Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
2 contributors

Users who have contributed to this file

@mukrop @ondraspribyla
34 lines (29 sloc) 1.05 KB

Autoři projektu

Za projektem Fakta o klimatu stojí mnoho lidí. Někteří zpracovávají data, jiní vymýšlí a kreslí infografiky, programují web či dělají oponenturu prezentovaných dat. Stabilní jádro týmu tvoří (v abecedním pořadí):

 • Jan "Jeňa" Krčál
 • Marek Lahoda
 • Ondřej "Ondráš" Přibyla
 • Oldřich "Olda" Sklenář
 • Martin Ukrop
 • Martin "crysman" Zahradník
 • Kristína "Kika" Zákopčanová

Kromě jádra týmu jsme vděční mnohým dalším lidem za oponenturu, zpracování dat, jazykové korektury, grafické připomínky, programování webu či jinou pomoc. Jejich jména uvádíme níže (v abecedním pořadí). Děkujeme.

 • Jaroslav "Jarda" Čechak
 • Jan Drábek
 • Dan Farkač
 • Matěj Grabovský
 • Vojtěch "Vojta" Jelínek
 • Lenka Knapová
 • František "Franta" Kotas
 • Dominika Krejčí
 • Henrich Lauko
 • Jakub Novák
 • Petr Novotný
 • Tomáš Protivinský
 • Daniel Rychlý
 • Marko Řeháček
 • Lenka Sedlačková
 • Anna Segečová
 • Petr "Kaluž" Špaček
 • Vladimír "Vláďa" Štill
 • Radka "Bludička" Zounková
You can’t perform that action at this time.