Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
TddShop
presentation
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

Test-Driven Development Workshops - Lider Workshops Day 2017

Kod z rozwiązanymi zadaniami

Wszystko i jeszcze więcej, co przerobiliśmy na warsztatach znajdziesz na branchu develop, tutaj znajdziesz podgląd.

Prezentacja

Prezentację w formacie .pdf znajdziecie na repozytorium w folderze presentation lub pod tym linkiem.

Zadanie domowe - wysyłamy paczki do Starożytnego Rzymu

 • W pliku Shipment\AncientRomeShippingService znajdziesz klasę, która odpowiada za wysyłanie paczek do naszych przyjaciół ze Starożytnego Rzymu.
 • Twoim zadaniem jest napisanie testów i kodu do tej klasy w technice TDD.
 • Stworzyliśmy dla Ciebie plik Shipment\AncientRomeShippingServiceTests w projekcie TddShop.Tests
 • Funkcjonalność polega na pobraniu numeru listu przewozowego, zmienieniu go na postać rzymską i wysłanie zamówienia poprzez IDeliveryService
 • Możesz rozbić problem na mniejsze części i napisać osobne testy ;)

Zasady konkursy

 • Prosimy o umieszczeniu kodu na GitHubie i wysłanie linku do nas (mateusz.turzynski@goyello.com lub michal.michalczuk@goyello.com)
 • Najłatwiej zacząć robiąc forka naszego repozytorium
 • Na zgłoszenia czekamy do 15.11.2017 do północy
 • Pierwsze miejsce wygrywa bon do Saturna o wartości 200zł
 • Dwa wyróżnienia wygrywają bon do Saturna o wartości 50zł
 • Wyniki konkursu poznacie 20.11.2017
You can’t perform that action at this time.