Virux, eğlence amaçlı bir antivirüs yazılımıdır :P
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
data
dialoglib
lib
AUTHORS.txt
CHANGELOG.txt
COPYING.txt
README.txt
TODO.txt
icon.qrc
icon_rc.py
virux.py

README.txt

Virux, platform bağımsız bir antivirüs yazılımıdır :P

Yazılımın çalışması için Python2 ve PyQt4 gerekmektedir.

Yazılımıın bir arayüzü yoktur. Sadece sistem çubuğunda bir ikon oluşur.
Bu ikon animasyon şeklindedir. İkona sağ tıklayıp Koru seçeneğini deaktif
ederseniz animasyon duracaktır ve sisteminiz güvende olmayacaktır :)

Koru aktif iken rasgele aralıklarla karşınıza dialoglar çıkacaktır.