Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.idea
js
slike
vektori
.gitignore
README.md
ideje.txt
index.html
screen.png

README.md

Igrica političari (Parliament Siege)

Političari izlaze na prozor skupštine, i ti ih gađaš paradajzom. To je sve.

Možeš je isprobati ovde: mudroljub.github.io/igrica-politicari/

Status: nezavršeno.

Instalacija

Nema nikakve posebne instalacije, možeš prekopirati projekat i otvoriti index.html u browseru.

URADITI

 • ubaciti sirinu i visinu ekrana medju parametre, da se ne uzima window.innerHeight tokom igre
  • prvo mora da ucita pozadinu da bi prilagodio
 • da crtabalon posle paradajza // parola da skida energiju // bacaParolu malo nakon izlaska, a nekad ne baca // politicar izadje, malo odstoji, pa ode
 • da crta balon posle paradajza, kao masu
 • menjanje oruzja
 • uvodna animacija uvecavanje skupstina
 • prikazati najbolji rezultat u tabeli (napraviti upisivanje)
 • prilagodiPozadinu, uzeti u obzir sire i tanje ekrane
 • izdvojiti klasu Politicar
 • prilagoditi tablu s poenima

PROBLEMI

 • parole se preklapaju jer izadje po jedna za svakog politicara
 • prvi paradajz ne treba da puca
 • da crtaProjektilNaLiku ne napusta prozor, a crtaParadajzOkolo ne ulazu u zauzet prozor
 • kad je presirok ekran, sece pozadinu po visini !

DOBRE PRAKSE

 • zaokruziti crtanje na pun piksel, bez decimala

Licenca

Igrica je otvorenog koda. Dozvoljeno je slobodno igranje, prepravljanje i kopiranje.

Autori zadržavaju isključivo pravo na komercijalizaciju dela.