Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
368 lines (289 sloc) 10.6 KB
# Danish translation of GIMP python.
# Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
# Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 04.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2008, 2011.
#
# Konventioner:
#
# script -> program
# utils -> værktøjer
# web page themes -> hjemmesidetemaer
# DB Browser -> proceduredatabase (browser er overflødigt)
#
# Bemærk at en hel del af oversættelserne af programnavnene optræder i to
# sammenhænge og derfor skal synkroniseres.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP python\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-09-18 17:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-07 00:12+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:394
msgid "Missing exception information"
msgstr "Manglende undtagelsesinformation"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:403
#, python-format
msgid "An error occurred running %s"
msgstr "Der opstod en fejl under kørsel af %s"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:414
msgid "_More Information"
msgstr "_Yderligere information"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:526 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:538
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:544
msgid "No"
msgstr "Nej"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:536 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:544
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:596 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:223
msgid "Python-Fu File Selection"
msgstr "Pyton-Fu-filvælger"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:607
msgid "Python-Fu Folder Selection"
msgstr "Python-Fu-mappevælger"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:696
#, python-format
msgid "Invalid input for '%s'"
msgstr "Ugyldige inddata for \"%s\""
#: ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:176
msgid "Python-Fu Color Selection"
msgstr "Python-Fu-farvevælger"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:109
msgid "Saving as colored XHTML"
msgstr "Gemmer som farvet XHTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:186
msgid "Save as colored XHTML"
msgstr "Gem som farvet XHTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:191
msgid "Colored XHTML"
msgstr "Farvet XHTML"
# var lidt i tvivl om den her (karakter, bogstav, tegn, tast). Head bruger tegn og tast.
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:198
msgid "Character _source"
msgstr "Tegn_kilde"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:199
msgid "Source code"
msgstr "Kildekode"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:200
msgid "Text file"
msgstr "Tekstfil"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:201
msgid "Entry box"
msgstr "Indtastningsboks"
# var lidt i tvivl om den her (karakter, bogstav, tegn, tast). Head bruger tegn og tast.
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:202
msgid "_File to read or characters to use"
msgstr "_Fil at læse eller tegn til brug"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:204
msgid "Fo_nt size in pixels"
msgstr "Skriftstørrelse i skærmpu_nkter"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:205
msgid "_Write a separate CSS file"
msgstr "_Skriv en separat CSS-fil"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gradients-save-as-css.py:96
msgid "Gradient to use"
msgstr "Farveovergang at bruge"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gradients-save-as-css.py:97
msgid "File Name"
msgstr "Filnavn"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:56
msgid "Add a layer of fog"
msgstr "Tilføj et lag af tåge"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:61
msgid "_Fog..."
msgstr "_Tåge..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:66
msgid "_Layer name"
msgstr "_Lagnavn"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:66
msgid "Clouds"
msgstr "Skyer"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:67
msgid "_Fog color"
msgstr "_Tågefarve"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:68
msgid "_Turbulence"
msgstr "_Turbulens"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:69
msgid "Op_acity"
msgstr "U_gennemsigtighed"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:44
msgid "Offset the colors in a palette"
msgstr "Forskyd farverne i en palet"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:49
msgid "_Offset Palette..."
msgstr "_Forskyd palet..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:52
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:56
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:59
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:81
msgid "Palette"
msgstr "Palet"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:53
msgid "Off_set"
msgstr "For_skyd"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:48
msgid "Sort the colors in a palette"
msgstr "Sorter farverne i en palet"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:53
msgid "_Sort Palette..."
msgstr "_Sorter palet..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:57
msgid "Color _model"
msgstr "Farve_model"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:58
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:59
msgid "HSV"
msgstr "HSV"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:60
msgid "Channel to _sort"
msgstr "Kanal at _sortere"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:61
msgid "Red or Hue"
msgstr "Rød eller farvetone"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:62
msgid "Green or Saturation"
msgstr "Grøn eller mætning"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:63
msgid "Blue or Value"
msgstr "Blå eller værdi"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:64
msgid "_Ascending"
msgstr "_Stigende"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:52
msgid "Create a repeating gradient using colors from the palette"
msgstr "Opret en gentagende farveovergang med brug af farver fra paletten"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:57
msgid "Palette to _Repeating Gradient"
msgstr "Palet til _gentagende farveovergang"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:74
msgid "Create a gradient using colors from the palette"
msgstr "Opret en farveovergang med brug af farver fra paletten"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:79
msgid "Palette to _Gradient"
msgstr "Palet til _farveovergang"
# NB den her har jeg ikke kunnet finde i head og plugins (hvilket undrer mig lidt. Der var en, men den var uoversat)
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:59
msgid "Slice"
msgstr "Skive"
# NB i tvivl her er en snippet en tekststump?
#. table snippet means a small piece of HTML code here
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:420
msgid "Cuts an image along its guides, creates images and a HTML table snippet"
msgstr ""
"Klip et billede langs dets hjælpelinjer, opretter billeder og en HTML-"
"tabeltekststump"
# NB den her har jeg ikke kunnet finde i head og plugins (hvilket undrer mig lidt. Der var en, men den var uoversat)
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:431
msgid "_Slice..."
msgstr "_Skive..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:436
msgid "Path for HTML export"
msgstr "Sti til HTML-eksport"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:437
msgid "Filename for export"
msgstr "Filnavn til eksport"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:438
msgid "Image name prefix"
msgstr "Præfiks for billednavn"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:439
msgid "Image format"
msgstr "Billedformat"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:440
msgid "Separate image folder"
msgstr "Separat billedmappe"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:442
msgid "Folder for image export"
msgstr "Mappe for billedeksport"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:443
msgid "Space between table elements"
msgstr "Mellemrum mellem tabelelementer"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:445
msgid "Javascript for onmouseover and clicked"
msgstr "Javaskript for onmouseover og trykket på"
# har ikke kunnet finde en egnet oversættelse for table caps. Nogen ideer?
#. table caps are table cells on the edge of the table
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:448
msgid "Skip animation for table caps"
msgstr "Undlad animation for kantceller"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:56
msgid "Python Console"
msgstr "Python-konsol"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:60
msgid "_Browse..."
msgstr "_Gennemse..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:138
msgid "Python Procedure Browser"
msgstr "Python-procedure-fremviser"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:167
#, python-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Kunne ikke åbne \"%s\" under forsøg på skrivning: %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:182
#, python-format
msgid "Could not write to '%s': %s"
msgstr "Kunne ikke skrive til \"%s\": %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:190
msgid "Save Python-Fu Console Output"
msgstr "Gem Python-Fu-konsoluddata"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:216
msgid "Interactive GIMP Python interpreter"
msgstr "Interaktiv GIMP-Python-fortolker"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:221
msgid "_Console"
msgstr "_Konsol"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:60
msgid "Add a drop shadow to a layer, and optionally bevel it"
msgstr "Tilføj en baggrundsskygge til et lag, og giv den eventuelt en kant"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:65
msgid "_Drop Shadow and Bevel..."
msgstr "_Baggrundsskygge og kant..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:70
msgid "_Shadow blur"
msgstr "_Sløring på skygge"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:71
msgid "_Bevel"
msgstr "_Kant"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:72
msgid "_Drop shadow"
msgstr "_Baggrundsskygge"
# Fra konventioner
# X, Y og Z er oversat med x, y og z i overenstemmelse med almindelig dansk
# praksis.
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:73
msgid "Drop shadow _X displacement"
msgstr "Baggrundsskygge _x forskydning"
# Fra konventioner
# X, Y og Z er oversat med x, y og z i overenstemmelse med almindelig dansk
# praksis.
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:74
msgid "Drop shadow _Y displacement"
msgstr "Baggrundsskygge _y forskydning"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:75
msgid "Create a new brush with characters from a text sequence"
msgstr "Opret en ny pensel med tegn fra en tekstsekvens"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:81
msgid "New Brush from _Text..."
msgstr "Ny pensel fra _tekst..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:84
msgid "Font"
msgstr "Skrifttype"
# i hovedfilen er der en streng hvor forklaringen er pixel size
# og oversættelsen "%d × %d punkter"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:85
msgid "Pixel Size"
msgstr "Størrelse i billedpunkter"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:86
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
Something went wrong with that request. Please try again.