Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
349 lines (270 sloc) 9.82 KB
# translation of cs.po to Czech
# Czech translation of GIMP python
# Copyright (C) 2001,2003, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
#
# Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>, 2000-2001.
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2003.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004, 2005.
# Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>, 2006, 2007.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-03 18:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-06 21:46+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Language: cs\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:394
msgid "Missing exception information"
msgstr "Chybějící informace o výjimce"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:403
#, python-format
msgid "An error occurred running %s"
msgstr "Při běhu %s došlo k chybě"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:414
msgid "_More Information"
msgstr "_Více informací"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:526 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:538
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:544
msgid "No"
msgstr "Ne"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:536 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:544
msgid "Yes"
msgstr "Ano"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:596 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:223
msgid "Python-Fu File Selection"
msgstr "Výběr souboru Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:607
msgid "Python-Fu Folder Selection"
msgstr "Výběr složky Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:696
#, python-format
msgid "Invalid input for '%s'"
msgstr "Neplatný vstup pro „%s“"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:176
msgid "Python-Fu Color Selection"
msgstr "Výběr barev Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:109
msgid "Saving as colored XHTML"
msgstr "Ukládá se jako barevné XHTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:186
msgid "Save as colored XHTML"
msgstr "Uložit jako barevné XHTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:191
msgid "Colored XHTML"
msgstr "Barevné XHTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:198
msgid "Character _source"
msgstr "Zdroj _znaku"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:199
msgid "Source code"
msgstr "Zdrojový kód"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:200
msgid "Text file"
msgstr "Textový soubor"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:201
msgid "Entry box"
msgstr "Vstupní pole"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:202
msgid "_File to read or characters to use"
msgstr "_Soubor ke čtení nebo znaky k použití"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:204
msgid "Fo_nt size in pixels"
msgstr "_Velikost písma v pixelech"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:205
msgid "_Write a separate CSS file"
msgstr "_Zapsat samostatný soubor CSS"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gradients-save-as-css.py:96
msgid "Gradient to use"
msgstr "Přechod, který se má použít"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gradients-save-as-css.py:97
msgid "File Name"
msgstr "Název souboru"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:56
msgid "Add a layer of fog"
msgstr "Přidat vrstvu mlhy"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:61
msgid "_Fog..."
msgstr "_Mlha…"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:66
msgid "_Layer name"
msgstr "Název _vrstvy"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:66
msgid "Clouds"
msgstr "Mraky"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:67
msgid "_Fog color"
msgstr "Barva _mlhy"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:68
msgid "_Turbulence"
msgstr "_Turbulence"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:69
msgid "Op_acity"
msgstr "_Krytí"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:44
msgid "Offset the colors in a palette"
msgstr "Posunout barvy v paletě"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:49
msgid "_Offset Palette..."
msgstr "P_osunout paletu…"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:52
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:56
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:59
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:81
msgid "Palette"
msgstr "Paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:53
msgid "Off_set"
msgstr "Po_sun"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:48
msgid "Sort the colors in a palette"
msgstr "Seřadit barvy v paletě"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:53
msgid "_Sort Palette..."
msgstr "Seřadi_t paletu…"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:57
msgid "Color _model"
msgstr "Barevný _model"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:58
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:59
msgid "HSV"
msgstr "HSV"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:60
msgid "Channel to _sort"
msgstr "Kanál k _seřazení"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:61
msgid "Red or Hue"
msgstr "Červená nebo odstín"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:62
msgid "Green or Saturation"
msgstr "Zelená nebo sytost"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:63
msgid "Blue or Value"
msgstr "Modrá nebo hodnota"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:64
msgid "_Ascending"
msgstr "_Vzestupně"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:52
msgid "Create a repeating gradient using colors from the palette"
msgstr "Vytvořit opakující se přechod z barev palety"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:57
msgid "Palette to _Repeating Gradient"
msgstr "Paleta do _opakujícího se přechodu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:74
msgid "Create a gradient using colors from the palette"
msgstr "Vytvořit přechod z barev palety"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:79
msgid "Palette to _Gradient"
msgstr "Paleta do _přechodu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:59
msgid "Slice"
msgstr "Rozřezat"
#. table snippet means a small piece of HTML code here
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:420
msgid "Cuts an image along its guides, creates images and a HTML table snippet"
msgstr ""
"Rozřezat obrázek podle vodítek, vytvořit dílčí obrázky a kód tabulky v HTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:431
msgid "_Slice..."
msgstr "_Rozřezat…"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:436
msgid "Path for HTML export"
msgstr "Cesta pro export HTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:437
msgid "Filename for export"
msgstr "Název souboru pro export"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:438
msgid "Image name prefix"
msgstr "Předpona názvu obrázku"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:439
msgid "Image format"
msgstr "Formát obrázku"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:440
msgid "Separate image folder"
msgstr "Oddělená složka pro obrázky"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:442
msgid "Folder for image export"
msgstr "Složka pro export obrázku"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:443
msgid "Space between table elements"
msgstr "Rozestupy mezi prvky tabulky"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:445
msgid "Javascript for onmouseover and clicked"
msgstr "Javascript při přejetí myší a kliknutí"
#. table caps are table cells on the edge of the table
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:448
msgid "Skip animation for table caps"
msgstr "Vynechat animaci záhlaví tabulky"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:56
msgid "Python Console"
msgstr "Konzola Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:60
msgid "_Browse..."
msgstr "_Procházet…"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:138
msgid "Python Procedure Browser"
msgstr "Prohlížeč procedur v jazyce Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:167
#, python-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Nelze otevřít „%s“ pro zápis: %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:182
#, python-format
msgid "Could not write to '%s': %s"
msgstr "Nelze zapisovat do „%s“: %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:190
msgid "Save Python-Fu Console Output"
msgstr "Uložit výstup konzoly Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:216
msgid "Interactive GIMP Python interpreter"
msgstr "Interaktivní interpretr GIMP Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:221
msgid "_Console"
msgstr "_Konzola"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:60
msgid "Add a drop shadow to a layer, and optionally bevel it"
msgstr "Přidat vrstvě stín a volitelně ji zkosit"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:65
msgid "_Drop Shadow and Bevel..."
msgstr "_Vržený stín a zkosení…"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:70
msgid "_Shadow blur"
msgstr "Rozostření _stínu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:71
msgid "_Bevel"
msgstr "_Zkosení"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:72
msgid "_Drop shadow"
msgstr "_Vržený stín"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:73
msgid "Drop shadow _X displacement"
msgstr "Posun vrženého stínu ve směru _X"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:74
msgid "Drop shadow _Y displacement"
msgstr "Posun vrženého stínu ve směru _Y"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:75
msgid "Create a new brush with characters from a text sequence"
msgstr "Vytvořit novou stopu se znaky z posloupnosti znaků"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:81
msgid "New Brush from _Text..."
msgstr "Nová stopa z _textu…"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:84
msgid "Font"
msgstr "Písmo"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:85
msgid "Pixel Size"
msgstr "Velikost v pixelech"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:86
msgid "Text"
msgstr "Text"