Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

Rails 3 slovenski inflector (za pluralizacijo besed).

branch: master

Fetching latest commit…

Octocat-spinner-32-eaf2f5

Cannot retrieve the latest commit at this time

Octocat-spinner-32 lib
Octocat-spinner-32 test
Octocat-spinner-32 MIT-LICENSE
Octocat-spinner-32 README
Octocat-spinner-32 Rakefile
Octocat-spinner-32 init.rb
Octocat-spinner-32 install.rb
Octocat-spinner-32 uninstall.rb
README
InflectorSlovenian
==================

Slovenski inflector za Rails 3.

NAMESTITEV PLUGINA
==================

rails plugin install git://github.com/mrbrdo/inflector_slovenian.git

UPORABA
=======

ActiveSupport::Inflector.pluralize_slo("beseda", 4)

V tem primeru dobimo "besede", pri številu 5 pa bi dobili rezultat "besed".

PROSIM če dodate kaksna nova pravila, da mi pošljete pull request ali jih napišete v Issues! Hvala!

Nova pravila lahko dodajate v vendor/plugins/inflector_slovenian/lib/inflector_slovenian.rb ali pa v config/initializers/inflections.rb, kjer sledite že obstoječemu primeru, vendar uporabite metodo plural_slo.

Primer vnosa v inflections.rb initializer:

ActiveSupport::Inflector.inflections do |inflect|
  inflect.plural_slo /a$/i, 'i', 'e', '' # ključavnica, barva...
  inflect.plural_slo /^pes$/i, 'psa', 'psi', 'psov' # pes
end

Prvi argument je regularni izraz, drugi je zamenjava pri številu 2, tretji pri številih 3 in 4, četrti pa pri ostalih številih (0, 5, 6...).

V ApplicationHelper-ju lahko dodate tudi:
include InflectorSlovenianHelper

Potem lahko v view-ih uporabljate helper:
pluralize_slo(10, "jabolko")

DODATNE INFORMACIJE
===================

Namenoma je dodana posebna metoda za slovensko pluralizacijo, ker bi sicer celotni railsi zaceli slovensko pluralizirati, tudi imena tabel v bazi in imena route helperjev itd.

Copyright (c) 2010 Jan Berdajs, released under the MIT license
Something went wrong with that request. Please try again.