Fanfilm #704

Closed
kokosz168 opened this Issue Jan 4, 2017 · 1 comment

Projects

None yet

2 participants

@kokosz168

Czy komuś jeszcze nie działa wtyczka Fanfilm? Próbuje zainstalować i nic za każdym razem nie działa?!

@mrknow
Owner
mrknow commented Jan 14, 2017

Ta wtyczka nie jest obsługiwana. Postaram się ją usunąć z repozytorium w najbliższym czasie ...

@mrknow mrknow closed this Jan 14, 2017
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment