Skip to content
Webstránka veřejných infografik o změně klimatu v ČR
HTML Ruby CSS Shell JavaScript Makefile
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_data
_includes
_infografiky
_layouts
_plugins
_sekce
_stranky
_studie
assets
utils
.gitignore
.travis.yml
AUTHORS.md
CNAME
Gemfile
Makefile
README.md
_config.yml

README.md

O projektu Fakta o klimatu

Shromažďujeme data o klimatu a klimatické změně, která poskytují vědecké instituce (ČHMÚ, NASA, Eurostat a jiné) a zpracováváme z nich grafy a infografiky pro další použití.

Jsme studenti, doktorandi, akademici nebo IT profesionálové. Sami jsme si zkusili vyhledat data o teplotě či emisích, najít určité informace v mnohasetstránkových zprávách IPCC nebo původních článcích. Jde to, ale zabere to hodně času. Musíte umět dobře anglicky a musíte si dohledávat spoustu souvislostí. Běžný novinář nebo politik (ani bězný Čech) většinou nemá tolik trpělivosti nebo dostatečnou úroveň angličtiny a tak si data nevyhledá. Rozhodli jsme se proto, že tu práci, kterou jsme s hledáním dat sami měli, ostatním ušetříme - zpracujeme infografiky, dáme odkazy na původní data i naše zpracované datasety na jedno místo a doplníme základní souvislosti. A dáme je k dispozici všem, pro koho budou užitečné. Doufáme, že se postupně tyto informace dostanou ke všem, kterých se změny klimatu týkají. Tedy ke všem.

Vývojářská dokumentace

Jak nahrávat obsah

Nahrávání obsahu vyžaduje drobné technické zkušenosti, schopnost pracovat s verzovacím systémem Git a dodržení tohoto návodu.

Obsah je členěn do sekcí, ke kterým je jedna či více info grafik, které odkazují vždy jeden obrázek.

Jednotlivé sekce

Vytvoření sekce

Jednotlivé sekce se zobrazují na úvodní stránce a vytváří se v _sekce/. Názvy souborů musí mít vždy formát <SLUG>.md, kde SLUG je nějaké zkrácené smysluplné jméno používající jen znaky anglické abecedy, číslice a znaky jako - a _.

Co se týče formátu, inspirujte se u existujících, dodržte hlavičku. Váhou určete pořadí na úvodní stránce.

Vytvoření stránky grafiky

Zobrazují se v sekcích na úvodní stránce, každá infografika musí mít svoji stránku samostatnou stránku v _infografiky/. Názvy souborů musí mít vždy formát <SLUG>.md. Soubory jsou pro přehlednost ukládány v složkách podle primárního tagu.

Co se týče formátu, inspirujte se u existujících, dodržte hlavičku. Váhou určíte pořadí v rámci grafik v jedné sekci. Nezbytné pro správné zobrazení jsou tagy, např. tags: [ teploty ]. Zde se vyskytují tagy, podle kterých se infografiky vybírají do sekcí na úvodni stránce.

Obrázky jednotlivých grafik (pouze SVG) a data (aktuálně pouze XLSX) nahrávejte do stejé složky jako infografiky se stejným názvem jako je souor infografiky.

Změna e-mailové adresy pro kontaktní formulář

V souboru _config.yml nakonfigurujte pomocí hodnoty contact.

Jak vyvíjet lokálně

Stránku lze vyvíjet i na svém osobním stroji a experimentovat tak například s novým typem obsahu, stylem stránky... Je k tomu potřeba si připravit potřebné nástroje, doporučujeme postupovat podle tohoto návodu (v případě Ubuntu 18.04 nutno nejdříve nainstalovat balíčky libpng-dev zlib1g-dev build-essential dh-autoreconf). Dále je potřeba mít nainstalovaný vektorový editor Inkscape a utilitu pdf2svg, které se používají na konverzi infografik.

Poté již stačí v kořenové složce projektu spustit příkaz make local, který sestaví, co je potřeba, zpřístupní web na adrese http://127.0.0.1:4000 a následně bude monitorovat soubory a v případě jejich změny automaticky sestaví novou verzi stránky.

Po provedení všech změn nezapomeňte pushnout, ideálně do samostatné větve u které následně požádáte o Pull Request, aby existovala možnost práci zkontrolovat.

Jak nasadit novou verzi

Na webu https://faktaoklimatu.cz (resp. https://mukrop.github.io/faktaoklimatu/) se nasadí automaticky každá verze, která je v hlavní větvi (master) tohoto repozitáře na GitHubu.

V případě potíží zůstane k dispozici stará verze a důvod selhání bude potřeba získat skrze správce, tím je vlastník tohoto repozitáře.

You can’t perform that action at this time.