Skip to content
Korektor - Serbian Spell-Checker Microsoft Word Add-in
C#
Branch: master
Clone or download
Milutin Smiljanic
Milutin Smiljanic - md file
Latest commit db74595 Aug 25, 2019

README.md

Коректор

ЋирилицаLatinica

Коректор је додатак за Microsoft Word који омогућава:

  • Проверу словних грешака у српском тексту
  • Конверзију латиничног и ћириличног писма
  • Поделу речи на слогове код прелома текста
  • Конверзију "ошишане" латинице у латиницу

Уграђени речник садржи 200.000 речи и 3,4 милиона облика речи.

Преузимање (download)

Кликните на линк:
https://github.com/msmiljan/korektor/raw/master/KorektorSetup.exe

Уколико користите LibreOffice или OpenOffice речник је доступан као екстензија:
https://extensions.libreoffice.org/extensions/serbian-spellcheck-and-hyphenation

Инсталација

Стартујте програм KorektorSetup.exe, прихватите бесплатну лиценцу и сачекајте да се програм инсталира.

Програм се инсталира за све кориснике система.

Подржане конфигурације су од Windows XP SP3 i Office 2007 SP3 навише.

Употреба

Када стартујете Microsoft Word, Коректор се налази у картици Редиговање (Review tab у енглеској верзији Word-а).

Доступне су две иконице, Ћирилица и Latinica, зависно од писма у којем је текст. Клик на њих врши проверу речи.

Обе иконице имају четири исте опције:

  • Провера речи
  • Конверзија писма
  • Растављање речи на слогове
  • Састављање слогова у речи

Латинично писмо има и додатну опцију:

  • Конверзија "ошишане" латинице у латиницу (Cccsszz → Cčćsšzž)

Провера речи примењена је на цео документ, почевши од тренутне позиције курсора. Остале опције примењене су на селектовани део текста, или, уколико ништа није селектовано, на цео документ.

Код провере речи Коректор не прави разлику између екавског и ијекавског изговора, оба изговора су правилна.

Речи додате у речник приликом провере налазе се у корисничком директоријуму:
C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Korektor

Аутор

Аутор речника и додатка је Милутин Смиљанић.
E-mail: msmiljanic.gm@gmail.com

You can’t perform that action at this time.