Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
341 lines (262 sloc) 10.8 KB
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp 2.4.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-09-11 16:09+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-18 21:46+0300\n"
"Last-Translator: Hleb Valoshka <375gnu@gmail.com>\n"
"Language-Team: belarusian <i18n@mova.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: belarusian\n"
"X-Poedit-Country: belarus\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:394
msgid "Missing exception information"
msgstr "Зьвесткі аб выключэньні адсутнічаюць"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:403
#, python-format
msgid "An error occurred running %s"
msgstr "Здарылася памылка падчас працы %s"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:414
msgid "_More Information"
msgstr "_Болей зьвестак"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:526 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:538
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:544
msgid "No"
msgstr "Не"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:536 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:544
msgid "Yes"
msgstr "Так"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:596 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:223
msgid "Python-Fu File Selection"
msgstr "Выбар файла Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:607
msgid "Python-Fu Folder Selection"
msgstr "Выбар тэчкі Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:696
#, python-format
msgid "Invalid input for '%s'"
msgstr "Недапушчальны ўваход для `%s'"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:176
msgid "Python-Fu Color Selection"
msgstr "Выбіральнік колера Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:109
msgid "Saving as colored XHTML"
msgstr "Захоўваньне расфарбаванага XHTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:186
msgid "Save as colored XHTML"
msgstr "Захаваць як расфарбаваны XHTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:191
msgid "Colored XHTML"
msgstr "Расфарбаваны XHTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:198
msgid "Character _source"
msgstr "_Крыніца знакаў"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:199
msgid "Source code"
msgstr "Крынічны код"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:200
msgid "Text file"
msgstr "Тэкставы файл"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:201
msgid "Entry box"
msgstr "Поле ўвядзеньня"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:202
msgid "_File to read or characters to use"
msgstr "_Чытаць файл або выкарыстаць знакі"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:204
msgid "Fo_nt size in pixels"
msgstr "_Кеґль шрыфта ў піксэлях"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:205
msgid "_Write a separate CSS file"
msgstr "_Запісаць асобны файл з CSS"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gradients-save-as-css.py:96
msgid "Gradient to use"
msgstr "Выкарыстоўваць ґрадыент"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gradients-save-as-css.py:97
msgid "File Name"
msgstr "Назва файла"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:56
msgid "Add a layer of fog"
msgstr "Дадаць пласт туману"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:61
msgid "_Fog..."
msgstr "_Туман..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:66
msgid "_Layer name"
msgstr "_Назва пласта"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:66
msgid "Clouds"
msgstr "Аблокі"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:67
msgid "_Fog color"
msgstr "_Колер туману…"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:68
msgid "_Turbulence"
msgstr "_Узбуранасьць"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:69
msgid "Op_acity"
msgstr "_Непразрыстасьць"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:44
msgid "Offset the colors in a palette"
msgstr "Зрушыць колеры ў палітры"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:49
msgid "_Offset Palette..."
msgstr "_Зрушыць палітру…"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:52
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:56
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:59
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:81
msgid "Palette"
msgstr "Палітра"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:53
msgid "Off_set"
msgstr "_Зрушэньне"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:48
msgid "Sort the colors in a palette"
msgstr "Упарадкоўвае колеры ў палітры"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:53
msgid "_Sort Palette..."
msgstr "_Упарадкаваць палітру"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:57
msgid "Color _model"
msgstr "_Мадэль колераў"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:58
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:59
msgid "HSV"
msgstr "HSV"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:60
msgid "Channel to _sort"
msgstr "_Упарадкаваць канал"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:61
msgid "Red or Hue"
msgstr "Чырвоны ці Адценьне"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:62
msgid "Green or Saturation"
msgstr "Зялёны ці Насычанасьць"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:63
msgid "Blue or Value"
msgstr "Сіні ці Яркасьць"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:64
msgid "_Ascending"
msgstr "_З павелічэньнем"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:52
msgid "Create a repeating gradient using colors from the palette"
msgstr "Стварыць паўтаральны ґрадыент, ужываючы колеры з палітры"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:57
msgid "Palette to _Repeating Gradient"
msgstr "Палітру ў _паўтаральны ґрадыент"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:74
msgid "Create a gradient using colors from the palette"
msgstr "Стварыць ґрадыент, ужываючы колеры з палітры"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:79
msgid "Palette to _Gradient"
msgstr "Палітру ў _ґрадыент"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:59
msgid "Slice"
msgstr "Наразаньне"
#. table snippet means a small piece of HTML code here
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:420
msgid "Cuts an image along its guides, creates images and a HTML table snippet"
msgstr ""
"Разразае відарыс па накіроўных, стварае відарысы й фраґмэнт з табліцай HTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:431
msgid "_Slice..."
msgstr "_Нарэзаць…"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:436
msgid "Path for HTML export"
msgstr "Шлях экспартаваньня HTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:437
msgid "Filename for export"
msgstr "Назва файла экспартаваньня"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:438
msgid "Image name prefix"
msgstr "Прэфікс назвы відарыса"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:439
msgid "Image format"
msgstr "Фармат відарыса"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:440
msgid "Separate image folder"
msgstr "Асобны каталёґ відарысаў"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:442
msgid "Folder for image export"
msgstr "Каталёґ экспартаваньня відарыса"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:443
msgid "Space between table elements"
msgstr "Прастора між элемэнтамі табліцы"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:445
msgid "Javascript for onmouseover and clicked"
msgstr "Javascript для падзей onmouseover і clicked"
#. table caps are table cells on the edge of the table
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:448
msgid "Skip animation for table caps"
msgstr "Прапусьціць анімацыю загалоўка табліцы"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:56
msgid "Python Console"
msgstr "Кансоль Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:60
msgid "_Browse..."
msgstr "_Прагледзець…"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:138
msgid "Python Procedure Browser"
msgstr "Агладальнік працэдураў Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:167
#, python-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Немагчыма адкрыць «%s» на запіс: %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:182
#, python-format
msgid "Could not write to '%s': %s"
msgstr "Немагчыма запісаць «%s»: %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:190
msgid "Save Python-Fu Console Output"
msgstr "Захаваць вывад кансолі Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:216
msgid "Interactive GIMP Python interpreter"
msgstr "Інтэрактыўны інтэрпрэтатар Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:221
msgid "_Console"
msgstr "_Кансоль"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:60
msgid "Add a drop shadow to a layer, and optionally bevel it"
msgstr "Дадае падаючы цень да пласта і, неабавязкова, скошвае яго"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:65
msgid "_Drop Shadow and Bevel..."
msgstr "_Падаючы цень і скос…"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:70
msgid "_Shadow blur"
msgstr "_Размыцьцё ценю"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:71
msgid "_Bevel"
msgstr "_Скос"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:72
msgid "_Drop shadow"
msgstr "_Падаючы цень"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:73
msgid "Drop shadow _X displacement"
msgstr "Зрух падаючага ценю па _X"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:74
msgid "Drop shadow _Y displacement"
msgstr "Зрух падаючага ценю па _Y"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:75
msgid "Create a new brush with characters from a text sequence"
msgstr "Стварыць новы пэндзаль са знакамі з тэкставай пасьлядоўнасьці"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:81
msgid "New Brush from _Text..."
msgstr "Стварыць пэндзаль з _тэксту…"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:84
msgid "Font"
msgstr "Шрышт"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:85
msgid "Pixel Size"
msgstr "Памер піксэля"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:86
msgid "Text"
msgstr "Тэкст"