Skip to content
Permalink
Browse files

Transifex translation update

Mode: default
Minimum percent translated: 0
Matched 31 languages
  • Loading branch information...
MumbleTransifexBot authored and Kissaki committed Feb 13, 2015
1 parent eae371e commit bdcd5927d6424d7f2fc91ab3cb598dcbc676c430
Showing with 48 additions and 34 deletions.
  1. +46 −32 src/mumble/mumble_fi.ts
  2. +2 −2 src/mumble/mumble_sv.ts
@@ -818,12 +818,12 @@ Sisältää listan jäsenistä jotka on sisällytetty nykyiselle kanavalle. Pois
<message> <message>
<location/> <location/>
<source>Use SNR based speech detection</source> <source>Use SNR based speech detection</source>
<translation>Käytä SNR pohjaista puheentunnistusta</translation> <translation>Käytä SNR-pohjaista puheentunnistusta</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location/> <location/>
<source>Signal to Noise</source> <source>Signal to Noise</source>
<translation>Signaali ääneksi</translation> <translation>Signaalista meluksi</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location/> <location/>
@@ -923,7 +923,7 @@ Sisältää listan jäsenistä jotka on sisällytetty nykyiselle kanavalle. Pois
<message> <message>
<location/> <location/>
<source>&lt;b&gt;This sets the amount of noise suppression to apply.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;The higher this value, the more aggressively stationary noise will be suppressed.</source> <source>&lt;b&gt;This sets the amount of noise suppression to apply.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;The higher this value, the more aggressively stationary noise will be suppressed.</source>
<translation>&lt;b&gt;Tämä määrittää melun vaimennuksen määrän.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Mitä korkeampi arvo, sitä aggressiivisemmin taustamelua vaimennetaan.</translation> <translation>&lt;b&gt;Tämä määrittää melunvaimennuksen määrän.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Mitä korkeampi arvo, sitä enemmän taustamelua vaimennetaan.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location/> <location/>
@@ -1128,7 +1128,7 @@ Sisältää listan jäsenistä jotka on sisällytetty nykyiselle kanavalle. Pois
<message> <message>
<location/> <location/>
<source>after</source> <source>after</source>
<translation> </translation> <translation> jälkeen</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
@@ -1180,7 +1180,7 @@ Sisältää listan jäsenistä jotka on sisällytetty nykyiselle kanavalle. Pois
<message> <message>
<location line="+11"/> <location line="+11"/>
<source>-%1 dB</source> <source>-%1 dB</source>
<translation>%1 dB</translation> <translation>-%1 dB</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location line="+48"/> <location line="+48"/>
@@ -2562,7 +2562,7 @@ Puhu kovalla äänellä, kuten olisit ärsyyntynyt tai kiihtynyt. Vähennä ohja
<message> <message>
<location/> <location/>
<source>Filename to import from</source> <source>Filename to import from</source>
<translation>Tiedosto, josta tuodaan</translation> <translation>Tiedosto, josta sertifikaati tuodaan</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location/> <location/>
@@ -2572,7 +2572,7 @@ Puhu kovalla äänellä, kuten olisit ärsyyntynyt tai kiihtynyt. Vähennä ohja
<message> <message>
<location/> <location/>
<source>Select file to import from</source> <source>Select file to import from</source>
<translation>Valitse tiedosto, josta tuot</translation> <translation>Valitse tuonti tiedosto</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location/> <location/>
@@ -3814,7 +3814,7 @@ Kenttä kuvaa LCD laitteen koon. Koko annetaan joko pikseleinä (graafinen LCD)
<message> <message>
<location/> <location/>
<source>Views</source> <source>Views</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>Näkymät</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location/> <location/>
@@ -3978,17 +3978,17 @@ Kenttä kuvaa LCD laitteen koon. Koko annetaan joko pikseleinä (graafinen LCD)
<message> <message>
<location line="+66"/> <location line="+66"/>
<source>link to %1</source> <source>link to %1</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>%1 menevä linkki</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location line="+2"/> <location line="+2"/>
<source>ftp link to %1</source> <source>ftp link to %1</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>%1 menevä ftp linkki</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location line="+2"/> <location line="+2"/>
<source>player link</source> <source>player link</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>pelaaja linkki</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location line="+2"/> <location line="+2"/>
@@ -3998,7 +3998,7 @@ Kenttä kuvaa LCD laitteen koon. Koko annetaan joko pikseleinä (graafinen LCD)
<message> <message>
<location line="+2"/> <location line="+2"/>
<source>%1 link</source> <source>%1 link</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>%1 linkki</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
@@ -4314,7 +4314,7 @@ Kenttä kuvaa LCD laitteen koon. Koko annetaan joko pikseleinä (graafinen LCD)
<location/> <location/>
<source>This sets the behavior of channel drags; it can be used to prevent accidental dragging. &lt;i&gt;Move&lt;/i&gt; moves the channel without prompting. &lt;i&gt;Do Nothing&lt;/i&gt; does nothing and prints an error message. &lt;i&gt;Ask&lt;/i&gt; uses a message box to confirm if you really wanted to move the channel.</source> <source>This sets the behavior of channel drags; it can be used to prevent accidental dragging. &lt;i&gt;Move&lt;/i&gt; moves the channel without prompting. &lt;i&gt;Do Nothing&lt;/i&gt; does nothing and prints an error message. &lt;i&gt;Ask&lt;/i&gt; uses a message box to confirm if you really wanted to move the channel.</source>
<oldsource>This sets the behavior of channel drags; it can be used to prevent accidental dragging. &lt;i&gt;Move Channel&lt;/i&gt; moves the channel without prompting. &lt;i&gt;Do Nothing&lt;/i&gt; does nothing and prints an error message. &lt;i&gt;Ask&lt;/i&gt; uses a message box to confirm if you really wanted to move the channel.</oldsource> <oldsource>This sets the behavior of channel drags; it can be used to prevent accidental dragging. &lt;i&gt;Move Channel&lt;/i&gt; moves the channel without prompting. &lt;i&gt;Do Nothing&lt;/i&gt; does nothing and prints an error message. &lt;i&gt;Ask&lt;/i&gt; uses a message box to confirm if you really wanted to move the channel.</oldsource>
<translation>Määrää kanavien liikuttamisen tapahtuman. Voidaan hyödyntää kanavien vahingottaissiirtämisen välttämiseen. &lt;i&gt;Siirrä&lt;/i&gt; siirtää kanavan välittömästi. &lt;i&gt;Älä tee mitään&lt;/i&gt; ei tee mitään tapahtuman yhteydessä ja antaa virhe viestin. &lt;i&gt;Kysy&lt;/i&gt; varmistaa tapahtuman yhteydessä halutaanko kanavaa siirtää.</translation> <translation>Määrää kanavien vetämisen tapahtuman. Voidaan hyödyntää kanavien vahingottaissiirtämisen välttämiseen. &lt;i&gt;Siirrä&lt;/i&gt; siirtää kanavan välittömästi. &lt;i&gt;Älä tee mitään&lt;/i&gt; ei tee mitään tapahtuman yhteydessä ja antaa virhe viestin. &lt;i&gt;Kysy&lt;/i&gt; varmistaa tapahtuman yhteydessä halutaanko kanavaa siirtää.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location/> <location/>
@@ -4577,7 +4577,7 @@ Kenttä kuvaa LCD laitteen koon. Koko annetaan joko pikseleinä (graafinen LCD)
<message> <message>
<location line="-2389"/> <location line="-2389"/>
<source>&amp;Window</source> <source>&amp;Window</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>&amp;Ikkuna</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location line="+2"/> <location line="+2"/>
@@ -4833,7 +4833,7 @@ Kenttä kuvaa LCD laitteen koon. Koko annetaan joko pikseleinä (graafinen LCD)
<location line="+26"/> <location line="+26"/>
<source>Use in conjunction with Whisper to.</source> <source>Use in conjunction with Whisper to.</source>
<comment>Global Shortcut</comment> <comment>Global Shortcut</comment>
<translation type="unfinished"/> <translation>Käytä kuiskaustoiminnon kanssa.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location line="-21"/> <location line="-21"/>
@@ -4851,7 +4851,7 @@ Kenttä kuvaa LCD laitteen koon. Koko annetaan joko pikseleinä (graafinen LCD)
<location line="+4"/> <location line="+4"/>
<source>Cycle Transmit Mode</source> <source>Cycle Transmit Mode</source>
<comment>Global Shortcut</comment> <comment>Global Shortcut</comment>
<translation type="unfinished"/> <translation>Vaihda lähetystilaa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location line="+157"/> <location line="+157"/>
@@ -4941,7 +4941,7 @@ Kenttä kuvaa LCD laitteen koon. Koko annetaan joko pikseleinä (graafinen LCD)
<location line="+4"/> <location line="+4"/>
<location line="+259"/> <location line="+259"/>
<source>To %1: %2</source> <source>To %1: %2</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>-&gt;%1: %2</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location line="-362"/> <location line="-362"/>
@@ -4978,7 +4978,7 @@ Kenttä kuvaa LCD laitteen koon. Koko annetaan joko pikseleinä (graafinen LCD)
<location line="+0"/> <location line="+0"/>
<source>To %1 (Tree): %2</source> <source>To %1 (Tree): %2</source>
<oldsource>(Tree) %1: %2</oldsource> <oldsource>(Tree) %1: %2</oldsource>
<translation type="unfinished"/> <translation>-&gt;%1 (Puu): %2</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location line="+175"/> <location line="+175"/>
@@ -5018,7 +5018,7 @@ Kenttä kuvaa LCD laitteen koon. Koko annetaan joko pikseleinä (graafinen LCD)
<message> <message>
<location line="+279"/> <location line="+279"/>
<source>Cycled Transmit Mode to %1</source> <source>Cycled Transmit Mode to %1</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>Lähetystilaksi vaihdettu %1</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location line="+148"/> <location line="+148"/>
@@ -5251,7 +5251,7 @@ Muutoin keskeytä ja tarkista sertifikaattisi sekä käyttäjänimesi.</translat
<message> <message>
<location/> <location/>
<source>Edit Groups and ACL for channel</source> <source>Edit Groups and ACL for channel</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>Muokkaa kanavan ryhmiä ja ACL:ää</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location/> <location/>
@@ -5559,7 +5559,7 @@ Kun olet kirjoittanut tähän ja painanut enter-näppäintä, kirjoitettu viesti
<message> <message>
<location/> <location/>
<source>Sends a text message to all users in a channel.</source> <source>Sends a text message to all users in a channel.</source>
<translation>Lähettää viestin kaikille käyttäjille kanavalla.</translation> <translation>Lähettää viestin kaikille kanavan käyttäjille.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location/> <location/>
@@ -5584,7 +5584,7 @@ Kun olet kirjoittanut tähän ja painanut enter-näppäintä, kirjoitettu viesti
<message> <message>
<location/> <location/>
<source>This will permanently register the user on the server.</source> <source>This will permanently register the user on the server.</source>
<translation>Rekisteröi käyttäjä pysyvästi palvelimelle.</translation> <translation>Toiminto rekisteröi käyttäjän pysyvästi palvelimelle.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location/> <location/>
@@ -5594,12 +5594,12 @@ Kun olet kirjoittanut tähän ja painanut enter-näppäintä, kirjoitettu viesti
<message> <message>
<location/> <location/>
<source>Adds a user as your friend.</source> <source>Adds a user as your friend.</source>
<translation>Lisää käyttäjä kaveriksi.</translation> <translation>Lisää käyttäjän kaveriksi.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location/> <location/>
<source>This will add the user as a friend, so you can recognize him on this and other servers.</source> <source>This will add the user as a friend, so you can recognize him on this and other servers.</source>
<translation>Tämä lisää käyttäjän kaveriksesi, jotta tunnistat hänet tällä ja muilla palvelimilla.</translation> <translation>Lisää käyttäjän kaveriksesi, jolloin voit tunnistaa hänet tällä ja muilla palvelimilla.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location/> <location/>
@@ -5614,7 +5614,7 @@ Kun olet kirjoittanut tähän ja painanut enter-näppäintä, kirjoitettu viesti
<message> <message>
<location/> <location/>
<source>This will remove a user from your friends list.</source> <source>This will remove a user from your friends list.</source>
<translation>Tämä poistaa käyttäjän kavereistasi.</translation> <translation>Poistaa käyttäjän kaveri listaltasi.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location/> <location/>
@@ -5805,7 +5805,7 @@ Kun olet kirjoittanut tähän ja painanut enter-näppäintä, kirjoitettu viesti
<message> <message>
<location line="+4"/> <location line="+4"/>
<source>Channel nesting limit reached.</source> <source>Channel nesting limit reached.</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>Maksimimäärä alikanavien tasoja saavutettu.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location line="+7"/> <location line="+7"/>
@@ -5973,7 +5973,7 @@ Kun olet kirjoittanut tähän ja painanut enter-näppäintä, kirjoitettu viesti
<message> <message>
<location line="+3"/> <location line="+3"/>
<source>%2%1: %3</source> <source>%2%1: %3</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>%2%1: %3</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location line="+201"/> <location line="+201"/>
@@ -6038,7 +6038,7 @@ Kun olet kirjoittanut tähän ja painanut enter-näppäintä, kirjoitettu viesti
<message> <message>
<location line="+407"/> <location line="+407"/>
<source>Unable to find matching CELT codecs with other clients. You will not be able to talk to all users.</source> <source>Unable to find matching CELT codecs with other clients. You will not be able to talk to all users.</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>Vastaavia CELT koodekkeja ei löydy muilta asiakkailta. Et pysty puhumaan kaikille käyttäjille.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location line="-473"/> <location line="-473"/>
@@ -6099,7 +6099,7 @@ Kun olet kirjoittanut tähän ja painanut enter-näppäintä, kirjoitettu viesti
<message> <message>
<location line="+6"/> <location line="+6"/>
<source>Unknown Channel Drag mode in UserModel::dropMimeData.</source> <source>Unknown Channel Drag mode in UserModel::dropMimeData.</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>UserModel::dropMimeData sisältää lukemattoman kanavien vetämistilan.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="main.cpp" line="-278"/> <location filename="main.cpp" line="-278"/>
@@ -6119,12 +6119,26 @@ Valid options are:
-n, --noidentity -n, --noidentity
Suppress loading of identity files (i.e., certificates.) Suppress loading of identity files (i.e., certificates.)
</source> </source>
<translation type="unfinished"/> <translation>Käyttö: mumble [options] [&lt;url&gt;]

&lt;url&gt; määrittää URL-osoitteen johon yhdistää käynnistämisen jälkeen
yhdistämis ikkunan sijaan. Muoto on seuraava:
mumble://[&lt;username&gt;[:&lt;password&gt;]@]&lt;host&gt;[:&lt;port&gt;][/&lt;channel&gt;[/&lt;subchannel&gt;...]][?version=&lt;x.y.z&gt;]

Versio parametri tulee olla asetettuna, jotta ohjelman kutsut pystytään asettamaan oikeisiin versioihin. Tämänhetkinen oletusarvo on 1.2.0.

Mahdollisia muuttujia:
-h, --help Näytä tämä ohje teksti ja lopeta.
-m, --multiple
Sallii usean yhtäaikaisen ohjelman käynnistyksen.
-nn --noidentity
Estää identiteeti tiedostojen lataamisen (sertifikaatit, jne.).
</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location line="+17"/> <location line="+17"/>
<source>Invocation</source> <source>Invocation</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>Kutsu</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location line="+196"/> <location line="+196"/>
@@ -6363,7 +6377,7 @@ kanavan alavalikosta.</translation>
<message> <message>
<location line="+36"/> <location line="+36"/>
<source>Updates are mandatory when using snapshot releases.</source> <source>Updates are mandatory when using snapshot releases.</source>
<translation type="unfinished"/> <translation>Päivitykset ovat pakollisia käyttäessä testijulkaisuja.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="NetworkConfig.ui"/> <location filename="NetworkConfig.ui"/>
@@ -1047,7 +1047,7 @@ Innehåller listan med ärvda medlemmar av den nuvarande kanalen. Avmarkera &lt;
<message> <message>
<location/> <location/>
<source>Display push to talk window</source> <source>Display push to talk window</source>
<translation>Visa tryck-för-att-prata-fönster</translation> <translation>Visa tryck-för-att-tala-fönster</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location/> <location/>
@@ -2932,7 +2932,7 @@ Det är &lt;b&gt;starkt&lt;/b&gt; rekommenderat att du &lt;a href=&quot;http://m
<message> <message>
<location line="+2"/> <location line="+2"/>
<source>Register Self</source> <source>Register Self</source>
<translation>Registrera dig</translation> <translation>Registrera sig</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location line="-28"/> <location line="-28"/>

0 comments on commit bdcd592

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.