Jednoduchá implementace systému pro správu sportovního klubu vrámci předmětu BI-SI1 na FIT ČVUT.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.idea
docs
sphinx
spravujklub
.gitignore
INSTALL.md
README.md
docgen.sh
requirements.txt
run.py

README.md

Systém pro správu sportovního klubu

Jednoduchá implementace systému pro správu sportovního klubu vrámci předmětu BI-SI1 na FIT ČVUT.

Technologie

Moduly pro Python

  • flask - webový framework
  • flask-sqlalchemy - DB ORM
  • flask-login - login handling
  • flask-bootstrap - webový css a js framework

Model nasazení

Model nasazení je popsán v souboru INSTALL.md