Ideas

mrhaki edited this page Dec 11, 2010 · 4 revisions

Calendar control

Een mooie jQuery calendar: http://arshaw.com/fullcalendar/. Met bijbehorende Grails plugin: http://grails.org/plugin/full-calendar

Hoofdscherm

Op het hoofdscherm worden de verschillende meetups getoond met het logo en daaroverheen de informatie. Het zou mooi zijn als je met je muis over de tekst gaat en dat dan knoppen voor bijvoorbeeld "aanmelden", "nieuwe meetup". Voorbeeld implementatie: http://cultuurgids.avro.nl/front/agendacultuurgids.html

Android

Een idee is ook om een controller toe te voegen aan de applicatie die via een REST API de mogelijkheid biedt om een overzicht te krijgen van de meetups. Dan kan een meetup worden geselecteerd, zodat een Ja/Nee/Misschien verstuurd kan worden voor een ingelogde gebruiker.