Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Commits on Mar 26, 2015
 1. migracja 26 - upraszczanie krawędzi na razie odłożone - działa jako tako

  mudiaTest committed Mar 26, 2015
  na razie krawędzie wyświetla poprawnie Potem poprawić sprawdzanie linii prostej bo tak średnio teraz to działaUpraszczanie kolorów rozpoczęte
  ~ rozszerzenie serializacji/deserializacji ustawień
  zmienione pole koloru
Commits on Mar 17, 2015
 1. migracja 26 - upraszczanie krawędzi na razie odłożone - działa jako tako

  mudiaTest committed Mar 17, 2015
  na razie krawędzie wyświetla poprawnie Potem poprawić sprawdzanie linii prostej bo tak średnio teraz to działaUpraszczanie kolorów rozpoczęte
  ~ rozszerzenie serializacji/deserializacji ustawień
  zmienione pole koloru
Commits on Mar 5, 2015
 1. migracja 26 - upraszczanie krawędzi na razie odłożone - działa jako tako

  mudiaTest committed Mar 5, 2015
  na razie krawędzie wyświetla poprawnie Potem poprawić sprawdzanie linii prostej bo tak średnio teraz to działaUpraszczanie kolorów rozpoczęte
  ~ rozszerzenie serializacji/deserializacji ustawień
 2. migracja 26 - upraszczanie krawędzi na razie odłożone - działa jako tako

  mudiaTest committed Mar 5, 2015
  na razie krawędzie wyświetla poprawnie Potem poprawić sprawdzanie linii prostej bo tak średnio teraz to działaUpraszczanie kolorów rozpoczęte
  ~ rozszerzenie serializacji/deserializacji ustawień
Commits on Mar 2, 2015
 1. migracja 26 - upraszczanie krawędzi na razie odłożone - działa jako tako

  mudiaTest committed Mar 2, 2015
  na razie krawędzie wyświetla poprawnie Potem poprawić sprawdzanie linii prostej bo tak średnio teraz to działaUpraszczanie kolorów rozpoczęte
  ~ dodawanie kontrolek kolorów
  + sprawdzić przyczyną powolnego przesówania środkowego obrazu
 2. migracja 26 - upraszczanie krawędzi na razie odłożone - działa jako tako

  mudiaTest committed Mar 2, 2015
  na razie krawędzie wyświetla poprawnie Potem poprawić sprawdzanie linii prostej bo tak średnio teraz to działaUpraszczanie kolorów rozpoczęte
  ~ dodawanie kontrolek kolorów
  + sprawdzić przyczyną powolnego przesówania środkowego obrazu
 3. migracja 26 - upraszczanie krawędzi na razie odłożone - działa jako tako

  mudiaTest committed Mar 2, 2015
  na razie krawędzie wyświetla poprawnie Potem poprawić sprawdzanie linii prostej bo tak średnio teraz to działaUpraszczanie kolorów rozpoczęte
  ~ dodawanie kontrolek kolorów
  + sprawdzić przyczyną powolnego przesówania środkowego obrazu
Commits on Feb 28, 2015
 1. migracja 24 - upraszczanie krawędzi na razie odłożone - działa jako tako

  mudiaTest committed Feb 28, 2015
  - początek przebudowy graficznej
Commits on Feb 26, 2015
 1. migracja 25 - upraszczanie krawędzi na razie odłożone - działa jako tako

  mudiaTest committed Feb 26, 2015
  na razie krawędzie wyświetla poprawnie Potem poprawić sprawdzanie linii prostej bo tak średnio teraz to działaUpraszczanie kolorów rozpoczęte
  - działają przesówania obrazów
  + sprawdzić przyczyną powolnego przesówania środkowego obrazu
  + dodać kontrolki kolorów
Commits on Feb 25, 2015
 1. migracja 24 - upraszczanie krawędzi na razie odłożone - działa jako tako

  mudiaTest committed Feb 25, 2015
  na razie krawędzie wyświetla poprawnie Potem poprawić sprawdzanie linii prostej bo tak średnio teraz to działaUpraszczanie kolorów rozpoczęte
  - ładowanie srcCol zrobione
  - zrobić ładowanie dstCol i przesówanie obrazów
Commits on Feb 23, 2015
 1. migracja 24 - gitignore

  mudiaTest committed Feb 23, 2015
 2. migracja 24 - upraszczanie krawędzi na razie odłożone - działa jako tako

  mudiaTest committed Feb 23, 2015
  na razie krawędzie wyświetla poprawnie Potem poprawić sprawdzanie linii prostej bo tak średnio teraz to działaUpraszczanie kolorów rozpoczęte
  - początek przebudowy graficznej
Commits on Feb 19, 2015
 1. migracja 23 - upraszczanie krawędzi

  mudiaTest committed Feb 19, 2015
  na razie krawędzie wyświetla poprawnie Potem poprawić sprawdzanie linii prostej bo tak średnio teraz to działa
Commits on Feb 17, 2015
 1. migracja 23 - upraszczanie krawędzi

  mudiaTest committed Feb 17, 2015
  usunięcie assercji
  z grubsza sąsiadujące krawędzie są tak samo uproszczone, ale wciąz są przypadki gdy to nie działa. Potem poprawić sprawdzanie linii prostej bo tak średnio teraz to działa
 2. migracja 22 - upraszczanie krawędzi

  mudiaTest committed Feb 17, 2015
  z grubsza sąsiadujące krawędzie są tak samo uproszczone, ale wciąz są przypadki gdy to nie działa. Potem poprawić sprawdzanie linii prostej bo tak średnio teraz to działa
Commits on Feb 9, 2015
 1. migracja 21 - upraszczanie krawędzi

  mudiaTest committed Feb 9, 2015
  z grubsza działa bez błędów, ale upraszczanie krawędzi, która powinny się pokrywać nie działa tak samo - do sprawdzenia i poprawienia
Commits on Nov 17, 2014
 1. migracja 20 - upraszczanie krawędzi

  mudiaTest committed Nov 17, 2014
  w trakcie zmian phase1 - teraz testować
Commits on Nov 2, 2014
 1. migracja 20 - upraszczanie krawędzi

  mudiaTest committed Nov 2, 2014
  pierwsze testy (nieudane) budowania partEdge
Commits on Nov 1, 2014
 1. migracja 20 - upraszczanie krawędzi

  mudiaTest committed Nov 1, 2014
  pierwsze testy (nieudane) budowania partEdge
Commits on Oct 29, 2014
 1. migracja 19 - początek upraszaczania krawędzi

  mudiaTest committed Oct 29, 2014
  etap1 - praca nad horizontal i verical
  Zakończyłem kod zapisu, czy px oznacza granice grup.
  Początek upraszczania Phase2. Usunięto kilka błędów, ale poza tym to kompletna kaszana na fragmencie dużebo obrazu
 2. migracja 19 - początek upraszaczania krawędzi

  mudiaTest committed Oct 29, 2014
  etap1 - praca nad horizontal i verical
  Zakończyłem kod zapisu, czy px oznacza granice grup.
  Początek upraszczania Phase2. Działa, ale niepoprawnie.
Commits on Oct 28, 2014
 1. migracja 19 - początek upraszaczania krawędzi

  mudiaTest committed Oct 28, 2014
  etap1 - praca nad horizontal i verical
  Zakończyłem kod zapisu, czy px oznacza granice grup.
  Upraszczanie krawedzi - zakończone upraszczanie Phase 1.
  Do zrobienia Phase2
Commits on Oct 27, 2014
 1. migracja 19 - początek upraszaczania krawędzi

  mudiaTest committed Oct 27, 2014
  etap1 - praca nad horizontal i verical
  Zakończyłem kod zapisu, czy px oznacza granice grup.
  Upraszczanie krawedzi - zakończone upraszczanie Phase 1. Do poprawienia BŁĘDNY ZNACZNIK NA POCZĄTKU KRAWEDZI
Commits on Oct 26, 2014
 1. migracja 19 - początek upraszaczania krawędzi

  mudiaTest committed Oct 26, 2014
  etap1 - praca nad horizontal i verical
  Zakończyłem kod zapisu, czy px oznacza granice grup.
  Upraszczanie krawedzi - zakończone upraszczanie Phase 1. Do poprawienia upraszczanie na poziomie listy ret vect
 2. migracja 19 - początek upraszaczania krawędzi

  mudiaTest committed Oct 26, 2014
  etap1 - praca nad horizontal i verical
  PRAWIE działa upraszczanie krawędzi prostych, ale wciąż pozostają niektóre pun kty, które nie powinny
Commits on Oct 24, 2014
 1. migracja 19 - początek upraszaczania krawędzi

  mudiaTest committed Oct 24, 2014
  etap1 - praca nad horizontal i verical
  Zakończyłem kod zapisu, czy px oznacza granice grup. Pokazujemy typ krawędzi, ale typy są nieprawidłowe
Commits on Oct 23, 2014
 1. migracja 19 - początek upraszaczania krawędzi

  mudiaTest committed Oct 23, 2014
  etap1 - praca nad horizontal i verical
  Zakończyłem kod zapisu, czy px oznacza granice grup. Teraz należy pozkazywać tę własność po kliknięciu na okno wyniku.
Commits on Oct 17, 2014
Commits on Jun 14, 2013
 1. migracja 18 - poprawiona wydajnośc programu. wyświetplanie działa; po…

  mudiaTest committed Jun 14, 2013
  …czątek upraszaczania krawędzi (najpierw te w 8 kierunkach) - zrobić defocusa!!!
Commits on Jun 11, 2013
 1. migracja 17 -zawieszenie podziału,w połowie pracy. Posmiana NextKey w…

  mudiaTest committed Jun 11, 2013
  … trakcie - zrobić defocusa!!!
Commits on Jun 9, 2013
Commits on Jun 7, 2013
Commits on Jun 4, 2013
 1. migracja 15 - zmiany w infoBox. Teraz rozdzielić mapę na mniejsze fra…

  mudiaTest committed Jun 4, 2013
  …gmenty i połączyć wyniki