PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README
dbConnection.php
mailman.php
mimeType.php
phpMysqlBackup.php
pmysqlb.php
test.php

README

pmysqlb - 6 Haziran 2011
=============================
Proje sadece pmysqlb.php dosyasına dönmüştür, diğer dosyalar belki
lazım olur diye silinmedi. Yedekleme yöntemi mysqldump ile çalışıyor.
Tek seferde çoklu veritabanı yedeği, gün bazında yedek alınabilir.

komut satırından çalıştırmak için:
$php pmysqlb h=localhost p=root u=root dbs=db1name,db2name days=1,3,7 spath=/var/backuo email=x@y.com

konfigürasyon dosyasından çağırmak için:
$php pmysqlb conf.ini
not: conf.ini dosyası parametre seti dizisini içermeli.ESKİ PROJE 
=============================
Bu proje, php ile mysql information schema üzerinden veritabanlarını
yedekler. Yedek dosyasını yerel dizine, ftp ile uzak sunucuya, eposta
kutusuna gönderebilir. Amaç, en az yetkiyle yedek alınabilmesini
mümkün kılmak idi. 

Kod epey eski, 2008'de yayınlamışım ama o tarihten de eskiydi. Belki
birilerine lazım olur diye github'a ekliyorum. Daha iyi yöntem ve 
araçlar var bu işler için.

Belgelemesi şu adreste:
http://cookingthecode.com/a19_Veritabani-yedeklemek
(Çok salakça ifadeler kullanmışım belgede. Şimdi görünce utandım.)