Webova aplikace mapujici provozovny s vyhernimi automaty na uzemi Ceske republiky.
Python JavaScript CoffeeScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
hazard
media
README.md
requirements.txt

README.md

Jak to funguje

Do aplikace muze kdokoliv pridat zaznamy ze sve obce. Staci, kdyz s pomoci Google maps nakresli dve mapky -- jednu s hernami, druhou s "verejnymi" budovami. Pak staci zadat URL na tyto mapky do aplikace, a ta provede veskerou zbylou praci:

  • vypocita 100m okoli kolem budov
  • zjisti ktere herny se nachazi v jejich dosahu
  • vyzobne z wikipedie informace o obci (vypocita priblizny stred obce, podle souradnic a sluzby Google Geocode zjisti nazev obce a nakonec vytahne z Wikipedie informaci o rozloze obce a poctu obyvatel)

Pro kazdou takto zadanou obec pak vykresli interaktivni mapu, ve ktere je mozne zjistit konkretni provozovny porusujici zakon.

Technicke podrobnosti

Aplikace je napsana ve webovem frameworku Django verze 1.3. Vyuzive geograficke rozsireni GeoDjango, databazi PostgreSQL s rozsirenim PostGIS a NoSQL DB Redis. Javascriptove kody jsou napsany v Coffee Scriptu, HTML stranky vyuzivaji CSS framework Blueprint.

V souboru requirements.txt je uveden seznam balicku tretich stran.

Pro zjistovani zemepisne polohy lat/lon vyuziva knihovnu geocoders Simona Willisona.