Data Exchange Between C# and Android via Bluetooth
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
muminkoykiran Görseller ve indirme linkleri güncellendi
Görseller ve indirme linkleri Github üzerine eklendi.
Latest commit 9bb17b4 Dec 13, 2017

README.md

bluetooth_data_exchange

Data Exchange Between C# and Android via Bluetooth

C# ve Android Arası Bluetooth Üzerinden Veri Alışverişi

Detaylı bilgi için kişisel bloguma beklerim.

C# Projesi ve kodları Github Profilim üzerinden indirebilirsiniz.

APK dosyasını Buradan indirebilirsiniz.

App İnvetor üzerinde import etmek için .aia dosyasını Buradan indirebilirsiniz

C# Arayüzü:

Android Program Arayüzü:

App İnventor Block Arayüzü: