Permalink
Switch branches/tags
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
48 lines (29 sloc) 3.32 KB
layout title categories image tags description filename
post
Visual Studio Code ile Asp.Net Core Web API ve EntityFramework.Core Kullanımı
Web API
net_core_web_api_entityframework_kullanimi.jpg
entityframeworkcore
vscode
webapi
.netcore
.Net Core Web Api ile Entity Framework Nasıl Kullanılır? Entity Framework Core Nasıl Kullanılır?
2017-01-02-visual-code-ile-asp-net-core-web-api-ve-entityframework-core-kullanimi

Merhabalar, bu yazıda son zamanlarda ilgilenmeye başladığım Asp.Net Core ile ilgili Web API projesinde EntityFramework.Core kullanımına değineceğim. PowerShell ile projemizi oluşturacağımız dizini mkdir komutuyla ekleyelim.

![Web API]({{ site.url }}{{ site.baseurl }}/images/news/webapi-entityframecore/PowerShell1.jpeg){: .pic}

.NET Core SDK{:target="_blank"} kurulumunu yapılması gerekmektedir. Kurulum tamamlandıktan sonra komut satırına dotnet komutuyla versiyon numarasını kontrol edebiliriz.

![Web API]({{ site.url }}{{ site.baseurl }}/images/news/webapi-entityframecore/PowerShell2.jpeg){: .pic}

dotnet new webapi komutu ile yeni bir Web API projesi oluşturuyoruz. dotnet restore komutu ile ilgili package’lar indirilir. Daha sonra dotnet build komutu ile proje build yapılır. Projeyi Visual Stuido Code ile açmamız için . Code komutunu kullanabiliriz. Bu şekilde projemiz bulunduğu dizinden Visual Studio Code ile açılmış olur.

Uygulamayı çalıştırmak için dotnet run komutunu kullanıyoruz.

![Web API]({{ site.url }}{{ site.baseurl }}/images/news//webapi-entityframecore/PowerShell3.jpeg){: .pic}

Postman ile values kontrolüne get metodu ile istek gönderiyoruz.

![Web API]({{ site.url }}{{ site.baseurl }}/images/news//webapi-entityframecore/postman1.jpeg){: .pic}

Projemizin test ederek çalıştığını görebiliriz. Daha sonra EntityFramework.Core paketini yüklememiz gerekiyor. Paketi yüklemek için dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore ve dotnet add package — version 1.0.0-msbuild3-final Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools komutlarını çalıştırıyoruz. Paketler yüklendikten sonra uygulamayı tekrar dotnet restore komutu ile restore yapıyoruz. Bu şekilde EntityFrameworkCore paketi yüklenmiş ve kullanıma hazır hale gelmiş olacaktır. Proje içerisinde Models klasörü açıp yeni bir .cs dosyası oluşturup Context yapımızı hazırlıyoruz.

<script src="https://gist.github.com/muratsuzen/f74d0419227ff81a9e4b3a377cb5e199.js"></script>

Ben bu projede Northwind veritabanını kullanıp Customer tablosunu web api ile listelemek istediğim için Customer.cs sınıfımızı oluşturuyoruz.

<script src="https://gist.github.com/muratsuzen/8fe34272c6c4454791985701280cea51.js"></script>

Daha sonra yeni bir controller oluşturup CustomerController ismini veriyoruz ve get metodunu yazıyoruz.

<script src="https://gist.github.com/muratsuzen/b692fde35b9e7459879440be683bd690.js"></script>

Uygulamayı tekrar build yapıp çalıştıralım ve postman ile ilgili servisi çağıralım.

![Web API]({{ site.url }}{{ site.baseurl }}/images/news//webapi-entityframecore/postman2.jpeg){: .pic}

![Web API]({{ site.url }}{{ site.baseurl }}/images/news//webapi-entityframecore/postman3.jpeg){: .pic}

Bu şekilde verilere erişmiş oluyoruz. Bir sonraki makalede görüşmek üzere.