Pisi Linux için Video Oynatıcı
Python QMake
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
data
pisiplayer
script
.gitignore
AUTHORS
Changelog.txt
LICENSE
README.md
TODO
pisiplayer.pro
pisiplayer.qrc
requirements.txt
setup.py

README.md

pisi-player

Pisi Linux için Video Oynatıcı

Uyarı!

Uygulama Pisi Linux üzerinde sorunsuz(!) çalışmaktadır. Başka dağıtımlarda çalışmama ihtimali olduysa, en büyük sebebi gstreamer'dır. Çünkü pyqt-qt ses ve video oynatırken arkaplanda gstreamer kullanır.

Kurulum

sudo pip3 install youtube-dl sudo python3 setup.py install

Bağımlılıklar

python3-qt5, pyqt5tools(derleme - pyrcc5, pylupdate5, lrelease5), python3-setuptools(derleme) - (Farklı dağıtımlar için qtmultimedia paketi pyqt5 için kurulmalı.)

Özellikler

 • Ses seviyesini değiştirdiğinizde, bir sonraki girişte o ses seviyesinde başlıyor.
 • İzlediğiniz video varken Pisi Player'ı kapattığınız da hangi videonun hangi sürede olduğunu kayıt ediyor ve bir sonraki açılışta kaldığınız yerden devam ediyor.
 • Pisi Player kapandığında, o an ekrandaki konumu ve boyutu kayıt ediliyor ve tekrar açtığınızda boyut ve konumu hatırlıyor.
 • Sürükle bırak ile video ve altyazı eklenebiliyor. CC butonuna basarak metin kodlaması ayarlayanabiliyor.
 • Youtube butonuna tıkladığınızda açılan dialoga youtube linki yapıştırıp, youtube videosu oynatabiliyor.
 • Altyazı rengi, arkaplan rengi ve yazıtipi ayarlayanabiliyor.

Fare ve Klavye KısaYolları

 • Sürükle-bırak ile video oynatabilir ve altyazı ekleyebilirsiniz(Video ile aynı dizin ve isimde olan altyazılar otomatik algılanır).
 • Videoya Çift tıklama: Tam ekran veya tam ekrandan çıkış.
 • Esc: Tam ekrandan çıkış.
 • Ctrl+Q: Uygulamayı kapat.
 • Ctrl+M: Sesi Kapat-Aç.
 • Space: Durdur-Devam et.
 • -(eksi): Sesi kıs.
 • +(artı): Sesi Aç.
 • Sağ ok: 10sn ileri
 • Sol ok: 10sn geri
 • Yukarı ok: 1dk ileri
 • Aşağı ok: 1dk geri
 • Fare tekerleği - yukarı: 1dk ileri
 • Fare tekerleği - aşağı: 1dk geri