Fazlamesai.net için hızlı paylaşma Google Chrome eklentisi
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
test
.babelrc
.bowerrc
.editorconfig
.gitattributes
.gitignore
.yo-rc.json
LICENSE
README.md
bower.json
gulpfile.babel.js
package.json
yarn.lock

README.md

Fazlamesai.net Google Chrome eklentisi

Fazlamesai.net'e hızlıca aktif chrome sekmesini paylaşmaya yarayan Google Chrome eklentisidir.

Kurulum

Relases sekmesinden eklentinin son paketini indirip Chrome Extensions sayfasına sürükleyerek kurabilirsiniz. Kişisel erişim anahtarı haricinde hiç bir izne ihtiyaç duymaz. Erişim anahtarını eklenti ayarlarından eklemeniz gerekmektedir. Erişim anahtarınızı profil sayfanızdan (fazlamesai.net/users/KULLANICI ADINIZ/tokens) alabilirsiniz.

Ekran görüntüleri

Yapılacaklar

  • Link paylaşma
  • Etiketleme
  • Bildirimler alma

Lisans

MIT © Murat Bastas