Skip to content
Djangoproject.cz -- ceske preklady oficialni dokumentace frameworku Django.
Python JavaScript Perl Shell
Find file
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
apps
djcz
media
README.md

README.md

Djangoproject.cz -- ceske preklady oficialni dokumentace frameworku Django.

Pro rozjeti aplikace je treba:

  • na urovni adresare djcz vytvorit adresar docs s obsahem oficialni dokumentace Djanga (https://github.com/django/django/tree/master/docs)
  • v adresari djcz/ vytvorit soubor local_settings.py s udaji pro pripojeni k databazi, konstantu AKISMET_API_KEY pro ochranu komentaru pred SPAMem, konstanty ADMINS, MANAGERS a SECRET_KEY (viz oficialni Django dokumentace) a konstantu SPAMMER_IP se seznamem IP adres, kterym se uplne zamezi vstup na stranky (toto byla reakce na masivni SPAMovani z Ruska)

Po syncnuti aplikace s databazi je mozne do ni nalit obsah ze souboru djcz/data.json (obsah ofiko webu k 12.10.2012 bez komentaru). Pristupova hesla vsech uzivatelu jsou nastavena na 'heslo'.

Upozorneni

Projekt djangoproject.cz vznikl v roce 2008, v dobe, kdy zdrojove kody Djanga byly spravovany verzovacim systemem SVN. Model Translation s touto vazbou primo pocita (uchovava cislo revize prelozeneho dokumentu). Pretaveni projektu na praci s Gitem si proto vyzada upravy.

Something went wrong with that request. Please try again.