Skip to content
Aplicación non oficial para a solicitude, consulta e cancelación de citas de atención primaria no SERGAS (Servizo Galego de Saúde) http://mrego.github.com/sergasapp/
JavaScript
Find file

README.rst

SergasApp

Descrición

SergasApp era unha pequena aplicación non oficial para a solicitude, consulta e cancelación de citas de atención primaria no SERGAS (Servizo Galego de Saúde).

A aplicación dispoñía das seguintes opcións:

  • Solicitude de citas
  • Consulta de citas
  • Cancelación de citas
  • Xestión de varias tarxetas sanitarias

A aplicación foi desenvolvida utilizando PhoneGap, jQuery e jQuery Mobile.

Na actualidade a aplicación non funciona debido ós últimos cambios na web do SERGAS. Foi publicada unha aplicación alternativa chamada SergasApp 2 que está dispoñible na seguinte URL: https://bitbucket.org/TurryBoeing/sergasapp

Dispoñibilidade

O código fonte da aplicación está dispoñible no repositorio Git en http://github.com/mrego/sergasapp

Podedes atopar máis información sobre a aplicación na súa páxina web: http://mrego.github.com/sergasapp/

Licenza

SergasApp está publicada baixo os termos da Licenza Pública Xeral de GNU versión 3 (GNU General Public License version 3).

Autores

Esta aplicación foi desenvolvida por Manuel Rego Casasnovas <rego@igalia.com>.

Something went wrong with that request. Please try again.