA
==================

rails plugin install git://github.com/mrbrdo/inflector_slovenian.git

UPORABA
=======

ActiveSupport::Inflector.pluralize_slo("beseda", 4)

V tem primeru dobimo "besede", pri številu 5 pa bi dobili rezultat "besed".

PROSIM če dodate kaksna nova pravila, da mi pošljete pull request ali jih napišete v Issues! Hvala!

Nova pravila lahko dodajate v vendor/plugins/inflector_slovenian/lib/inflector_slovenian.rb ali pa v config/initializers/inflections.rb, kjer sledite že obstoječemu primeru, vendar uporabite metodo plural_slo.

Primer vnosa v inflections.rb initializer:

ActiveSupport::Inflector.inflections do |inflect|
  inflect.plural_slo /a$/i, 'i', 'e', '' # ključavnica, barva...
  inflect.plural_slo /^pes$/i, 'psa', 'psi', 'psov' # pes
end

Prvi argument je regularni izraz, drugi je zamenjava pri številu 2, tretji pri številih 3 in 4, četrti pa pri ostalih številih (0, 5, 6...).

V ApplicationHelper-ju lahko dodate tudi:
include InflectorSlovenianHelper

Potem lahko v view-ih uporabljate helper:
pluralize_slo(10, "jabolko")

DODATNE INFORMACIJE
===================

Namenoma je dodana posebna metoda za slovensko pluralizacijo, ker bi sicer celotni railsi zaceli slovensko pluralizirati, tudi imena tabel v bazi in imena route helperjev itd.

Copyright (c) 2010 Jan Berdajs, released under the MIT license