Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
Properties
MHG.WebTransformWithBuild.csproj
Readme.md
Web.Debug.config
Web.Release.config
Web.config
packages.config

Readme.md

Visual Studio Web Transform’u Build İle Tetikleme

Visual Studio Web Transform, Bu makalemizde belkide sürekli farkında olmadan kullandığımız yada farkında olup sıklıkla kullandığımız web transform durumundan bahsedeceğiz ve web transform işleminin build sırasında nasıl tetikleneceğini göreceğiz.

Makalenin devamı için tıklayın...