Python Library for Blip! - polish microblogging system
Python
Switch branches/tags
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
blipapi
tools
.gitignore
README
setup.py

README

Autor:
Marcin Sztolcman (http://urzenia.net)

Adres:
https://github.com/mysz/blipapi-py

Opis:
blipapi-py jest to biblioteka służąca do komunikacji z serwisem Blip!
(http://blip.pl). Zawiera kompletne, ciągle uzupełniane API, pozwalające na
wszystkie operacje jakie udostępnia API Blip!a. Dokumentacja API znajduje
się pod adresem: http://www.blip.pl/api-0.02.html

Błędy i ew. pomysły proszę zgłaszać na specjalnie do tego celu przeznaczonym
issue trackerze: https://github.com/mysz/blipapi-py/issues

Wymagania:
- Python w wersji 2.5 lub wyżej
- moduł do parsowania formatu JSON (jeśli Python będzie w wersji 2.6 lub
  wyżej, BlipApi.py automatycznie skorzysta z wbudowanego json)
  (rozpoznawane automatycznie moduły to cjson i simplejson)

Uzycie:
blipapi = BlipApi (
  oauth_token = access_token,
  oauth_consumer = oauth.OAuthConsumer (CONSUMER_KEY, CONSUMER_SECRET),
)
updates = blipapi.update_read (user = 'mysz')
print updates

// Alternatywnie, gdy nazwę metody przechowujemy w jakiejś zmiennej, może
// być prościej użyć:

blipapi = BlipApi (
  oauth_token = access_token,
  oauth_consumer = oauth.OAuthConsumer (CONSUMER_KEY, CONSUMER_SECRET),
)
updates = blipapi ('update_read', user = 'mysz')
print updates

// Jeśli posiadamy wersję Pythona bez modułu JSON/CJSON, możemy użyć
// dowolnej znalezionej np. na http://pypi.python.org biblioteki która będzie
// potrafiła sparsować nam format JSON, i podpiąć ją jako parser:

blipapi = BlipApi ()
blipapi.parser = moja_funkcja_parsujaca_json