Bonar: ponudniki študentske prehrane na zemljevidu
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
bin
config
db
lib
public
spec
vendor/assets/javascripts
.gitignore
.rspec
.ruby-version
.travis.yml
Gemfile
Gemfile.lock
Guardfile
Procfile
README.md
Rakefile
config.ru
heroku_import.thor

README.md

Bonar

bónar -ja m (ọ̑) kdor ve, kje imajo bone: poglejmo na bonar / ura je bila 19 in ni vedela kje bi jedla, zato je pogledala na bonar / ostala sva brez besed in ti si rekel bonar

Bonar: ponudniki študentske prehrane na zemljevidu

DEPRECATED

This project is deprecated. But @BloomSN continues the work at https://github.com/BloomSN/bonar.

About

Scratching my own itch.

Nekega dne sem se lačen znašel v neznanem kraju. Kot pravi študent, sem najprej pomislil "le kje lahko jem na bone". Ugotovil sem, da ne obstaja niti ena mobilna aplikacija / mobilnikom prijazna spletna stran, ki bi prikazovala aktualno ponudbo študentske prehrane. Vse so ali nehali razvijati, ali pa prikazujejo netočne in/ali zastarele informacije. Zato sem se odločil, da naredim svojo.

Tech

Ko sem začenjal z izdelavo, sem se ravno začenjal učiti Ruby on Rails. Ker ni nič boljšega, kot učenje s prakso, sem naredil spletno aplikacijo kar z Railsi. Bonar je tako moj prvi RoR projekt in tako moj playground.

Thanks

  • Nejc Landeker: @BloomSN - for continuing the work
  • Boštjan Vidovič: @bostjanvidovic - for the icon
  • Mladen Prajdić: @MladenPrajdic - for his sql expertise
  • Adam Sanderson: @adamsanderson - for help with Postgres arrays
  • Peter Gracar: @Pickled_Pete - for the name "Bonar"
  • Domen Savič: @savicdomen - for countless RTs
  • All other Facebook friends and Twitter followers for spreading the love