Skip to content
Show Blip! in your WordPress http://wordpress.org/extend/plugins/wp-blip/
PHP
Find file
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
JSON.class.php
blipapi.php
blipapi_abstract.php
blipapi_shortlink.php
blipapi_status.php
readme.txt
screenshot-1.png
screenshot-2.png
wp-blip-ajax.php
wp-blip-common.php
wp-blip-options.php
wp-blip.php

readme.txt

=== Plugin Name ===
Contributors: mysz
Tags: blip, microblogging, widget
Requires at least: 2.7
Tested up to: 2.9.1
Stable tag: 0.6.0

WP-Blip! służy do wyświetlania ostatnich wpisów z Blip!a w Wordpressie.

== Description ==

WP-Blip! pozwala na wyświetlenie ostatnich wpisów z [BlipLoga](http://blip.pl).
Można wyświetlać wszystkie wpisy, lub też ograniczone do dowolnego tagu. Udostępniony jest w części administracyjnej panel pozwalający na dowolną konfigurację sposoby wyświetlanych danyc, ich ilości czy innych limitów.

Proszę o zgłaszanie wszelkich uwag i problemów na tagu [#wpblip](http://blip.pl/tags/wpblip) lub do użytkownika ^[mysz](http://blip.pl/users/mysz/dashboard), ewentualnie można zgłosić ticketa na [GitHub](https://github.com/mysz/WP-Blip/issues).

== Installation ==

1. Wejdź do panelu administracyjnego, przejdź do **Wtyczki** -> **Dodaj nową**.
2. W okno wyszukiwarki wpisz **WP-Blip!** i wciśnij *Enter*.
3. Na liście wtyczek znajdź pozycję **WP-Blip!** i znajdź po prawej stronie link **Zainstaluj**. Kliknij go.
4. Otworzy się okienko z opisem wtyczki - kliknij znajdujący się po prawej stronie przycisk **Zainstaluj**.
5. W tej chwili wtyczka jest już zainstalowana - na dole znajdziesz link **Włącz wtyczkę**. Kliknij na nim.
6. Voila! Wtyczka jest zainstalowana :)

7. Teraz masz dwie opcje do wyboru:
 1. Jeśli używasz skórki obsługującej widgety i WordPress w wersji przynajmniej 2.8: Przejdź do **Wygląd** -> **Widgety**, przeciągnij **WP-Blip!** do miejsca w którym chcesz wyświetlać statusy, uzupełnij tytuł, i zapisz zmiany.
 2. W przeciwnym wypadku musisz ręcznie dodać odpowiedni wpis do skórki: W szablonie, w miejscu w którym ma się wyświetlić lista wpisów, dodaj kod:
    <?php
    if (function_exists ('wp_blip')) { wp_blip("\n", 1); }
    ?>

8. W **Ustawienia** -> **WP-Blip!** możesz skonfigurować sposób działania wtyczki.

== Frequently Asked Questions ==

= Gdzie mogę zgłosić błąd lub poprosić o jakąś nową funkcjonalność? =

Proszę o zgłaszanie wszelkich uwag i problemów na tagu [#wpblip](http://blip.pl/tags/wpblip) lub do użytkownika [^mysz](http://blip.pl/users/mysz/dashboard), ewentualnie można zgłosić ticketa na [GitHUb](https://github.com/mysz/WP-Blip/issues).

= Czemu włączenie rozwijania linków statusów lub linków z serwisu rdir.pl spowalnia ładowanie? =

Ponieważ dla każdego linku z osobna trzeba pobrać dodatkowe dane z serwisu Blip!

= Na moim serwerze nie ma rozszerzenia cURL, czy można jakoś tam uruchomić WP-Blip! ? =

Niestety nie. Ale jest podobne rozszerzenie, nazywa się [Blip Widget](http://wordpress.org/extend/plugins/blip-widget/). Blip Widget korzysta z innego sposobu pobierania wpisów, dzięki czemu powinno działać u Ciebie :)

== Screenshots ==
1. Rozwinięty widget WP-Blip!
2. Panel administracyjny

== Changelog ==
= 0.6.0 =
* usunięcie starego hacka na używanie zewnętrznego parsera (gdy nie ma funkcji json_decode)
* poprawka na szukanie blipów w konkretnym tagu - zapętlało się gdy dany user puścił mniej blipów tak otagowanych, niż ustawił limit w panelu WP-Blip!
* WP-Blip! sprawdza teraz uprawnienia zalogowanego użytkownika, i nie pozwala na edycję ustawień jeśli ktoś nie ma nadanych uprawnień 'manage_options' (zazwyczaj jest to administrator)
* możliwość ustalenia, od jakiego momentu daty absolutne mają być jako relatywne (np. po 7 dni od publikacji)
* możliwość wyświetlania obrazka załączonego do statusu, dodany nowy tag dla szablonu wpisu, i dodany szablon obrazka
* drobna poprawka obsługi błędów komunikacji z Blip.pl
* dostosowanie do zmian w obsłudze panelu konfiguracyjnego w Wordpress 3.0

= 0.5.7 =
* poprawienie kompatybilności z WP BlipBot - jest tam starsza wersja blipapi.php
* zapisywanie wersji WP-Blip! w bazie danych
* czyszczenie plikow cache przy zmianie wersji
* poprawki związane z E_STRICT
* zmiana nazwy pliku cache. Teraz pliki z cache mają prefix 'wp_blip.'

= 0.5.6 =
* załączenie najnowszej wersji BlipApi.php

= 0.5.5 =
* brakowalo poprawnej obsługi błędów połączenia z serwerami Blip.pl
* przy wystąpieniu błędu zostanie wysłany email z informacją o błędzie pod adres podany w panelu administracyjnym (o każdym błędzie użytkownik jest informowany tylko raz)

= 0.5.2 =
* brakowało obsługi błędów gdy rozwijany link/status został już skasowany - WP-Blip! rzucał brzydkim błędem

= 0.5.1 =
* wysłany nagłówek Cache-Control z wartością no-cache powoduje ponowne wczytanie statusów
* zabezpieczenie przed parsowaniem pliku z opcjami poprzez bezpośrednie odwołanie do wp-blip-options.php
* zabezpieczenie przed wyrzucaniem błędu o nieistniejącej klasie WP_Widget w WP starszym niż 2.8 - WP-Blip! jako widget działa tylko w wersji WordPressa 2.8 i wyżej
* jeśli nie ma wbudowanej funkcji json_decode (PHP starsze niż 5.2) to używamy klasy Services_JSON

= 0.5.0 =
* możliwość użycia WP-Blip! jako widgetu (ciągle można używać w wersji bez-widgetowej!) (issue #1)
* możliwość zmiany sposobu wyświetlania daty. Teraz data może być absolutna, relatywna i relatywna uproszczona (issue #2)
* poprawki błędów:
 - pl-znaczki nie były uwzględniane w nazwach tagów
 - WP-Blip! gryzł się nieco z WP-BlipBot-em (i/lub innymi wtyczkami korzystającymi z modularnego BlipApi.php) - nie umiały nawzajem korzystać z pluginów blipapi które nie są w katalogu pierwszej wczytanej wersji BlipApi.php
* porządki w kodzie

= 0.4.8 =
* w niektórych sytuacjach sypało się rozwijanie linków i nazw userów
= 0.4.7 =
* możliwość włączenia rozwijania linków z rdir.pl
* możliwość włączenia pobierania podlinkowanych statusów i wyświetlanie ich w title linku (po przytrzymaniu kursora nad odnośnikiem)
* poprawki błędów:
 - błędy przy pobieraniu statusów przy ograniczeniu dla konkretnych tagów
 - błędnie linkował adresy inne niż blip.pl - zła kolejność podmieniania adresów
 - w treści wpisów nie były enkodowane znaki wrażliwe dla HTML
= 0.4.6 =
* nie jest już potrzebne podawanie hasła do Blip!a
* można wyświetlać wpisy dowolnego usera
= 0.4.5 = 
* wykrywanie i linkowanie urli do innych wiadomości na blipie - nie są one puszczane przez rdir.pl
* rozpoznawanie linkow https
= 0.4.4 =
* możliwość wyczyszczenia cache z poziomu panelu
* możliwość zdefiniowania treści przed i za listą statusów
* porządki w kodzie i w układzie plików

== Wymagania ==
* PHP w wersji 5.2 lub wyżej
* działające rozszerzenie PHP cURL

Something went wrong with that request. Please try again.