Skip to content
Permalink
Browse files

Transifex translation update

Mode: default
Minimum percent translated: 0
Matched 35 languages
  • Loading branch information...
MumbleTransifexBot authored and hacst committed Aug 19, 2015
1 parent 4794770 commit 4d2d72eba98f1458ba2a69dbb75b5fbacc40b6e4
@@ -1496,37 +1496,37 @@ Obsahuje seznam členů, zděděných současným kanálem. Odškrtněte <i&g
<message>
<location/>
<source>Advanced Attenuation Options</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Pokročilé možnosti tlumení</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>If checked, Mumble will only attenuate applications that are using the same output source as Mumble</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Při zaškrtnutí Mumble ztlumí pouze aplikace, které používají stejný výstupní zdroj jako Mumble</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&lt;b&gt;Attenuate only applications using the same output as Mumble&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;If checked, applications that use a different output than Mumble will not be attenuated.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>&lt;b&gt;Ztlumit pouze ty aplikace, které používají stejný výstupní zdroj jako Mumble&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Při zaškrtnutí nebudou ztlumeny aplikace, které používají výstup odlišný od Mumble.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Only attenuate applications using the same output device</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Ztlumit aplikace které používají stejné výstupní zařízení</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>If checked, PulseAudio loopback modules will be attenuated</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Při zaškrtnutí budou ztlumeny modul zpětné smyčky PulseAudio</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&lt;b&gt;Attenuate PulseAudio loopback modules&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;If loopback modules are linked to Mumble&apos;s output device/sink, they will also be attenuated.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>&lt;b&gt;Ztlumit moduly zpětné smyčky PulseAudio&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Tyto moduly budou také ztišeny, pokud jsou připojeny k výstupnímu zařízení/spotřebiči Mumble.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Attenuate PulseAudio loopback modules</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Ztlumit moduly zpětné smyčky PulseAudio</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -4001,7 +4001,7 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<message>
<location line="+1"/>
<source>User renamed</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Uživatel přejmenován</translation>
</message>
<message>
<location line="+59"/>
@@ -4494,17 +4494,17 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<message>
<location/>
<source>Theme</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Vzhled</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Theme to use to style the user interface</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Vzhled který bude použit ke změně stylu uživatelského rozhraní</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&lt;b&gt;Configures which theme the Mumble user interface should be styled with&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Mumble will pick up themes from certain directories and display them in this list. The one you select will be used to customize the visual appearance of Mumble. This includes colors, icons and more.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>&lt;b&gt;Zde můžete zvolit vzhled, pomocí kterého bude změněn styl uživatelského rozhraní Mumble&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Mumble vzhledy hledá v určitých adresářích a zobrazí je v tomto seznamu. Ten, který zvolíte, budde použit k přizpůsobení vizuálního vzhledu Mumble. To zahrnuje barvy, ikony a další.</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -4734,7 +4734,7 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<location line="+76"/>
<location line="+1418"/>
<source>Transmit Mode set to Continuous</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Režim přenosu přepnut na Nepřetržitý</translation>
</message>
<message>
<location line="-1327"/>
@@ -5079,12 +5079,12 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<message>
<location line="+60"/>
<source>Restart Mumble?</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Restartovat Mumble?</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Some settings will only apply after a restart of Mumble. Restart Mumble now?</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Některá nastavení budou použita až po restartu Mumble. Chcete ho nyní restartovat?</translation>
</message>
<message>
<location line="+46"/>
@@ -6149,7 +6149,7 @@ Jinak přerušte a zkontrolujte Váš certifikát a uživatelské jméno.</trans
<message>
<location line="+264"/>
<source>%1 renamed to %2.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>%1 přejmenován na %2.</translation>
</message>
<message>
<location line="+45"/>
@@ -7479,12 +7479,12 @@ Pro aktualizaci těchto souborů na jejich poslední verzi, klikněte na tlačí
<message>
<location filename="main.cpp" line="+110"/>
<source>Failed to restart mumble</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Nelze restartovat Mumble</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Mumble failed to restart itself. Please restart it manually.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Mumble se nemohl restartovat. Prosím restartujte ho ručně.</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -1516,17 +1516,17 @@ Contient la liste des membres hérités par le salon actuel. Décochez &lt;i&gt;
<message>
<location/>
<source>If checked, PulseAudio loopback modules will be attenuated</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Si sélectionné, les modules de bouclage PulseAudio seront atténués</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&lt;b&gt;Attenuate PulseAudio loopback modules&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;If loopback modules are linked to Mumble&apos;s output device/sink, they will also be attenuated.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>&lt;b&gt;Atténuer les modules de bouclage PulseAudio&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Si les modules de bouclage sont liés au périphérique de sortie de Mumble, ils seront également atténués.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Attenuate PulseAudio loopback modules</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Atténuer les modules de bouclage PulseAudio</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -4886,7 +4886,7 @@ This field describes the size of an LCD device. The size is given either in pixe
<location line="+3"/>
<source>Send Text Message</source>
<comment>Global Shortcut</comment>
<translation type="unfinished"/>
<translation>שלח הודעת טקסט</translation>
</message>
<message>
<location line="+89"/>
@@ -5076,7 +5076,7 @@ This field describes the size of an LCD device. The size is given either in pixe
<message>
<location line="+60"/>
<source>Restart Mumble?</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>להתחיל מחדש את Mumble?</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
@@ -6227,7 +6227,7 @@ Valid actions are:
<message>
<location line="+2"/>
<source>RPC</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>RPC</translation>
</message>
<message>
<location line="+190"/>
@@ -7445,12 +7445,12 @@ To upgrade these files to their latest versions, click the button below.</source
<message>
<location filename="main.cpp" line="+110"/>
<source>Failed to restart mumble</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>נכשל להתחיל מחדש את Mumble</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Mumble failed to restart itself. Please restart it manually.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Mumble failed נכשל להתחיל עצמו מחדש. אנא התחל אותו מחדש ידנית.</translation>
</message>
</context>
<context>

0 comments on commit 4d2d72e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.